Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.32 MB
2008-08-13 09:42:54
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
740
4060
Zalai Közlöny 1885 040-044. szám október

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

MGT-UURI,
fttator lm.
ZALAI KÖZLŐIT.
_ . , <
TENKIHT EGYSZER SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
,aal;t Uh «rr* fttltlli.
wirig*
TlftGiA.
- I
L iLLi
Lj» , t^u* ^r ¦L.-------
L1*. IJf?«»
^
T«»

' A m

lii — JUTi*
*¦ "»» • a«K


. _*.!«-
il= -.**.*•-
HUSZONNÉGYED ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
OKTÓBER S-éa 1886
kívüli .emberéeaeti' kiállítást verássolt elleni bűnügyben vég tárgyal ás. — 3188. ide a mi oriságoe kiállításunk, ahol — Lopással vádolt Kováa (csiuge) Láailó aotsbene — még •¦usui.nül járj. . .he-'ellíni bun&gvbaa végtái-gy-lás. — 2079. gedüsso furulysssó, csiajbftlom*, mert Perko Jóse~f alleoi b&aagyn.. II. bir it. biiott meg ekkorit sem i°n<** ki "hirdetés.— 2732. Láng Német J6~et > bof.li.jii b»nk«ltesésb6l. Ur.. bltaagvDea II. bir. ítélet hirdetés.
A legutóbbi nagy esa.m-i.som - Október 9-eo. 1780 Lólops~.l vá-
ha nem csalódom— ss volt, .mit . kohi- dőlt Borboly litván elleni bűnügybe, ssok és bányássok cselekedtek. Hji, jól T<gtárgyalás — 1992. Gond.tlsu.ág 41-e«ik vállos.losság kedvéért, rémiedért ; ta| elkövetett eulyo. le»ti »«rteeei.l vádolt bánysüreg belvett pessgitol bsbso »erleg ' pollák Qi.pir elleni bűnügyben végtár-lenekére pilioog.tm. I gy.lás. — 2050. Lopsw.l vádol: S'«.d
Ssinhásainkb.n nagy dolgok van- Pál és János elleni baougybea vé(tárgya-n.k kéi>UI6ben. Kesdjuk • Snikenny ¦ ¦ ¦' lás. — 2088 Súlyos testi sénéasel -Kiolt pardont a nemsetiuél'. Egybegyult ujrs Horvárh Jó«.f .ll.ni btaügyben vég'ár n .jelei kompáai.", mely m.glehetose. gyalis 2770- Pap Iitvin eilioi bu.ilgy-aaejjelssóródott s rekk.no n.pokb... (,«¦. II bir. it. hirdetés. - 2771 Horvá h
Jássei Mari, Helvey L>ur« • kodós Loo-donból, as örökifjú Prielle Co.n»l.n • fenyvesekkel v.dregéBye. Tátrafuredríl. I 50 Istgeti bácsink svábhegyi ..ollóba. ! ragyogó Ca.ll.gTeri.unk a Marg.lsí.g.t s«.og6 tölgye, .161 és b6.N.gvI»ré,>k.l - n,m.,t, ..tnhá. M.hisából, mt.d. mind ós.....lálko...k u,r. hatalma, mun-Ukedvb... Jókat .u-.ny ember. .r..y
»"¦¦' '•"""•" ' ¦•""" •¦'•h*—k;
Mihály • társa buntlgybaa II. bi
"
égurgy.lás. - 2232 Lopá. égtárgy.l... - 2240. Sulyo. .ég-árgyal... - W26. S.k-
; k JS veu.gív.1 ,ido;t Bucho. Jan...
sdj. Isten, hogy most gyémánt •¦•—¦* I .,,.„; OUuagyb.. .égt.r.y.láa. efcuiabb.rejfényből Kjurt, •»•' * "'
f?J ák-k1 ! Okt„b,r 16 1149 Lopás
svanssiruit
La»áj.v. .f?k.Jt. gy.mán.ok-k.1 ! p
Ie.s uev.n bory v.l.miot . politika l "I Vörös Imr. elleni bűnügyben vegtár-
h J ibá. «.»-' «r"*>- - 2183.*Suly. U.IÍ sar.~«l
gy Okt„b,r 16 1149. Lopás M....I4-
.l.miot I Vö I l b á
horisonon, Jgy ...«.« ..iabá. «.»«r y
h.lár.n egy a otél pont kend mind- j vádolt Benc.ik F.rencs elleni bonügyb n ibb lói d d I l 2292 Méb lhj
inkább előtűnni, de tudom, bogy nyom- I végtárgy.lás - 2292 Méhm.g..- «lh.j-ban vidámabban lél.t.enek t. olvasóim. I táas.1 vádolt Sir lka •!¦«• bUnSf-yb.n ha megsúgom, hogy Cikyn.k egy Uj Tégtargy.!... - 2343 I>p« bűntettével drámát. .. . .Sötét poat." i »•*>!• Ssá.ó (.yán) Kálmán elleni bika
Ördögadt. népssiobása még mindig ügyben vértargy.láa.
aa ördög piruláival trsklálj. ka.ő.ségét.! Október 21. 2485 Súlyos t..t. s*r-
Podig mars k.cskis* meo;eoskévé lelt : tésaol v.dolt B.rls tfibaly ell.ni bttotlgy-Hegji Aranka U ott oaicaerag benne 11 beo végtárgy.lás. - S384. Lopá. bon-No d« msjd bekoesónt már e napokban leltével vádolt Csemenks I.t.en olle.i újra régi fasskébe vsl.mi psráss néUv.l ', büntteyben végtargy.l.s. — 2634. Sik-. mi dicao Bl.bánénk és tudom, hogy ha- i k.saUas.1 vádolt R-khenl.ld Lipót • m.ros.n veg.t vst at ó r d 6 g ur.lajá- s társa ejleai bűnügyben végtárgyaláa.
nak ss or.»i«hitu A n g y s 1 Lisiks.
Politikáról mitsem írok. A Sáador-uLcss uja ugyan nem nóptelen már, össse-Qltek s pstres coQsscripti — de nem történt még semmi. Hissen még Ca.nády
Ostoer 23-án 3084. Lopás bua tettével vádolt Markua Jak.b s lám. elleni buDügyben vagtárgyaláa.
Október 28 2875. Hs'áltoko.ó su lyos les isérte»ael vádolt Pintér Jáoo.
bácsi sem ssólt ods ,Tissa Blálmán ur- tárra ollaai bünugyb*n végtárgr>lis. — nsk", hogy : hiába rásogatja fej*t * mi- 3237. Kosokirat hamisítással vadolt P«s i * Hjd kk ik
gy gj j
nisiterelnök ur !* Hsjd irokjakkor, mikor felmordulnak a dörgedelmes ssónoklatok, saertecstkásnak a lobugó .pártvillámok11, kigyalnak s hocatyni areaulaU)k . . . majd akkor, akkor!
Fővárosi levelewö.
T5r véaysxéü csarnok:.
Jegyzék.
A D4>gj-k«nÍM-i kir. tróii*k btiot. biró-»ágoál 335. «ti ©ktob-r bób»n larnodó
Október 7-éo. 2055. r Le gal matassál
vádolt Kluger Jóssfvf elleni banftgjben
végtárgyalas. — 1743. Lű| )ással vadolt
Markovics András ellepi btto ügyben
végtárgyalás. — 1860. Hsg ánokirat ba-
onanássál vádolt Hoffmao U eorik s társai
K ^ : bo-á
m«D«k ? «s * telelő'em : virágot öDtöioi; ptvotoisioaikáTnvl natogftttk, hogj oaeljik virágot 6tú ?
Farca* «gj virág íi « ! A gyomrot kell öotösoi, bogy ** orrOD oijjöa.
V«c»orár» hivuk. Éribetö iigttott-
l fli l hl lál
vegUr-
Fu-encs elleni büoügybeD vé«U.rgy»1i« — 2483 Súlyos te«ii MTt*áMei vádon Bt.-Iom» íatván eUm. büuttgybes ^á \ím. —276ó.SikkMstá«Ml *ádolt Jóssef • D«je elleoi bdoügybeo Ky.lá«.
Október 30-án. 5(883.. Sulyo. tMti vádolt Ci>gli F-reaci •lleoi b&o ÜKtb'ü váiiár«j»ia«. 2972. Lop** büo tettével vádolt Tar Ja»o« » t«r>>ai el!*ni bűnügy ben végtár^ra á*. 3065. Salvo-mti •éVtéMel váoolt Smruc- J»u-f ^\ima< btloúgyébea vti^tárgytilaa. — K.nui*o ItlTáa elleoi bűnügy ben II. b. it. hirdetés.
K.-U N. Kaniasan a kir. trvsZék büot. biró-agoál 1885 évi uept. 30.
PLANDEB GYÖRGY kir. trvnéki irodki.
gördültek . mÍv gyöngyei: a környék ¦
•aorontciS fájdalomtól fuldokló hangon MÓlt ¦
„L• a te müved.'
— Eila, mit beatéUi azlateoért?
.Igen. es a te taflved. Mert tépted •set e"t«ivet és annak bis*lmát ai emberek bes ? Mi voltam •Doeked? Játéktargy, melyet ba meguntai, kérlel bet lenül alh>-
wemléléaével
Saelid, oaeode* fájdalom boroogott faófoheV arctan, lesütött fekete 3temeibeo, :
oésett f
rejére i könyben nssó ssemeivei a i
oly megható aiép volt, mint Coreggio bUnbioó Magdolna}*. Ctak ba moaolygott, hajoallott át aseiidpír altbutrom arcaáo; ajkainál »pró gOdröcakék támadtak ••©-taeiben epedö tQ't gyalt ki és nevtló piosi •sája: róiaabiittbó fakadáaa volt. Ilyen ctábotí mosolyalehetett Évának a paradi
— Ella. édes E lám. térj magadba!
, As as átkom, bogy r em tudok megtébolyodni 1 Lelkemben ki nem alvó bün'ádjával a mergvalásott női bassk*-Sa3gn«k, ssivemb«n e» nem olihaió u'álat a férfi iráot, kit férjemttl -smerek, hitem ben megingatva at Istenség igaaeágosságe
CSARNOK.
A .Budapesti Hírlap-.
A b.rlapok fiiul óriása Öt évet ét mari* mind a harmincakét foga ktatjtt ; hapott ú átokkal már eleget, a BéJklI, hogy egyetlen fogát kifaoioi engedte volna. At egyetlea lap, melynek már megioda-lá»e etótt &00 etAfitetoJe volt, mely kei hét el megindulás* után fölvitte 2000 i/fiielór* s melyet M&dik évi fönnállása után 15,000 példáDybao nyomnak ¦ egy peldMiyr* asamitra csak nyolc* olvasói (holott káveháatkban 50—60-ab olvsa-•ák, ka»inékbaa 15 —30-ao a minden családnál 5-6-ao olvassák ¦ aitán még kftJceóokéri • tsooMséd) miodeBaap smáa-hBeaeserei olvasnak. Meg is eagedkelte magának a .Budapesti Hírlap" a*t a tény ütést bogy Parisból hosatott 40/00 furiotos gépen nyomatja lappéldányai' ; ly |r>p, nmlynek öseseaHitáaava] 2 fraL csia 5 hétig bajlódott. As igaa, hogy ei a gép 500 darabra atéttaedve ér késett meg a darabok k6«t oly finomak ís voltak, méhek akármelyik iseborának becsületét* valtak volna.
De aok kell ám odáig, hogy es a gép nyelje a papírt é« dobálja a lapot. Már kéaó éjaukára jár as id6, üti kor m gkesdi a káprázato* munkát, melyoek eredménye egy óra alatt 10,000 darab Budapesti Hírlap Addig működik a maik gépes-t, melynek neve: „ujságúa*." Ss«djük tset etty kioait tnoek a kerekeit. Wgyiik pl. a Budapesti üirlapaal diva-ó reodstert.
Délután 5 kor berohan a ••¦•rk-**!-tőségbe .lapunk egy barátja*, .Lapunk egy baráijs" többnyire olyan fiatal uri ember, ki a MtrkeMloaág egyik másik lapjával baráti visasonybao ftll, bejár s r«dakcaióba diakuralni. ba tud friaa hirt, elmondja, vállatkoaik unalmas aami éa aktdvelfli előadások megsésésére láailó •senteléai MftgbnTefétekre. táoo<malal-¦ág'król asótó |'udó«itások megiráaárs, t bankettek végig evésére. Etekkel nagy szolgálatot tesi « munkat4r»akn*k, • ju-tlmul kinevette ik .lapunk b»rátjá* ak, .Lapunk barátjai' a>k fÓ«réoje, bogr kósülök valaki mindig jelen van ott, ahol •¦Umi törtéDÍk.
Tehát mint emlitók, berohao, • je Un ti, hogy a sugármon egy bás óasse-dőlt, a uoettea lakókat eltemé te. A njigy nagy terembea dolgosé muDkktt«rg«k ssámaserint tiaeo, o«aaefu<nati, a tt»l« g«t-}ák a halónak utamat. A «»erk^i f> v«-ranos»t bucsai ki; • barom mun at*>a fi.kkerb-n elr..bogaiiere*c»«tl#use. mu b-'yé'e, la^uok bará jának kalaaso<as«. a hel.i r-p<>rteé vesébe mell fit, aki nudeu máikat i«aser* fAvtroaban (t a más aaemében.) Odaérve, asoaoal láják, h^gí .csak" »/>j plafoad isakaat be, as ig«t. hogy maga alt temetett 3 embert, d -, amilyen pechaa idő jár moat a isur-naliaatákr*, bsonyosan éUibeo marad mind a három. Lpank bará'ja, épnek látva a rombad<Mt hasat, elpárolog, ott marad a helyi reporier maga, a két oao kstára omoibuiiun viassatér a aserkess-
csomban. — E« mellette as as idétlen iránt, ki egy önfeledt pillanatban olköve-tömssi fej, emberiét len arcavooásaival, \ tett vé.kémért a poklok ÖMsea kiaseove Csak moat vettem éaare, hogy oly nagyok ' déseii tnerle rtn, élek itt megbasonulva *• agy álloak a fttlei, miat Meroarias »i- ! as latenael, világgal és önmaga, tmal éa sakján a aiarnyak. Ai óriási «>Uentél a folyton tépelódötn saon : miért kellett eo
hássstának kost, *gé4S tragoediát be-sséU eu
A társalgás a férj résséról elég elénk és kedélyei volt, mely asonban lassaakiat s túlságos mennyiségben bevett bortól frivolitásba játszott á». — Egvtserre a kedves férjnek eióre csaklott a ayaka, u asstalrs délt és harsány horkolással eialodt.
.Hála Istennek !" — sóhajtott f-i keserűen a nó. — Lássa, es mindeonap igy megy
— És igj ksJlett-e mineküok talál-kosának, Ella ?
A nagy, valókig égeló ssemek tusét két aehés kónyosepp oltotta ki e kérdésre. A korellajkak esegély-gödröoské. ideges ráagáasal fojtották visasa a sseavedo1 nÓ , voaagló árosán lassan véfig
aek igy lenni ? Kinek a bőne aa, melyet at órök Irgalom éo bennem bossult meg. Vagy akkora bun a • terelem, bogy egy percsnyi mámorát eg> élet ssenvedéseivel kall megfisetail? — A Hindeatndó mindent iud ; tudta att is, hogy sseretlek téged. — ét nekünk, hs megbutohook, miod»gy baj, akár as Istentói ssármstutt as, aki próbára tett, — akár as Ördög jól, ki kisértetbe bosott, mondja Diderot. — Néad Ót [ Utálom s. D«je vagyok. De elkísértem as oltár eié. mert tudtam, hogy nem Isbst hossám kQ'lea. És ekkor is a lobogó arafátyol ártallsaságomat hirdette • asivem borsadt a tadattól, ho*y eskön hamis. — Ki esnek as oks ...!?¦
Ott térdeltem a hölgy lába. a ál, ki gyűlt aroscsel, lángoló asemtkkel állt fe latt-m, miit egy megbáatott arkaagjal,
sárt táskába pakko!ja, a átvisn a nyom daba, hol a fcstedA (mftayelven meiroo-
pís« Bmettear en psge") darabokra *ag- tér. TuboK-hás.) Aa indulás less ok'Óber dal ja., s kioaatja 16 uedóje kost. A as»- | 15-én reggel 6 Örskor a helybeli pálya-dők mindegyike od-visat b^üasekréaye udvartól; viMsafele, Pesfől, pedig ok'ó-meiié, a elkesd a bel Ük máa kapkodni, ber 18-án esti 6 órakor. Hwsssfik. hogy Fertályóra alatt s tudósítás ki vsa ased'e, ' e valóban kesdveafi alkalmat (Tarosunk éa a fossedó a ssedést öesadállitjs, bekeni | vidékének koaooaég-) örömmel ragadja festékkel, papirost fékei rá egy beng-rt meg.
végig gunt rajta, a késieú van a kefél e- j — Al Id6 októb-r 2-Lr», virradóra
vooat. Est fl késirattal együtt atvissi a egyaatrre s»el>*a liid-^ggé >«tt. Valahol korréiterokho*, kik esie beuAl éjfélutaa , minden esetre bavasiaa»k k«li*t Unni. kettőig egyebet sem leesnek, mint írjak I _ a halandóé gV BélTe ig«n
asajtóbib*', a russs atedés javilják. Ha ked'eió atatistikai adatot •«oií*itat ná-°«7 csikkel késsen vannak, ast viss- \ank a lefolyt »septrmber hónap; raely-küidik sssedAkhÖs. ott sgy agedÓ be-' D«k második felé elmúlt n<y, h<>Ky gyes árral a«ki áil, a javítás ssertnt ki ' vároaaakbsn b-láloaási t-set alig fordult pisskáljs a hibákat, 4 )ó bilüket rak he- ; B|ő Ebből is láiható, bogy a ssirss Ass lyébe' Most ojra tusta papirosra buasák mily eg"*sts«g*»,
a asedéat a ujraátviaiik « korrekiorukhos, ] _ GráJlhlr Ba'og Ardád Stis-
iosl tessék .toivaaai ! S esek s javíthat- ie»tgs'ó neje; GrónB.rbala három nspi o emberek újra hibákat találnak beoae kin<>> asenvedés utao, sseptemüer hé A korrektorok as agynaveset .kénysser- 28-áo, Sümegh«n jobblé're asenderttlt. olvasók"; nekik mussaj a laput vagig _ tjUkl HIrMh|er
olvasni, akár t*t-.ik, akár nem A „Bu- donit.orui mJk„Mk*d6 -<• h | h
d»pesti Hir!»p"-sal i
egy kor< -ok
meg ss I ti a TeitH,
ki sí ítélet napjáa a bűnösöket l*ngp»lo-ial megbüntetni jó. A k&avaiisben maglón! asemaugár m-»rtyrkosso ut font e aokat ss*nvedett nő angyalartsa tnVül, ki kétségbeesett pillanatában a felmagasa-loaultfájdaiumaaK.asambíSSsl. sa lateonel éa ssámon kéri a aoratól ssenvedésenek okát.
Lehajolt bossám és megosókott. „Ha nem akarod, hogy még többet ssea* v-djek, meoj el tólüsk"
Hafaaba ! hahaba 1 de jól tud beasé'ni esas éu kia feleségem.Kár, bogy aem lettél ssinéssnó ! — Mindent hallottam. Hahaba ! — Moat majd mi ketten játssiiak tbe»trumot. Hafaaha ! ! Ssólt éa kansagmi borísfl (hangján a csa'-orafeja Adoma ods lépttt ai elalélt hölgyhös, felbomlott boassu hollóbaját kesér* Osavárva, ónásí u ést mért annak halott balváay arcsára.
Mint aegbáatoit órtttt. ragsdUm meg a oreatnra gallérját a a fékezés*tett •senvedély ha<váayosott erejével felkap ti ót, úgy dobtam s keri<é«en át a ainek kosé, hogy ott inassákadtan eltw&it a töldön.
Másnap sflrgÓny n ján átbslyaitet-tem Selmecsre, megint csak valami há-romaiás kilométernyire onnan a hol tsere'-less volna lenni.
E< Ölód oap egy gyásskeretft lapot Dl
kaptam
Ki tudja most oaár megmérni a tá-volaágoi, mely örökre elválását Ulled tse iid áldosatjs a sserelemnek, ssegéay, so kat saenvedett Ellám ? Ai álom kónyorfil o*ak rajtam: elhoasa angysl arcsodat ciendea asomr.rú mosolyával, • köaytól ásott párnáíaia>s.éaé.eBi asokai a kiaokst, melyekben le egykörös oly aokat sa«* vedlél. — Hol l*as és milyen s Ulálkoaá-¦amk?l - Istoa veled! latsa veled 1 !
tóségbe. (Jeilemsi a hangnlatot: fiskke ren jö'.tek éa omn<b*Jtson mentek.) Beat a aserkess (Wegbeo már együtt Ölnek a fc*mnf'.k : Kaas Ivor báró, Rikoey JesiÓ <* Csakássy Jóssrf a éppea a«oa üoi-kodnak, bogy ^ « kellene-e maoapaág divatoso aséde.. ., in.solid. oaak külaÓa^ gakre fek etett épi'kesésekril egy vesér-csikket dörögni. A báró már lógja a tollat, mikor oaaniboss áll meg a kaiaa-atca l6-ikasán> elolt, a a ké-.asaakalára lesa»ll. A less akadt piafond agyon Ü'ölte a veser-esikk 'bémát; marad a pénstt^ymiaisstar nxposéja ci'kktárgynak.
A helyi tudóaitó asooban működik, mint a hsdvesér • htrctmesón. Öt perei múlva már iel van jegyasve nála as elte-metet-ek oeve. kora, osaladi állapota, a háaiur, »» épitéss. a pallér, as odasietett rendAniest és resejororvo* neve. Már egy csomó munkást kikallgatp t, a pallért ke-re*stkérd黫kbe fuga, a 4a elÓaietett két-•éf(be»«4tt Osalsdtsgokat vigaaitalt-, a Tigass asav«t késben ia ügyes kérdésekkel ki tévén b-lfilük a tudósít áshos srftk-
otnpán s „Budapesti Hirlsp"-nak ír) mosdotta egyaser a sserkesstfinek : .Tudod mi s« éo ideálom ? Hogy Magyaror-ifág olyao filggetleo legyen, miat a .Budapesti Hírlap."
A .Budapesti HirUp-nál* uralkodó kollegiális Mellvsm p«ldab"S»édd* lett a fA. városi ssarnalisstikában • kAsirigylés tárgy*. A munkatártak testvérekként tseret tik és támogatják egymást s a aserkest-tók és kiadók minden friss, nst»l etót . fölkarolnak a gárdát nevel aek a „Bud.-p-tti Hirlap0 köré. mely igy mindig megmarad ifjuaak, frissaak, éléaknak és mosgékooynsk.
Hírek.
— Ai omáf^a kiállításra tervesett tömeges felrandulás okvetlenül meg-vkIóboI. A Délivaapályaláraaaagióliameg. é'kesett a válás*. Moal már hataroso i«u irha'juk, bogy a kirándulás otiköltaége - ha 300 Tállalkuaó less - 5 forintba
_es réstleteket. Kesd&dtk ss eltemeiet- kerül. Eboes v o bárom oapra a esálUi tek kiásása. Ö akkor már s sserkess'6- (tiastogatss) a > belépn jegy ára ia. Ha
aegbe siet, a megírja a nagy balesete'. Nem ssól senkihes, csak .dön'.i a kutya- vagyia tiaporitja » te leírt
(g) p jgy
300-00 főiül le«s a felráodalók asám>, még több kedTetményt lehet kiestkö-söln1, mert ami aaontttl befoly, sst «¦ h l
y
hoseta tselet papirosokat. Bseket a aser-! ösatoget népssiohás látogatási é* egyéb k-sstó á'olvas***, ¦ as inasnak adja, ez ! kedTe*i»éoyre tordnhatja d
biso'tság. Réssvételre jelentkesni lehet a rendeaÓbisotlság irodájában. .Ssécheny-
. hogy |
k a po ii.kai néselei aem bao mexatur d, a míSg. „haaoo.
a lap néseteiv
nődig
bogy 6 a saját nézetett b A kA
,-le kongait. a csikkekbe. A < lermesse eseo megmagyarásta neki. hogy ót korr-ktorna^ a nem csikkiróoak sser-sAdietiék. — s elk&ldte ót.
