Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.99 MB
2007-07-04 10:32:22
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
934
6322
Rövid leírás | Teljes leírás (501.17 KB)

A könyvet digitalizálási gyakorlat alkalmával beszkennelte: Mihovics Péter

Cím: Zalakaros
Közreműködő: Lovász György (közrem.) ; Halász Imre (szerk.) ; Tanai Miklós (1947) (ford.) ; Berentés Tamás (fotó) ; Hajnal István (ill.) ; Zalakaros. Önkormányzat (közread.)
Szerz. közl.: [írták] Lovász György [et al.] ; [szerk. Halász Imre] ; [a német nyelvű összefoglalókat ford. Tanai Miklós] ; [fotók Berentés Tamás et al.] ; [rajz Hajnal István et al.] ; [közread. Zalakaros Város Önkormányzata]
Kiadás: Zalakaros : Zalakaros. Önkormányzat, 2000
ETO jelzet: 908.439Zalakaros
Tárgyszó: Zalakaros
Szakjelzet: 908
Cutter: Z 19
ISBN: 963-03-9449-9
Nyelv: magyar
Oldalszám: 447 p.
Megjegyzés: Összefoglalás német nyelven ; Bibliogr. a tanulmányok végén
Analitikák: Lovász György : Zalakaros természeti viszonyai
Gyulai Ferenc : Zalakaros és környékének növény- és állatvilága
Ördög Ferenc : A Karos helységnév eredete
Vándor László : Zalakaros és környékének története az ősidőktől a török kor végéig
Halász Imre : A település utolsó két évszázada
Kerecsényi Edit : Zalakaros nép értékei
Novák Ferenc : Adattár Zalakaros társadalmi- és tömegszervezeteinek, továbbá intézményeinek történetéhez

1-214 oldalig
Következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismeréssel készült.LOVÁSZ GYÖRGY-GYULAI FERENC
ÖRDÖG FERENC-VÁNDOR LÁSZLÓ-HALÁSZ IMRE
KERECSENYI EDIT-NOVÁK FERENC


ZALAKAROS
V'AÍ ..AKÁ-RÚS

LOVÁSZ GYÓRGY-GYULAI FERENC-
ÖRDÖG FERENC-VÁNDOR LÁSZLÓ-HALÁSZ IMRE-
KERECSÉNYI EDIT-NOVÁK FERENC
ZALAKAROS, 2000
ZALAKAROS

Szerkesztette HALÁSZ IMRE
A kötet lektorai
DR. SCHWEITZER FERENC, PALKÓ SÁNDOR, DR. CSEKE FERENC,
DR. SZŐKE BÉLA MIKLÓS, DR. BŐSZE SÁNDOR, DR.PETÁNOVICS KATALIN, | VÁJD A JÓZSEF, | DR. HALÁSZ IMRE
A hagyományok és ünnepek a mai Zalakaroson című részt NOVAK FERENC, az óvodáról szóló részt NOVAK FERENCNE írta.
A kötet a MAGYAR MILLENNIUM KORMÁNYBIZTOS HIVATALA támogatásával jelent meg.
A német nyelvű összefoglalókat fordította DR. TANAI MIKLÓS

Anyanyelvi lektor DR. TANAINÉ HENSCHKE CHRISTINE
Fotók BERENTÉS TAMÁS, GYULAI FERENC, KERECSÉNYI EDIT ÉS ARHÍV
Rajz HAJNAL ISTVÁN, KERECSÉNYI EDIT, TAKÁCS ZSUZSANNA
Technikai munkatárs GÁL RITA, KUGLER ZSUZSANNA, NÉMETH LÁSZLÓ, SZÉCSÉNYI SZABOCS
Kiadó ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ISBN 963 03 9449 9
Zala Nyomda Rt. 2000 80800 Felelős vezető: Czirkl György vezérigazgató
ELOSZO
Kedves Olvasó!
Településünk életének több évszázados történetét tartja Ön most a kezében, melyet tisztelettel nyújtunk át államiságunk millenniumán. A ré-gészeti, tárgyi emlékek a korábbi évszázadokba vezetnek vissza bennünket, ám Zalakaros története valójában 1254-től követhető nyomon az írott for-rásainkban. A kezdeti jelentéktelen kis falu a középkorban fekvésének köszönhetően indult fejlődésnek. Lakóinak mindennapjait a megélhetés gondja kötötte le. A háborúk, különösen a török idők nagy pusztítást és szenvedést okoztak Zalakaros és környéke lakóinak, de pusztított itt jár-vány és tűzvész is, ám a többszöri pusztulás ellenére is ragaszkodtak az em-berek lakóhelyükhöz, a török idők után a falu gyorsan újratelepült, majd hosszú évtizedek alatt önmagához képest fejlődött ugyan, de nem emelke-dett ki a térség települései közül.
A település életét később döntően meghatározó esemény lett a kőolaj-kutatás nyomán felfedezett termálvíz. E természeti kincsre épített fürdő és annak szolgáltatásai, a folyamatos fejlesztések indukálta gyors fejlődés hamarosan országunk településeinek élvonalába emelte az 1984-ben nagy-községi, majd 1997-ben városi rangot kapott Zalakarost, mely dinamikus fejlődé...