Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
146.45 MB
2024-03-13 15:08:36
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
42
159
Rövid leírás | Teljes leírás (1.06 MB)

Zala
Demokratikus politikai napilap
1947. december - 233-255. szám

Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Deák Ferenc-tér 10.
Telefon: 54.
Kiadja a Nemzeti Bizottság, Nagykanizsa
Szerkesztésért és kiadásért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalay Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

la évíoiyavTi, seèm,
ftagykaniisa, Î847. dacember 2. kedd
Ára 40 fiÉiér
&
K-i-
Várható időjárás: Mérsékelt, Időnként megélénkülő északi szél, felhős, ködös idő, sokfelé eső. A hőmérséklet keleten süllyed, nyugaton aUg változik.

f^legaSskylt as önálté zssdé állam <•
Az Egyesült tiemzetek közgyűlése megszavazta a Palesztina felosztására vonatkozó-amerikai
javaslatot, amelyet a Szovjetunió is elfogadottá - ]
Az arab kiküldöttek a határozattal kapcsolatban kijelentették, hogy az abban foglaltak meghaladják azokat a kereteket, amelyeket az EgyesUlt Némzetik alapokmányában lefektetett jogok a közgyűlés számára körülhatárolnak, ezért a palesztinai arab bizottság visszautasította az Egyesűit Nemzeteknek Palesztina felosztására vonatkozó hat?rozatót, Damaszkuszban tüntető felvonulást rendeztek a Kommunista Fért székháza előtt. A zsidó nemzeti tanács felhívást bocsátott ki, amelyben hangsúlyozta, hogy az Egyesült Nemzetek döntésével súlyos feladat hárul a zsííJó népre. ./ ■ " - .
A palesztinai zsidó tanács máris megkezdte az ország közigazgatási és katonai szervezetének,
valamint alkotmánytervezetének előkészítését
Az Egyesült Nemzetek közgyűlése Palesztina felosztásával befejeződött. A közgyűlés 11 hétig tartott. A köz-gyiiióB oredményeit röviden a következőkben lehet összefoglalni: Politikai intézkedések tekintetében
a közgyűlés három uj bizottságot állított fel: a koreai bizottságot, az uj balkáni bizottságot és
a közgyűlés belső bizottságát
A politikai bizottságokon kivül a közgyűlés magáévá tette a Szakszervezeti Világszövetség javaslatát, meiy szerint
a Szakszervezeti Világszövetségen keresztül védeni kiván/a a szakszervezetek jogait.*
A hírközlés szabadságával kapcsolatban elhatározta, hogy nemzetközi értekezletet hlv össze, továbbá nemzetközi jogügyi. bizottságot állított fel. •
A francia^ nemzetgyűlés 36 órás vita után vasárnap este 404 szavazattaI 184 ellenében meg-^S2kv9jtia a munkások jelenlegi követelései eilen Irányuló törvényjavaslatot.
/ Tegnap foglalkoztak az uj felhatalmazási törvéayjavaslattal is, melyet a kommunisták erős ellenállása ellenére is megadott a nemzetgyűlés a kormánynak. A tegnapi ülés folyamán heves és viharos jelenetek közben
felhatalmazást kapott a kormány 80.000 tartalékos behívására.
A tudósítók arró! Imák, hogy a munkások több helyen felvették á munkát. A szakszervezetekben titkos szavazást tartottak a mu.ikafelvotelről ós ennsk eredményéből nyilvánvalóvá vált, hogy egyre többen fordulnak a sztrájkok ellen. _
îîfcimt emberre usai jár káros következménnyel s BCO-oltás
Beszámoló az Orvosszakszervezet BCG-órtekó2l9téröi
A Magyar Orvosok Szabad1 . Szakszervezetének1 nagy k anizsa.ii csoportja november 29-én,.szomi haton vitaestet rendezett, mely-ben a gümőkór megelőzésének! kérdéséről volt szó. A témát időszerűvé tette a városunkban! most mjeglndull úgynevezett B. C. G. oltás.
A vitaest előadójá isifterteitq a védekezés tudományos mieg-alapozottságát és a vár''lia''óeredményeket. Külföldi adatok nyomán rávilágitoIt^arra, hogy ni gütnőjíóros halálozás az oltott gyermekek körében évek nuulva) negyedére, ölödére esett a .nem! oltoltakkal szemben. Az oltás j<y hatása léhát cfeak évek urulval válik nyilvánvalóivá a gümőkó-i''os halálozás csökkenése révén.
Az...