Mikor a kis»<-d-m bet^tömeg ssépen
— Cxnda törtélt a bae-a alkalmával BU-man — írj* as „Arad és Vidéke- — és p-d K • Ssöt-Mária ol ár elótt. A buciuban rés«tvev6k eroseo ál-li'ják, hogy egy anya a Mária-kép *lé viite 5 év-t aiketnéms gyermekét a ad-
dig mondotta nlótie • Mán- nevét, míg a old.lakká Tan rakv.. m.nt amekkorák . fJwmBk BKJ-.1(,rr<, c„k «loe,eit, ffi.gát .Budapesti Hírlap- oldalai, akkor C'i-J ^ D(.mc,ftk » M,ri. neYet moodi. ki •sik .aokst ai u. n. stereot.paba, m*\f : tio,á(| ds més ^ .h.asek-gve." it el-ismét .gy külön b*reodesett helyiség, mondot, rÍMÍAtll|. L megható jelenetre külön uemélysett^I. Itt aa oldalakra ke | o ^M je|„olevftk s.rn. kesdtek és a méoy pap>ro.t raknak, s belevr.k, ngy I ^0*1*0* módon meggyógyult gyerme-bogy a beiUtÖ-eg bele nyomód.*, s^a kel ^„vj^.,. c^ktol ak.
— SsInházonktMMi e hét tolyt'a
papir.tpok adják a nega ív lotmát. Est most eg/ láda.foroaába tosaik, t ulvaestott óimot onteuek rá. Újra kijön a posiiiv forma, mihelyt as Ólum megkeménvedik. valónk akkora ólomda-
ttíbb érdeaes darabot jáUiottak. Koaöo-ségtlok különösen o«ey érd-klÓdéaeel várta BinytirU, Harmntk Emma ful'é-
á mos> a lap a. ^.,, „,,,„ „,„,(,„,„,,
rabokká mim .o.kkor. a .Bnd. H.rl.p- j k(jlM, Wulma| A rilk, t llk d
„,,,-„
«gy (jidala. Eteket as Óloml*poka'- álad- j ják a rotáciios g<kp ¦sen>élyaeléoek, ai a h«ngnrekre rafeKinti, ¦ a masina pokoli forgás•»! megindul.
H»h I Még nem ! A helyítodositó asl irta, hofj a 3 eltemetett kosul ke
i„deI) k Uinlper.-
.«, rilk. ki B„D
lé „kolisolt hang s as
l^6 d.|ok . j„lel „4. i^i jlá
Siathmárybaa
j
vsráasarö arr., hogy tála baúat bistoaiu saoak. A Irgmóbb el^.dott njdonság a
megb.lt a kórbfcaban Éjféí uUa egyaorj mRjp yan VinkU* meg is tol.otte un-kikuctit a Kóku.ba, ¦ arról értéül, hogy \ fo|Mig ft básat. Ét a kösönség jól mulft-mindabárotD éle bin van. Őrülten vágtat ltot'.
b« s saerkessioségbe, m-girj. a* igasi-; _ JegyiÓTal«a»Ui C«áktorny»n
laai; s moat a lapnak ast -z olom-old-lu, , f jjó 1-én jegyioválasstás volt ,mégpegig melyf-n a sserenoséüens^gr^l tsóló tudd ctapáo ket jelAli ktaott: Bjpjaais o-m
¦itás vv.n, bedobják as olrasttókemeacié-be, ajra asedaek, korrígálnkk, Aateaek, • as egésa oldal újra kéastll. Folyik a
voli egyébb pályásó, miat Qrées Alajos kir. jbirósági aljegysó, és Kollay L*jo" kir. kösj«fys6i segéd. A válaattás ered
pon
g j y , j»y g s
munka agéu é)>.l: uj.ágirók, saedok, | ménye as lelt, hogy Sréal Laaaló 18 gépéssak •al.v.iv. dolgusmak. Véfre a „6nyi tobbaétgel .Caüiur.ya véros (*p ílvég.aíe manksjat. Akkor 30 lány (aagy koasa() jegyaojivémacvaUsalatott. Hí ""W '-•remb-n bossálál a l.pok ö.a- j _ ^ gyöpm««t«r «rit cs»k nem
...raktsálio., eaiassa^agosásáhos, arós birja ,n>»gr.odssabál»osji' a kapitány Ugény.k asarével kocsikra rakják, s a .jg. A sok is folyton ismétlődő f.lsaólalás < postára visaik. Majd oefjeleunek a ki- I dacáéra is m.gtessi, hogy esti 10 órakor bordók, kiki asagkapja a msga lapját, s | T;t.-i ,égig fontosaikon ss ossireli .red-visai ssét s a főváros a.gy laral.ieo. A • menyéi. Sasptembsr 30 án is meifortént 'Hí*'' k»»* majlsti aitán olvuhatja I Mi mikor a ssinhási aSa&nsag éppan »•• miadeaki nyiiiodtan a plafondbaataa.- '¦ „rtrobea vall s még igea aok sétálói •' das Jirténetél. | lehvtatt Iáim. N«m akarjuk hinni, bocy
íme ea a uagy gépesat, maly aa- . kapitányság est illetőleg már rendre nkéai mosgáabaa van, s es u u, ¦•• se alssnotla volna a gyöpmuterl; de es, lyet a lapba, segjelaat vindea dolof »,Blh. ^.k \\j „ódon aksraa kacaér-aegtaaa. A .Bndapwti Hirlap* mi.te(/ k. dni erélye. rendőrségünkkel, .sért is 7P-mbernak nyujl állandóan keayerat, umi. Aat mondja,hogy teheti mart ;jöp-s több aaaara rng aaok aaáma, akiknek maater.
belile ayaraséglkk vsa (pl. aa elárusítok' 1 _ i 1.^.11 maUtugrÓl kovst-
nsk. hirdetés koavetitó OgynókSkask slb.) kwok.t írjs leveiesoak: Tekmtjies sser-
A tulajdonosok : Csukáaai Jóssaf és kassto ur ! A p»lini urodalssi berlos as Rákoai J«oil. olyan emb-rak, kikn.k tisaek alui eseptamber bó 26-án L<ss-pHva*. vag'oaak volt, mialólt a Upot nakbaA readeaett táncsvigalom kitünoaa mes;:Bditotuk volaa, s . vagyon által sikarfllt; s a midőn e ssép sikert levélírói bistositou teljes fogg.'leaséf mindenki, tisstnakhos kivan oossiaUljak, aem ma valssambaa b.ulmas erol kóló ouaoit e baasth.tjuk al a belőle vost oonas-váUalata.k, k.ulsn.sabbal miada 1 kor- qnantiái ia jaieaai. Ugyaaia N.-Ka.isas. máay, pénainuiaet. réaiváoy társalat u és vidékéa áluláaos • paaaaa, hogy roasf OMfatáaáaáJ. T.laki Sándor gróf (a ki a tánaa 41.1. hogy aa agylkvé tartsai ala-HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
OKTÓBER 1886 S-U
„,k o«« tartanak 6nte, hogy midoa a 0>s> minden raaaéban a koimuvolod«ai ,aotg">nak • t tlraadalmi alat mindaa ,,müérlüki"tai«i oly üdvösen magiadnl-uk. nálunk o»-ndea nvagalom boool. aa ~mUe m^gjében aommi elaijsl. A. folüln-lolko-iók ti oko: a tartadaiom oit hárítják, padig dehogy balta; _ "hiis a hol oiy nagy vid*k tár.adal-B.nak eilje oly igeoyt-1-.n helyen • oly olatkadwil nini Lasanakbaa megjalen, ou nnm líhet lónttnetrfll aaolni. S valóba c*"k aesdeméajeini kall, oaak lép-i,t«k a seri lorfiak eloisrbe • a mi tar-Lulslilnk ia üdvöt l»ndulalat veti E
i ki ttní
mwá* illat, a kit
d..ék inlellig«nliiját, kik kost • nt, Zatburectky ét Götte arak min-EÓp jó éa oem.raoek mel«{ barnái ¦ ibbi e körben laoaltt megtser«tni a
t ¦ lett maga iá magyarrá. De teV-
Lehat akár okmányok atoaatli elküldé-aevel. akár agyasára levél által október 16 15. it alolno:ial értekeaoi. At állómat isoagal .ae7 legkaaonb notomber 1-ig ^foglalandó Qelaen Zala m potW- a vaui. Illőmé, naivban 1385. aseptember 25én.
Rurotaaaar Simon káator-Uaits.
— A bonaaarlars kcuegkivtU
lagoloaóbb ót legjobb forral aa orttágot mialapiaote. Ei at állami koaelóa, a ka-reakadelemttgyi miniaaterinm Totetese' alatt álló nigyia-rü intatel taanái áaának aránylag igán rövid ideje alatt kiierjedet at Ötlet dolgában óriáai d>meoiiókra telt aaert, ami egyaránt örvendntea agy a magyar boroknak, a túlhajtott ót iosiolid
követkratébeo már-már illatóriuttá vált jó hírnevének, mint a fofryaeató kösrin-aeg érdekeinek aaempoetjából. At orasá-goa naintapincse a magyar borkareakedéa
Nyilttér.
iiink* a mulataagra. A. laaanaki ven. „t,i.[Ht alig volt kép-t helyt
.|«ini tártaiágn.k. Ott vol-.sk a aiép ' fajlodóaóben uj, ege.raégea rpochát t.i ieanT^k BTtlban : Sometich K. Hágádul hivatva megieremtea'. L'gkiiuaobb bjr-M.rg. N -Kanivta, Vieber Linát aa Nles- ' tarmelómk, kiknek már n.ve ia ugyaaól-,er Faonit Ptliabó!, D«mm Annát éa ván gar»ocsiát nyújt teroialvényeiK jó-í,n Nanuit Stt. Baláaaról, Kvapil Ma- 'aága mellett, odaknldik legjobb vidékek-rj.kát éa Annát Kapoavirról, Hartman | böl eredő boraikai. Á miatapiacaóbea Italéi Biotkából. Ráct Honit él Arán- eteket valóban mintaaaerfile; keaelik ét Itt KaMii Etelkát ea Irmát, Belaa kn- olyan olcaó arakon booaájtják a köt^naeg utionyt. Tánotot Gitát ét Irmát Kádról, r-ndelketaaére, hogy a többinek ugyea-H<ibo Malvint Igri'.iéről. Darisa nővére- oatk öaate kell aaednie magát, ha mag
g
kei Vioaa Arankái, Tuooly Horvai Lillái, Vagner Arankái
g
akar állni a miotapinetéTel Taló reraeny-
orvai Lillái, Vagne A N.-K.- hea. — A miniap.nciébíl grít Andráaty
nseárol Hb. A. urník kőat voltak C- Atadár, gf. Andráa.J Gyu a. g(. SaUr.y. oeol Uputoé Plihál Ferencié. Z. ba br. Ke meny Gábor. Kerkepoly Károly, rsciky Z-ídmoDdné. Sebe.ij én Lajoené, Koppély Gata, gf Nád.«iy F.reaot Tiata VagDer Károlyné, Mnaaeit F'renciné, Kálmán Itb aajál terméad bora kerülnek Vik Htnna Somaaicb eladáara még pedig rgyrnlö árakon a
lefjobb asztali- és Odrtó ital,
krtuno hatalmuk bizonyult köhögmntf,
gégehajoknil. gyomor- M holyagho-
rutnál. j
Mattom Henrit., üirbW a n«faptii!
Hlrdetésolt ;
5141 8*6
Árverési hirdetmény.
Alulin biroaie. végrehajtó ai 1881. évi 60. l. ci. 102 §-ta értelmében eten-n* I köshirré tetti, hogy t oagy-kanitati kir. tórvényaaék miot caödbirotágnak 6141/85. ataiiu végaéie alapján, — Hon lar Amália férj. Lauech Jakabné vagyon bukott n kaoitsai 'akoanál a eaódleltáro-taa alkalmával oeaaeirt 462 frt 90 krrt bcceali kUönfele atinU magyar dolmányok, mellények, nadrágok. aiövel«k, atobitbuiorok a egyebek ayilváooa birói
Tubolj Vikurní, H-nmanné, Somaaich eladáara, még pedig rgjrrnlo árakon a j ,,.»„.».,, elfognak adatni. I/rinctní, Damm Hugódé, Vi-b»r F-- nagyban ét kicsinyben v.ló el.ditaál. — I Mely ái veretnek a íenti atámn vég-
rencfne. Rátt Aoialné, Kaaaat Aniali.é, Varuauokra éa vidékér* néav miaden- néa fol; tán a helyaainan. v.gyia H-&am-Hurvatbné ii b. A lankadatlan jók edvo-k ea-tre keilem^a bírt rei;»atrtlank, e he tain éa p»di< a ruhaoemüek a varuaháa i UDCioak caak a világoa viradat vitelt lyen la t-leml tTéo. hogy ti ona. minta- udvarán, — t aaob«buti>ruk p«-dig va-vétet. Síivélyet köaiönel t palinlaknak piuc. Z .la- -a Som.i,.y-várm-eyék ••« Kvonbu«o i .á> aaán l--nní ea..óale-ér. > krcivea n au.gért. r. l- mára veierUíyonka-get léiaai<eit Nagy h.tarid.úl 1885. évi Október hó 12-lk
— Saept. 29-én itt. Mihály n.p- fcUniaaao Ko.enberg Erní éa Richárd napjának d. -. 9 e. kovmk-tü órija kittt-jau Sümegben igen lokan Uaaielegtek aratnál, kik a merjendeléaeket er«ieti M11. i. .hhoa . v-nm aiándétotók oly Nagyaágue Hild Mibálv várul piébánut t árakon köavaiiuk. A Upaak mai atámá megjegytéatel hivatnak meg. hogy at prépcltnál névllnnepe alkalmabíl a leg- hot otatolt árjegyaékel p<dig knlltaoaen érintett mgóaáguk aaen árveretea becaá-jniib mváaaiokn k adatott kifejeaéa. Ad- ajánljak olraaómk itivna figyelmébe. ; roa alni ia e fognak adatni. i. l.l-c. bogy még ioká n-aradjoo uj — Vége a kataaiternek. Á ka- Aielarvrretendó iagoaáfok vételára
¦ehóíagaban. mely be a veasprémi pUe { uattari hivaulnokok kótAi mmdttok, kéatpénttel leat fiteteodó ¦ ai árveréi Ba-pók t-pt. hóban SAiieghnn beiktatta. El- j kik a földadó ayilvániartáthat már koráb boti Látiló helyl>e>! Ügyvéd tömeggond-j-D hivai ét liattelói örömére mint Apát btn ki nem neveatettek, kivéve további Dok kóabeojotievei f"g megur atm.
r -- - at i(jttg»toi iroda taemólyaeiét, október
t -r DShÖS férj. Aodri Vilmoa bely- \ elaejére a pén.llgy m niialer um ety leg- !
Wi i«koa állami ulkupro ttnrény fiteté- ujabb rendelete által hivatalon mükride-
«l«on a garaton asoktaleeregelnt, mely ,.k alól felmentotlek. At úraigaloi iroda
s-tr anyi caaládul a nyomorba utsiiott i asemélvie'e még a f. év végéig marad
e« mivel ftleaéfte e miatt neki keeerfl együtt.
aaemrebányátokat t«u éa kérte, bi>gy
takiniae négy gyermikét e felett a caa-
ladf<*nntartó"drágalátoa apa aoyira dahoa
jött, hogy ként rán va eló essal feleaégé-
nek m«liét a jubb rmio felett megaaurla.
Ab előhívott orvoa itereoctére a aértéat
konyii tntti lértétoek minoaitette. — Sao-
moru áilapo'ok bil etek, a bol a caalád-
fó bol Dégy kii gyermek vár kenyérre,
enyire lülyed ót akalttófáravalótágát hit-
veitárta vérével akarja népre moani.
Valláterkölcai o-velét lenne bivatvt aa
ily gvtkori dolgok megit&ntelétére.
— Rablógyilkossá*;.. A vidéken fegyveres olvajok, tebát rablók kesde-
n>k garátdálkodni. As etet kSvetkeio:
H«rmann Dániel ptkai Itkoa (Novai já.
N.-Kanitaán. 188Ö. okt. 1-éo.
FABIAN FKRENCZ,
b:r. TÓgrb.
Terii! Teri toóü
_ iaiállójábt f. 24 ríi 25-ére á lueno
évi tieptembsr éjjel ismére '
,tlei
egyéii.it behatoltak éa aa ott álló négy lovat kivetették. A dolgot eatreveue Htrman Dániel v6je, Ráta Mihály ki ntm ijedvén meg a maga árnyékától, a lókuiúknek utjál állta; mire etek egyike l< haibt lótte. Midin et a lövétre ótase-rogyott, a gatembarek ő- egyaterüeo ott baKylákeat4 tóval odáDb állónak. A l.mn kuttl a mitti dolgotó cteledtég atouban a lovéare figydmetté léve a fa
¦ ubol meoeküló lókötílel éasrevették él ka«>a fejaae vasvillt ét egyéb itert ám-
¦ ti a gtsemb'reket derekaaan fifdösAbe T-.vék. --Etektártvt a hurokra keru-iéaiíl, mind a négy lo»at ott hagyták, fu:r. taenekültek a köseli érdibe, hol at íjje.i aóióiség leple tlttt el it tűnlek. A lorak tehát megvannak, de t derék v« L•:• Mibály t haaáh* kapott lövet ko-"e'kesiebeo még tton ntpnn — 25-én meghalt.
A Titéki Szlnráaetet igen aaépei karolta.fel Sümeg viroan ; de t lárgt halál bit okoaott. Balogh Árpád igasgatón.k M»p é. fi.tal neje még aa.pl. 24 at Ud-vóakectimü operettben koatetatéabeo ré-««ült ét 28-án reggel már gorotök éi ^^hártya gyulladll kövelkettében ki >i nvedett. Temelíie igen aagy réaavé-.. iiámoi koatora le éule mellett 25-éi i'lután 5-órakor ment végbe; megérkes t»k e itomora idAre a kedvéi halottnak >zilei Mohádról n. Nyugodjék as árban: — Agthels.-taaiióur Horváth Píli p'jlöakefíi kötaegi i.koláhoa r. tanítóvá 'alaattttván, ennek köveikéi lében a gel-"i i-géd aoitói állomás megSretedetl Eien állomátaal 12 hóra 100 frt. kéet-péaa fiitelét ét egy stobából áHÓ lakát ••akaégea bntoraattal ts alólirotnál eljea étketéi éi mneatáa élntMe van oattekól-ve. Agyaem* i viláfitáa at illetó gondja
Pragerhof 5 ora 20 pereskor postavonat
Barci 5 órt 45 n poatavonat
Budapett 6 óra 28 , gyoraronat
Budap.il 7 óra 20 „ Bécsújhely 6 óra 35
Délben
Badtp*it 2 órt — pároskor pottvosnat
Vasúti menetrend. Inául Kasisanl.
poat
gyonronat vegyeavon. pottavonat.
p Pragerbof 2 óra 45
Sopron Barca
2 Óra 15 2 óra 25
Bate.
| TekiaUUs T6th Aon* tuniSntk » for-
; taaa lottó uereocsiMimok kiadö,áa>.k bu<U-p«at<M*, váakai k&rtit 2. ». i Ha borban f*kuik n igattág, ogj
iilombao at élet. AqijJi ig*«, bofj aa üum (a Talocágtial irorotto Qwxe kapoolrt., mert I **<J teDyi*>g megtörtént, ragj esután n>eg-! tottioMMlö dolgok foglai'Oitatnak álmánkban |bonoflaket
I üogy •• t«üktSieteH*o ígat, bíionyítja
i alábbi e*et, m*\j rajtam történt nfttg *W a 1 meiynek töob í»oj«íő»din éa barátom tanai... Halt beton U!t*d le három é*i kato navági it>5tB, »íereDC*€i Ikuatéréacm alkal-¦áböl, kis taratvsag Tult oalank !tmer5»«w.k k6r*b61, a kik ea«n 6r&vtclJM uabadalá* OnOApli^rf- kOlÖoboél kOlftab jOk.fáaaággaJ állítottak be Javában borostánk már, ¦idfia a tár«a»ág egyik tagja Kiu Viicta or helybeli polkái *W kidármtMtor pokkarat emelt ege»«-té%*mr; a*t kicaDva, bőgj mott mir uabad levéO, Mgtueti az Iiten vaiani YagyoalaOs, hotfj magam ke»dh«».ek ÖDnálloao ttaleteU. A. kö«»öni5 utiu egjik ii másik •• *jintotu, ho-gjau l'bat TKgjoDhos jutbi, mig *égre fest n*TM«tt ur azt ajánlá, nagy fordaljak ai ujaitokban hirdetett Tóth Aoaa aroSaos s ki-•értsem meg e* utón as»r«no»ém. RöTiddfl •¦Után távoatak TeudÁgeín.
[ Lraa«af agyai
Pragerhof 11 óra 20 pereikor gyoravonat Zákány 11 óra 5 Budapett 12 óra 15 Béoaujh. 12 Óra 5
írtezít
poa.aTO..a,t
postavonat j Lef«k.am, cjoraar: ela
po«taTOD*t | h« •lotie« állott a» egéai , _
1 ufj aiat BÍkor Kn* ur k&atvöotójéi monda. KttlöbÖaea a Tóth Aűna nev haog«oU felém tObbasorB*«D ¦ felébrwlT* a*oa>.ai >rUa Tóta Aaoa uh»5nek, ki uivea volt röjtön vila-. asolai > az a, 52, 7o isisakat mar Owseál-poattaTooat | litva iUUldeni.
| Hoff unalma* ne >*C7ao, rtvideo ta-
! dalom, hogy a T«m«*Tári uuuuod faott, - - " ' ' • »45OO
poatavoDat!
B«Sc«QJh. 4 óra 8 porcakor postavonat
p Fiam«
4ór bár.
frtoi
p
ely é
már kis
y g
r*mésyi*SB, bofy bol-
Pr.gorbof 6 Óra 17
poatavosat
po*UTOoat|>a>k<>rBt 8 « ali, m*rt a
Sopron . 1 óra 48 pereskor poatavonal
Pragerhof 1 óra 15 . poatconat
Barc* l 6ra 40 . po«U»o»av 1 óra 59
Budapo*.
pottavooat.
Ette.
Badspeet 9 óra 50 pereskor ˇ•gjM^oa. BAjh 10 ón 26 , postavosat
Budapea* 10 Óra 5&
Pragerbof 11 óra 35 Baros 11 óra 26
jrjonvooat po«ta vonat
^>pvoser es kiadó: 8ZALAT 8ANDOK F«l..)«s sa«rkeMtA : VA88 iLMOa Laptaiajaonos: WAJDIT8 JÓZSEF.
ternot ny«rten>, cl állitottam f*l s dogulok T«lft.
EosaoDetcmot nyiWácosaa kiTánom leróni, oly Bódon. hogy kflu* Ktem • való •s«t«t, felsaólitra •gTUttal mindtakit, ki M Hton kíván boldogulni, bőgj telje* biulum.Ba. fordaljoo T6tn Anna uroöhm Badapeatre vám-ajtam me(tArt«nt ralan bámálatns atesett nraú «lart) »Ui- bogy Tóth Anna urna ok St*»e*llita»a, miatlsn e teros iameretes mit-iiieMt folfllmál. Hida»-R«* 1SÖ5 u*pc- 20-á«
Kifáló tiutal«tt«l KERTÉSZ MIHÁLY
k«reake4ó
cs. k. tartalékot tlsedas. Tóth Anna araShos ocíivMU levelekba* 8 darab 5 krrtM Iev61»él7ef mclUklandó vá-
eaet (B*m ukíotTe » tsicnri eredményt, melyeket i főtan biionyitja
Teraöi Tinó! Tinó!
Tekint«««« M.baRk Janó. MatbeBatt.ika« araak Bndap«Mt Kwepeai ot 74. u I. em. 7- ajtó. A ss^tivedS emb«riMg javára, poigir-táfstvim boldofita** tteljákxí] jututon «orai-¦kW ko«uidottá«ra; o*ai tarttutoas vttaza
•stbartanuunat, mitiennt tan4skr>dii 4* ha-dék nélkül bazaloateljetec fordnljtuiak MJ-
balili Jinoi világhírt. matbMiatika* orhOK, ki Ql il\ f. aOvéuei atoa fokán, hogy ta-
domáoya által bánat, goad 6* bútal magiVTjOD
br>niittnket — 8 aíndot náháoT loroji l«*élb« alig kii ca*-kél7 köluéjfb* kerOL Ki fOQa
•lmulautani aa alkalmat, bogy aaoBDal p
bámalato* B)ŰT«az«ttt D«mesaaÍTfl arhos fordul ba •tennfl Dttvem és teljét caítvcn. »li-i mt»li«tt kijel«nt«B), bőgj HibaÜk Janó* fejti ártól •fjmiajrfl kér«leia utas nyárt
81, 2, 45, imáAOkkal . Bé«ai husaMW f. hé
19-én T200 írtOí t*-mot ojvrtam.
8ihm«ii kin r*C7Ok, bárkinek U
[elTilácoiitiual uolgálai aki M<S*al vagy
írána táplált bálám éi elian.e-e.etfl olj hatir tai»n, b»(7 -sivrel lélekkel taereiaém kikiál-t-ni ab *f*M Tilágba, hocr *o vsgyok aioo ••ereocté* •¦b#T, aki Mibalik Jánoa ur [ndo-
S •efiuége folytan vagyok eUgedati boldog ember. — Ne beca«érelje *ei>ai * corokat ít«1 axokat . titiu ralóaágot ;»rt*í maixák, jet hitelt irderoélnek tniudeakit, aki htuiaái [arja Tenni, boldogítanak. — A ˇÜág rala-eanji mÚTelt epeinek nj caódaként tűnik 'I Uihalik ur bámulatra ragad» tudomáBra nideo oMtályit a népeknek ttronmel tnlt'
asoo fond ólat bogy végre tikerttlt *gy
abwnek «1-^ eaz« e* fáradkatlao tinulmipj*
tal a #*án»B.ö»éi»»t legfeltvobb fokát «léi
cly 5i képat^U arra, bogy a lottóban 1
zasdó Kiasokat »lór« ktfváraitani képet.
