Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
12.02 MB
2008-08-13 08:23:56
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
870
13795
Rövid leírás | Teljes leírás (1.27 MB)

Zala 1947. október

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

évfolyam. 181. tzám.
Nagykanlm, 1947. október 1. szerda
Ara 40 fllltr.
Várható ldÖlárás : Megélénkülő nyugati, északnyugati szél, felhőátvonulások, helyenként futó eső főleg északon. A meleg kissé csökken.
Hársfai István:
A halál tábornoka
lány Gusztáv. Ezrek és ezrek átkozzak szerte az országban ezt a nevet. Gyermekek, akik sohasem láthatták apjukat. Hitvesek, akik férjüket vesztették el. Anyák, akik többé nem mondhatják: fiam. Átkozzák azért, mert hiu becsvágyból vágóhidra hiucolt száznegyvenezer fiatal masiyar eletet. Átkozzák, meit előtte mindennél fontosabb volt a német lovagkereszt, amelyet az orosz sztep-péken elesett magyar honvédek fa-keresztjeiért kapott cserebe minden idők legvéresebb kezű kalandorától, Hitlertől. Átkozzák, mert előobre-való volt neki, hogy a jólfelszerelt német hadosztályok megmenekü jenek a doni pokoiból, amikor a páncélosok nélkül, rossz fegyverekkel és silány téli ruhában kOzdd magyar honvédek elpusztultak.
Jány Gusztáv nevét Nagykanizsán is százak és százak átkozzák. Hiszen a voionyezsi pokolban elpusztult 2. magyar hadseregben rengeteg kanizsai is volt, akik sohasem kerültek háta.
Jány Gusztáv katona volt, értette mesterségét, szakember volt —Jcér-kertett a most megtartott pesti nép-bi.\' sági tárgyaláson. Szakember volt, de ez nem szolgálhat mentségére. Bűne annál súlyosabb, amit a magyar néppel szemben elkövetett. Tudta, hogy a harc elveszett. A magyar hadsereg nem veheti fel eredméríyesen a küzdelmet a számszerűleg fölényben lévfi és lényegesen jobb felszereléssel rendelknző Vörös hadsereggel. Jány vezérezredes ur ennek ellenére kiállt a Voro-nyezsből visszafelé vezető ország-ntra és sajátkezüleg korbácsolta a menekülni akaró honvédeket. , Gus-tav von Hsutsinger" pedig személyesen jelentette Hitlernek, hogy a 2. magyar hadsereg tartotta utolsónak a Don vonalát.
Súlyos felelősség terheli a hadsereg pusztulásáért Jány Gusztávot, állapította meg nagybacont Nagy Vilmos volt honvédelmi miniszter is. Jány hangoztatta a totális háborúra való felkészülés szükségességét és ezzel Nagy Vilmost is súlyos helyzetbe hozta, aki pedig egyedül képviselte annakidején a véderobizott-Ságban a totális háb >ru ellenzését. De jány, mint a ha::oló hadsereg parancsnoka, igy látta — elég helytelenül — a hadihelyzetet. Itthon pedig természetesen hittek neki. Holott ha jelentésében a valódi helyzetet tárja fel, esetleg minden másképp történhetett volna.
A németek döntő feladatot szántak a 2. magyar hadseregnek a doni harcokban. Jány tisztában volt azzal, hogy ezt nem láthatják el. De 6 először hallgatott a németekre és csak azután a lelkiismeretére. Tudta, hogy a harcoló hadsereg nem kívánja a háborút, de fedezni kellett a németek visszavonulását Ezért könnyedén feláldoztatta hon-védeink ezreit.
Tudta, hogy a frontot nem tarthatják a magyar hadosztályok és
tudta az okokat is. De mégis a honvédséget tette felelőssé az áttörésért. Nem gondoskodott a tervszerű visszavonulás előkészítéséről sem, amikor pedig már pánikszerűen menekült mindenki amerre látott. De hadparancsaiban felkoncolájsal fenyegetett meg mindenkit.
Jány Gusztáv azonban nemcsak a magyar honvédekkel szemben volt ilyen kegyetlen. A védtelen polgári lkig bánHtnazásíra Is adott
parancsot. Ezzel pedis; a nenuttközi tírvényeket ruftta fel.
— Száznegyvenezer magyar hon-v d halálhörgését .kell hallani e pircben — mondotta a népügyész vidbeszédében — akik a vádlott kegyetlensége és parancsai folytán puszta testüket szögezték az orosz páncélos szörnyetegeknek. Meg kell ríllani anyák, hitvesek és gyermekek siralmait, a megszállt területek békés lakóinak könny hul...