Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
7.67 MB
2007-08-31 10:55:34
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
690
10660
Rövid leírás | Teljes leírás (932.53 KB)

Zala politikai napilap
1945. július 067-092. szám
068. szám hiányzik

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja
Kiadja: "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
Felelős kiadó: A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság
Szerkesztésért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalai Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

Ara 1 pengS 2O fillér \\
50. <vtety«w- 67. szám.

Nagykanizsa, 1945. |ulius 1 vasárnap
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja.
Szerkeszti: Benoze Jenő főszerkesztő. -
Szerkesztőséi? és kiadóhivatal: Fő-út 5. szám. Telefon: 31.
Sztálin a Szovjet-Unió generaiissimusa
Steítinius lemondott — Franciaország lezárta spanyol határait > Visszakaptuk ipartelepeinket
Sztálin marsill a Szovjet-Unió generaiissimusa lett. Ezt a hirt röpítette ma világgá a moszkvai rádtö.
Ezzel kapcsolatban megállapítják, hogy a Szovjet-Unió legfeísóbb tanácsának elnöksége egy uj, legmaga
sabb katonai rendfokozatot létesített, „Szovjetunió gencralissímusa" címmel. Ezt a cimet Sztálin tábor-
nagynak adományozta. =>
A második világhír Stettiníus lemondása. Ma éjszaka közölték Washingtonban, hogy Stettinius kQIQgy-miniszter lemondott, martán az uj világszervezet amerikai bizottságának vezetője .és a biztonsági tanács smeriksi tagja lett. Truman elnök bejelentette, hogy hétfőn vagy kadden nevezi ki az uj kOtOgyminisztert. Az uj világbiztonsági szervezet sujyát és jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy Stettiniua a. fcOIOgyminiszteri széket felcserélte a vitágbiztonsági tanács állandó tagságával. Bár a két feladat elvégzése egymással nincs inkompatibilitásban, de mégis mindegyik kOlön-kűiőn teljes embert kivan.
A harmadik nagyjelentőségű eseménye a napnak, hogy Franciaország lezárta a spanyol határt és ezt.
a tényt a francia lakosság nagy bizalommal fogadta. Ha a világpolitikai eseményeket figyelembe vesszük,
. ugy azt kelt látnunk, hogy napról-napra szorul a hurok a fasiszta Spanyolország, iiletve annak vezére,
Franco nyaka körűt. ■ ■
Nagykanizsa összes gyárvállalatalt visszaadták az oroszok
■Japán elleni háború
A Japán elleni híiborubim 4~>0 sziip&nxii>üióeród ímioni japán kikötővárost, iSza-szibái,Okijamát, XÍUÍÜ-azakit katonai célpontjait 6s ipar-.iolepeit boiríbáztak, yahimmt a Japán ■ auvíiorszáíí déli részén fokvo Kiusiiu\' kikötővárost. Az amerikai neÍH-ztxmibaretők a támacltU során .\'\'^.rJen elíen^oei va<íáfjziri\'\'i)]>:i! sem ;;i;;iikozlak és mindössze o<x\\\' sznj[>íír-:.-j-*ülccró(i \\-eozett oda. A ivpíiióeró-;.)k 3000 tonna gyűjtőben!hát dobiak ío Jupánra. A haílikínsiTírtíSZPt
^n é£fo \'H teníreivsz ^zzi
é.£f r z
\'i\'pfiíóííé fíiu-K
jipfiíóííépk szerdíin w> csütörtökön a fíiu-Km sziiíetokot-, a Japán ajiya-urszáirtol elválasztó vixakbn i;ij>úii íiajókiit támadlak va 1~1 japán hadi-hajúi Í\'BÜJKOMtettek.
London. juniu> 30 i l saiiííkiisek tálx>rnok, a kinat esa | ]ja*.o!\\ iőpamnesnoka 1945-ben rfcő-ízben foija-titii a külföldi sújtó kúp-vízióit oá kijelentette, hogy nmeii-kíti kiképzői -alatt- álló kinai ésapa-lok mviiieíon fölveszik a har\'co.t a japánok ellen. A szövotségos csajxi-tök felkészültek, \'ho\'jy vé<:só esapási íiiérj-T-^k Japánra.
Oroszország: London, ju.iius 30
koiiiercucia határozatait és msariilla-pilásaií. melyeket 19S6 uugirsztiis 15-én tóptettók életlxí. A mó\'ntrenixi konfprancia a Danlaneihík és a\' bos- kéiékt endezi A
A Szovjetunió ús Töröfcorszáff kő-zö\'.t a barátsági szerződés mögujitú-sá:-a um:uko/.u nií\'írhcszqltís...