1-efkfllöQöwbbea a szegény o»ntáJyt inü e t«4at, a t»lóban örö»te)j»t«n dobban ir# k *a(yootalaDDak. ba meggoodolja, bojy lekíly kOltaég Áj fárad.ág mvllett k«Vb«li a i«reuctv«i isámokax, melyek jól- tet ilHunágot biatoiitatoak wámára. Ét m ét el tan tMÓlhok fel mtadeskiDek ki ez iajt u«re»c«e* lenni. Vegyek figyelem Tokát, baUdék neiKul aaooaal forduljanak BAlotMmal MihaJik Ji»o« m&tbeavatika* ui' <¦, mert hitaen a'ig kerml laradaágba * el-ijetxÁlsg ca*kély, — majdnem fnai költ >égb« — A tiereccae, bol logtág, eUgedetitvég inrjei, fóldi ja*ak birtoka ctakii ea ag/e-Ittl Mihalk Janót or n,ö.^i*t« utján (Vhetö Ki Lem fog i^uk^dni ? Ki fog késni a leél ? Ki nem iordai rfigtfin Mibalik arboz ? akar Sn B>eresc>ejL0ek eilvnaégH airá«úja ai? Biionoyir* senki — Olt bol kSluéget lem kell tenni ¦ bnto* nyereményben ré*ie<fl nemlét* senki, aki ke«»en a bire* mat-tiko* Mihav.ik János orhoz ascreucaeazá-mokért folyamodni.
Haláa szítt«I maradtan Burg«r János, kárpito*. Uj B««ao Ferenta-utcia 4 ¦< a koro-káT-bá< mellett
¦ikalik J^ios nrhox Budapest Kerepesi at 74 8i«m I. em. ajtó
.Iá ctiaizeodo lertlekh*>« S drb A kros bélyeg '".ki-Ddd TálMzta^cz4iiából.
OCX3OOOOCXXXXX3O
Ervén Lucas Bols,
k. k Hof Lieferanten, k. nied. Htf-Lieferanten.
AUpitUtott 1875. AmsterdambiD. kalöolegességak
Curacao-Anisette,
az ország első üzleteiben Készletben TáDnak. 2615 1-10-
A kloalerneoburgi c». k. borkiaerldti állomii T«^Jal-m/6aei atvrin'
kitűnt, jó. valódi nalaga
miat kitűnő en'>aitri-«ter elerötle-
DMlelt brtesek, üdülők, gyermekek alb. ¦ttmira. a TérSze-génjség éa i;jomorsjeng;e8i-g
ellen .-«ki ÜDÍbb hattau. Vi «• Vl erxdnti palacakokbao a tŐrTé
njesen bejegjtett Tédjefj alttt
YISADOR SPÁKlíJL BOMERESíMSliíK
•ÉCS HAUURt
frt tM «• 1.50 .'redali iiak malles
Kaphatok
Ntfy Kuiiaaa MiadikQy. Bia-dor or aVAgjaaertárábaa, Scfairart k T a o b • r vefreikeratkadaaabcn, Ibmuíi Fri[7«f »andíg!8jftb«n éa Bogtnri«der I vaanti veadéfKa-oel. Uoaenfeld A. ve|7eil(areakedéaal>«a
ZaJa-Etcruitw Imtei sia-
d o r gjótj-icertiráoao.
Kaptut^ továbbá
l^en finom külföldi borok eredeti palseikokban — és eredeti áron. 2616 2-6
A jeepre TINADOB, valamint > Tédjogyre kérjtk knlöoösea (I-íjelnl, mert cuk az Ilyenek kel ellátottak • valódiak, melyekért jótállást Tálalhatnak
OOOOOOOOOOOOOO
XX
uux********* 1111II111III
Férd- Stade
ELLBERFELD (Rheinpreusssn)
Agentur-Geschaft erstenRanges.
Különlegességei: Hüvelyes ter-méüyefcben.
W9" Ügynökségek felállítását kívánjuk. "VB
2655 1-3.
.¦üiiiUíiiü.
HIRDETMÉNY.
Az üzlet felosztása végett mludennemli
arany-, e^üst- és látszerész áruknak
a bevásárlási áron aluli
teljes végeladása
csak november l-ig.
HELFY B.
ooooooooooooooooooooooooooo
(zlet-meo;nyiliis.
Van szerencsém ezennel a n. é. közönség becses tudomására hozni, miszerint a helyben már több mint 30 éven át fennálló
ROSENBERtí ÉS WELISCH-FÉLE
oaraaí-, fnszer-, festet-, liszt- és
- MARTON ADOLF
lőrvaa. bejegvt«tt ctég alttt
tSkelítsten ujwun berendezve ét feltzerelve oaemegék t^«
raktárával bóritve megnyitottam.
Ismerve a n. é. közönség igényeit, azon biztos reményben vagyok, hogy hossza évsoroa át ezen szakmában szerzett Upasztalauimaál fogva ezeknek minden tekintetben megfelelni képes leeodek.
Magamat a n. é. közCmég becses jóindulatába ajalnva. kérem minél grakrabbani szives megrendeléseit, melyeknek reményében vagyok kiváló tiaztelettel
MARTON ADOLF.
OOOOG
>oooooooooooooooooo8HUSZONNÉGYED!! ÍVTOLYAM
ZAL4.1 KÖZLÖNY
OKTOPEK »-*» 1886.
H I fi H
SIS.
nooooooz
Hirdetmény,
Méltóságos tolnai grúf Fastctics Tisziló ar somogy-megyei tirioyi uradalmában legelón hizlalt jó karban le»ó 379 ürü és 433 darab noitény
m xx a t r bí birka
eladó. -
Bóvebb felvilágosítást ad »z uradalmi tisitség Taránj-ban (Somogymegye posta helyben).
Kelt Taránybmn, 1885. szeptember 19 éu
telje* tisztelettel
HORVÁTII JÁNOS
JOOOOOOOOOOOOOOOOOO
A.J-.A.T-'?
1858.
oUó i
WALStíRFERENCZ
g*p- é. tü^ltó^rek ty^ h«»«. * érotóntödé* BTOAFHmnr, Rottenbiller «tc» <
2621 2-3.
színtartó.
Ajánlja gyártmányát, mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű szivaty
tyúkban elvállal teljes
vízvezetékek bereude-zégót varosok, földbirtokosok, Ipartelepek, armentesitő tarsala tok és magánzók n;-
szcröl modern ttchnihai
2522 16—50
alapon e» kedvező feltételek mellett ajánlkozik köz- és magánfürdök' felszerelésére, szagmen-tesürszíkek felállitá-sára és minden vizmű vi muukálatok gyors ds pontos kivitelére képes árlapok és részleten költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.

0 A. PAU. L..A.S 0
0 .rud.im, «. nyomdai r4.iréojiaraaaá|[ kooj.kiadíhi.al.iib.o B|dapMt, 0 0 kwnkumétl-lltei* 8. Sí. megj«leDt <a ucvaDcm. »«l.m.ii< niadoP'kaovT- 0
Egyetlen belföldi szivattyu-gyár. )OOCOOOOOOOOOOOOX)OOOOOOOOOOOOOCiOC
¦.maiul kapható :
A BUDAPESTI ÁRU- ES ÉRTÉKTŐZSDE
ÁRLÜZLEIISZOKÁSAI
2619 2-3 0 0 (ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS HATÁROZATOK. q
FUffUklii <i tSmtdti vaUntoU binSigokra tKm.lloi<> tDrvinjti, • Buda- Q p*ari töildtbiróidg uj tljdrári inabvlyni a n tfotdt alofnaixílyai. JEGYZKTEÍSEL H.I.ÁTT\
DR. FÉLBGYHÁZY ÁGOSTON, CG*VÉD
a budap<Mti ára- 4a érték ióm«> juctttTÍ titkár*.
sUssdik tetaMten bővített és javított kiadás Ara 2 frt.
QoooooooooooooryooooooooooooO
I I I II I III I I I I I II I I I I II I
Ur ír álUl faitaJalt »• kJLzára.ai szihatfakaazatt |yar
ffleidinger-kályhák
cISál Utasán.
HEIM H. Felnő Dftbllccben Béc* mel-ett. RAKTÁR : Budapest, Thonet-udvar.
CT. K.R -Z*B*D. 1881
A le^-US dij&khl jaUltii*»T»t B«Se» 187S, Cw>ei ^77, Piri- 1878 Se-h. has. 1877, W«la 1878, Tepliu 187», BeoalS*), E^t-r 1881, Tn.-»t 188^
XI. a iL t A. z- a, Is: :
BÉCS BC KARESZT MKILASI)
K&rsu*ntr. 4O,4X. Strada Liptca.DÍ M. Curto Vitt. BaaaaeU 38
L^tjobb f-lOlrJlQró .zelflőrel ellitmt kaljtiAk lakáioln&k, u*o likét irodáknak »tb, «g7M«rfl és elefia* kiáliiiisbaj). Lff7 kÍljt.ÍT.1 több *moba ftttMÓ. KÖspooti léffQtAa vgAu épfll«t*kr*, iti-itó-WwSlík ipar- é* ne«8
Ai otítr. m*tj** biroda.1 ómban 263 ttuodát-an 1834 iao a mi M«idlii
ból hftíinsJ.tbAn, e>ek kö«t 74 tanodában * l>éc«i k-ralttbeo 608 kályha, ..________
SSO kilyb* a tnid*pe«ti ktrtl«tb«.
A mi Meidiör«r-kA1ybank olő'ye nemcsak a n. k biraUlokbao. ors«igot intimetek ben «« títoií hatltifokoál, pipireodekníl, kórhéjaknái, Tunuknil és gftxfaajtkaál, péoi-i&iésatekrél *¦ butositó társatáf»koal. .parvállalxtokail, síil!ódákban, kávéházak éa eb^d-lókWo oa(T ¦xámban, nanea több aint SU.OUÜ a*Ráo hiúkban Tatnak a «i tfeidiDMr káJyküok hatsoiirntbaji
A gjír *édj«(7e: Aiod m«fk^dvalutést, meljet a tvi kaitbünk miti-
dvaOtt kiviTtak. többotSra* atioziaokra aduk okot —. Fi-f7«Jm«t^tjtk Ubát a % kösos«éK*t aaiát érdekében ia átalva fjíri védjefjnBkr* — hofj orja marat nintleniitMBa binsTM is ina art f^ártmá- yunk Dtáatatteitól, habár aaok »gru*trO«n BMri4in(er-káijbák- rtfj P«dif javított M«tding«r-káiybák fjaaánt ajinltatitAk i».
ajtftjánkk beiaő falén g/ári Tédj*(jOi.k b«le ran &Btr«. Proaycktuok é» árj«tr7i«kek iagjea éa bémestre. -^B 3579 7—fii
Budapesti
KIÁLLÍTÁSI SORSIEGYEKJ
4^000
yeremény
E/fQ M>i>je«)eW kaphatók Naey-k>
Jözaef köD v v keresked ésében.
1EIDIN6ER-0FEH
ii.......:¦§-§-
OOOOOOOOOOOOOO Zongora raktár.
Nagy választék tj zongorákból a legjobb bécsi gyárakból. Régi át-j játszott zongorát becseréltetoek
I Kosenberg Ádám
Tek. Tóth Lajoa Qgjv^d ur hásáb&D. 26IT 2 -•.
OOOOOOOOOOOOOO
MOLL SEIDLITZ POR
Csat ralóii
•n«n »> éf 6t* folTton.,»»n B0vek-M& •li*«erétb*n réai«sfll
ét kólika e)Uo L& ÖT«»r pontoa a« nér tvlsirmaávml
ffloUA^_» Bécs, Tufíilauben
F«««!hof.r Jói..' »arai Dorajr 8. Caaktartya o«o"i 'l"Vt"Í» iíápaivaritl:
¦ ¦¦¦»¦¦¦¦¦«)«)¦¦¦¦¦¦¦¦
¦ od»* logafeat, tfí pilUn «.«k.r-.,. ( opu ..
>•<iii unni
4 ^ a fá]ó fof b«keDetik Hiin U ^ [
X « kiiflDÖ ixenii*k *CT oaJádnal —m . t nahtd hiiiiTox'.t*. kred.ti N -K.nitUii T •tJáíl SCHWaR'Z <•¦ TAUBEB ki. ' bni k.pbitó 35 krjrt
¦ ¦¦¦¦¦»»¦¦¦¦¦»»»¦»<»+
Gyakorlott ügynökök,
törvényesen megengedett állami > városi Dveremeuv íorsjegreknet bi-zomány tép való eladásra
nagy díjazás nwilatt
minden vidékre kerestetnek.
Ajánlatok igy dimzendók: F. 677 u Ri«l*ir Hóim, Bredaa.
)tXIOt«)t«X}(X»XXK
XX?<XXXX»:XXXXXX
Árverezés
ilkílmí tal rendkívüli olcsó ár mellett megszerzett 1650 drb kitfinóen szabályzón poDtosan járó, és rain-dej anyig nélkül önvilágitó
inga-órák
har angütósö- ébresztővel.
2 araoyoK-Uaulf íyal, 4* ii>gó*«l f«l*»«rei-ˇa, Általam mitól fo^Ta iftnd ideig o»«k
MT * frt 44 kr. -«¦
Imillitolt ár malletl iroba b«c«íjt.to.k.
Ew> p-mpa* *• fölött* kuüoí órák. dias«a DK^yltefii dióía, gttmbki-re !ekb« togUWa. oaiiid«B asoba diaiére válik, ém M .raDjaroyckkal aaámosot asámlap 6onlágitáai eróert
10 évi kezessel) vallaltatik.
ta«k, nániétel
poDtoaa á telt tffS
álUlaiD «•- l«i ••ieoru áa oldalról hirdt- jl«l«nek. Caoma-
<rj díj oa.i 30 kr.
Wien. 5 B«.. BuDdathurmalraaH 18.
lika 1 be 1 OUI s M
1 JC i § \
t- E
u t_ "1 •111 v
m >
o lin
OD N JÉ ;
O
u
eir N ;
= z;
e" -^ 1 -
><. c 3* ec a. • f « —
i_ a.
"2 j = ;>: iC l
o N ul = N apu mii.
•B o a. i
< i *
=
OI o >> o» l i ™" I 2 ja _•
-i ? Baaa S -
N u > "^ ^^
sz 2 i
:Q cs cz. 1 ""* 1 1
¦- Ca» ¦s
= ddii a ^ Ije. í
SaC *D © __
O
OB L E
z •*- c ! ^ e C _ c ¦a ._
JSJ -Q ilye 5 *
,_ CB E JÉ
tL « "5
Iho1 j ca
S ¦« ac •O JÉ « —
l ¦ iróre i tetl Zach lett i
I irtai JC c J 1
** 1 "rt M
s«* s 0 ^*
ker 1 mind lyok,
fi
iC ^
i 1
1 s "a
m I '

*xxx**x*unuux*
z
S
m 1
Ameritai uti ti! \
0.0 leint*!
Béos, I. Pestalossi ritosa 1-

M r E u*kb»a • legrégibb
cxée. -
ttKKKKK*X*XXK+*
Wajditt Jáuef kömpmyondájdból 2v agy -Katonán 1885. Október 10 éo.
Mnszonnegiedlk évfolyam.
ZALAI R0ZL01Y.
|A lap siellrmi rétiét illatő koilf-|
menjek a axerkeartótégbei, myagi részét illető kftzleméDjek pedig a kiadóativatailioz Wrm«it»e
istésenaök:
N a»y-Kan.n>á«
Wlasticsháa
B^rmfttteÜes levelek D«m fogadtatnak ?1
Kézirata* itatta ami kittfatesk
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank-, .nagy kanizsai önként** tütolió-egyief, a „talawwyya általános tanüó-¦. a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület', a -nagy kanizsai tiaztiönsegélyzöuövttkezet* , a .sopronikerttkéddlmi s iparkamara' nagykanizsaikŰlválasxtmány'-ának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A aranka.
.Munka az erény forrása ' *-. ' , Munka a var balzsama"
-'- ' j Strdír
Ciivilíráit századunk, mai mo-
4^, világunk egyik fattyuhajtását,
mts kortiinetét képezi sok em-beroft. söt nem riikán egész oszta-Ivokuak azon lázas törekvése: hogy komoly, becsületes munka, joravalé igietezei üélkal semmittevésben és tz élft Különféle gyönyöreinek kiak-utzásában tölthessék napjaikat.
De igaz lévén az a magyar köz-nondás, hogy .henyélés szegénység* rilka azon halandók száma, kiket a vakszerencse annyira tenyerén hor-dioa, bogy ölükbe hullassa a jólét é* gazdagság gyümölcseit. így aztán csakhamar eljönnek a szukölködés és Dvoinor napjai és mivel ily emberek i becsületes munkától irtóznak, vagy könnyelműségükben a bűn lejtős nt-jirt térnek, abol csakhamar utoléri óiét a bantetó igazság szigorú keze; tigy ké ségbeesésütíben a komoly' küzdés oaprilágát önként cserélik fel s halál nyugalmának éjjelével, kezet emelnek önmagok ellen éa gyilkos kézzel vetnek véget életöknek, a leg
ugróbb nyomorban hagyva hátra
calidjaikat.
És ismét hány olyan erőteljes raber van, ki a munkára neveive és irra kezdettói utalva, egyszerre elveszti munttkedvít; mint valami rossz daemon megszállja ót az élv-hajbáazat és elűzi a munkától be a a mosolygó könnyelmű világba; a Lap munkaidejét elfecsérli, az éjeki t dorbélozással tölti, a helyett, hogy valamit meggazdálkodnék, a meglevőt is eltékozolja, a helyett, hogy tekintélye növekednek, a becsület is mész; a helyett, hogy ore ; napjaira valamit félretenne, adósságot adósságra halmoz ; a helyett, hngv az államnak hasznos polgára lenne, növeli a csavargók számát; a helyett,
hogy magának boldog otthont alapitana, még örnlbet, ha öreg napjaiban a kórházban talál menkelyet
Ks mindezen inség. nyomor és ¦légyen onnan van, mert nincsen kedve a munkához !
Egyedül a munkakedv és józa nul berendezett háztartáson alapuló rendszeres munkásság a jólétnek áldásos forrása. Egyedül a becsületes munka — legyen ez akár a legdurvább kézimunka — teszi az embert emberré s a társadalom hasznos tagjává.
Mert elmúlt már a vak elóíté letek kúra, midőn még a munkát a becstelenség egy nemének, a szolga ság jelének tartották.
Manapság — hála az uralkodó felvilágosultság és humanitás szellemének — a munka mindinKább emelkedik becsben; a munka ma az ember tókötelessége és főérdeme.
Ma a törvény előtt mindenki egyenlő, legyen az akár szegény mnn-kas, akár gazdag főúr — egyszerű kézműves vagy milliomos tőkepénzes.
Ma a daróci ruhában járó mnn kasnak és finoman öltözött uracsnak, a tudósnak es napszámosnak, min-| denkinek, a ki munkálkodni tod és akar, egyformán igénye van a társadalom becsűlésére és elismerésére.
Igaz ugyan, hoey a mi viszonyaink közt e tekintetbei még sok kívánni való maradt fenn. De az flj világ ebben is sokkal előbbre van mint mi. Ott miadenkinek, ha csak a közvéleményre t limit ii ad, valamely hivatást kell választania Légy a mi akarsz: fóldmives. ökörhajc-ár, napszámos, ügyvéd; vagy áij szolgálatba. .. Mindegy! Légy ez, vagy amaz; csak légy ember, vagyis dolgozzál, munkálkodjál és a társada lomnak oly hasznos és becsült tagja vagy, mint bárki más.
Egy amerikai tábornok hazatér a gyózelmessen kivívott caatából. A diadalkoszoruzott hős kalmárftzletet
nyit, kék fonállal kereskedik és meg van nyózM'e, hogy ez álul Dent tesz olyat, mi méltóságán alah volna. — De ez még nem mi'dl Az 6s-erdóben egy favágó vigm fötyörész. És mit gondolsz, fejwével széles vállán minek megy elébe? A köztársaság elnöki székének, és senkinek sem fog eszébe jutni, a favágó tenyerén levő bórtérgeK számát megolvasni. Jöhet az óra és ezen emberfia a föld leghatalmasabb embe reinek egyike lehet és a demokráczia dicscsarnokában Washington mellett becsülettel töltheti be helyét.
Mindezeket csak azért boituk fel, miazerint láasák olvasóink, hogy1 aj világban miként becsülik a munka emberét, és ha ainálnnk ez talán Din csen is egészen ugy. mégis be kell látnánk, hogy ott, hol a föl-ilágoaodás jótékouy szelleme üli uralmát, elismert dolog, miszerint a becsületes munka, a kitartó szorgalom teszi az embert igazán emberré és egyedül a munkásságon alapszik az egyén, a család és így az egész' haza jóléte, gazdasága. ¦
Tehát félre a henyéléssel és fel: munkára! Mert a munka nem te-l her, hanem annak, ki belőle család-' ját Urtja, csak őröm és gyönyör; aj munka a szerencse és megelégedés forrása: a munka a gát, mely azon magyar közmondáshoz képest : „a szorgalom gazdagság, a henyélés szegénység' — minket a szegénység és inség csapdosó hullámai ellen m'gvéd; a munka a legszebb polgári érdemkoszoru, melyet tisztelet és becsül és környez.
K—k.
A rtkiallíta*.
Országos tárlatank keretében e hó 5-én nyilott meg a nemzetközi lokiállitás. melyen nemcsak népies lótenyésztésünk van méltóan képviselve, hanem a nagyobb és kisebb
ménesek tulajdonosai is bematatják, állami lótenyész intézeteinkkel karöltve, országos lótenyésztésünk színét-javát, és így bizton remélhető, hogy magasabb értékű, nemesebb véro, fényflzési czélokra szolgáló lovaink jobb értékesítésének és nagyobb kivitelének ujabb csatornái fognak lé-tesittetni e kiállításon.
Nagy munkába került az e feladattal megbízott rendezőségnek a kiállítás sikeres létrehozatala; de hogy mily fényes erecménynyel oldatott meg a nehéz feladat, azt szemlélheti a nagy közönség azon öt nagy istállóban, melyeknek kapui ma meg-nyilvan: összesen 830 kiállított lóval oly képet mutatnak, mely azt hi szűk — méltó a nagyszabású ke réthez, t a mú megalkotására minden oldalról hozott áldozatokhoz
ismeri azon fontos, sót döntő szerepet, mely Magyarország lótenyésztésében az állami lótenyész intézeteknek jutott, a ki tudja, hogy ezek képerik lótenyésztésünk eddigi haladásának s jövő felvirágzásának alapforrását, az természetesnek fogja találni, hogy az állami lótenyész-inté-zetekben tenyésztett minden egyes fajlát és törzsöt méltóan kellett képviseltetni ezen országos tárlaton; mert hiszen az országos lótenyésztés teljes képét akartuk bemutatni, s a geográfus is, ki egy nagy folyam leírását tervezi, annak alapforrásait tartozik részletesen kimutatni.
Minden fajtából éi minden törzs bői ki van állítva az illető ménesnek l-l törzsménje és két torzs-kanczája s azonkívül a méntelepek létszámából is törzsek szerint 4 — 4
Az egész lokiállitás — eredeti | fedező mén. Általánosan megjegyez
programm szerint — partra oszlik.
Az olső csoport a ménesek col lectiv kiállítása, hol a nagyobb mé
három lóeso- |heto, hogy nem egyes legjobb példányok választattak ki, hanem olyanok, melyen az illető törzs általános minősége leghívebben képviseltetik.
nesek tulajdonosai kilön keretben' A II. sz. istállóban találjuk kívánják bemutatni méneseiket, {egyéb magasabb angol vérü magán -Itt méltán első helyet foglal-i ménesünk kollektív kiállítását, vala-nak el királyunk ő felségének lipiz- mint néhány angol telivér verseny zai és kladrnbi magánménesei 10 ló-Iparipát és tenyészanyagot. val. Az uralkodó ezen két ménese j A III. sz. istálló különféle faj-nagy befolyást gyakorolt országos tsju és termetű méneseink gyüjte-lótenyésztésüukre is. Ezen ménesek menyes kiállítását tárja elénk, ból fejedelmi kegy folytán számoB' Ezen két utóbbi istállóban ösz-
törzsmén került e század elejétől szcsen 33 méne< 256 lóval van íogva a mezőhegyesi állami ménesbe! képviselve, s a méntelepekbe, a legújabban aj Magyarországban összesen mint
fogarasi ménesbe is. hol csupán csak lipizzai vér -tenyésztetik, melynek alapforrása a Tnes'.t mellett a Karst hegységben 30Ü év óta fennálló li-pizai ndvari ménes.
