Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
150.1 MB
2023-11-16 15:51:31
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
11
35
Rövid leírás | Teljes leírás (1.15 MB)

Zala
Demokratikus politikai napilap
1947. február - 026-049. szám

Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő út 5. szám
Telefon: 31.
Kiadja a Nemzeti Bizottság, Nagykanizsa
Szerkesztésért és kiadásért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalay Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

laoykanliii, t947. februér 1, uombat
Ara 40 fillér.
Budaptttl tudósítónk közli, hegy a köztársasági alnök Humbolka Mihály namsatgyQléal képvlsslót Igazságügymlnlsztsrl politikai «1» lamtltkárrá nevazta kl.

"W WW
m
Aare perennius..
i
s*n magyar köztársaéve njra szabad a ma-föld és szabad a magyar
Aere perennius... ércnél imi-''radandóbb belükkel, tenger vél* hullása, .tenger könny omlása, szenvedések liekatombája árán szerződött a törvény, amely ma cgy esztendeje meghatározta, paragrafusok szavával is megszabta, minden elkövetkező időkre életbe léptette végleges magyar államformának a köztársaságot. Megszűnt ezzel nemcsak három év,tizedes, királynéi-kíUi operett-királyság, a gyökér-Mén, amorf tengernagy-kormányzóság, amihez kótyagos álmok szőtték csak a délibáb-ten-gur nosztalgiáját, hanem megszűnt vele az udvari kegyek és íeudális öncélúság korlátlan hatatom is és megszűnt a magyarság örökös hinta-palinta helyzeti a történelmi fejlődés parancsa szerint alukuló európai né|>-együttosben. Magyarország emberöltökön át tántorgó lé|>ésclikéi kereste helyét a/, evolúció inegi''ellebbezhetoUcn logikájával kicövekelt közösségi sorsai a ku-'' lás utjai mentén. ''Egy esztendővel ezelőtt végre megtalálta önmagát ez a sokai nvuzöttf sokat alázott nép és kimondta a supprema lex elhatározó szavát: kikiáltotta a magyar köztársasági. Rálépett arra az útra, amely egyedül vezet a legfőbb törvény: a nép jóléte felé. Ezen az utón-'' nem lehet tovább bukdácsolni, nem lehet nyomorúságba gör-nvesztclt milliók hátán üíni a szüntelen tort kiváltságosaknak, tömegek vérén, verítékén hízott kalózoknak és senkinek, aki nemi szerez munkával jogot a közjóban való részesedéshez. Egy esztendővel ezelőtt íelt igazán hazája a magyarnak Magyarország'' földje. Akkor lett ura a • Duha-Tisza népe a saját sorsá- j nak. Akkor lépett rá bátran és | elhatározóan arra az útra, nme- i íven nincs megállás, nincs télo- j v''ázás, mert ezen az utón csak előremenni lehet, vagy belezuhanni a semmibe. A fiatal magyar demokrácia az előrenézők fanatikus hitével megy előre a magaválasztotta uton és az első esztendő határkövénél pillanatnyi emlékezés pihenőjére megállva, nem öntömjénező megelégedéssel áll meg, hanem erőt gyűjteni a józan önbirálátból. A fél világot romi) ad ön tő fasizmus ámokfutása után nem szégyel-jűk, hogy nem a magunk erejéből, hanem fel szabaditóink, a diadalmas szovjet-hősök véráldozatából született meg a magyar demokrácia, az alap, amire minden dolgozó magyar hai''áját végre felépfihetjükTTudjuk, többet tehettünk volna azért, hogy a felszabadítás müve 1 kevesebb vérbe, romba kerüljön , és tudjuk, hogy a népek Ítélőszéke előtt ezért a felelősséget visel-
igen nehéz akadályokon ál is, ma ugy Írnak, ugy szólnak rólunk határainkon lül, mint a d él keleti nép-konclomeralum legépjtőerejübb népéről, mint a'' rorneltakarításban és újraépítésben legráradhatallanabbakról. Csak mi szeretjük, itthon, lekicsinyelni eredményeinket. Pedig akinek > nem történt semmi«, ám csak nézzen vissza ezen az évfordulón a két év előtti február elsejére. Ha vissza kivánja azt, akkor igaza van : nem történt.semmi. I>e ha megborzong a kél év előttiekre emlékezve, akkor legyen hálás a demokráciának, amely alig kél év alatt élptel; szabadságot, biztonságot, vérkeringést teremtett ezen a romföldön, fis ha csak egy évre gondol is vissza, akinek semmi sem elég, váj...