Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
8.66 MB
2008-08-13 08:04:02
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
801
20533
Rövid leírás | Teljes leírás (1014.82 KB)

Zala 1946. december

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

íi« titolyuv. 274. a«>
zu S46. december 1. vaiámap
Ara 40 fillér.
ZALA
Tegnap e/indult Moszkvából az a szovjet küldöttség, amely m BeJgrádbmn megtmr-tMndó szláv kongresszuson vesz részt. Qordsnov, m küldöttség vezetője kljeién-tette, hogy a belgrádi szláv kongresszus nagy esemény a szláv népek számára.
Bencza Janő:
Ami «gy cikk mögött van
Átmegyek a komiuton. i________
afctklik egy autó és ram fróaeaen * tér. Esj pi!taoat«1nMZUM>& nést* at ritunt ktA-si után, majd inoso-tfocra hazamegyek, tekefékra ru-Í4mr6l u uV» sarát UmdTeue ennyi törtánt, amikor eiolvatiftam as ; k lbü ellenem L
-¦ .-* júral letartóztatása , n> i.-i: j.uüok- Aa igazság
____óért meg iaőtl .mondanunk, bőgj
odúikból a cütkünk által \' ezt az urat i> MAORT-ékíto. aján-i, lutták nekünk.
! Börtönt szánt rikkjhen nekism a , poétáeska. ^fa^yturtathaloni, hogy 1 est az intézményi\'ón már jói Mune-\' nan, a bóroeton r.». az éhezést is, a
¦ffaen ej lenne válaszom a cikk i\'ró-Mnak, ha nem tudnám, hogy <*ak » tattal tartó kér. volt az Ove, de » : díkuló szellemet máitutt, magasabb légiókban 1sí»JI íumwíu. A cikkíró \' juepeókőn Vtltőcsfcp, clbanvagol-bjH, kiaiaé^ számunkra, sem\' vele, av inmáraJ nt-m ffryl>lk\'rnniinir. mert, aki !*>f;."i:j;it2e< it>mcr, nvtoii |Ü ü».i;a. h.v.. u ptnk fr.-jc<Mil tar iv> :iU.it!«-\'jTrel sem tud \'
.ol, ax ösvényről, anunoí\'beiáráaát 1 \'c ol* tűztük * meJvnek v^e-höcütüetobobb emberi (>bA i miitópo magyar di>lgnwV
Világos, hotjy acikk sJáirója es&k ¦ «T kfebetktatott eszköz vojt, egy -Síd általa sem innm politika ke-sfcau, anMly aztjtözto ki oeyik fel-¦Etául, nogy sseroélvoniei kj éaü » nzerkcwKtát\'Agh.\'.i, hor amk én utt Vmirvok - aetn
tlí^i Ot-JjaTür-r-Wton
A szituációt
.„ _ __. arak, Mtárják ma^u. kas, mert nem tudják az if^iaáum ernsatni.
Minden agy történt, «1kxW eiAn láttuk. Nem volt n^KfepetBB sz4-muokív, hogy asebsott urak mngté-vwztó é> nUdan baálhtán«ai ugy akarjak Írásunkat a MAOKT doT-poao tümeeek eié állítani, mintha az ellenük iuolna. AtitvUzu rnanove-r, amivel réeúbajtott ct-l;&tknl, a már hely«w iramba n»oiw>t.-iú dol^uiokat viasza akarták fordítani arra az tdrulatfiára, vui evyxaer már imiba e» nyuroorüa duntottp az orszájpot. Miutánjea aem-sikerült Cxsaa mész «ze»\\-aió keze tollat .nyomott ee$ itt-ott t-zaraljafctó veracsinálúcalca koaübs. {» mfinratta velerUt a eikket, amitől a feédí t n latfV^^M1*1* *MiHr^y sÜBBfdnet iroja padig válionii iiiauitist « eaa-metársai kúaútt ünneplést várt. iW-Ky^súdaiüjik ¦zermt mindessk A fofo^kk ifniiini
Az olraaok nagy rérao, TvJetlenűt Iwsóbe került a
szefri lap, bizonyára nwgi------------,
bMry a cikk írója, aki oív jó demo-kratanak vallja magát, Socr annak eBEinéjéért még Té?& •• Bajlanéó áldozni, miért nem tette est akkor, mikor Ordas Pál mernókót és sok-«ok ifcazttsandéka igaz harcost ki-rxneltek aoraikból, bíxT hWáln ki-
lett volna áldozatot hozni a szabiid-a*»gért és demokráciáért. De aOcalma irtt volna akkor is, amikor a SiA-OHT kmoeket éró gépeiből 250 vagoot raktak meg, hogv azt Xiéntct-orszáirba rigyék, vagy\' akkor, amikor
* ráma nevében *oL AÉnai a «
amelv ann%i ^^^^f n,
künk; amál; » Illmlililiilil atiat
•r.....éiii.i»......huh n,« ¦¦
aU nfcm —¦—\'-\'-\' n^ltilfink Km ketöMlnaia;^ lahál, u« i
ú Vihál tt4\'\'
ammJ -------l
t
nklói k«|)o
ll l
a !a-
Mindezeket akkor m-n mecr, miközben ¦ költi ur fizaTalga^ta aajácazenaeménT* ; éfl t»«...