Második belyen szerepelnek az
egy 100 oly magán ménes létezik, mely a .méues* nevet a benne tenyészett nemesebb és constansabb vérnél fogva valóban megérdemli. Tehát harmadrésze van képviselve szám szerint, de minőség sze-
ausztriai állami lótenyész-intézetek, jrint—kevés kivétellel — méneseink a radauezi állami ménes és az örö-< legjavát fogják e tárlaton képviselve kös tartományok méntelepei 24 lóval.' látni.
Ezen istálló másik oldalát aj A második csoport lókiállitása magyar állami lótenyész-intézetek azon kisebb tenyésztőknek, kik ne-kollektiv kiállítása foglalja el. A ki hány kancza után, nem ménesben,
TÁRGSA. i
Szivek világa
„Klbellél^ek )
In. : neber AntaL II.
LEÁNY FILOZÓFIA.
Kidd borong as Ömí ett; ködös ho-¦ályán caak alig bír átaafirödni » ai-lid ¦oldTilig • * félénk dilUgaagir At el-4rKnt ftlombs.seg a hideg •»41fuv**baii, Boly egy** lereleit maMM olbordj* *¦ "yttiimLol. A hiatetoról fél«ln.«««D h»l-1« alá baljó«Utu •ikoltáia ¦ h»i*lm»dár-otk - ojuvik, oiuvik
B«n. . Mobábao e.-«U«t4<ül . maca *üág; a hát ereMlékeis b^ü^ií .sél lobugtfttjft itt, miDih* ki akarná oliani, t»gy u ottkTok ne iáaaák aat a aaomora jel-De tel, mikor a h*l*l a löfVMt Talaastja el leveleitől : — hogy eltakarja as anya halálküwMmét aokogó gyermoko. elől.
Hajh, pedig hiába asarja ast aaaell Nom a köojielt mm: — a aa*retö «i» outoiik a baldokió kinlódáaábsn.
A beteg homlokán már kijyöogyó-wtt ac utoUÓ küwleleiB Toritóke. arcain ott eg a haíál rÓEMj*. melyet « nagy ka-¦táa minden áldoasta árosára oda ítmt. nem tudni : hogy önmagát oa*lja-e meg? v*gy o°gJ * haldoklót?
A ktndeiem egy peresre felhagy, a beteg viaeaanyeri öntudatát a körül a*v Ou látja árva gyermekeit, kik mott már UroiMsorot árvák leesnek : nioce aem apjok, aem aayjok, sem egy jó barát, a ki tegitae őket bisUtó mávl, éde* hü tí-
El a tudat agy eUtomoriije a haldokló adj* asivét.
Lgy*serre paripa robaj hajlik ; a kutyR felhagy kiaértetiea Tanitáaával ¦ ugatni kead; a balálmadár ijedten rebben el a bisteuSről ea o«m ctunkol többet, — de ainca ia »rra máraiük»eg, ugy ia ludja mindenki, hogy halott leaa a hatnál.
A lovag belép at ajtöo. Amint meg-látja & aiomoru jelenetet, amiot megérti a haldokló sóhaját: Ki ˇiaeli moet már goodját at Ám asegény ^gyermekeimnek t megilIfltfidTe megfogja annak elfonnyadt ráncaoa kémeit ¦ elfogul, hangon aaól:
— A te árváid aa eo gyermokaim loatnek Kautáo én fogok rajok gondot Taaslm, meg a jó lat«a. ki as egekben lakik.
A haldokló kinlormit arcsára me^ egyaaer kiül. » boldog moaotygáa verO fénye. Hajh, padig ha lAtt* rolna meg* döbben; leinyát, annak elhalványult ajkait, bisony asásstoroa balálkmi áraell volna utolao ixönte helyett,
A fiatal lányka ÖMsekulcsolt keséit magaara emelve, könnyteli»«em»kkei fel-néaeu ac égre, minth* kérdene: Hány keaerÜ poüarat küldőit meg Le asámomra es eateo, őrök. mindeobató Iaien ?!
As anya még egy• tar megölelte gyorm&k sit, megáldotta a nem várt jóte-vAt aaslkérdéelváltoiott, airbolti hangon :
— Hit iaentek apátokoak ?
A f«la-rdiilt lány eastnéletet vaaxtve rogyott öaaie e bérdeare.
A beleic as o 010U törejre fel akart kelni fekhelyéről, de a halaltueában kimerült tj»i vi«asah>Dyatlott párnáira. elfurdnLtak, ajka nyitva maradt l aó Wka látU űSAkájjioál lerdeiő
gyermekeit ¦ mi ••ördögi mosolyt, mely-lyel a nem várt jótevő keblére öleli elijmit Icám át • álla iw> asnuvedéMyiyei oaokolja ann»k baintthalvány arcsát, atiaevetstett ajkmt
Milyen útja lehe'.eu airoppaoó lel kének a másvilágon? ... 1 #
Heggel van.
A magaaan járó nap avgarai D'g-lörve as ablakok róuittio aaíyam függönyein, kellemea félhomályb<B unják » pasar fenynyei butorsolt buudotr tar*l, mennek rósaa asioii fulaia ftalvator Rím* tájképei fúggn*k, rrg«nye« ábrándokra caklog>iva at blniireogöt.
N«m c*ak a basQtfi k»jnalaagár, a függöny éa » tálak, d» »¦ •'Késs terem butorsata rÓM*ssm ; csak egy van bsaae feliér: a. asomoru uroő arcra
Hajh mikor a ganyb^baa lakott, akkor > asuba f»lai voliak fek' rak a as 6 arcsa róssapiroa, most * aacba rósaassin a as f> arCsa fehér.
A livrftéa taolga n«gj estist tálcaáa hos minden k'good'ilhaió «eliéké'k«t % párolgó iheáboa ¦ m*gát a tsitian uroó «lón mélyen moghajivp, tiasteletteljes alasatossággal asöl :
— N gyaág-t, kérem, hova parancsol }t a r-ggelit V
A no nem felel; nam ia ballj*, hogy sasinak hossá.
Néhány peres tnuUán újra kaadl a ssoig* :
— A reggel t iiov» méltóstatik pa-raaosolni nagyaá^odakk ?
A hölgy nagyra aj.lt aaamekkaJ bámult « kotaoraikra, ssist aki ¦•¦ todja : aairol vaa »st5 ?
— Hol paraacsoljaNkgyaágod, hogy a reggelibe* fehérítsek ?
A nÖ feláll, asétToaja sfoggöoyöket kiaéi a parkra.
— És at éa aroAtn vagy aüket, vagy néma, *agy mind a kettí ngyaserre.
Már éppen ig^n bangoaan akarta elaoDdani a rooadókáját, mikor egy titkot ajtó kinyílt • azon a hasi gasda lé peu b*.
— Jó reggelt, Mariskán. ! Felébredt ? A modottH) valami asépett ? • a. bűtgy arcsara egy caipcsókot akart adni, talán hogy atlol legyen egy kicsit píro-
.bb?
HaDem a hölgy olyat hnsott lagye-sAjévsl a hisalkodoi akaró késre, hogy as stn feldagad'.
A nftgbántoti aagy ur dühösen fordult a asolgiboa :
— T« marha ! Hál nam .i ebédl* ben k«ll feltwits? Ebbe a ssobába többé
. be ne tedd a lábadat, mert máskép as
jegééi básbol kirúglak. Ta Bálám ssamar* !
A atoige iparkodott a há'.ával elérni
ajtót: bőgj siagábau mit gondol ha r ott r
ast nebés eltalálni.
— Ha a hölgy megöli a férfit, «¦ miod"Ofccr dioabjég a férfire cé»ve, m-ri
ilyesmi mindenkor Mereteiből történik. Hanem maga irgalmatlanul Mérethet ¦gen, kedves Maritkám ; m l« ;yeiő roma egéasrn meglaiasik a keséméi). Nésse osak.
— Nem vagyok rá kiváaoai.
— He legyen ily kegyet les ho?»*m, Mariska.
— Lefaetek-e más?
— Hát osakagyan oem
kicsit ia ?
— Sseretni? — Én ? — Önt ?Hát lehat ilyen emberi csoretni, mint maga? ki elrabolja a liavt, besárja négy fai kosé éa -at kívánja lole. bogy esért asereaae meg? Ha volt volna ia benoem •seretet,
l ast ia kiÖlts volna e tettével. Kinaaaaal vágj könyörgésael még nem bírtak •«»-relémre leányt.
A férfi elragadtatva nésett ja lány kipirult arcsára.
— Igetaága van, Mariak ám. De lássa, én nem t«betek arról, hogy oly órü-lates ameeredéiylyel tanratem Önt; irigj-lem másoktól, hogy öot Iáaaák. Legyen könyörületes éa boctaaion meg sserel -nemért.
Olyan benaAh&eégget voltak mondva tarák, hogy a lány aretcsa] fordult a beaselo felé.
-- He oly*n o»gy°Q 'teret, hát idja na a gunyhótna'.
— Ast nem lehet, kedves gyermekem. Megígértem aaegeoy boldogult »oy-jáoak, hogy gondját viselRtn.
— Ktt a goodotáat értene al«tta ?
— Magérdeml-m ett a eseanrehá-nyáat. íme a titkó* «jtotb-«ároiP ; a kul-oaával ön rendelkessék. Én minduddig Din jövök e i*obáb«, míg ast as ajtót nem ön nyitja ki. Fog*uim reod--lkei'-•ére illának. Van h»t ea»r hold birtokom, esen kocsikishat, sétálhut tetaséa it-riot, caak arra kérem, hogy jóaságaim határain »e menjen tal. Ab ön •ttllóháse it t> téri-toriamon fekuik. — Meg van velem elégedve ?
A lány köatiyöMB mondott köaxő-HUSZONNÉGYED ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
OKTÓBER 10-én 1885.
hanem gazdaságilag tenyésztenek. Ide soroltattak egyes lói ulajdoDoeoknak neui saját nevelésQ lovai is.
Ezen csoport a legkisebb, ámen ¦\ibfii csapit) 11 ü lovat foglal magában. Képviselve vannak benne a legkülönbözőbb fajták és keresztezések, kezdve az angol teltvér lótól egészen a nehéz, nyugotinórí, ardenoi, suffolk és clvdesdalei munkás fajtáig Külun osztályát képezi ezen csoportnak a nvogoti nóri jellegű nelióz igas lovat osztálya, mely be negivenoégy ló van sorolva: még peuig részint magyarországi uradalmak, részint bel- és kalföldi kisebb tenyésztők istállóiból.
A nóri vér nemesebb, könnyebb fajtával keverve majdnem kivétel nélkül használhatlan korcsokat ad. de homogén vérrel tenyésztve s megfelelő természeti és gazdasági viszonyok között megbecsülhet len, s jelen leg világszerte aránylag legdrágábban fizetett munkás lovat ad. Bizonyítja ezt az általáDos csoport mellet; egyöntetűség kedvéért ugyanazon istállóban elhelyezett zalamegyei, mura közi é3 muramelléki népies collec tiv kiállítás huszonnégy lova. A Muraközben ugyanis öt ér óta csupán Dóri jellegű (pinezgaui, percheron fél-vér és ardeoni) állami és magán mének alkalmaztatnak apalcvakként; minek eredménye az, hogy a mura-közi földmives tenyésztő, ki azelőtt a sokkal nemesebb és jobbvérü, de nóri kanczáira nem alkalmas angol, arab, doqíus és nortolfei apalovak otán származott évei esi kait legfeljebb 80—10(1 írtért adta ei, mosta üóri mének után származó választott csi-kait 5—G hónapos korukban 150 -200, sőt egyes esetekben még drágábban is cladhathatja.
A harmadik csoport a lótenyész-bizottmányok által rendezett megyei collectiv kiállítások csoportja.
Ezen csoportban haszonkét vármegye lótenyésztése van képviselve összesen háromszáznyolczvan lóval mely szám egytól-egyig csupán föld míves tenyésztőit istálóiból került ki. A megyei collectiv kiállítások rendezésének fóczélja az volt, hogy az országnak kiválóbb tenyésztéssel biró vidékei különböző jellegük szerint jó példányokkal képvise.ve legyenek e tárlaton; mely e szerint hivatva van az országos lótenyész tésnek oly nagyszabású és hü képet matatni, a minő még soha egy keretben nem volt.
A legkülönbözőbb tényezők Qgy-buzgó s összevágó közreműködésére és jelentékeny anyagi áldozatokra volt szükség, hogy ezen a maga nemében aj és páratlan csoportos kiállítás tényleg megalkottassék; de szükség volt reá azért, hogy agy
A uagy ur a kacsok után oyu.lt, de egy komoly tekintet élig volt, hogy szótlanul távozzék.
S hogy kiment a jó térő, * lány térdeire vetette magát, kebléből <"gy miniatűr arczképet ront elő 1 hevesen qmib-csókoi'a alt.
— Mért nem leheisk . tied? Oh. miért nem szabad téged szeretnem ? !
Váljon kinek az arcaképe lehetett as ?
Elmúlt egy nap, elmatt egy bét, simult egy hónap, de a titkoa ajtó ¦Arjában csak nem akart megfordulni a kulct. A nagy ur aorea nem volt irigylendó, kit imádata, őrült uerelme tárgyától alig három lépés választott el, de est a három lépést nehezebb volt megtenni, mint háromszor köraljárai a toldat.
Nem használt itt nb a sok «ép ajándék, sem a köny&rgés ss *jtÓB át, mutyet ftrületea pillanataiban a felizgatott fantáziának a nagy ur átsugdototta kulcslyukon. — A meonyorsság kapuját nem ostromolják erősebben a kinő rekedt bü-oöaök, mist a nagy ur a titkot ajtót ost romolta. Osiusergó neveté* volt caak arra a válasz.
Eljött régre a megengetstelőde* ünnepe : a karácaony.
E napra egy ki* meglepe ést tartogatott a gaada a leánynak. Egy bekeb-lesési it volt az, meljlyal a gúny hót • ai a körtil levfi birtokból ötszáz holdat átíratott a láavra, Laa«k majd bisoayoaaa
magnak is megosmerjük, valamint a külföldi közönséggel is megismertessük országos lótenyésztésünk jelen állapotát, s ezzel törekedjünk arra, hogy lovaink jobb értékesítésének mérveit szaporítsak.
Az országos lótenyésztés ügye ugyanis nemcsak honvédelmi szempontból felette fontos nálunk, hanem a magyar mezőgazdaságnak jelenleg egyik legjelentékenyebb é6 legjövedelmezőbb tényezőjét képezi
Az egyes megyék collectiv íi-álütáaánál nem az volt a czél, miszerint a vidékenként egyes gazdáknál található nemesebb vérü, szebb, de a vidék átlagos ló minőségétől eltérő példányok küidesseneic fel; hanem azon czél tartatott szem elútt, miszerint minden egyes vidék lóiét-számának átlagos minősége e csoportban néhány jobb ló által képviselve legyen.
A minő lovat tehát az egyes vármegyék kiállításában szemlélünk, olyat nem találunk ugyan minden pillanatban százankint eladásra készen az illető vidéken, de igen is megtaláljuk az illető vidék tény észt ói ne : is tálóiban százankint, sőt ezrenkint is oly mérvű anyagot, melyből oly lovakat lehet nevelni és megfelő gon-dozái mellett oly conditióban a vá sárra állítani, mint a minő példányokat a kiállításon szemlélhetünk.
Számos tenyésztő remélhetőleg meg fogja tanaiüi e népies kiállításon azt, hogy a megfelelő tartás és fel-cevelés nélklHőzhetlen kiegészítő ré-raét képezi azon jó vérnek, mely Magyarország lótenyésztésének meg-becsülhetlen kincsét képezi, a ha ezen elv általános elterjedést nyer tenyésztőin k körében, akkor megfogjuk érni országos lótenyésztésünk aranykorát
A mint a lókiállitás három főcsoportjának a fentebbiekben foglalt rövid jellemzéséből látható, a kiállítás összes anyaga egy szerves egé-j szét képez, és országos lótenyésztésünk egységes képét mutatja nagy keretben és erős vonásokban.
A külföld megfogja tanulni belőle hazánk lótenyésztési viszonyait, tenyésztőink pedig megismerik a '.a-zai aiiyogot minden izében és levonhatják belőle ama hasznos t anniságokat . a melyek megszivlelésétől várható országos ló tenyészetünk föl-viragzaaa.
A kizinmka tanitásárél.
A „ZaUi Közlöny" folyó évi szeptember havában megjelent 38. aaámában „Túlterheld* a női kéximunke tanításában Nagy Kanizsán" ciim alatt valószínűleg ¦takértö tollából egy kiváló é,dek**sé.ü kötleméoy jeleot meg. C*&k némi tekintetben fogok e közleményre reflektálni.
megörül a kicsikééi Örömébe engedékeny a lány
Pedig hát ez i«m használt semmit ; a titkoa ajtó csak o«m uyillott fel.
Ai aj év napja aatáu igen aok bajt hosott a sssgény nagy ur fejére. Hitelezői felmondták a kölcsöoeit, valami titkot össseneküvétbe keveredett a ai állam a kastélyán kiviil oimm vagyonát confis-oálu, végre egy e»te titz ütött ki a kastélyban • as is földig égett Ait rebetget-ték, hogy a felgyujtás megbízatásból történt, ea asonban akkor mar teljesen mindegy v"lt a vol' nagy úrra nézve.
La ekkor Mariska »is»taadta a gény urnák gazdag ajándékait.
„Eddig te voltál gisdag, én szegély ¦ szere Őddé_akartál lesni; must éo lőhetnék gasdag, te szegény éa rabszolgámmá lehetnélek. Különben is «i vagy már. Itt vaaoak ajándékaid ; Légy le nr, én majd megélek valahogy.
— Mondok én te néked vilamit Mariaka. Alt mondom éa le neked Mariska : ne menj te el teková se dolgosní, hanem majd megélüak mi szegényesen ketUn is.
— Ilyen életet nsm akarok tovább élni.
— Légy hát te nekem as én édes kia feleségem.
A leány arcsa kipirult e szóra, »ze-mei lángolni kezdtek • onfelodt boldogsággal nyujU kesét as örömében el bódult férfinek.
— De his« est nu ttknlu.
Tagadhatatlan, hogy a népiskolában igen fontot tárgy a kézimunka, a mennyiben fejleasti a gyermek asépérséket, bos-dit as önmunkásságr*. felébreszti a rend, a tisstaaág éa a •¦»báhytserütég énetét. A tnhexheléat illetőleg teljesen egyetértek > t. csikkíróval, a mennyiben a népiskola csélja aem lehet as iparoktatás által mesterembereket 8 a késimuoka tanítás altai varrónőket képesni, mert szerintem a kézimunka s népnkolábas csak .a e-léitf estköi-' Ugyanit monkára maaka által kell asoktatai, iUatve nevelni. A kési munka támlása által különösen a munkák*<i» érzetét ébreastjuk fel a gyermekben. A mi piáoe as: a kérdést illeti y a IV. oastaiyban a késimaska 12 órán át Unittasséc, midőn a 4. oestá'ybaa a rendes tárgyakr* 24 Óra *aa kíssabva, határos a lehetetlenséggel, vagy ha eddig megtörtént, akkor csakis a rendes tárgyak rovására történhetett.
A .Zalai Kntlony' folyó évi ooto ber 3-áo m<Tgjeleot 40-ik tSAsában a lentebb idésett csikkre v»ió*sinüJeg nem tsakér'.fi tollából egy retlikasió jelent meg, melyben szerző sserint a késimunkára nagyobb súlyt kell fektetői, mint • többi tsrgyakrm, egyut tal Herso a tulterhelóal nem éppen a kéai-munkában, hanem a gyermekek értelmi tulterh"hetesben látja.
Ciikkiró a>t állítja lovábbá, hogyha ösasebasonliLja a fővárosi leánygyermek okt»t«st a oagy-kanizssivai, a Uoitáa he-yesebb"n vezettetik ott saiat itt, mert Budapesten több népiskolában a kézimunka unité*majdnom teljaaeo mellosve van. ITogy a főváros közönség* által fen-tartott iskolákban ha nem it heti 12 órán át de a paedagogi* ét ai egészségtan kö vnteiméoyeiaek nemmel t»rlásávai legföljebb ti órán át, akézimaaka Unittatik, arról bistoeiiom a '. esik kiró arat; de azért, hogy valamely iskolában m»jdnem mellőzik ¦ kécimuoka tanítást, azt állítani, bogy utt a lanitás nem vezettetik helyesen, engedőimet kérek, es már kissé „furcsa."
A mi s IV-ik osztályban „Az Sro-Ödési törvény " csimü olvasmányt illéi, talán mégia csak tévedés less a dologban, tisztelt ctikkiró ur. E fcmtir is as olvasmány terjedelmére eé^ve nem két, hanem caak egy oldal és hat és tél tor, másodszor a modern paedagogta követelményei sze rin', ma atanitó megköveteli tanítványai-tói bogy sít aa olvasmányt a melyet at iskolában értelmeitek ét többször elolvastak, otthon itmételton többször elolvassák, bogy a következő napon as olvasmány tartalma' a gyermekek teheUégeihes képest segédkérdé«ekkel vagy azok nélkül folyékonyán elmondjak. Mert nemcsak az m. csélja az olvasáttamtátnak, hogy a gyermek oUasni tudjon, hanem hogy as olvasmány tartalmát értté és el it tudja mondani »it. a mit olvatott.
S ha nem Így van a dolog mégis jó volna tudni, ki aa a tanítónő, ki ily meg-botránkostató dolgot cselekedett, már t. i. a többi Unióaő repalaüója érdekében. A t. czikkiró azt it mondja továbbá, hogy mindenki, s ki a közokiKtásOgyi pavil* Ionban volt s tigyelmes szemlét tartott, as finéri*ttel eltöltőn kebellel láthatta, hogy a kéiímunk* tan itat terén megelőztök a külföldet
tirro én a következőkot válssaolom: Mindenki a ki a .Nemzetközi ssabadal-asott gépek" pavillonjábsn volt, elragadtatásnál caodálta ama gépeket, melyek kel egy peres aiatt monogrammot Tarr-n>k zsebkendőinkre, a mi késimoakával
- 4láo egy Qegyedóril ia igényel. Vaunak i ' oll uram oly tokéletee ée köaayeo kesal- | ! haló nöi |maak4gép«k, melyek mekolaap teljeaen kiiaoritják » nöi kéaimankát t akkor leea ea, a keaiinuake a aépiekolá-ben, » mioak tulkjdookepflD Iroaia kel-leo« t. i. .aeveláti «*sk6«." | Esekat almond^ai tt&kaegatattk
tkrtottBin, rAstbao azért, hogy komolyan viMtaataailaam ama vádakat, maisakkal a ttast«U caikkirú a f6Tároa4 aapiakoUkat iiíettTe, • réasbaö bogy a kásimanka taai-tai tolajdoakspeni csalja felól — asokoak kik e tekifttotbea oeuláo taredotbeo i *aaBak a bal/ea irinjt magadjam. Bida.ir, 1885. oki. hó 6-áo.
EPEBJESSY ISTVÁN.
Bűnügyi tirgyaláMk ieg)zéka
¦ala-egeraaagi kir lörréDyaiéktöl. 1885. Október 7-en
2474. O bán I.wao lopaaa.l Tádoll
•ll»oi agyban. Víg árgyaláa. — 305C.
Effao bargar Jiooa asándekoa emb^rölai-
4'1 vádollak allaai Ügyben. VégUrgyaláa.
;Okioner 8áD.
3081. Horrilh Nagy Janó. gyilkoa koaaág ea lopaaaaj vádolt elleui u^vban Víglárgyalá,. — 3115 F.kiu Kíiroly •ikkaaitataal vádok allani Ogyben. 2 od btr. ithird.
Oktobar 12-eo.
2440 Samu Vanda! ea táraa aulyoa toaii leitean' .ádoluk alleoi Ugyban. 2-od. bir. itelelhirdaiiM. 2487. Farkai hlván es táraai alleoi ügybeD. 2-od bir. itelelhirdetea.
Okiobar 28-án.
2859, 3099. Hergert Lajoa lopáaaal vádolt elleai ügybea. Vegtárgyalái. — 3145. Nagy ÁgoetOD o. táraai allani úgy-beo. Végtárgyaláa.
Október 29-én
2368. Kálmán Jóaaaf éa láraaiulyoa taali aérteaaal vádoltak elleni tigyban. 3 ad bir. itbir. 2744 Molaar Pétar b.TOH Mktivel vádolt elleni iigyboD Voglargya-láa. 2805. — Vaa (Vatki; Josaaf magánokirat hamaaitáaaal védolt elleoí ÜgybeD. Végtáxgy.l...
Zala-Egarxegaa 1885 oki. 1-éa.
MUZSIK KALMiN irodáig, sgató.
