Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
12.82 MB
2008-08-13 08:34:58
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
463
5689
Rövid leírás | Teljes leírás (1.22 MB)

Zala 1948. április

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

B3» évfolyam 75
184a áorlHi 1 otülörtök
Ar» 50 ti Kér.
Várható Időjárás: Mérsékelt déli, délnyugati szél, nyugat felöl növekvő felhrtxödés, de még száraz Idő. A nappali hőmérséklet tovább emelkedik.
A remtiirterjesztek alkonya
A/ »\' amobiuisokKiil kapcsolatostul, mim »-: várható,rolt, megindult vu-l is a rémhírek áradata, k újra a suttogások, a fúk, amelyek azt akarják" olliiUítni. Ik.ít.v ezután már rákorüi a ki^kctoskeiiókic és kisijKirosokra i> a f.r, üzemeikot szintén á-ilamo-Mtain fosrják. A íxjakt-ió mesterke-á(*t\\ mint mindig ul\'v most is^a mir.\'Vaaijüáir kt-itéao, l«;gy o/zel aka-uiiivczüiik anuai; a rétoirnok a mun-kiiját. aiuolxok ii,citiiil;izliotcueiwk a ma^\\Ur turnioicKlioii, V* iil >/.iUii"> a mugysir demokrácia.
liiik>.si Mátyás tihh iilka ijtv c^utúbl) a kisosz nagytryüléti&n kíjclontotlo, hojív MJ:n a K Iskoi osko-<luk. .-x-\'tix a ki>-i[^ir<-.sok ú.iaiin>«itá-stt-rúi >/.ó som oiiet, azok tHlt.)/.atlanj;l szoru1* részei u maiívav (íazdiu*iij,\'i (¦U\'tiK\'k. «> azokra r[*>nuL\\ mint ott-diií, a jövűlvcn is HzükaetiO >osz do-
kkk
Mint-niindcji ivinhiriv, Mgy ozck-m i« i\'áfUulot adiuik majd az ittu-nuMiyuk. lio!>Í2onyo*odii», lujijy n kis-fuzih/.toiifiák úl ariiu»Jú.\'<ft liohott u diMin kiafiku* kornuinyzut minden csAi izévoi ula hat miijd, hotiy oró- sitso és tárno^sa a "UW\'*1\' ki»>-ipari és kisiioroskodclmot. lirro a t.1inu._\'aÚM-a aiiiu\'u is . inkúhh .-zuk-Kjü van, mórt a dt.lujzók fo^yaszl.)-ki\'inewM\'ira a fclüzatiuidU\'iu) ota |ial-latlanul megniivokodett\'. ^la tüAx nemcsak a Imdwsur ú» az iparmágnás tud vásárolni, harrem 1 fölü-O8ztiis kűvctkeztólion millióé törne-. gck jutotlak o:\\an keresethez, amely lehetÓMÍ toszi, hogy mindazokat az (\'¦letéhoz szüks^\'í»a tái\'Kyak^t mojn-ii-•bárolhassa, amelyekhoz"u résri világban hozzájutni soha, sem tudott. A nemzeti jövedelem, iirazsáiíos elosztásának mo;jra;dsitása pax. özei nagy-j(":vodo\'rnü tókés helyébe a vásárló- { képes kiaomberok miliióit állította, amely tömegek ij^nyoi ogvenos ai\'ányban hőnek az ország gazdasági élettenek megerősödésével.
A hirÓmóvo8 torv fokozatosan, de biztosan oíyan jólétet Jei«mt, ameb" jólét épen a váBirlóképessóg hatalmas fokozódásában mutatkozik meg. .Ezeknek az iséiyoknek kieiéiritóséro nélkülözhetetlen* a kiskereskodoiem és a kisipar. Ezt minden józan ember pontosan tudja. lg}\' b,át * reakciónak minden rémhíre eá\\mester-kedése, pillanatnyi félolemftoitúaon kívül hiábavalónak bizony ul,
A munkavorsenyek éltotó tüze elharapódzott az égúaz országban, . nemcsak az ipari, de mezógazdasási vonalon is. Az ország dolgozóinak iO százaléka vesz részt a versonj\'-ben, amely lehetővé feszi, liotfy a hároméves Kazdauági tervet kot és fel év a^att sikoiyjsori bofojozzók ami annyit jolont, hogy ecv {61 ©sz-tendóvei eíóbb érjük el ai 1088-sb OBttendö éietnivójá^ ami azután már folytonoe emelkedért jolont fcry olyan jólét felé, amire öbben az or-Hzágban méír piílda nom volt.
Vilájro8 tehát, hogy a jólétté\' együtt jelentkező igények kielégi-tésére né>küiüzlietetlén a dolgozik kai közvetlen kapcsolatban >alló kis* kereskedelein- és kifiipar is.\' * Megáilapitottuk, hogy a joakeió rómhirterjeertéeének ez aHkalpmból sokkal kipbb sikere volt, mint^od-dig bármikor, mert ggy a kiskeres-loecók, mint a kieipw-esok tömegei i-eak modolyogni tudnak a zavárt-ttltok jprobáüözásain.
Ortutay miniszter az állam és egyház vlszenyáril
Végsrdón a hároméves terv keretében kedden avatták fel sz újjáépített községi iskolát. A felavatáson Ortutsy Gyula kultuszminiszter mondott beszédet és a katolikus pap meQáldotta az Iskolát. Ebből Is látni lehet...