Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
57.69 KB
2008-05-10 12:32:49
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
457
2670
Nemespátró - Ki kicsoda Zala megyében 2000 458old

A részlet a következő könyvből származik:


Cím: Ki kicsoda Zala megyében?
Alcím: négyévkönyv
Közreműködő: Rikli Ferenc (1957) (szerk.) ; Halassy Gábor (1955) (szerk.)
Szerz. közl.: szerk. Rikli Frenc ; szerkbiz. Halassy Gábor [et al.]
Kiadás jelzés: 2000
Kiadás: Nagykanizsa : Ász-Presz : M-M Bt., [2000]
ETO jelzet: 929(439.121)"2000"(03) ; 06(439.121)"2000"(03) ; 908.439.121"2000"(03)
Szakjelzet: 920
Cutter: K 45
Nyelv: magyar
Oldalszám: 777, [3] p.
Megjegyzés: Lezárva: 2000. nov. 1. ; ISSN 1416-5864
UK azon.: 200101172
A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:


NEMESPÁTRÓ


Nemespátró a zalai dombok között, a megye déli részén elterülő település, festő fekvésére méltán büszkék a helybéliek. Lakóinak száma 2000-ben 362 fő. Belterületi - 4,5 kilométeres - úthálózata végig aszfaltozott. A faluban már 1959-ben vezetékes vizet használtak, és teljes a villany-ellátottság is. Hiányzik azonban a csatorna- és a gázhálózat. Telefonja 93 családnak van. Munkahely gyakorlatilag nincs a településen, a bolt, a két presszó ugyanúgy családi üzlet, mint az öt egyéni vállalkozás. A munkaképes korúak döntő többsé-ge Nagykanizsára ingázik. Helyben nincs önkormányzati működtetésű intézmény. Napköziott-honos óvodába (vezető: Szabóné Pö-löskei Éva) és általános iskolába (igazgató: Staudt Istvánné) a szom-szédos Surdra járnak a gyerekek. A településen az FKgP-nak van alapszervezete, más politikai vagy ci-vil szerveződés - a községi sportegye-sületet kivéve - ez idáig nem alakult. Nemespátró vallásos hívei az evangé-likus egyház tanításait követik. Nemespátró ugyan nem büsz-kélkedhet jelentős műemlékekkel, a festői táj, a szinte érintetlen termé-szeti környezet azonban kedvelt turisztikai célponttá teszi. Vadban gazdag erdőségei, a kivételes zsákmány, trófea reménye a vadászokat is idecsalogatják.

A faluban az elmúlt évek legsürgősebb feladatát a Fő utcai fölcsuszamlás veszélyének elhárítá-sa jelentette, ami 50 millió forintba került. További 15 millió forintot kellett költeni a belterületi víz-rendezésre, a csapadékvíz elvezetésére. Mindezek mellett jutott energia és pénz a kultúrház felújítá-sára is. Az önkonnányzat válto-zatlanul harcol többször meghi-úsult céljáért, azért, hogy össze-kötő út épüljön Porrogszentpál-Nemespátró-Liszó között. Nemespátró polgármeste-re Dömötörfy Jenő. A képvise-lő-testület tagjai. Bebők József, Gilicze Sándor, Szabados Atti-la, Szakáll József és Szmodics Zoltán.
A testület Ügyrendi Bizottságot választott. Elnöke Szabados At-tila, tagjai: Gilicze Sándor, Sza-káll József.
A jegyzői feladatokat Berke Jó-zsef látja el.
458