— De n*m tehettük volna. BHa én hozzad mint gazdag ember hat megyek aóül léged Loloodnak oevez a világ (éa nem it mondott volna vele valami nagy bolondot) engem meg egy olyaa leJketlea szörnyetegnek kiáltottak volna ki, ki sohasem sseretett téged, csak a oagy g«-dagság által bagyts a tssmételkáprástat-
' csak érdekből követelt, as oltár elé.'
— Ugy bestéit*, mint arany májú ssent János. De most már mutasd mag, kinek az srcsképét viteled a ssiveden ?
A lány minden hsbosás aélko.1 el6-vonta kebléből amto>atur srcsképel t ods mulatta vőlegénye elé. — Et bámulva ismerte meg saját képmását.
— Te igazán kegyetlen voltál hon* sám,esólt keblére ölelve a gyöoyoVtt leányt. Hát est mért nem mutattad meg ?
; — M*rt nem iebeter.
— Már mért aem ?
— Mert akkor mi lett volta e tárcsanak a vége ?
— Igesaagod van. — Menjvnk a papboz.
As etküvú útin e t»*v*kkal adu I visssa férjének a titkot ajtó kulcsát :
— Ne mondja, hogy kérlelhetlen j vagyok, im s titkos ajtö kulcsát is vieasa-
adon. Hendelkezsék vele tetszése szerint. Csakhogy akkor már nem volt meg a titkos ajtó.
CSARNOS.
Kutya nacika bartz
— Katcsolst —
HaCtokonai nekiált és megénekelte béka egér-harcsőt, szeretném tudói, mért ue zenghetnék a kutya-macska barct-ról én, kit egj csomó rokon már ia télreismert gonienuk tart? !
Már err« magam is ast mondom. hogy: hm 1 Hanem azért fogjunk hozzá. Hát elóasör is van szerencsém, bár eti-qadtto- el lenes, be matatni Urmoané ő nagy tágat.
Ürmösoé 4nagysága legssebb éveiben levő úrhölgy; a-nelyikávéakadémiák azoobso beoizonyitották, hogy a leges-legszebbeken mai jó ideje tal van. Ezerhetes korában vette ót nőül a gasdag Ürmöt ur, aki esonba» nem ideig óráig tartó boldogságra »ágy Tán, kspta magát, és saját jóssántából elköltözött ebből a siralom völgybíl ods, hol örök a boldogság.
íjrmöané ónagytá^a igy, természetet özregy-n maradt. És mivel nem volt senki sse hajts ki se hajts be"-js, hát stt véghetetlen szórt.'etet, mely elől fcrje it megugrott, a macskáinak ajáadékosta. Haoem kérem aaftan, Úrmösnéó nagysága legjobban mégit csak önmaga aterette. ssereietébeo tehát » második helyei foglalták el a macskák, melyekh«s valami láthatlan teroaéaseti kötelék, hogy oe mosíjiam : sympatia kötötte. Ha Ő aludt, macskáiis Morpheut karjai közt hevertek ; ha ő evett, ások it elemozsinázUk.Ssóval a mit A d agy tág a lett, azt tették macskái is — és est t<«sék meghinni, igen köny-nyea tehette meg a legostobább macska is — mivelhogy semmit sem tett.
Ha ó nagysága promesirosott, hát üstökösnek nézte ót mindenki, nem ugyan as újságnak, mert annál kövérebb volt, hanem a csillagnak, melynek farkát a macskák képasik. ÜrmÖsné Őeagysága sem látogatta a tzinházat, neki nem kellett sem dráma, sem opera, annái kevésbé népszínmű: e réssben haaoolitott a kanizsai publikum nagy részéhez, mert hát uó t mi ssó: maoskái előtte pótoltak minden iziní-előadásL Talán a kanizsai publikum nagy részének it ilyen kárpótlása van ? ! Oh hanem, ha volt panoráma, buvés«i előadás, zengaráj — est el nem mulasztotta megoéini, akár a — de haJlgast saám ; nem fáj fejem.
Tevabba van tzereooeém benutaU* ont.
Mézes ur gasdag ember volt, sok volt a pénze, nem tudott7ele mítceinálni. Hát kapta magát : bel«bolon tult a ku tyákba, éa a hűség ^ négylábú személye. ti tőiből összevásáro t egr egéss ármádiá'.. No smint Urmösné őnagysága társaaág hiányában szegődött a macskákhoz, ugy Mózes ar pénze bótéjge miatt lettskuiyák pátroDuaává.
Mézes urnák egyetlen öröme : ms^a meg a kutyái voltak , a kutyáknak i* egyetlen örömét saját b. isemélyök meg a gaadájok képeste.
Karcsolatrmnak négylábú szerep-lóit, — sajnálom —• de n«m tudom köte-lebbrŐl bemutatói (még nem taaulmá. ayostam a négylábú lények osztályát) meg agy hissem t. oivssóim fel is beste aek es alól. A •soméiyeket aaayira maa nyíre ismerjük, hát megindulhat a cae-lekvény.
Mézes ur sokat gondolkozott a bib üának azou passusáo : .és sokasodjatok.* Utóvégre is belátta, hogy ez nem a kutyákra vonatkoaik. Tehát elhatárotU magát, hogy elveszi L'rmöané ónagjtágat kirői ctak «nnyit tudott hogy igengazdag.
Tudtával, világéletében sem Iáit.
— no de ez azért nem akadályozta őt abban, bngy halálosan belenzerejmesked-jék. — Mindazonáltal nem ábrándozott a holdvilágnál, csobogó víz partján, suttogó lombok közt madárconcsert mellett; nem is in szerelmes verseket „Hozzá" — a mi igazán csoda játra méltó! haoem kspta pennáját, körmig belevágta kalamárisába
— és házassági ajánlatot irt őnagyságához — a legolvadékoayabb szerelmes le-veUsobŐ'.
Urmüdné ő nagyságának szire a levél olvasatkor akkorát dobbant, mintha vagy egy tucsat macskája egyszerre csinált volna saltó-mortálél as aimariam tetejéről. Dobogó szive itztán as íróasztalhoz vonzotta. A vilarz elkássÜlt. Benne ai érzelem kánikulai hóaégü haogján lóo meginvitálva a férj aspiráns egy sserel-mos kettősre, m*tyen — de pszt!
Oh ! vagy Ah ! amint teUnk — ha ÍJrmösné ónagyaága tadta volna, hogy Mézes ur milyen Üröm cseppeket potyo-g«t élete kelyhébe, bizonyára máskép vá 1 ásított votns.
A pisstor-óra elérkesett. Méses ur
indeat ideális stioben látott. Ast a pi-
rositott gombócsut, mely ködlében úszott
— képzeljék csak! — napnak oétt*. A csípős hideg azelet — daosárs nyárin koaztfimjéoek (tetszik tudni, as izgatottság a leejobb tűselófs) — aem érezte, I>ábsi agy jártak, mintha beyyoliseU volna. Rózsás kedve volt, noha nem u öntött fel. Mont mendejélt hát vígan, mint mikor kutyáinak jó lakomára eseu kilátásuk, e négylábú client serege, illetve oimbuszsitól kísérve —jövendŐDelijéhes.
Bájos olvaaómSim ét bájialan olvasóim bizonyára osodálkosvs kérdik ; A szerelmes kettőshöz Méses ur mért viszi magával a kutyakart ?
Aftzoogyt a német: „Qeduld briagt i Kosén" ezt ne tevték feledni és mindjárt ] megtudják.
Mézes ur, a kutyabarál, még otthon bevágott egy diketiót, melylyel szive vágyai megtestesült fizimiskájához beállítandó vals. E dikcsió =a vallomás. A vallomás végén, á-ia szokás, a hűség «r küje. Ebben as esküben eredeti akart lenni és ast akarta, az éa isótárambaa meg nem levő szavakkal kifejeiai és kézzel fogható és izemmel látható kulyafüsér argumentummal támogatni, hogy valamennyi zsinegre fűzött kutyája hűsége tsakkumpakk, as A leendő hüségéhes képest : ptif li«.
Es volt a hti1 iterv, mely sserint Napaleonkéat a fővárost, at«i»el egy rohammal akarta bevenni.
Ürojösné őo agy tág* légyott idejének köseledtével mscskái kost foglalt helyet, velők társalgón, jövőjükről bessélt és érselmektÓl meg hamis előnyöktől dagadozó szívvel ígért nekik mindent amit & a hásaseájtban kitalálói vélt 1. i. a mennjortságot, De gyenge kopogás hal-laissik, Ürmosoé ő nagysága Lichteaatoia hercsegaégbAn sséloek is beillő sóhajjal mondja- szabad. Az ajtó feltárni, Méses ur lép be — asaz hogy : pardon I rohan be uégylábu kísérőivel 1 — Volt rá eset, hogy egy macska békén megfért egy kutyával, haoem sok kuiya, sok macskával nem ! aem !_— zoha !! ! Pláne Méses ur kutyái és Ürmósoe Ónagysága maoskái között sbsurdum lett volna Örök békét bistositaai. A négylábú vesdégek, tsrmé* esetesén, síig pillantották mng a nyiválkó gyülekezetet, már is mialha közmegegyezésből 'ortént volna, gatdájakat magákkal ragadva rontottak m mennyorsságb«li candidátusokra és olyan ssiv és fUlssag-gató tragédiát rögtönöstek, smilyei még Schskeepeare se tudott írni.
Eleinte ugy hevertek egymáson, minta túrós mácsik éa megalkották a bonyodalmat, aztán gyorsan s kifejlethez fogtak és párosával viaskodtak.
Volt itt »avar, amilyet még vidéki rendesok sem képesek teremteni !
Egy macska, mely sserenoaés rtlt ellenfél nélkül marsdai, as ablakttreget keratstültörve az atosára ugrott ki. APl SZONNÍQYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
OKTÓBER 1885 3-án
„„polA »bl«kiiv»g, » kutyák it m«c».
l,. alvadt ö#«e, mioít .• untig egyet m»ull6 b«odij« >ai» kép„ pro
ala ,
m»ull6 b«odij«
pro.
Mésos ur meg ott állt a barcs ¦en mmt «gy hódító, é»kutyái JtlI ts!Ó őrömében majd a bőrei neste re,ereodának divatot p-pként. A kutyák ^>e kirántották belóle adikcaiót, elf«. Jjjie; » látogatás oaélját detto ; se hallott m iíwH as extásistAl.
Ünnösné Ö nagyaága ,>edig. már as •súg kedveért kikeli mondanom, hogy fordította : Barbár! Vandái ! vesse vé ^i eoaak a tragöediának, mert kikaparom a bagó asemeit — — — és hamis foj») c«ak ugy halottak mint tápor, a „int feled«kftoysé*bíH csíkorgatta esokat. - Oh — bár Jócsae volnék — vá |(*t»)u Méta* ur - hogy megállíthatnám , oap"'- m S * gyoselmat kivívni látom. Ormosáé őnagysága as utolse esi-kSiboinyult, híveinek megváltója legyea. | meilékisobábol különféle oúsnamaket ^rdüit alő s a jogtiprók, t. i. a kutyák e1t«ubu. Hikéota spanyolok Mexicóbae, aidÚD * vadak aranyat hottak eléjök, »bb»u b-gyták a gyilkolást, ugy Métea Br cli«o»ei ia a hus láttára otthagytak aa ijd>»¦>'¦' barmokat. És Ifin jubilmm — aioíben » budapesti kiállítás rendelői lén réaseaültek ! A macskák a fegyver-itloBt alatt a mellékssobába illantak, ajelvoek cberubiojaul a düh lángpsliosá-T»l ü'rmösné targytoge ssegŐdatt.
Uéses ur a lakoma végeitevei össse foit«u'itártait és királyi léptekkel hagyta li % csatateret.
V*le Ürmömé ^nagyságának utolsó retneove is. a férjhet menést illetőleg el-tls.. Éü csak a macskákat sajnálom. HABEK SAMU.
H i r e k.
Október 4 én a király nev»napjáo hivatalos istenitisitelei volt a helybeli mntfereocsreiidt«k templomában, mely-beo a katunai éa polgári hatóságok sté-
peo vo!tak|k6pvis<tlve.
Országos vásár lo*i hétTÖa, okt. N K
Arányi jön! A mi kösönségtink k«dv«lt komikusa, a a kifogyhatatlan hú-mart társalgó, a magán-él ötben is kóssse-reietfceu álló ssioéss, Arányi Dtttö — •b/jk ér testi lünk — városunk ba jő, JíriJosy esintársalatábos. Előre örvendünk uokoak as élveaetes esteknek, miket d i«künk sserosni fog. Ii^n boaaa mielfibb !
- .Angyal és ördög* cimü be-nélykótetem késsen van. Teljes 15 ivnyi. Ara: 1 frt. Hegsseresheto Bot Lajos urnái, a-.Magv&r irodalom- és mü-Tátaet-pártoló Egyesület' könyvtárnoká-iil. Megrendelést ssiveseQ kösvetil Waj-dita Jósssf ur könyvkereskedése, késs-•éggel kösveutek magam is. A munka jö Tsdelme a .Magyar irudalom- és muvesiet párteló Egyeiuleté.' N. K»nissán, 1885-aki. 9. — Ssalsv Sándor.
- WajdlU Jóssef oyomtulajdooos urnái legutóbb három munka jelent meg, Attgyikoek címe; .HiUxónoklatok ét huídek." (Irta: dr, Neumann bde, negy-Uoitaai főrabbi) a másiké : ,Angyal it Ürdí;" ues«élykötet(Irta ; Ss-lay Sándor) » bermadiké: *¦ ToplictaiemUkék' (Irta: Biau Jóssá.)
- Színházunkat * hét folyamán ii kövesen látogatták. Pedig megint ssapo rodoít a vonsó erők ssáma Kuteai Janka bsn Uanón Herminbea. Uióbbi erőteljes, nép baagg*l reodelkesik és ügyes játssÓ. Kem értjük hát közönségünk kösőnyét. A darabok is ügyesen és tapintatosan toltak megválaavtTa ; a major mindenkit íioMrithetett. Ai igaigató folyton jobb jobb ereket bot ; a köcönség mégis kö-"Iketflteaen demonstrál a távolléttel.
- legeróe-itég A vallás és kösok-
ULáau^yi m. kir. miniszter, dr. Rui icska Kálmán lalamegy«¦ kir. tanfelügyelőt je-:«o áJiáiában végleg megerősítette,
A aeg««dl lzr. iskola fölsserelésé-^ beutach 30 frt és Biag 10 írttal voltuk ssÍTesek járulni. E asép tettért kő-¦ Esetet mond a aegesdi hitközség. |
- DéllTUpftlyatársaság m.nden-kor nagy gonddal volt bivatalookairak lúteatiájárs, jövőjére. Ssivesen it lépett ^» ssolgálatba bármely kitünó kéasült-*^Ü >hoUéKoa egyén, mert as a ssolgá-'« birtos jövőt ígért. Annál nagyobb ¦egutköaéaael értesültünk legutóbb, hogy * bfllybali áilomásnál egy fiatal egyént Búidén kihalgatás nélkül — tehát mio-d«o bisonayal hát mögötti rágalmaaás •lapján — állásától fólmeoteiett. L« ULUi >«m bolygatjuk mélyebben e dolgot; c*o-P*n arra hívjuk fel as igaigatóság s«i*e« fi<J«lmét, hogy a kí-nyér-kérdés Igen sok •^ibcn életkérdés; és ennél fogva: ha "ról van nó, hogy valamely saolgálat-o»Q levőegyéonek kanyaré vétessék, leg-slább halgasM ki a vádlottat is. K i balga-"'Us nélkül nem lehet igaMágoa ítélet
¦wgoru igaaaágoaság pedig a társulat--*k is érdeke ; mert ahol a gysrló emberi ¦lolgok felett vakon ítélnek, oda üsstes.
önérmetea ember nem adja fejét. Egyelőre caak eonyit ohajtottuak m*gjegTecni ,ai-ne ira et stodió*. Ha)a»ODban afkorülméoj
ugy kiváoja, megbolygatjuk a dolgok mélyét a akkor módunkban leaa fáklyát adni a t. igaigttóoág ke*óbe.
— Ürmén Kemésy Deuő, Kemény Mór helybeli tanár fia jegye*, váltott Joel Hegina Joel Adolf nagykereskedő mü-reltlelkü leányával Budapeateo. Si.vín-gyttk tartó* Ugyeo !
— A zaim-egerszegi polgirf iako-
la lanoJÓi kötött mozgalom indult meg egy aegély-egylet alakitáaa tárgyában. Ai egyeaUlat caélja volna asegény aaorgaJ-maa éa jóviaeletü tanulókat a asükaégea tansserekkel, lót ruháiattal elátni. egyea vidéki jóviaeletU tsorgalmaa tan a tó k élel-éérol gondolkodni.
— Kinevezés. A v»lláa á. kteok-tatáatigyi m. kir miniaiteriiitn által dr. Kraaoveci Igoáci megyei tiaat. fóorvoat a caákturnyai állami tanit&képeaő iotéaei-hes as egéaaaég éa élelmen téstentan — Markovit! Sándor ai egerasegi polg. ia-koláhoa soogora- éa francaiaoyelv tanítójává — Lonoaánca Vilma éa Maluaa Ig-nácz oklevele* tanítókba atndió álUmi oép-iakolábos rendes tanítókká nevestettek ki.
— Écsj László kitüntetése. A hivatalos lap e legfelső késiratot hotta : S**> lélyem koruli magyar miaiaaterem elŐterjeaitéae folytán, Eoay Lánló balatonfüredi fürdÖ-igasgatónak, sok évi fid-vöa tevékeoyaégi eltameréaeúl, a királyi tanácsosi csimet dijmettteeeo aáoi.ányo-iom. Kelt SchönbruoohaD, 1885 évi ssep. tnmber hó 22-én Ferenci Jócaef a. k B Orcsy Béla, s. k. — Gratulálnak as ér-demdúi férfiúnak e ssép kitüntetésébe*.
— A tenger szine fölött Sapka
J*r0mui sírcti apát ur ő nagyságának ssep . hó 30 án tartott névüaaepélyén döntötte el ft.Rotmanicb Kic^áia paonon-halmi perjel ur, a aircti perjel és a ba-konybélí apát ur kost egyss«r felnierülv ason vitás kérdést, melyik bely fekssik magasabban : Ziros- e vagy Bakonybél ? Dr Palatin Gergely benedekreadi pbyai-kai tanár ur most juliui hóban lett ssá mitása aserint Zirci 385 m. Faaonbalma 276. m, Bakony ból pedig 272 ¦¦ m&ga-san fnkssik a tenger agioe fölött.
— .Cholera-növény" Inrkesun ban mint aaentpétervári .Novoje Vremja„ irja, nem reg Fodcaenko oross tudós egy nbvéoyt feaesett fel, mely aseriote a cbo-lara és typus eilea hathatós gyógyaser volna. A. növény melynek tudományua neve .ferula aumbul' a benasülittek mio-denootnu betegaég ellen ha*sa<ák, as európaiak előtt asonbaa égésien titokban tartották.
— Köröiött Btökeiémf. Kraasi Samu pápai vendéglőst, ki Iegatóbb Németh Jánosnak * „Zöldfáhos* csimsett vendéglőjét vette át, múlt cititöriökön a pápai reud Vaég letartóstattá. Krauas legutóbb Nagy bajombao, később Mar-Csalibac vult vendéglős, innen asonban több rendbeli lopáa és sikaastáa elköveU-se uion megaaoköu, miért a marcsalii jbi-róság nevesettnek orsaágaserte *«ndő kö-rostetéaét elrendelte. A korösvéoy a Ken déri Köslösy 212. saámában lett kosolvo As ott koeAlt ssemélyleirás után fogta el a rendőrig, vagyonát pedig fenyilŐ sár alá vett". Krsuss múlt hó 26-án kísértetett tedeiet alatt a vettprémi kir. ügyéts-ségbes.
— Roppant etterpásmk, i
milyet mis hasonló szer megközeli tóleg sem érhetett el, í-rTendenek manapság az általánosan ismert Brand Rgyógyszerési-íéle svájczi labdacsok. S ez csak ugy történhetett meg, hogy kitünó tutásoknil fogra p. o. emósz tési zavarokban stb. maja mindéi család gyorsao megkedvelte s háziszerül elfogadtatván, „mioaec más szert, mint Rhabarbara, gyomor csép pek, keseröTiz stb. kiszorított. Minden valódi dobozon {agyógrazfcrtárak-ban 70 kr. kapható) czégjegyftl: egy ' fehér kereszt a vörös meiÓben s Brand E. névaláírása látható.
|Badapsst 7 óra 20 „ vagy es von
Becaajholy 6 óra 35 . posUvonat.
Vélbtm
Budapest 2 óra — pereskor potavosnat
Pragerhof 2 óra 45 „ poattvonat
Sopron 2 öra 1Ö „ postavonat
Barcs 2 óra 25 . postavonat
Este.
Pragerhof 11 ór» 2*) percskur gyorsvonat í Zákány 11 óra 5 „ postavonat
Budapest 12 óra 15 , poéta vonat
Béasujh. 12 Óra 5 . posUvona
Bécsujh. Budapest Fiume Pragerhof
)pron Pragerhof Barcs Budapest
Budapest
Bécaujh.
Badapes1
Pragerhof
Barcs
Nyilttér.
— 5 frt jatalom aoiak ki október kó 6 án ette a pályaudvartól a vám-uásig egy bőröndöt talált, mely tartalmazta a következőt. 5—6 drb fehér ing-3 — 4 aUÓ nadrág 6—7 febér gallér 3j pár keselő, 4 — 5 pár csipŐ kapcsa.
'Nyomtatványok e névvel .Kari Her-maon" továbbá 1 jegysőköoyv kereake-
idelmi jegyietekkel. Jelentkesni a kiadóhivatalnál lobét.
Szerkesztői UztMt.
S. A. Pécs MiokcttS menni fog. A lapul illetSleg egy alkalommal — a«iat aeat «rte-¦ (Ütem — Sb a kiadó hivatalnak -rt, hocj « lapot — míg újból nem ir — Pectre kOldiék Efvetlen példány i*a érkeiett Tiaasa. H«gj ki f»fU pártul ? — á.»t oem tod>ok.
Vasúti menetrend.
Intól
Pragerhot 5 óra 20 pereskor postavonat Barea 5 óra 45 „ posta vot
Budapest 6 óra 88 . gyorsvonat
Értent Imnm.
Reggel
4 óra H pereskor postavonat
4 Óra 45 B postavonat
5 óra 25 , postavonat
6 óra 17 , gyorsvonat
Délben.
1 óra 48 pereskor postavonat
1 óra 15 , postavonat
1 óra 40 , postavonat
1 Óra 59 „ postavonat.
Eate.
9 óra 50 pereskor vegyes od. 10 óra 26 . postavonat
10 óra 55 , gyorsvonat
11 óra 35 „ postavonat 11 óra 25 . postavonat.
Lapvevér Aa kiadó SZALAY SÍNOOR
Felelőt nserkeMtr. : TASS ÁLMOS. LaptalaJQonOi : WAJD1TS JÚZ8EF.
Teraó! Ternú Terii ü
Tekinuus ToU Amna árnSask a for-tana latto asereBceMsáaok kiadójának Bada-pssteo, vsmbáa korút 2. a.
Ai ember fódisse. — aa énben uít :e*;b«cse-sebb aaal«km*nr«, a l«fEem«s«bb csel meljet
ar magának kittubet, hatán»ottan a jíte-vssi st«aib6l fakadó. .i^.y-áZ «n,b«rtánakárt OBsucát faláldosó aegit»«(, fSlei a gjon •*¦ (•delaa a nyomorban, mart aki groraan sefit k*taseres«n ••fiiett. Ugjanexeo cselt tástc maca al« a hirea H Dtnukeblt Tótb Anna
, aoid«» elhatárosta atafát egr jáUkurvet dolfouú ki, m«ljoek •¦(riué^vd mindea nr-gáaj «ab«r javit-jatja a maga éi övéi lortát:
Mndei boldog napokat bimtoiitbat maga- j
Boldog i.i aki Tótb Anna ornönak. az *ab«na«c boldo(it«iának játéktervét haaioál-:ja, mart egjadtll e* mutatja meg aaon bUL, | melyen a lugéDT ember uersneaéjét fallelt, •CTedIt ennek baaználata juttat bennünket bistoi ternÓD7er«menyhei
A Tóth Anna úrnőtől kapott «ten játékterv aieriat ÖMmeillitOtt 17, 25, 43, amim ok le-;*lfé*sl oyertom a f. hó »3-4o tartott Brűaul luásoa SftOO frtoi ternot mslr »ng«m boldog imb-erré tett, miután Qoaal > oiletett nyitottam ugam ara lessek tehát o.m Tipok kénytelen tüegeanél uolgálatban ienni
Mily örömmel pillmtok ma családomra mily boldog tudat »>. hogy képai tagjok rrermekeimet üistenftgeaaeD felneTeloi mfir«lt embarekká Uniuttai ! L» e M«reiica«t csakii *. neaei é, jéiékoay Tóth Anna kapott játék rri BxámokDak könOnhetem, kit uác fi erutreifn jaTadalmassoaa gondvitel«« ! Senki még a legitegénrabb ember ie mnlasssael Tótb Aona orn«be> fordnlsi
Gondolja meg; mindaaki, hof* e nemes Wlgy asfitaégét barkinak i. magadja.
