Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
95.24 MB
2023-09-29 12:41:04
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
76
113
Rövid leírás | Teljes leírás (803.28 KB)

Zala
Demokratikus politikai napilap
1946. június 146-171. szám

Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő út 5. szám
Telefon: 31.
A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja
Kiadja: "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
Szerkesztésért és kiadásért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalay Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

gl, árfolyam. 146. szám.
Nagy Kanizsa, 1846. julius 2. kedd
Ara 20 billió pengő
Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő.
\
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-út 5. szám. Teleion: 31.
A Bikini-szigetnél megtörtént az atombomba-kísérlet
i
Tisztul a helyzet Trieszt kőröi — Tildy Zoltán és Nagy Ferenc beszélt Szegeden
Pirosból érkezett jelentós szerint » külügyminiszterek szombati értekezletén Trieszt ügyében Bideault francia külügyminiszter ujabb javaslatot tett a kérdés megoldására. A javaslat szerint Trieszt és a szom-jxédos területek 10 esztendő időtartamú önkormányzat mellett a négy nagyhatalom, Valamint Olaszország és Jugoszlávia ellenőrzése alatt állcne. A trieszti és a szomszédos területek sérthetetlenségének ellenzését az Egyesült Nemzetek biztonsági tanácsára bíznák. A javaslat szerint Olaszország ós Jugoszlávia közős egyetértéssel neveznék ki Trieszt kormányzóját. Ha ebben a k<t állam között nem jönne létre B^gtgyezés, a négy nagyhatalom jelöli ki a kormányzó személyét A kormányzó hatáskörébe tartozna .» törvényhozásról való intézkedés, az általános titkos választások megejtése, hattagú kormányzói tanács {•JáUitáia; melynek elnöke a kormányzó lenr.e. A kormányzótanács intézkedik a rend fenntartásáról, a kizta izgatás megfelelő működéséről, biztosítja a lakosság jogait, nyelvhasználatát, iskolák és kultúrintézmények felállítását, felelős az alkotmány alkalmazásáért és dönt minden erre vonatkozó vitás ¡kérdésben. Bidesott javaslatát nem vetették el, bár Mofotov kifogást emelt ellene. Az orosz küldöttség megígérte, hogy tanulmányozni fogja a javaslatot és újból visszatérnek rá s ha nem sérti. Jugoszlávia nemzeti önértét, bizonyos módosítások mellett hajlandók elfogadni a tárgyalás alapjául. Byrnes hasonló értelemben nyilatkozott Bevin angol külügyminiszter szintén megígérte, hogy tájékoztatja kormányát a francia tervről és a legrövidebb időn belül közli kormánya álláspontiát. Nem jött létre megegyezés Byrnes azon javaslatira, maly szerint julius 20 ára összehívják a 21 nemzet átaiános békekonferenciáját Ezt a kérdést újból nagvitatják. Byrnes azután azt|javasol:a, hogy hétfőn kezdjék meg a német kérdés tárgyalását A ma érkezett''hirek szerint a Trieszttel kapcsolatos javaslatról Bevín tárgyalt Attlee miniszterelnökkel és ha az ülés kazdetéig Molotov ós Bavin nem kapnak utasitást kormányaiktól, ol fogják halasztani a kérdés tárgyalását A mai tárgyaiáson a békeértekezlet időpontja fog szsrepelni és a német kérdésre valószínűleg holnap kerül e sor.
Daaaprobléma a külügyminiszterek eiítt Párizs, julius 1
A külügyminiszterek szombaton isrrjét tárgyalták a Duna-hajózás ?n>biémájár. Bevin azon javaslatát, tegy a dunai hajózás problémáját níaoennyi nemzet teljes jogigénye akpján oldják meg, Molotov kifogásolta, mint a dunamenti államok ittirpontjából méltánytalan megoldást.
Párizsban Cordel jugoszláv külügyminiszter ismertette a külföldi sajtó képviselői előtt országa álláspontját »Duna-hajózás ügyében. Jugoszlávia egyetlen döntést sem fogad el, melyet a párizsi -tanácskozáson nélküle hoztak. Jugoszlávia hasonló mas álla-aokkal szoros együttműködést kiván és hajlandó nemzetkőzi _ kötelezettségeket magára vállalni, ha ezek aea sértik Jugoszlávia szuverénitá-sát Kijelentette, hogy sérti Jugoszlávia...