Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
88.22 MB
2023-08-30 14:44:52
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
32
62
Rövid leírás | Teljes leírás (778.5 KB)

Zala politikai napilap
1945. május 019-042. szám

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja
Kiadja: "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
Felelős kiadó: A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság
Szerkesztésért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalai Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

5>Öb évfolyam. 19. szám.
é
Nagykanizsa, 1945. május 1. kedd
Ara 1 pengő
A Nagykanizsa? Nemzeti Bizottság hivatalos lapja.
Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Fő-út 5. szám. Telefon: 31.


"W
v
Szent Május
Irta: Bencze Jenő
'' Rágybontó, virágfakasztó, kék-egü gyönyörű Május. A mi Májusunk. Vártunk Kád kitartó bi-zatoinsnal, sose csüggedve, percre cl nem tántorodva. Vártunk Kád éhbéren tengődve gyárak gépei mellett, kapával, kaszával, fagyba esőbe künn a mások földjén, lesoványodva, vérszegényen. penész szagú irodákban. Üldözött vadként vártunk Kád, mi. Májusunk !! ___
Vártak mindenütt, ;ahol harcos, dolgozó emberek élnek, mimjenütt ahol szabadságai, igazságot, becsületet és munkát követelnek a rabtartóktól, az igazságtalanoktól, a becstelenek-löl és "munkátlanoktól.
Hosszú ideig várattál magadra kékszemű, varázslatos Május. Most minden szenvedésért kárpótoltál bennünket. Megérkeztél sokkal szebben, mint azt megálmodtuk. Eljöttél teljes pompádba, a tavasz minden virágát és illatát hoztad a meggyötörtek-nck és megíUázottaknak. Eljöttél a nagy felszabadító Vörös Hadsereg nyomában a szabadság, egyenlőség, testvériség máraoritó ajándékát. " j y
'' Ígéretet teszünk Neked, hogy e páratlan, szent ajándékodat meg is tártuk, ha kell életünk árán is. Mert mi tudjuk, keserves évszázadokon át tanultuk meg, mit jelent a Te nagy ajándékod. Mi tudjuk, mit kellett az emberiség dolgozóinak szenvednie, kínpadon elvéreznie, háborúkba hajszolva, megcsonkítva elpusztulnia azokért a szent eszmékért* amiket Te hoztál nekünk első szabad, virágos Májusunk.
Most hozzátok szólunk, akik meg nem hisztek, mert nem'' tudtok hinni a Május varázsában. Hozzátok, akik még várjátok, hogv a Vörös Hadsereg tankjaitól kidöntött korhadt fa újra rügyet fakaszthat és nem hisztek egy uj. szebb, igazságosabb világ eljövetelében: Nektek hi-fel leneknek, akik a régi <'' világ rabtarló, éhező, háborús emberölő -szépségeire esküsztök, nektek üzenjük, hogy a föld hatalmasai. a világ minden érije a mi izmainkat duzzasztja. -Almaitok torz vágyak maradijainak csupa n. Megsexranisi th eínén k benneteket. Kiirthatnánk1 minden ellenségünket, hisz győzelmünk teljes és mar jdéktalan. De mi saját szenvedéseivik és vérünk liull''ása által tanultuk meg, hogy épiíeni, nevein»* csak szeretettel lehet. Mi tü''relmesek vagyunk, hisz erre a Májusra is (;vszázadokig vártunk. Türelemmel kívánunk tanítani benneteket. akik még nem: ismeritek a munka örömét, esak a profitét. Nem érzitek át a Testvér szó-
nak igaz és tiszta értelmét. Ha majd ezt megtanultátok és érzékelni tudjátok, hogy az egész világ dolgozó közösségének tagjai vagytok, ha észreveszitek, hogy nincsenek irigyeitek, csak barátaitok és hogy gyermekeitek iskoláztatása nem a xi gondotok, hogy öregségetek nyugalmas derűjét a nagy közösség biztosítja, '' — majd akkor, ha munkás életetek eredménye megmutatkozik és kitárja kapuit előtteket a szellemi és anyagi jólét — akkor ti is ünnepelni fogtok velünk, akkor majd ti is várjátok a kék-egü szent Májust.
Mi mo.st megfeszített inakkal helyettetek is dolgozunk, — mert sok a tennivaló — de várunk benneteket. Szabad emberek tiszta hitével. Szeretettel fogadunk benneteket a világ dolgoztainak nagy családi közösségébe, akármilyen nyelven beszéltek. akárhogyan is imátkoz-tok. A szellemi munkád épp ol...