Oongoija meg njind«nki. hogj csekély iraiamg e« koltseggal b«tos sy«remeajt r •!
Gondolja meg miadenki, bog; e j6té-on* h&lgrbot folvanodók miodeii goud é* bánattól megóratnak. biatoi seg«d«lae fotytin, él ba mindfa kSrolményeket megfontolta, akkor nem fogja elmulwuaoi a izervncse es is-t-ncSjánek oltalmát felkeresni
Kiváló tis»tel«ttel Wiaieotbsl. Herrmgawieoo n, Scbulu Márton
kere*kedo.
Tóth Aona arníaö* caimsftt levelekúss 3 darab 5 krroi lerél^élveg m«Uskteadó »i
n T Tüi«nnl I1
legjobb asztali- es üdrté ital, kiiünó hatásúnak bizonyult köhögésnél, gyomor- és hotyaglw-
NatUni Henrit
HlrúetéaeK :
5339 885
Árverési hirdetmény.
A nagy kantsasi kir. törréoysiék tkvi oaatálya restéről köshirre tétetik. hogy Gar-i Horvát Jóttef Z la-ssent-lii-hályi lakó* végrehajuiónak Kovács (bá-boa) FereocsnéSsentkuti Katalin végrehajtást ssenv«dA gelsei lakos elleni 200 fn t.'ke 1876 évi janaár hó 28 ik oapjá-tói ju-ó 8*/tt kamatok 24 frt 90 kr. per. 6 frt 85 kr. végrehajtás kérelmi 9 frt 50 kr. plealegi s még teloaeriileodő költségek iránti végrehajtási agyéban h fent nevn-sett kir. t&rvényss«k területéhet. tartosó geiaei 574. ss. tjkben A 1 sor 1337. hrss a. f-lvntt s 324 írtra becsült ingatlan
188ő éri november hó 3 lk napján
délelőtt 10 órakor Grelaéa a kövégbiró hasánál Dr. Tripamer Kexsfi felperesi Ügyvéd vagy helyett s« kta ben jötté vei megtartandó DyiUános árverésen el adatni tog.
Kikiáltási ár a fentebb kitsti becsár.
Arveresoikivánók tar oxnak a becs-ár lO*/s-át Kéaspénsben vagy ÓTadékké-pes papírban a kiküldött keséhes letenni. Vevő köteles a vé'elárt három •gyeolfi réssiet ben még padig as elsőt as árverésjogeróre emelkedéséül asámitandó 1 liónap alatt a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a b*rcnadikat ugyanattól 3 bónap alatt, minden egyes résslet alán as árverés jogerőre emelkedésétől ssámiiandó 6*/0 Vtmatokk>l együtt ai árverési félté telekben meghatárosott helyen és módo salok aseriot Ipfiie'-ni
Esen hirdetmény kiboc«átásával egyide|Qleg megállapított árverési fettételek a hiva'aloa órák alatt a o. kanissai kir. trvanék tkvi oasUlyánál s a gelsei kössig elöljáróságánál megtekinthetők.
Nagy-Ksnísaán a kir. törvénynek tkvi ueauüyánál 1Ö85, évi augusiltu hó 17 ^n.
CSERESNYÉfi elnök.
KOVÁCS
Amimanaaeág a világot leginkább ejti bámulatba, a> kéuígkirtl a bir«i matbemati-kui Ifihalik Jáaoi or námfejtéai maTelotc. ki
Budapesten Kerepesi ot 74 sz. I. em. 7. ajtó alatt lakik.
Negrv-Dkét terno éretett d a MibsÜlt János ur által lefbiztosaabban kiisamitott txk-
j mok áltál egy bét siatt!
|Lmd ioba ^m hallott bámulatba ejtő léoj a bel éi kfllfold ous«s lakossága ktiaott mom-
1 ralsut okotott, a mioSt eddig icnki tem lá-titt, miva] Mibalik Játtól nr az egye d 01 i a világon, ki oly kitOnő eub^li tebsuég f«lettr«s-delkesik. ki olj csodálatos mth-eket vías végbe **ámí«jtései állal Hakkora uoo •¦orvucsea Dyerök aftáma. akik wii évek óta kéroskeakAp-nák axerencaeboso uámokat « bire* mestertSl ba C apás egy bét alatt 42 egyen nyert általa Uroót ? Hol nagy a baj, kQiel attgtuég. Esen p«ldabe«»«dDek meg uláa aoha ien v.,lt aoy-nyi jogoaaltaága es loh* annyi igasuáfc nem foglaltatott abban, mint ment, mídőo ipar és k«re*kedelem pangaosk most midőn munkaerő esré*el vid feleslegben, mert mankahiánj vas middn esrek oétoek a nyomor elébe, abbén a BXoioagatásbaO küldött Islto gjar* »egit»ég»t, eseti nehéi id8b*& jelent meg egy nereuciv-csillag a asegények egéii, egy eddig soha ucd hallott »tetséggel biró ember, kinek határtalan tudományit a rilig csodálja
Eiec «mber Mibalik Jáuos ur, k.oek fenkolt essébra mindenki bámalattal tekint fel at emberileg segítő n&mtíje én boldogítójaként jelent meg 20 levél es 21 surgüuy, meiy-k egy bút alatt érkestek be sz orwig UgkfllCn-félíbb réizeibSl, mindeonemO kösi^net ny^ vá-%6 tárulom mai igazolják a rilág bámulatát. Lho bálalev«leket bárki megtekintheti M:ba-tik Karepeii-nt 74. ss. I. emelet 7. ajtó alatt
Óhajtom, bogy **en eaemény, melyet zennel nyilvánosaágra juttatok, mindenkinek i un autóul uolgáljon, bogy ez utón koseledjék •sereaeaéjehes, > menDribeo mielőbb forduljon mindenki Uibaiik Jáooi nrhox aion aierenMft-laámokén. melyek álul uerencaélit, boldogságát ét jűT&jét alapítja meg Mindenki asos tudattal irjon Mibalik urotk, bogy|s»«genyiéjré-nak végi lukad a^kor niión t felatett meg-érkezet:
Teljes tuiteleöpl Si-odeD-idort ar. 4U*2 8c»mideg Ferenci
¦ihalfk János úrhoz Budapest. Ke-repeel at 74 Biám I. em. i ajtó.
alá ciimiendS lerelekbez Tálaazadáara 3 drd 5 kroi bélyeg melléklendő
Hirdetés umm 1 sirtéUtitíis irai.
Kibéreltem a bérösszeg előrefizetése mellett drivántul a közel Ferdinandoyeczi, Kozároveczi, BerUvai, Brakoveczi 10660/1200 Q hold makk és vadgyttmölcsös, bíkk, tölgy gyergyán stb. magvaserdőnek téli sertés legeltetését 18b6 mára. végéig a talaj vastaglevelese alatt télen leiiem fagy. mindenfelé elég viz, árnyék sertésnek pásztornak ingyen szillAs éstuzelófajár. Osendórség, négy kir. Erdész kötelesség szerüleg utasítva felkérve oti hol egyébként is lopásnak hire sincs, mégis saját embereim vigyázata mellett elég biztonság van arra, hogy sertés lopás Delehossen. Tehát oda veszek az egész legelő időre hajtáskor előre lefizetendő átlag malacz es nagy sertés darabját egy forint legelő bérért, ha valaki előbb visszahajtatna is.
Mindeo község, egyesek, öreget, aprót, feljegyezzenek csendórségnek, erdősöknek általam átadás, nyilvántartás végett, minden kauász kap az oda hajtáskor — mert ott fogok lakni — tőlem igazolványt, hogy elfogatás nélkül más azon erdőkbe aemehessen.
A sertés szállítás vasúton, vagy hajtva a kapronczai, gólai. vizvári, babócsái barcsi vasútállomás és átjárónál történhetik minden darab után 2 kr átszállitási dij küldendő, kivévén Kapronczát mert ott nincs Dráva, a kanászok élelme vasnton Vizrárállomásra nevem s az illető czimével történhetik mivel az oda közel erdőkbe átvihető.
A legelő dijt tekintettel az oicsó gabona árra számítottam, melynél otthoni sertés kitartás a kevés takarmány miat; tiz annyiba is kerülne.
Mégis közvetítőknek minden eg; forint bérután ha megkapom fizetek it krt fáradságukért.
Bérmentve mindenki levelezhet velem, itt hol még lasom. Posta, Szomajon, Somogy-megye.
KOMÁROMY KRISTÓF.
OOOOOCO Cs tir. kizárólat,
szabaiaMazott. 03
oooocx
Teke asztal- és teke golyó-gyár KNILL KÁROLY
Bécs IX.. RM$au Rttbe Lövengaste N« 5-7.
Alapittsvtott 16O7-ben Ajánlja k&lönötea saját, áttala ujoo-
) Mtalált UteaaitaJ falat ..
„Excelslor-baiiden"
a legfinom»bb fto^ol kftUUcbaküD meljnk Mkiolve jó«ágál ét t»rtó«-
•igit oiidaa nü teke«UUI falat falüimulDik ét » mellett • bi-
soavai oaodi* olcsó teke»a*t«lokeDt caak 40 trtba kerül.
Ai és oe. kir. kitár, tskbtdalmtcott Teke golyóim, mn lyek a* aUtiot otootaakkal teljesen e|íTre mefr. kjánlom egy evi )ní-41lA« Melle't kótetkesd irekrírl. 60-62 mm. tg 5 frt 63 — 66 mm. ig
frt. 67 — 7-' mm. lg 6 frt 50 dir.boniuiV Ár»k éa r.jtok teke • taviokról iogjoD it bermentvs.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
-rHUSZONNEGYEDIK' ÉVFOLYAM
Zalai kozlönt
OKTÓBER KW" T 3.
l R fi S T
Hirdetmény.
Méltósigos tolnai gróf Festetics Tauiló or somogy-megyei tir»D_Ti uradalmiban legelón biilmlt jó karban le»ó 37b ürü és Í33 darab nőstény
m. Hatra, blr Ica
eladó.
m Bórebb felrilágmitáat ad az uradalmi tiaitaég Tarioy-
5 bán (Somogymégje poaU helyben). Kelt Taraayban, 1865. snptember 19 én
tetjea tisitelettel
HORVÁTH JÁNOS X
szamtartó.
i
ALAP1TTATOTT 1B68.
WALSERFERENCZ
. ,ip- i, tűaoltówrak gykra, harang- k arctotód*). BUDAPESTEN. Bottunbiller utcta De.
Ajánlja jryártmányat. mint magyar kttlönle-geas6get kntakban ét mindennemO nivftty-tyakban elvállal teljes vlrveietókek berende-zétet varosok, földbirtok-sok, ipartelepek, armente8iő tarsalatok es oúagansók re-
nzc'röl muiiern trehnihai
íóii 17—60
alapon es kedvező feltételek mellett ajánlkozik köz- és magáDfürdők f elsBerelésere, szakmentes ürszőkek felállítására és minden vizmü vi muukálatok gyors (a pontos kivitelére képes árlapok és rénzletes költ-nétftervezetek kívánatra dijinentesen küldetnek.
)000000000000000000000000000
o
Egyetlen belföldi szivattyu-gyár.
Lzlet-meoroyilás.
Van szerencsém ezennel a n. é. közönség becses tudomására hozni, miszerint a helyben már több mini 30 éren
át fennálló
ROSENBERG ÉS WELI8CH-FÉLE
párisi-, tor-, fest-, liszt- és
......-<¦-
MABTON.M30LF "-^ST
tSkéletsaei újonnan barenduve et felizeratve Wtünö oiemegék éa vetőmagvak
raktárával biritre megnjitnttam.
Ismene a n. é itözonség igényeit, azon biitoa reményben vagyok, hogy hosszú éisoron át ezen szakmában vérzett tapasztalataimnál fogra ezeknek minden tekinteibeo megfelelni képes leendek.
Magamat a n. é. közönség becses jóindulatába ajálnra. kérem minél gyakrabbani szíves megrendeléseit, melyeknek re menyében vagyok kiváló tisztelettel
MARTON
¦¦¦MIMI III I I I I I I I I I I I I l»»»
Dr feid.Bfcr tatár •**¦ ilUl f•Unitit et klí«r»l«| tzaludtlaaictt |yar
Meidinger-kalyhak
HK1X H. FelHi'í Döbllngteii Bécs mellett. RAKTÁR : Budapest, Thonet-udvar.
Cfl KIB *Z*BAD. 1884.
A lestlaS dijakhl jntaliaaa*a: B*c* 187», Caaael 1877. Paría 1878^ S€cka bau 1877, W.la 1878, Teoliu 1871, BéctlSSO, Kfer 1881, Triítt 1888.
Rakt árak:
BÉCS ÍÜKARKSZT MEILAND
K&rntnantr. 40 ti »trada Lipacani d«. Cono Vitt. EjBanaeU 38. L.(jobb t-lnlrO: Jlo .ifl-IE,^ ellitott kaljbik Ukaiokaak, iakolak-éa irodikutk atb, agjnerO «a «le«ÍDa kiállitaabaa. Kfj kálykávai több aaoba fotaeto.
KAsuoati léctflii* *K*cs épttlotekra, aEáTit4-k4astl!ok ipar- éa naaS-laacaaifi eaélta
Aa outi •arra' birodalomban K3 laa«x)ibaa 18S4 in i ai M«iilia(vkll;aaak-bol kaasnilat bu, c.ek ktat 74 tanodikai a Mcai karOIMb' o KM kalyba, 47 uaodabaa t30 kilóba, a bujapmt, keritlotbui.
A ir Meidia««r-kálybaiik clo-ye aoscaak a c k. biiatalokban. or»«ip>t intorat.k-bta »a Tároai bat^aácokDil, papir*adeka«l, kórftiaakoil. Taantaknál is c^tluiJokDal, pér.z-intóseteksél aa hiat<B>D6 tAmaaé^ikoil. ipi--AUalatukoáí, aaallodjakbaQ, kárébazak éa eb^d-l6kb«D BacT aaimbaa, aaji-m tabb Mint 2U.UOU magas oaaakbao Tannak a mi UpidiDfer
Amerikai ütijeo
Rell Arnolanftl
Béos, 1. Peataloni utosm 1.
Közvetíti* ingyen. Bt9~ K szakban a l«-«ré glbk
3OOOOOOOOOOOOO
k"l"lt«*^ ¦«<J« • ¦' kiljbáillk mio- löbbaaBröa Bt4alA«okTa kdtak okot. _ *i-
* *"k«
0 A. PAX.LAJB
0 irodalmi *• nyomdai riaiTcnjtaraaaag kön? Tkiai6b.iraL.ibao Bndapett, 0
0 kec»k»métl-otcas 6. sz. megjulont ét ugyaoou, Talaaiat mi adás kónjt- Q
Q trutnil kapható: Q
0 A BUDAPESTI ARU- ES ÉRTÉKTŐZSDE 0
a TXJ 2619 3-3
9 ÁRUÜZLETI SZOKÁSAI
Q (ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS HATÁROZATOK.
0
Q JEGYZCTEtKEL ÍLLATTA
fi dr. félegyházy Ágoston, ügívéd
Q a budapajiti In- M írKkiíaado jogtgji titkára.
0 Miaotftk tatMHMM Mvitett ét jivrtttt U*«M. An 2 M Oooc
g jtr — Wj o»j» »¦«" »i«den»«»«
«ía .Ui.rt ,y.ru.i. p.nk Dtiaua. itól, bibit uok cra«rt«n .kl.^io,.!.. iljkik- r>fj pedif jaliloll MeidiafoT-kiljbik ajaniot ajanltatnak it.
a m jyartain.Tunk ijtajana* belao falin g/ari ¦Wj«fyank Holr Tan öaue
¦V Pro.p.kta.ok éa árjofTÚkek .ojjfo ia bínneot.f lm *7!' *—61
1111111:11111111111111111111»
ooooooooooronKoooooooooooooo
A leajoblt '-1
czigaretta-papir
a ralódi
LE HOUBLON
Cawler ét Henry párizsi Üiánmáwoietól óvottk.
pf jy Dr. JJ. Pohl,
»r E. Lidii*, l»r. E Llppaaaa Uai v*
(féneti tanárok által, kik * Ufjobb •jáulalot adták, ujj a kitöaó tnítiftsef, »»l»mint n 6áig ái ti«U »o!tárói, t h<igj
ntBt Ilyen, • a*f
ML SEIDLITZ POR
Csat ralóli
h» middé* doboion
«• IMt Mknoro-¦ itott C**f nyo- lábá
ralebb i
r «r»d«ti dobot'
aaaaala|i uaiitiaaal 1 In HastaltTáarat tarvitTfMai IMkiatoat
-w-----------miodcouama aérilléaek 4a a^bek, cyuladk- k «t dafaoatok aiiai
_w riaMl k(t*«rV«, birtetaa batagodaa, báujaa «a koUka ellaa L47 Br«c posta Btaaitaaaal 80 kr MQ] 4K-62.
Moll A
+..-J3SH1 Bécs, Tucblauben
III) lultn B.ln.
Boro»ic Ad. MuW) Ul.<l>r li b »ula; Jói~r Z
¦*^ •>7^CT>Ker^M Roi««f-ld Ad
Gönem L. gyáfT KipMTtntt
BáU Jáa<M. B«r«Zall : lutl F.rd
KIALLITÁSISORSJEGYEK
E«en sorsjegyek kaphatok X
Júzaef kinjTkereskedésében.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXXXXXX)
Ervén Lucas Bols,
k. k Htf Lieftranten. k. nttd Haf Lieferanten.
Alapittatott 1875. Aumcrdamban különlegességük
Cura< ao-Anisette,
az ország cls<3 Ötleteiben cészletben vannak 2615 4-10
mfm.rn.Tj.
iínHiiíníli
Férd. Stade'
E1XBERFEL0 (Rheinprsuuam
AgenturGetchü/t eraten Rang"-
KOISDlegesaégei : Hl teljes terményekben.
Mvánjuk.
¦¦•*¦¦••¦••*'
Jfrat/XAGMAWZS_A, 18851 Okíober 17-én.
43-lk
E16/ iirttti ár:
,.«. .»rf - - 5 frt. — —
-irr ! frt 50 kr
.,..!..rr : . 2S .
L|jru •» !• kr.
i I K II K T K S K K a*»t»w j>.nit<..rt>in 7. mi-odizor . r nouácn továhbi sor*n & kr
KTILTTtMEJI
.irtnk-it 10 Icri-rt »*trt«*k t*l „ sun ill.-t.-k mn.ili-B *tyn hir-.it'trirrt SO kr 1b irodk
Huszonnegyedik évfolyam.
ZALAI KÖZLŐIT.
A lap íwHemi r+wét ül«tó kölfc-
fi részét illető kdrlemenyek pedig a kisdóhiva<*lb.oz bt-rnw
5 ary-K nln
WLassiceaaa
gadtatnak **1 UHnM vltua a«ai kMetaet
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank", „nagy-kanizsai onkénUs tűzoltó-egylet-x a „zalamegyéi áUalánot tanüó-testületm,a .nagy-kanizsai Hséednevelö egyesület', a „nagy kanizsai tiaztiönsegélyzö stooetkezet*, a .soproni kereskedelmi s iparkamara' nagy karmsai külváloMimány'-ának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Zalamegye statiittkája.
„Magyarország népességi sta-tistikája" ez czime ami kitűnő 8 a hazai szakirodalomban eddig pirat-Iid műnek, mely móg a ronlt éTbeD hagyta el a sajtót. A müvet, mely-ue: első része a népességi, a második gazdasági, a harmadik a kulturális és politikai atatistikat foglalja magában Keleti Károly és Je-kelfalnssy József két kiváló statis-tiku-unk közremQködésével Láng I>a-jos országgyűlési képviselő és egyetemi t>nár szerkeazté.
Az első rész nagyérdckfl fejte getéseket hoz a statistikának mint tudamaovnak kezdetéről, annak fejlődéséről, jelenlegi helyzetéről, a né pesslg tanáról, illetve az álló és mozgó népességről. Magyarországra nézve az összes adatok különösen az 1369. évi III. trvcz. által elrendelt általános népszámlálás eredményei az uj*bbi adatok pedig az 18SU. és 1882. éri népszámlálásból valók. Az itt elősorolt adatok pedig a szerzők fentnevezett mflvéből valók
A szerző a statistika fogálmát akként határozza meg, hogy ez azon tudomány, mely az ember társadalmi c, állami életét a töaegészlelés alapján vizgálja. Tagadbatlan tény ugya-j nis, hogy a slatistika mint tudó-aa4»y ¦> már miUá bolyét foglalj el a többi fejIMéiOk magaslatin álló tudományágak kíizött. Ugyanis sta-tiauiai adataink bű képét nyújtják illetve élénken jellemzik álló és mozgó népeeségdnk viszonyait állami ét társadalmi életünket, kulturális lejlódésüDket, közegészségügyi visio-L.vainkat.
KéUégtelen tehát, hogy oly bú, mely a statistika segélyével élénk világításba helyezi a magyar nemzet beléletét, valóságos nyereség irodalminkra nézve, mit eléggé bi-zonyit ama kedvező fogadtatás, a
melyben e mO megjelenése útin a fóvárosí sajtó álul részesalt. Tárgyalási módja tiszta, szabatos ée könnyen érthetó, a mi a ltikos olvasó számára is élvezhetővé teszi e művet.
Azt hiszem nem lesz érdektelen olvasóim előtt, ha e műben levó különösen Zalamegyére és Nagy-Kanizsára vonatkozó adatokat a fent idézett mából közlök. Részletes fejtegetésekbe ezúttal nem bocsátkozhatom részben mivel ismertetésemet a laikus közönség számára irtam, részben mivel az ilynema fejtegetések igen hosszura nyalnak a mit pedig e lap kerete meg nem en gedhet.
Zalamegye területe 5121-633 km. ebből egy községre esik 8-74Ü km. Az összes lakosság 359,984 lé lek, melybíl egy n kméterre jut 0-29 lélek s egy községre 614-3 Íj lélek. Ez adatokból kiviláglik, hogy: Zalamegye aránylag nincs saruén benépesedve. A megyében tartózkodik más megyebeli illetőségű 9111, más megyében zalamegyei illetőségű 8114.
A lakosság nemzetiségre nézve :
Magyar: 361,662 lélek,
Német: 7606 ,
Tót: 235 .
Horvát és sterb : 7Ű575 . Oláh 170 .
Külföldi nyeWü: 497 .
Nagy-Kanizsa összes lakosságának 90 l'/o képezik a magyarok.
A mi a felekezetek közötti arányt illeti Zalamegrében a római katholikisok túlnyomók, van: 327.584 rám katü. 13 gör . 42 . keleti 'i?49 ágostai 11. is 2 6 református
3 unitárius 13,724 zsidó
139 egyéb vallás fele-kezetO.
A katholi kasok utáu a legnagyobb számot az izraeliták képezik, a mi Nagy-Kanizsa nagymérvű kereskedelmére enged következtetői.
A lakosok n e mfl k r e nézve 177,990 férfiú és 181,334 nő tehát 1000 férfiúra esik 1022 ni. Az állapotra nézve:
nem magyar nyelvfl megye területén. E
I tehát 79083 tartózkodik e számok kétségtelenül azt bizonyítják, hogy a nagy-kanizsai irodalom és művészet pártoló-egyesület, kivált ha a magyar nemzeti szellem ébresztését és a magyar nyelr terjesztését egyik fóczeljánl tűzte ki, e megye területén is nagy szolgálatokat tehet a hazának, a magyar társadalomnak.
nőtlen 103972
hajadon 93260
nős 69089
terjes 68773
özv. férfin 4647
. ao 13459
tórv. elv. féttfn 47
. no 64.
1882. évből házasság 3784 vagyis 10OO leiekre 10. Élve született 16123 vagyis 1000 leiekre 44 ebből esik törvénytelen születés 1000 leiekre 106-
A születéseket a halálozások -boz viszonyítva 1882-ben 1000 háláira esik 555 gyermekhálálozás és 1000 születésre 425 gyennekbalá-lozás Nagi-Kanizsán 1000 születésre esik 370 gyermekhalálozás. Átlag az egész országban 1000 újszülöttre már az első hónapban 100 gyermek haiásozás esik.
Nagy-Kanizsa lakossága 1869-ben volt 11128 lélek, 1880-ban 18398. ami 1869-hez viszonyítva 7270 vagyis 65.33 V. szaporodást
jelez. E városban 1000 leiekre esik 7 házasság. 33 születés. 1000 szü-lotésre 154 töryénytelen, 1000 lé-lekre 29 halálozás, 1000 haláUzás-ra 334 gyermekhalálozás es 1000 születésre 377 gyermekhalálozás.
