Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.26 MB
2015-02-26 15:11:37
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
977
3881
Rövid leírás | Teljes leírás (279.66 KB)

Zalai Közlöny 47. évfolyam 1908. február - 5-8. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGYKANIZSA, 1908. NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM, 5. SZÁM. FEBRUÁR 3.
ZALAI KÖZLÖNY
Előfizetési Árak: Kcvic 10 korona, líilévic 6 korona. negycUévic 2 korona 50 fill. Egyes szám ara 20 fill. Tanároknak, tanítóknak, jegyzőknek ¿9 állami lisztvini\'loknfík I évre 0 korona, (él évre 3 korona.
Ki*|»»iő> »/.t*rMi\'»\'/.t*> i\'vs ki.uiö Kálmán Pál.
URANUS
mozgókóp-szinház
■aiyhanizsán Erzsébet tér 20. n I smalst
Nagykanizsa egyetlen látványos ós kellemes szórakozó-helye.
Naponta két másfél órás előadás.
Első előadás: d. u. <> - V,S-ig Második előadás: este */af — \'"-¡K-
Vasár- és Qnnopnap folytonos előadás.
Kezdete d. u. 4 órakor.
NAPONTA UJ, RENDKÍVÜL ÉRDEKFESZlŐ M.Ű-SOI^. KOMOLY, HUMOROS, TANULSÁGOS ÉS LÁTVÁNYOS KÉPEK.
Helyárak: I. hely 50 fill., Il-ik hely 30 fill., IH-ik hely 20 fillér. Gyermekek szülői kísérettel 20 fillért fizetnek. — Katonajegy 14 fillér.
Egy hónapi« érvényes. bérletjegy kedvezményes áron a pénztárnál kapható
A színházat Lamberg Gusztáv, a világhírű Pathé Fréres cég igazgató-mérnöke rendezte.
A birói uton való rehabilitáció.
Van egy igen ügyes francia novella, a becsületes megtalálóról szól. Történt ugyanis, hogy elókelö társadalmi állású Hatul ember valamelyik boulevardon egy telt — de ezresekkel telt — bugyellárist talált Azonnal elvitte a rendőrségre, a gazdája jelentkezett és az újságok dicshimnuszokat zenglek az ifjú becsületességéről, De múlnak a napok, le-[peregnek az évek és az ifjúnak ez a becsületes ¡tette csakhamar feledésbe ment, ellenben ha társaságban fordult meg, vagy ha bemutatták valakinek, aki közelebbről érdeklődött iránta, akkor azt a választ nyerte, hogy ez az a fiatal ember, a ki évekkel ezelőtt valami „piszkos" bugyelláris ügybe volt belekeverve.
Sajnos, ma a humanizmus korszakában igy vagyunk a birói rehabilitációval
A magyar jogász közönség egészen komolyan vetette fel azt a kérdést, hogy mindazok, kik jogerős birói ítélet alapján, kisebb-nagyobb szabadságvesztes büntetést szenvedtek el, ha egy bizonyos számú lefolyt esztendőkön keresztül példásan viseltek magu-kftt, ünnepélyesen rehabilitálják, mintegy visszahelyezzek abba a társadalomba, mely kiközösítette magából A terv szép, de kivihetetlen. Nem bírói rehabilitáció kell. de. társadalmi, inert onélkül az egesz rehabilítálási aktus puszta formalitássá sülyed alá, de a Kain bolyeget, melyet a börtön nyomott homlokára a bűnösnek, le nem törli.
Mar pedig mi célja a büntetésnek V A javítás és az egyenértek, a megbontott társa-diltni rend helyreállítása. Mindoii bűnös, ki vezekelt, ki büntetését kitöltötte és büntetésének kiállasa után tisztességes életet éló, olyan, mint aki hitelezőjét kiegyenlítette, nem tartozik neki többet semmivel.
A társadalmi felfogásoknál kellene átalakulni, magának az emberi leieknek kellene megváltozni, hogy a rabviselt, de ujbol nem bűnös embernek megbocsásson, visszavegye abba a tarsadalmi körbe, melyben azelőtt életét folytatta. Lehetővé kellene tenni ezeknek a szerencsétleneknek, hogy ne kelljen bujkálva, titokban, .esetleg idegen név alatt megkeresni a mindennapi kenyerüket, de nyitt homlokkal állhassanak többi embertársaik mellé: Bűnös voltain, megszenvedtem érte, kvittek vagyuuk. most adjon a társadalom megint munkát, kenyeret, társaságot, szóval adja vissza mind azt, amit elvett abban a pillanatban, mikor a börtön ajtaja bezárult mögöttem. Ezek a szerencsétlen emberek
S*erke»\'IAaág 4* kiadóhivatal : Nagykanizsa, Fo-ul 16. szám.
Megjeleli minden hétfőn délben
méltán követelhetik, hogy a társadalom víttsza-adja mindazt, amit elvett tőlük, mert ha tudott sújtani egyik kezével a büntetés képében, akkor tudjon megsimogatni, a sebeket behegeszteni ...