Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
11.3 MB
2008-08-13 08:20:25
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
889
11441
Rövid leírás | Teljes leírás (1.16 MB)

Zala 1947. augusztus

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

52. évfolyam. W2.
Naoykanlm, 1847. augusztus l péntek
Ara 40 fillér.
ZALA
Vérható időjárás: Átmenetileg megélénkülő nyugati, északnyugati szél, változó felhőzet, többfelé záporeső, zivatar, a hőmérséklet egy-két fokkal süllyed.
Szovjet áiiáspont a német hadiipar felszámolásáról
Truman eln*k aláirta azt a törvényt, amely az UNRRA megacOnése után segélyt Juttat Görögországnak és Törökországnak, valamint más allamoknak és szervezeteknek. A törvényben nem szerepel az a 32 millió dollár, amit az eredeti javaslat szerint, Magyarországnak és Lengyelországnak szántak. s
Mint a moszkvai rádió Jelenti, a négy nagyhatalom egyeztető bizottsága Berlinben foglalkozott a némefhadi-ipar erotartflcksmak felszámolása kérdésevei. Moszkvai megállapítás szerini ez a megszálló hatóságok legfontosabb feladata es Németország leszerelésének legdöntőbb előfeltétele, mert ctak a német hadiipar megszűntetése után va\'hat Németország békés és demokratikus országgá. A tzovjetövezetben 646 hadiüzemet szüntettek meg, ezek közül 500 kifejezetten hadianyag gyár volt A nyugati övezetben egész más a helyzet. Ott vannak a legnagyobb hadiüzemek. Összesen 1554 üzemet Jelöltek ki felszámolásra és ebből az emtrlkal hatóaágok 70, az angolok 25. vállalatot szüntettek meg.
Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa holnap foglalkozik Magyarország, Ausztria, Olaszország és Románia tagfelvételi kérelmével. A tagfelvételi bizottság ülésén a Szovjetunió képviselője kijelentette, hogy ellenezni fogja Portugália, Írország és Transjordánla tagfelvételi kérelmét.
A berlini szövetséges ellenőrző tanács nem tudott megegyezni abban, hogy fogadja-e a négy zóna miniszterelnökeit es az általuk vezetett küldöttséget. Ezért felhívták a miniszterelnököket, közöljék beadványban, hogy milyen Ugybon kívánnak tárgyalni. A nyugati övezetek kiküldöttel gazdasági ügyekben akartak megbeszélést folytatni, míg az orosz zóna miniszterelnöke nyilatkozatában azzal vádolta meg az angolokat, amerikalakat és franciákat, hogy reakciósokat támogatnak és kapitalista gazdasági politikát folytatnak. A szövetséges ellenőrző tanács angol es amerikai tagjai kijelentették, hogy nem hajlandók elfogadni olyan nyilatkozatot, amelyben németek kritikát gyakorolnak a megszálló hatalmak fölött.
Az Egyesült Államok közvetít az Indonéz háborúban
Washington, juiius 31. Washingtonban bejelentették, hogy az Egyesült Államok köivttitB iépé-seket tesz, az indonéz kérdés meg-oldisa erdekében. A holland szo-ciáiista is kommunista szakszervezetik az ellenségeskedések azonnali beszüntetését kérték. Felszólítottak a korminyt erre vonatkoíó javaslat megtételére. A holland texülmunká-sok elhatározták, tiltakoznak az ellen, hogy a gyárak Uxti\'árut késrit-senek a hoiiand katonaság számara.
Bizalmat szavazott a munkáspárt Attleenek
London, jul. 31.
A* angol munkáspárti képviselők tegnsip délelőtt zárt ülésen biztosi-tották Altlee miniszterelnököt a párt egységes támogatásáról minden lépésben, melyet a jelenlegi gazdasági helyzet megoldására óhajtanak tenni. Attlee a j&vA héten az angol képviselőházban elő fogja terjeszteni ezeket a lépéseket Attlee és a kormány tagját tárgyalták a bányászokkal a széntermelés növelése étdekébsn. Felkérték a bányászokat, hogy ideiglenes megoldásként do gozzanak félórával többet és Így évente 10 millió tonnával több lesz a széntermelés. *
Az amerikai szakszervezetek Wallaee elnöksége mellett
Stvn/orft, július 81 S*jtóje!entésok szerint a szakszer-"eneti szövetségbe tartozó két nagyobb szakszervezet ragaszkodik ahhoz, hogy a demokratikus pert Wal-lacet jelölje az elnöki tisztre.
Az United Prees hírügynökség közölte szanfranciskó...