Zalamegye területén |van: 332 elmebeteg, 440 hülye, 510 vak, 560 süketnéma vagyis 10 000 lé-lekre esik 9 elme beteg. 12 hülye, 14 rak és IC stketnéma.
Eperjtug btvdn.
A vtozakért .tzabUjMy'
Szokásban van a fővárosban is, a vidéken is, hogy a nagy közönséget érdeklő és a nyilvánosság elé tartozó dolgoknál a sajtót képviseltetik. Igen helyesen A sajtó a közönségért van; közérdeket szolgál. Ha mellőzik, a nyilvánosságot zárják ki, és nem csupán a sajtót sértik meg, hanem a közönséget, mely az őt érdeklő, az általa támogatandó, pártolandó ügyről tiszta, leplezetlen képet óhajt. Ezt pedig egyedül a részrehajlatlau, elfogulatlan sajtótól Tárhatja.
A színészet ugye szintén kézügy. Szert tan az, hogy úgy a fővárosban, mint vidéten a sajtó képviselői, a szerkesztők, a színi előadások látogatására úgy nevezett .szabadjegy • -et kapnak. A sajtó Képviselőt azután az előadásodon megjelennek s azokról referálnak vagy ha úgy tetszik (a körülmények szerint) kritikát is írnak.
Ki kötelesség első sorban a közönséggé!, másodsorban |a szintár-snlittal szemben. De egyúttal ez joga is a sajtónak! Heg is szokták ait tenni mindenütt a szerkesztőségek E kötelességre, illetőleg jogra nincsen befolyással, nem is lehet be-| folyással semmi mellék avagy mi ' gán-érdek.
Megtörtént ezelőtt kát évvel és éppen Nagy Kanizsán, hogy az itteni lapok kiadói — mint nyomdatulajdonosok — az által, hogy az akkor itt működött színigazgató a szinlapokat egy iu vidéki városban nyomatta, érdekeit sértve latrán, értekezletre bivták meg a szerkesztőségeket s azt kívánták, hogy a szinielóadásokról egyetlen betűt se írjunk.
Kzen kiadói óhaj teljesülésbe is ment volna, ha eHene szerkesztőségünk részéről erélyes tiltakozás nem történik Szerkesztőségünk részéről határozottan ki lett jelentve, hogy .mi ily magán-érdeket nem támogathatunk, sem pressiót azért senkire nem gyakorlunk s ba megállapodásukhoz a kiadok ragaszkodnak és a zini referádákat sértetlenül nem hozzák, — a fővárosi sajtóhoz fordulunk.*
Megtörtént más oldalról az is, hogy mert az igazgatónak vagy a színtársulat néhány tagjának nem volt szája ize szerint való a azini kritika — a kiadó utján akartak szerkesztőségünkre hatni, holmi gyönge — inkább a kiadói erszényt fenyegető — okoskodásokkal. Ezt éppen annyiba vettük, mint a kiadói complottot.
Mi különben is nagyon szelid elvet követtünk mindenkor a szioi referádákban. Ismerjük a vidéki színészetet. Tndjuk, hogy helyzetüket, riszonyaikat tekintve, sohasem sza bad a szigorú kritika szemüvegén át mérlegelni őket. — Azért mi a jót kiemeljük, a rosszat — hacsak botrányosan nem rossz — el-, illetőleg agyonhallgatjuk. Kz azonban csak a mi elvünk. Hogy tetszik-e a színigazgató uraknak vagy sem? — az ránk nézve nagyon kftxónyö* dolog.
Igen sok, s itt — a színtársulatok iránti tekintetből — elő nem
TÁRCSA.
Csüggetegen
Ott ffinn. aa a* *j hajnalra kínál, Ultaarol a* ál©* ttitjla lékeli, -K bár alnik a v&lC7. as«U4 a* lebag Fáradtan ¦ o<-pi útra kelek.
II.
6t nt.Dt Wt ¦« élet tarte twyM, Uagccukük a térdem u aearou, 8 míg aojbet adó ér ki *.doran, Hé i ottni er&ai o4» vau
in.
I gj né»*m a léf randor i
atflv nésia rsppitfrap asall ma tovább,
Netán mereven távol kad alatt
Mig tény* liirfitt 8«.m könaye fakad.
VI
Ab! álom e«; álom — kt-ptelfUiii alélj jaidnlÓ búb.'.l feati bekeo>, S mi saép a tbJó rtaio* kikalrt
Ilit 5m, ba Wnll.tt, cf
Tivuiri jot újból kesd«ai *st: Kki iá 81d lU<
Máaort, örftaiAt, daJ^ Mi aüat. VI.
Ki f«*ta) a paastái, mít«k arart. Botsába t«n«tnl caipke bokort — 8 «x«Uéd madárnak tofva b*M<l: ¦vfbalni 6. Sd ki majd ai*aÍD él.
VII.
Maakái mí fajon ridál a batir S jámbor »iv«k ihitó hite uáll: Dt&t ma a nap; tofira ati héwi Jol bi«ut ea ¦ rwnéDyteli *Y.
VU1.
S oh! «tÍT, ha a verset poröa alii
Hiába ntked k«drre ha ránz,
Ha 1«bí j*fod vaa náaba m j*n,
| jból, _ ka mi mait, — -inc kiadni »r6«.
BÁTKY LAJOS.
Szivek világa.
Iru: JYeber AntmL
* III. A Mréék
U«fiat alnolt agy nap; b*mlko-
Djült a vidék.
A lab*» fóaság már betakarodot', ahol as a aagj porlelleg látásik, ott moo-oak ások már; ide haluk még a gulya kolompja, nflg a koodia caardilíae. A foldtnúrM íelraita, gtánuWfttl •aikö*«it a balla^tk. nép laaaaoakán a tasjája fali; a hasa aietfi lánykák éaakMÓrai kir-datgetik a b«rek utíAa álldogáló gó-lyáuSl :
Madir, mUaiMcOya _ .
Moddd m<ig nekem: oaikor 1«m mwir?
Fellegteleo. tiasu ai ég 7
kát a róaaátD aseret-e t»eg ?
As egyik lábát felhatsa • teljes egy ked-v&séggel oés körtll -nedves birodalma*.
B 'ka-halál less ott még ma.
Végre égessen besetétúl. Ai alkony -pir U eleoyéssett már a láthatáron s a félénk csillagok Örködnek osak a ««en-dergí ffild íelett. A kertek alatt megsaó-lal a furulya > ha egy peresre elnémul as, hallaoi lehet, mint felelget síré, hangjára egy eltévedt csalogány. As álmadoeo világ álmodosásáhos a békák egyhangú saiT.j. képes álomdalt.
Minden alasik, mindea álmodik már, csak egy van ébren: as aki oly ssivbes aaólóo tudja tajüi atilink&l. Nem hiába temetóbéJi asomorúffta hajtásából faragta ki a*t a aipot, de ssomoruak ám a nóták ii amiket elbilleget raji a, bogy sokasor önmagát is megrikatjs; — akkor Ifibbet fajjá as orrát, ntiat a tilmkót.
A minap ii, hogy ott as irtási dülÖ-beo asáatogatott, többet v Így ásott a pacairta caicaergéaére, miot «.¦ eke isarvára. Hát aramfía, egysser csak eléveszi a iip-ját, astán éppen ast a nótát fujje, amit a pacsirta, hogy as végre i* meguata a del-got ét oem fütyölt többet; gondolta magában, ha te jobban tudta mint éo, bát csak faragláss.
Már as igas, hogy nem is igei foghatja meg as ember, hogyan lehet valaki aaayira sserelmetes, miot as s C«ara Jówi ? Igas, hogy *rtik egymást a biróék Juliskájával, de mi baasna, ha ai öreg Andri-Takács Eslók bátyámnak
olyas kemény a feje. Mait bát ha ]
kell TaJlaai a ti«
U igassáffot, ai a JulUka gyönyörű agy
As pedig >ein n>o«d neg •merni l.' teremtet, oagy darab fSldet kellene be-
járni, mig találna as ember egy bomaá fogbatót; de as ia ijrat ám, hogy a Jósai is megtermett egy lngÁoy, a határban nem ignn akad párja,
De hiába beaté>ik est ai öreg l>iró-n&k, nem tör&dik as avval egy csipetet aem; igen nagyra lát a láayával.
Hej pedig de ssomoru vége teás ennek I Meglássátok, da isomoru véga lesa ennek T
Mig »s öreg Basaáki Lvcn bácsi Így példálósgalott a ier*|»aö diófa aJatt as 6 pihenj csaladjának, addig a hold* fé idék éááb idi
p
fényes vidék néroasá|:ába orabbao •tóit a turuly*
miádig «to H»j, hogy b
y j gy
olyan sok roas kemétiyHivtí embert teremteti • ¦ Iaten 1
Pedig Juliska ki is nyitotta as sb-I ah ját, félre rakta a rosmaringo* oaere-peket, kikönyököl as udvarra és laaain atásna dudolgatta a ssomoru dal isomoru asövegét a nomoru tarulya tsónak :
......uFell->gteIen tíssU »¦ ég,
Hát a rósaám •ifre'. a még?s
Pedig tudia ast ö nagynn jól, hogy_ as csak úgy él-hal manna. Da jM e«ik a sseretö lány ssivéaek, ha kedvesével egyfltt esomorkodbatik.
Jaj, ds mikor nem ssabad neki kimenői oda, a horá a asive hassa. A* apja tfU'.ént kolbáasaak aprítaná, ha oda kimenőé. Nagy aeaes vaspintokkal vas • ¦ ajtó besárvs.
A faralya meg *gyr« kaagsík, pedig már igsn sokat kukoriKolnak a ka-ka«ok: ianea oants kibajnalodifc aa idő, de asért Jmlieka caak b ait gátja a íaralya
•aat, még csak o«m is lelt álmos mellette. Hej, pedig de nem jó as ilyen fiatal lányoknak a furulya iaót hallgatni! As a sok édes keserütég, meL as a sok keserű édesség belopja magát a ssivökbe. Pedig ha lány egyaaer neki boám ja magát, ast asláa nebéi megvigAáslslní.
A napkeleti cs^ndességet aem sa varja aem a kanáas tülköléee, sem a gu-iyás ostorcserditéaa nagy ünnep van ma: ponkótd Bent ünnepe, ásóknak ia kell tgy esstend&beo egy nap; sseot misét meg predikáciiót ásóknak it csak kelt bsllgatRÍ tlyen nagy Ünnepen.
Pedig as állatnépség n«m törődik aemmit ai ünnepfi I; « ditmó éppen úgy rí, as ókor meg a lehéo éppeo úgy üog ma ia, mint máskor ssekoti^ÍDtha rmmi ttnsep nem volsa. De édes Ittenem, hí-asen éppeo átéri oktalao átlátok ások.
Még alig pitymallott a hajnal, Ju-iisKa megfogta a bugyoga fülét ¦ elment visért a patakra ; *geas éjjel úgy aem aladt egy asemhunyáat ia, nem kellett neki korán felébredni.
A Ssent F.óniü képe eiíitt kereaa tet vetet magára és lelkét Iateonvk ajánlott* arra aa esetre, ha a mai tsent napon valami baj találná érni. Hej, pedig h» tmáta volna, hogy baj bossa meg asámára • földi advöseéget, aem imádkosott vnlaa, bogy fordítsa el k-st a fejéről as Isten.
A harmat már leesett, lü, fa osak Ügy ragyogott a hajnali naptütejtÓl, a sold vatésbea már pitypalatyolt a pay-palaty ¦ a magaaban reggeli dalát fút) ö-réaste a pacairta, mikor Juliska elment a patakra viaért. Ai akácsfa ieveié:<M kér-detgetie egéas uion: Sseral-e? ssivbdi-e? fájnalomoial, egy kicsit vagy semmit le ?
A Mi
na csaMva KKaka Gyirgy MtekUMeire az tlétzatéti hr.HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
OKTOBKR 1886 17-4.
sorolható okokból óhajtandó rolni: »ajha a vidéki szerkesztőségek miod-njajin ezt az iranjt kötetnék. Még egjsier mondjak, hogy cstk óhaj t a D d ó volna. Mert e tekintetben a sajtó utján való véleménynyilvánítás szabadsága éppen olyan sérthetetlen, mint a legnagyobb fontossági ügyekben. Ha a sajtó képvisaMje
szigorú és semmit el kritikát ir. az ellen
nem hallgató jogosan senki
sem emelhet szót. Azt tartozik min-
denki tiszteletben tartani, ha járt szintársulati igazgatu is
mind s ha
mindjárt Miklós y ö y ólának hívják is. Mert az ily irányn kritikus is elv szerint és meggyőződésből irja azt, amit ír. A tisztességes sajtóról sohasem szabad föltételeznie senkinek, hugy egyem érdekek vagy indulatok szolgálatában áll, hogy szeretet vagy gyslölet vezeti mnn kajában. De Miklósy sziotáriáliti igazgató úr nem igy gondolkodik. Szerinte a sajtó nem azért van képvi-Belve a szinielóadásokon, bogy részben a saját, részben a közönség véleményét határozottan, minden te-ketória nélkül leírja, hanem hog. a Bzintártnlati igazgató érdekében —
Régi ember, tudhat diákul is: ismerheti ett a jeles awnáást : .Di-midmm facti, qni beae eepit, habét.-Hanem most már bizony aligha' késón nem kapkod.
F e 1111 te te 11 publikm
be.i, mint esnn cnlturalie iBté.mény ri-ráfaau Sérdeaiekodott a tagok i.tma Btán. • íjnalta hogy *e*k BBTeivel Dem ieajerkedhetett n«g ; ast kiránt, látai hogy ki hiányaik még . nagy <á* borból; megígértem, hogy legkoaelebb megküldöm Doki a tagok
öjereke. bosin! Kleknek u . M.jd k.r-k.d.lmiifjak .gylMét.
emlékével mehet aujd tovább,
sót igen messzire is. Miklóty
úr. de sokra sohol sem vergődik.
AmiQt bogi itt sem ment éppen
ezek miatt semmire '
De azért tanácsul aejuk neki,____ _ _
bogy ha valahol megint kedvet kap- |^lni KomoMUelkehTa'mellékaaobibó!
na játszani a komoly sajtóval. JU8-J csakhamar nevese' t Upsak néhány pél-
son estébe, hogy a z már tol van i gyermekkoron.
>t. Komoosy nagyot, melegvn lu-dakosodott neveseti egylet elnöke alelnöke hogyléiok ff 161 ; anegbisott, úk* ¦•vébe* sokssorosan UdvOsOlni., n-m kü lőnben többi csimboráit is, mert igj n«ve «i ő itteni iimer^seit. Etután aaon kíván aágomnak adtam ki fejesét t, hogy sserel-lém ac ált.la saerkesstet .Hírmondó
Látogatás Komécsy Józsefnél.
Meg vagyok gy6soúf«, hogy *áro-innk inteJI;g«ntájs élénk Örömmel emlék-saik via.aa 1884 febraár 16 an Komocsy Jóia«f álul a Keresk- ifjak egylete meghívása folytán városunkban tartott „Gúny és gúnyolódás" esimÖ felolvasására, de még nagvobb Örömmel magára a felolvasóra, kinek társalgási modora bau meg van asoo varázserő, bogy egy Merre me .--hódítja magának nők«:, férfiakat, örege-ketés ifjakat; • meghódítottak pedig késs-
érdemli, akar nem - verje a •*««§OB bódolnsk atoo férfiúnak, ki
nagy dobot toll hegy-szak ad iáig. aki ezt nem teszi vagy aki a nyéket leplezetleoül tárja a közön-
ség elé, attól vétessék el a .szabad-jegy*
Ez Miklósy úr elve. És eonek a páratlanul uió, magas gondolkozást mutató elvnek szellemében meg is cselekedte, hogy a .Zala" szerkesztőségétől, mert kimondta, hogy Miklósy úr nem váltotta be nagy dobszóval hirdetett igéretét, mert nem csupán a jót emelte ki. de a rosszat sem hallgatta el: egyszerűen visszavette a rabadjegyet \
Ez qnahficálhatlan eljárás a sajtóval szemben. MegvaUjuk őszintén, hog}' nem is hittük e! puszta szóra. Csak akkor fogadtak »I valónak, mikor azt a ,Zalá"-ban olvastuk.
Hát mi az ilyen gyerekes „add vissza a babaruhámat* féle eljáráshoz nem vagyunk szokva. És kötelességünknek tartottak megbotránkozásunkat nemcsak a helyi sajtó, hanem a közönség nevében is kifejezni. Ezzel az eljárással Miklósy úr nemcsak a sajtót ütötte arezou. hanem a közönséget is, melynek érdekeit az szolgálja.
Váltotta volna be Ígéretét! Adta volna elő azokat a darabo.at, miket az elóleges szinijeleatésben hirdetett; akkor a sajt<> elismerése sem maradt volna el. Jött volna olyan társulattal mint a mostani! A jó kezdet jó véget biztosított volna.
r< I kíván táradságseirt sem jutalmat sem babért, banem sserénystfgében megelégasik ** sasai, hogy bem feledjük el. Ismerve, e ét, a fóvároebam
g yg
iddtéaem alkalmával bátorságot tem magimDak At f. bó 8-áa déli 12 órakor vaa-utcaat iak^aáa feJkeream. As aj lót sárva találtam, magbQsiam * c»«Hg*-tyüt. mir« aiögnyilik az e^ŐMub* *juj* é< előttem ill Komoc«y Jbacef kiidnfi mi ab a tÖkeletea«o megifj»bb»d*a ; no de bát e« nem i. lehel máakép, hias mióta nálunk »olt, egy aaeretetr^ méltó k*d*ea lényt ímelt magáhos, kinet oetnes t irtkventi-lek egyite. hogy ateretó térje folytoo ifjú maradjOD. KomÓc«ji «¦ elaü pillanatban nem ismert meg, de alig ejtettem ki B«ve iet, melegen átölelt éa v isetett be tioo saeotelybe, mely a k&itfi valtSdi otthun* ugrania a dolgoaó ssobájábá. Vao i:t babér lÖbboél több, a babér koaiorak egéts serege ditslík a falon, arra emlékextetve a belépet, hogy egyik kosaoras k«H6nk mokkája es.
Komócay ason kérdéa/re, hogy mit csinálunk Kaniaaán, réaaletailena aaki a kaniseai társadalmi ritaonygkat, kiter-jeaakedve as itten idAso1 saiotársulat ked-Tesótlen állapotára is. Sajnálatomat fejes-tem ki, hogy Pálm»y Ilka o»m jöbet se gitaégére a lártalatnak ; k ülő a ben mondám, tán Pálmay sem le&oe képes a oagy kösónaéget a ttiohasn»k viassahddilari. i l kdli K
g annyira el
ál
kcdvteleniiTe. Kom
»c>T
y erre ast rálassula ;
¦BitráLom! Fálmay k^tsser végig sétál as utctáo, meg Tan bóditT« a k&tön-
BessélgettÜok eiatáa a „Magyar irodaion- és miiréssst- páitoló
p gj
letrol, melyoek alaptaabályait koaao-dettél fogadta tfilem. Élénk ssavakban *• dott kitejeséat, hogy egy ily egyíet sl> koh; aat moadá: esen egylet maga nsmé ben oUó aa orsságban, a váro<io»k erkölcs* i kötelessége eit ftlvirágoitatni, mert a város tekintélyét semmi jooban nem emel-
Hát amint megmeríti a korsóját a patakban, előjön ám a osalitból a Csura Jósai, átöleli a karcsú dereka', m^gluosol-je hideg visael, megesékcljs forró csók-kai csattanó piro- orctáját a biróék Ju-listájának. Piros pBaköad reggelén as már igy ssokás. As'áo hogyan ehudtak egymásnak örülni. Istenem, de kevés kell a szereimet embernek, hogy boldog legyen !
A góh a ott a kutágaa -elején kedvtelve nésegette a csókolótó fiatal párt, talán rá gondolt a saját fiatal korára, kelepéit is egyet-kettőt Örömében éa meg-megiibbentette a ssárayát, mint ha meg akarta volna áldani Ja boldog eserelme-seket.
Hej, pedig de kárbaveasett a gólya áldása ! Látta ám est as egésaet a Sánta Juli is. Hát aem vitte épp>-n akkor arra as ördög? Dehogy nem. As pedig nem aaért hirharangja a faJnnak, bogy el ne hiresalelje mindjárt aa egéas dolgot fűnek, fának.
„Te anyjuk — mondja a bíró a f» l«aégének — nézs oaak ki as utcaira. Ast a sánta boisorkánvt látom orré isis jönai, be ne eressd! Korán reggel vénasasony
* ts«re.csétUns*gat hus . hasba.
f. Hiába mondta biróné asasonyoa a
" hantának : ne meojea be, ne mujea be,
* }*«ért ss o»«k mégis bess«at.
¦i»i l .N-. kisseo elmehetnek mar kend-<3<fc*d» lányok saép hírével Tadtsm én, ¦> "BBláBpladta ss •gtm ía,l« is, hogy M(B hiá-
— i» faragtál a kert vök alatt mioden este a Csura Jéask...*
— Da aat mondó..i én magának Sánta Joli, hogy ilyeneket na moodog**. ton már korán reggel nekem a sajá1. be csttlates hasamnál, mert máskép meg as as egy fogát is kifitftm, a melyik a atája-ban rao.
aDe bisony ne üaae ki as «? fogamat a biró gásda, mert nem beaaéiek én a Üvegébe; becsületes, igaa aaaaoay voltam teljes világeletembea, moai sem jöttem én ide oaak úgy átabuLából.
Lementem a patakra, mondok: merítek egy kis vitet, bál kit látok ott, ¦mint a maga gyönyörűséges lányát, •mint caókolAsik a Csan Jó«siv»l. A 'gy Ölel kesébben feldflntötték a bagyogát, letörött a füle. ast ia e-lhoitam mag mai. Ibol *an ni!
— As ám, a i ni korsónknak a fQie. Hit még ia i^ai! Iilesnem, Istenem de meglátogattál «ogemet Hanem majd *.ém kerül még aa a lány; majd olém kerül.
BHár as igas, bogy nem Lud »t eoa-b«r eléggé vigyáxnj aa ilyoa felaerdul lánygyermekekre. Romlott a viláf, bíró gaxde, romlott. De máskép volt as én lánykaromban; de aaáskép volt! Akkor is megverték a ross lányt, meg lehet ast veroí most u."
— Verje meg as Isten, nem és. —
Éppen t»ost jóit b« JuJiske. Árosa, sseme aéf láagol' as Örómioi, de a korsót már o»ak • nyakánil fogváet kosta, mert nem volt meg a fug*ai*5fcja.
én lapom valóban néplap éi
a, aaon
át oekem : Barátom népnek van ss-nvs! É»
is es olyan egysserü. és mégis stmatos irálylyal csak Komociy rendel kesiik, as ösases iratokban nem találtam oly paasust m*ly a liista valóság éa meggy fisodé* jellegét ne hordosná magán, valóságos Komó c*y stylas őssio'e és bisalm megértheti, és ett Komocsy ssei keasto intődig ssem előtt is tartja.
Egy óra fiié járt aa idfi. midőn ajánUni kesdtem magam sokisoros engi delmet kérve sl. slkalmatlankodásomért saaautaiitotta esen kifejesesemei, s .k jeléül, hogy nem vette látogatásomat slkalmatlankodásnak, tobbasörös^a meg biti alkalmilag iimés felkeresni. Éa h.sod reménynek adtam kifejeaéat, h >gy előbb fogjak At itt Kaaíisá* ÜdTósölhet-ai, mint éniamot Pesten lessek. Tadja mit kedves öcsém válasaolá, jövő hónapban eo is lakást váltos'atok, hamar rendben ; agy decaemberbsu, akkor meg fo-
_ i és esd ok ló kéréseinek engedni, ssi veaen itthon maradtak. A visssaérV Neu uAbre vágyott, mint hálójába ke- j aés 18-án éjfél után 2-óra 32 p-rCt" riteni a helység valamennyi férfisit, | kor less, I*Un hossa **et! Egy-bekrfl' akik as fi igé»o SMnseiben teissó benyo- majd jövfir* bA*«bb«r
mást keltenének, s furfangos caelsafiTÓ-aek álul bóditani meg miadasokat, kik édeakéa bes>éd«ia«k figyel.M kölosA-nösni hajlandók nesn rotniaak.
Ls(eloaaör is a hslyaég fiatal orvoaa ellen vetette ki hálóját, hofj majd At, a-int gyakorlott lettetA. képselt beiefaé gév«l legelAbb anagábos oa»iofratja éa en-gfdnlme* rabaaulgajáva avatja kárpótlásul térj.) hidegaégének. Hivatja lebáv férjét ás elAlla érsékeny fájdalmakról lamentál, mire nézve as orvos etakértA figyelmét kéri igénybe vehetni, s&rget vén annak asoouli mecjelenéaél. A férj lkkl iki bj hí
— SaerescM jelente* oimu bi(
deté üs*re1 mely id. Hecksher Samuéi j
birnavQ hamburgi eti, sjáljuk
igyekaaik baján enyhíteni s teles;égésnek találja aa orvos meg jelenését.
