Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
92.43 KB
2008-01-16 15:16:48
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
559
4294
Rövid leírás | Teljes leírás (12.64 KB)

A cikk a következő könyvből származik (379-380. oldal):


Cím: 19/2., Zala megye kézikönyve=Handbook of Zala county
Közös adat: Magyarország megyei kézikönyvei=County handbooks of Hungary=Handbücher der Komitate Ungarns
Közreműködő: Hóbor József (1954) (szerk.) ; Béli József (közrem.)
Szerz. közl.: [főszerk. ... Hóbor József] ; [a megyei és településtanulmányok szerzői ... Béli József et al.]
ETO jelzet: 908.439.121(035) ; 050.8(439.121)
Tárgyszó: Zalavár
Szakjelzet: 908
Cutter: M 16
ISBN: 963-9089-19-2
Oldalszám: 488-1040 p.
Megjegyzés: Lezárva: 1998. márc. 31. ; Bibliogr.: p. 470-472. ; Összefoglalás angol nyelven


A cikk felismertetett szövege:


Lakosság száma: 485 fő
RIGYÁC
Belterület: 77 ha
RIGYÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8883 Rigyác, Szabadság u. 4. Telefon: (93) 375-315,375-367

Külterület: 1199 ha

KKfíBASIC INFORMATION
Accessibility: The village of Rigyác is located 12 km west of Nagykanizsa, along main road No. 7.
Characleristics: The name of the village was first mentioned in writ-ten documents in 1411. Rigyác has experienced great development in recent years: the gas network has been constructed and a post Office has been opened. The levél of infra-structure is fairly high. The village has a culfure house, a church and a library. The village is predominantly agricultural, there are 8 priváté farmers.
Sights: The vicinity of the village is rich in game: deer, boas and rab-hús. Attractions include the church and the Benyovszky mansion.
Egészségügyi Gyermekotthon
Rigyác Nagykanizsától nyugatra 12 km-re, a 7-es út mentén fekszik. A határ északi része dombos, erdős, szőlővel beültetett, a déli terület sík, szántó. A helység környékén lévő nagy, összefüggő erdőségek lehetőséget nyújtanak a vadgazdálkodásra. A vadállomány jelentős, sok az őz, a szarvas és a vaddisznó, valamint az apróvadak. Földje termékeny, nagyobb részt agyagos.
Történelem
A falu néprajzilag Eszteregnyével, Sormással és Becsehellyel alkot táji csoportot.
A település első ismert írásos említése 1411-ben történt Rygyalch alakban, bár Rigyáczi Csernél fia Jakab és Lőrinc fia Miklós nevében már 1375-ben találkozunk vele. A község a továbbiakban Rigacz (1503), Új Rigacz, Ó Rigacz (1582, 1594) és Rigyácz (1895) formában jelenik meg a forrásokban. A név a ragya szavunk délnyugati szláv rdja = vörös változatával függ össze, közszói jelentése: vörös. A XV. század elején Petrii János fia Istvánnak volt itt

részjószága, majd a Répási családnak is. A XVI. század folyamán különböző nemesek -főleg a Both és a Répási család - tulajdonában volt a falu. Plébániája a veszprémi káptalan egyik tizedkerületének a központja. Az 1513. évi adólajstrom Both Ferenc birtokaként Petrivel együtt írta össze, s együttesen 12 portájukat említette. Többször esett szó szőlőhegyéről az oklevelekben. Az utóbb nevezett esztendőben Rigyáci Ger-goch István pincéjéről, 1544-ben egy esz-teregnyei jobbágy Éleshegyen fekvő szőlőjéről írtak. Volt itt szőlője a kanizsai várnak is: 1557-ben 17 hordó dézsmabort szedett össze az egyház. A kanizsa vár közelsége miatt e község is sokat szenvedett a törökök támadásaitól. 1566-ban teljesen felégette, elpusztította. A visszatérő lakosok azonban másutt, Új Rigaczon építették fel hajlékukat, mely Répási Ferenc özvegyéé volt. Ó Rigacz más nemesek birtokában állt. 1582-ben a két falurészben csupán 1,5 lakott portát, 1 szegényt és 5 pusztát tudtak összeírni. Lassan a régi terület is újjáépült - főleg nemesi kúriák voltak itt -, s a század végére (1598) már 20 háza volt a helységnek. Külön említették a bíró lakhelyét.
A Kanizsa elfoglalására érkező török hadak azonban csakhamar ismét felégették, így 1600-ban teljesen elpusztult a település. Az elmenekült lakosok e...