Isgatott haraggal vetette magát a pamlagrs é« kecergé panaaaaal ej te ki e •savakat : ,Oh ti férfii.k, agyis tadotn, ti nektek nincsen ssivetsk ; ti a ssána-kosást nem ismeritek és egy gyengéd nő fájdalmait csak gúnyolni és rajta mosolyogni tudtok." Lábával adva nyomaié-kot e aaavakaak : ,As orvo.t akarom !*
És erre már nincs ellenvetés. Lgy erélyes oŐl hang síigorfl paraooaának k m^roo ellnai mondani, egy asasony kér' lel hetién haragjával ki merne asem be sséJini?
As orvat megérketett. Jelentetlék kit csakhamar külön teremben fosjmdoi aa asssony.
.Asssoayom hivatott, éa N. M. ur vos ragyok."
.Igao — oh igen orvos úr? Ftlelé as asssooy vonratott erői köd rt nfájasság gai és remegő félelemmel. ,V»n sseren-
^gyeatlletükrt látogatni. Köszönettel j «aém! Tessék helyet foglalni!" Stéktt
már csak a sért ia, mivel ösmert előfordult nyereményeket pontüsao
— Az épltó Iparotok i
ma. Ar ál ami kösépiparlaaodauao • saünetelfi építőiparosok, laAmivos»k. »c*ok éa kőfaragók, saámárarrodetflit lautuj *a é7i dotember bó 3-ik Dapjaa fi'g mpg nyittKttni A tanfoiysm négy éti félévre >r ]sd, ¦ évenkint november hóelnjéiAl mtr 3SÍBshó v«géig tart ; e Untulyamuo ,i ,(. 19tő építő iparotok rendsseres ssakkike-pestetést s aonak siteres bevégséae u.aa jogérvényes kőoaives*ajeateri biaony uváo1. nyernek. Tanalókul felf éettnek a 14-.t élettévet petöltött ason kőműves-, ác»- ti kőfaragó segédek, a kik fuljoatoayan o-
vnsm irni és vsámolni tnduak s iegal&tib *R7 e*'g * gyakorlatban működtek' A felvételre jeleoikesok erköloai bitunji -ányt, továbbá főnök-ikifll ig-soUanjt tartósnak elómutatni arrói, hogy mi.y idfi óta rnttködoek agyakorlatban éa mo-lyík ssakbas dolgosnak. A b«iratások >i
ntésit bnlyisé^ébeu {Vili kas. fóh-rcie^ Sándor iér. A., ss. ) Du*fmbrr hö 2-k >piáig > kotDtpokoo esin 6 tői ^-i*;. • vásár es aovapuapokoa ped'g déle'ún iu-órától 12 ig tarainak. Budapas', 188ő ok-tob'r bóbatj. As a!Imi kS<ép ]p»r'«ood*
- SzÖke *éoy Utónak A beiug}.
iointtr kÖvetkesA korroodeietel ioiéí löjvéayb lóisgokboi: „lsmé^lfo p. h b
fogad 'am esea m«gtisstelA igeretet, és lecBtivélyesebbea bucsat véve egymástól, elváltunk a minél elAbbi viasonlátáa lényében.
ROSENFELD LAJOS.
tolt e!-j« és köve:kssAen ketdé: .Látjs, látja kérem doktor ar, mint remegek egéas testemben Mar több nap óta bevés raskódiatáa bántja idegeimet ¦ okvetlenül igény b« kei le vennem saakbeli gva-korloitságról ismert agyesaégét."
„Kérem, kérem'-reté ellen as orvoi sseréay megbajláMal, mikösbeo a nő pui-sosát Tíugálé. .Hissen kérőm — dadogá aa orvos oagy meglepetéssel — én egy kis felborult állapoton kivül semmit sem tspaastalok, mit rendesen hirtelen meg-lepe'.és ssokuti előidésni; es oank mató
Nyugodt écosendea életet folytat- baj és komolyabb követkemmények nél-tak B — helység .kosai. Egy napon as köl ssokott maradni."
.Igen V! —Annál jobb !' Vái a hölgy félig komoly és félig mosolygó baogoo, mi kőt ben gjujtó ssemei hamis kscsiotással furóduk as kersasiül egéss ssi véig
CSAENOK.
Egy kaczér hölgy.
a hír járta be a kis helyse? legét sugát, bogy N. kasxnár családjával íde költósótt • itt áilandó lakást bérelt ki magának. E bir magabaa véve t»ég nem le't volna nagy jeUniAaégü as tgjmáasal agyetér-téab o és oékes*égb*n «J<5 lakosokra néave, oaak meg n« savarta voioa a békóeaéget, fel db boatoUt* volo* *s bgystéi-lést aa elgoodolha'Ó legrövidebb idő alatt s na vultottatta voloa meg a h-ly»et»t, mely a kaasnárciülsd ideköl tCsködé*ével oly rnhamo*ao átajakuh.
Pedig történi ! Oka volt ugyanis a később oiegtudandó váitoaásnak «s a későbbi egymiskös i meghasoulásnaa — rsgyrgó sseme egy ssép auBonyaak, a c*abiió»D bájoa ka«toárnénak, ki férjét nem ssereKe. Es est nem égessen alap nélkül teve, mert férje kevés figyelmet tanúsított asép ssemeinok és nem tudta megadni a saórakosást, mit egy ifjú hölgy férjétfii — legalább a háaaaság elao éveiben jogosan megkívánhat. Családi életük nagyon 'agyb*ngu volt. Igy a nfi inkább akarta mások hódolatát ¦ a hódolók egéts seregét tabunál lá'ni, aaintaeiL férjé0ek egyhaogu, unalmas társaságát
— Megjöttél te cyöaiyörnaégea mik virág, te Istanifi. nlrugasskodott vá-sson-cseléd! H*t kiölelkesied magadat a pasaknál? ki ? M<*g a koraonak a fülét is letörtétek ? Csak puastalj a ssemem elöl, hogy többet ne is lássalak.
.De édes jó Apám .. !"
— Nem vagyok én már a te apád, hí akkora csúfságot hostál as én becsü létben megóssült fejemre. Husaasát^k meg a harangokat; legjobb, ha már engem elevenen eltemettek.
.Édes JÓ apása, bocsásson megl*
— Pusslulj a Bsemeioa elől, hasnon* dom és ne becamérelj tovább is avval, hogy apádnak bís*..
Juliska aa anyja keblére akart borulni, de as is elfordult lőle.
Most ünnepély es lábcsossogaUaok hallaUsuttak a pitvarról, astán belépett as öreg Bassáki Lscsi bác.i meg még egy pár jómódú polgár ember é« megkér ték a Juliska kesét a Csura Jéssi restére.
— Nem bánom én ha mindjárt •!-vissik is.
A jó öregBtusáki bácsi iiUd e!-moodu egéss ága-bogát a Dagy, uehés •sérelemnek, ami kiengeestelie a bíró gasüa ssivét éa három bét alatt megtartották a lakodalmat Annak ideje a per-sse a gólya aem fel«dkeaelt meg a boidog H-elmeaekről.
Ha meg nem bajiak, moat is élaek.
magyarázatát as .ige A léé
orvos ssemem i ott keresték •só értelmének.
As orvos eléíte a csélsáat. de pillanatnyi fel'ndnlása nem engedé ssóhoa jatui s miutin hivalalansk formait vá geté. as asasony nak ama kérésére, bogy hivatalos látogatását másnapon is isme-talje — igennel válassolvin, eltávosott.
(V*g. k»T.)
Hírek.
1-Óra
— Al OruágOfl kiállításra u'.asék után sserencséseo megérkeaiek Komárvároaoai egy kocti ' ogója elpattan', de baj nem történt. A bndavÁu áll urnát n ál megyénk orsasgos képvisel^ Apá.h) Ukey, Uoger, V»sster stb. fo gadtak. Apáthy bossédd*! Advösölt ben saaket. mtre Svaostics Beufi alispán Ql felelt. Mindnyájan elvágyónk aaálláaolva. 900 T**yaok. Van öröoi. jókedv éa mag-eiégedettaég.
baokbai jgyu
kösön-é< figyelmébe
o»stok m-fültek teJ as iránt, hegy bad> >lis egj éoekttex külföldre, kölüoöaeit
Sserbiiba *m Rimáaiaba atasöké«ét oag.-i»u eiAs^gti hód körülmény, hogy v«U-aely nt->có Őket ca«.édjóiként kiadn, nak utl«»i>léb« mim u itars vétetnek bei
igy a határon átb<>osáit>ivaa, inbbé hsdkfi-
teloa korokban »k órásáéba viassa nem tar-¦k. Uiaaitom Boneüogva a tör»énjb*io-gut, boicy « b*-UgyminÍ4aieriumbos U\-
ie-j<*«tendí utleve'nk bou mint uiitártak ns é aaacoek fej. bmiem a-ok rendes kfiJfoWi
ber hó
-Téré. verekedő Fuyóokto- ' „.
SzniMzat
Lgy ixbeo a kösönség köréből sgj lücicsciice jelea: meg lapun kb.o, ielybe& elkeseredett hangon bir»h»M.u meg as itt idösŐ ssiniáraulat működése a panaashus asonban aaoa remeoy is tii-SÓdött, hogy végre falábára a ár»ulai csak sservesve !«¦• és Mikló>v mélt-.uvi.-ni fugja a kósöoiég jóakaratn pario.a^* ? Örömmé! t«pa*staltuk, hogy et«o reméoy mifidmkabb teljesOlésbemaaaDd, M.k ötj Ursálat napról napra javul a rept>s<>ir é!vese1easé vall s ha Miklósy ulyan eladásokat muta'Ott Tolna be id-jÖl ekor miot jelenleg, nemhogy a sciohasat i&¦¦<¦>¦ gató kösönség Siideganedeit, ban^m h.u-roaottaa mondhatjuk, mindtnkabb n-gv.. bodot(,saem aköaömégnek s«m Mkiu»v nak panaasa nem lett volna.
kliklósy utóbbi id&ben megie mindvs', amit és ameonyit egy müertű kösonségkedreért megleoDi lehets o^m ai •sem, bármely vidéki város, meg oe eiepednek haelism*rt jó darabokban afó«s6rr-pefc o yan kesékben vanoak, mmi |Ku-a*i Jaoka. Ssirm.y JÓaefio, Mandoky, Ml-losy, Ssaimáry (drána é« viKj*ték) ü»r só Irén, Csatár, Nagy Pi*ia (oper«if. á* városunk kösőnsége UtfV >atsstfc Seui fs-i nem a*«r e* «
Pücze János, Stabó István
, e.l
és Hajanási Jóaael ösatőrögoyei la as aj bortól rerekedbetnémtégre félti neki mentek as esstregnyei csordáaboj-tárnak éa ast bJtáikkal agy össse-visssa
* °iiütelii(fens köaönség-, soha nem s»rku-',0ktaoU el pártolni ast, ami pártolásra méiio
I4*aI^a1 __ * . ., i.í __
y. Hiklóaj leguurulubb h«!;»tb»i jóra teeiidS hibáját •• • kS>ía e( irinC bllíl illt i»
bektől borrva kellé haaa aaállitani. A bárom bahas rités arat pedig a csendőrök bekísérték Kaniaaára k vartélj-
hitestan. FábUth Fe-
bitette, hogy most már a t válik kötelességévi hamarésben réssesiteni, as «'*
Sxékevény hltestan. FábiA te- ., ' ,jv. w
^i t ¦!_¦ i i_ e t ne. í ; oái m^gteiéseben.
reics telsőrajki lakos L, é. isept. 25-én •
arra ébredt, hogy kedves Mesébe Tótb MiBt halljuk héltön e- bO 1.
Juli 30 fn. kéaspéns v.selórubájáoak ma- Mánd '*/ »'• JoulomjitékáBl Arm*"
gáfaos
oldalborda máig sem ért
ab áj inak visasa a férj
annak körösését elrendelte. De kár !
éssserelem, Schiller i rö) ssiore É énk örömmel nésünk *¦" előadás elé. melege* ajialak a nagr kö-sönségnek tigjelméb*, meggyősödv* '•; vén, bogy ritka él vasét b-s fog résseitiloi
Irodalom.
LÓlopáa. Haláss Márton ssepetki la kos (calaegervegi jiráa) folyó hó olt. 1-re virrad tára arra ébredt hogy sárt istá-lóból 2 lóvá: ssarssámmal együtt ellopták. A tetteseknek se hire se hamva de a i nyomosa* erélyesen foly . I
— Al orsxágiM kiáltiiáara uianóki .
ssámra 900-an f. hó 15-én reggel (K nnx •»»« ¦H*-"**'1 ""níik k*Ph": 3/4 7 órakor l.gsaebb rend és elég'. Wajdiu ilt-i ko«vvk.r«ksdé.e»>-B. *a«7 kedve** idfibsst induluk Badapaalre. Al l*1» ••«'«-«e1»«t8k Nafy-Ka«issai..'i vidékről már 14-én délután beérkesatt a I — Tettfth ér. Neo-BJUlD Edt bVr
nagyasima jelentkea^k sfime. kiknek egy béli főr.bi .Hitanonoklatok és bei ^ réasét a betelt ssám mistt a biaottság el csimü munkaját, mely valóban •aa fog-dhaitn. Volt is aaa ás bat»fi»a dotnlso*, bogy miaél nagyobb »<t« üsérkedéa a jegyekkel, 1, 8, 10 fton is nyerjen. Aaoc kik ss isr, bittst-kesa^lM* fcdUk ti aa«ft, kik a Tidékínk kaáveérl Urtnuak, OrOsvaMl vsswuk késbe ¦**HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI CÖZLÓNY
OKTÓBER 17-én 1886.
muokát, btiaik* önerwtl mo.d hatják . etek **on villáénak, m*lj«tmi köveiúok, ,^.si tanai. ¦ d«oi aaok, melv#k roaacaka-r.ibúl lökéletMen eiferditve » Tilájrb. röpnieKoek : megeiúot • eötélaég, 4* Ifin •na*"****. est lilJuk minden egj*» alkalmi BióaokUi ét b-»»«déb">i. E aagv tudó uituyu férfiú Amim beaaMei abban Oaaa*-puptoauloak : valláaoaoeeáfl nüka^ea aa vmberit^gf ntarUaab,o«. kommüvelitaé* aa á|i»linoe jó leibe* és * ha*, (elv rá^aáaá-k-u». Vajh* mindeonött eaeo uouk birdel ^mének A kitüoA m no kát, melyWajditi JoM"f»él tetaaetAs kiállná-sban jelent meg e* ór* 1 frt 40 hr, mind világi miodegv-b*u lerfiakuak legmelegebben ajánlhatjk
•r»g«rhof 1 1 ór* 2<> p^rcxkor fy
*káoy 11 Ara 5 „ po«i
lud»p«at 12 ór» l.r> , p.wt
t'oeajb. \2 óra. 5 » pn«
Bécaujh. 4 ór> K p*rc«kor poarav
Bud»p~«t 4 Ór. 4ő „ poet.v
" »•¦ 5 ó>« 25 , p<i*ui
F«'hof 6 Óra 17 . fVonv
uk-
- A „Magyar Háziasszonyok
Naptára" 1886. évre már t»eg»IeDi ée H bökiildeteit eaerk«aitóeegüoknek. A* ai jlltlioo* »líim*-ré». m-sljlyel e o*p er tarai}', elei njegjilenéee alkalmával talal-küfon.étn* féDje*, * mugyar irodalomban u^jaaolváa páratlan aiker, melye' oiiDdeofe'é aratott, csak arra buaditutta a .Magyar Háii<neiooy- •«erk8««ió«é<et. bjgj naptárját, melybe* • ttembea h»»ooló u «pö«* világirodalomban o«m iáteaik. Bioe! tdkéUteseobé tegye- A „Magrt,r H*tiM«zonjok Naptára" oemcaak g<ind»« fei-tő ee taoáciadó a báalartaa minden 4,/ábaO, hanem aaamae atópirodalumi kói-tanéojevel kelletne* •iórakotá«t )¦ fog nvujtini A di»tw kiállitáau 232 oldal ter-jedolmü ovptár tártaim* köv<tk«an5: I. C*ilÍagást»t" '«•¦¦ II. ÁluUauaérdakil: A felaege* uralkodó h*». — Jóntf fób-rcicg ea ccalidj-. — Világ ftrteoe'i mmutaló — Névnapmnta 6 lábia. — A magyar Királyok genealógiája. ~- Ht|gynevek je-lentfiíég'. — Hanoknugjobb »iro»»i né p^iaégi aráuy szenotlIL n«pirodalmi é« ]im?reiterjnes.lo> réas, mely beo a kövtlkexö •i«rsok művei jelno'ek meg: Polgár Vilma, Andre&Iacaédi L»a*ó. Síkor M» cii, Lak(* Qyula, Tölgye*. H<hil,D-agi Jiooe, Dr. Murányi irmta Petn Mór, Oroai Lajot, KiaMeki Ede, V. Gaai Karó li a, Bar*y Ireu, Murányi Erafi, Gjíry Hóna, Llpóvaiky Boa*. Király Kalmán, TbaD ŰyaU, C«áktorDyay Lajoe\ Madaraeay Láaiió, LlakaOuactáv. Hi-koiiidor, Perényi Kálmán.S«áa*varoay W. J«d6 B»o«J Ferenc., V»ro.y Hitiftlv K Érdy Róbert, MÓry Káról, F-l-dy Rur.jrtl, M«a<)k Pál Barey Lt«lk». K«p«lleo iitváD, Siedl*ti< I-. *áooé, Síiklay P GyaU, Wesiei; Ödöa, Ssalmá* A iíaláai D-«**i, Knoéty Csatái, Siriaaka And»r é^ Kím F*reo<M. IV. Kooj-báaSKÜ réss. Mit ^fósáak egy ívoo at. (Éüftpok ^f 'geai'éTr*.) — Külrto é.lap •x év ÖMxe« UoDppeirp. Cíiatér-Ugróctj Idá'61. Ktiöa éilsp ai év minden p
jára j« readétcAt kapuak. CiUiér- Ugróciy Idától. — Kia aiakácsifODyT. V. Ke téaieti rétz: Ai ef;é« efre havi teeod''k kooyb*-, a gyümólcaói éa di»akertb«o. Haisnos k¦ rti tudoivaiók. VI. [lattar.ás ió»i; H.&VÍ teandöc ai egeaa évre. — Hm cua báztartáaí tudoifalók - A mit o-»sabad -ií tRJteoaok. — Hás<»r:á«ilel'.á
— ruhanemUek leltára — Mit aduuk & moaUba. (januártól — deciem^ érig ) — Cseléd nnpió (JaDaánrtl — deciemberig.] VII. Könyviteli ré*t: Utaaitás a hásunáa ocámad&s helyei vnietéaéhe*. Andrea lo
— Táblásatok a oapi kiadások re»«]eu bejogyí^*eb«a ai egéts é#re. — 1 ftblawio » havi ég ai egén évi leaaámotáaokhos.— T. Olvatóimhoi. VII. Hirdeteaek. Ara: fuive 1 frt. D>a*kötéaben 2 frt. Vidék r bérmeotwt ajánlod kQ!de«ért30 krraltöbb M^grend»lbe:ő (]egc«é'i»erübben poata uulváoynyal) a. .Magyar Hásia4 kmdóbivatalába, Bndap«tt D»gy korona u'cift 19.
Hivatalos piaczi árak.
I885okteb«r 14.
Basa 7 frt 20 kr. 7 h-t 8ü kr. Kom
6 (rt 6 frt 30 kr. Árpa 7 frt 7 frt 50 kr Z.b 6 frt 50 kr. 7 frt. Kukorica* 7 frt. Burgnoya 4 fn. Ss4o* 3 frt 3 frt 50 kr.
Szalma 1 frt 1 frt 50 kr.
K>proo 1 óra 4H percekor poaiw
Vügerbuf 1 óra 1;") . poela-
Urc óra 40 . p.-Uv
Budapest 1 ór> 59 „ pottavc
Este
lud-tpt-Sl 9 Óra 50 pereikor vegye* "" 10 óra 26 . poatar
j
Badapnt* 1U órm 55
Pr&gsrbof ] 1 óra 35
aroa 11 rir» 25
L.pT.Ktr «. ki.dó: 8ZÜ.AT SÍN1K)
F.Ulí. »»rk».,!... : YASS ÍL10S. L.pml.ja.,,,.,. H AJDITS JÓZSEK.
Vasúti menetrend.
Indul iwtinl
Pr.gerbof 5 óra 20 porcakor poaUv Barci 5 Óra 45 „ poatav
Budapeat 6 óra 28 , gyorav Budapeat 7 Óra 20 , »«gj«*
BéiMujheiy 6 óra 35 „ poatavoiat
Délben.
Budap?at 2 Óra — pároskor potavoaoai
Pragerbof 2 Óra 45 » poatav
Sopron 2 6ra 15 . poatavonel
Baroa 2 óra 25 . poetavona
Este
Eient Uwmn.
p«Bt.
po»Uv
Nyilttér.
legjobb asztali- és üdrtó ital, Utünó hatásúnak bizonyult kgbogsuét, gÁgebajokjUl, jyonor- h hólyatfw-nrtnál. »
latUoi Henrik,
HlrdetéacK.
Férd. Stade
ELLBERFELD (Rheinpreusunj
Agentur Geschdjt erstenBanges.
Kfilöalegességc: Hüvelyes terménjetben.
r CgynUk-égek telAUUA*<ít kívánjuk. 'VV
ÍÍUÍffitíítíí
tmól Tmi! Imi!
Tekintetes lihalik J nos műazámfpjtó
arn&k Badapesten Kerepesi-ut 74
sí* m I. em. 7 aj ló.
fcfy knBOndh»tI»nol «ereoc»^tUiL, * balioit a>ia: f^ótört ember fordolt ur».ájod-box uereccae súmokért, miutin köstndoBáau hoff7 kecyed t>>mu!atoi tadomány* im elérhetetlen mQTeasste á ul e«r«ken ••ffitrtt, ewe-k«t m«utett m*e \ nyomor éa >nt--g karjaitxSI. Ijax'n mondbatutB, hogj loh* ien ker*«t«in ssareaca^t & iotcóbio cu;» pÍQlTÍfya»b 1 tóba! c**ki* non hit-df-lfiti rétire]t, kagt ai em«B*tL nyomóról It«b*dulh«*t»k ; ét diexira a %ok teteinek, dkciára ások ¦zámfajtokoél tatt kiaérlatiMk aeis binwn •eooti esélt eroí mioek foljtin nem bopy ojrertem, de még károm ia Toh bel51» CaakU mídúo tudakasisaiffl folytán, melyeket a sok aaerencséi nyerSknél tettem.
Tudtam mait, hogy Ön a« ef7*döli iki hiratTa r»c h»tiro*ó medon ¦gatfattii « icer«D--*e 'áltnzó kereké: ; cs&k akkor, sajna ! ilj kéi5n adum meg, bofy öd *» «gj»d' '¦ teh«U*g, *• emberis r egj-'dílli jóltarSje. csak fkkof fordult«iu óükö% te^•delemért. 6n tsÍTei volt a ¦sereocaetaámokat átkSldeaí <ralóbas araoj asáaok&t, oly áramokat, melyeknek uj el«*«m«t kfiaKÖDöm, melyek tierenetemet e» Brtaoaet ajapiták m*g
Kereieteroet hiába Telítettem a lottóra t mindeddig* n*m értem el a nj-ereaenyt, i>em megbocsátjaüao gyangetec •- hogj rög- öobói dc« foyaoiodtaiD ÖuhBi kiuek grMzolé neTt; v*u, ki aonyí •*•; éoyt éi nyomó rulut adott Tia«xa a jó életnek
Ai öntól kapott súttokkal S000 ÍV totó*, oytremén yi érurn el, i így kárpötoira t»-fjok még ax alóbbi T*tste«ef«iaért előbbi hasalom M gondonaert U
Mennyire lajbáUtri mii tói misaasok kik a* Öd oagyaxerS ea páratlan uámfjfl.Tésxeti eredmóoyeirÓ tudümá Utl Bem birnak. Miért ii jelen sorok njálranoaiá tételére! aat iparkodom elérni, hogy felb>Tj*k mindenkit, ki •*-gitsegr; i-akieggrl, mitaerint ai«16- l> fordnl-jon Uibalik jino* úrhoz, nini aaoa legnef-bukatubfa **iramüréa*be* ki Bindeokía »«gi-UQi D«m caak akar, da báanlatoa t-dooáaya é* mOféaaeca által aefiteai i» kép*i.
Taljea tiactelvtUl bodapeet IX. ker Paaolder-atcsa 11 •»- Caernák Jf-M«f nabó.
Miaalik Jáaoa aaikematikaJ orhoS, Bodapeat Kerepeai ot 74 u. I. emelet 7 aj ti .¦Iá cximeaendó lerelekh«x rála*xadA*ra S drb 5 kroa bély«c*t me!Ukaloi; kéretik.
kizUattataak
M-ffhi-á. a ll.mburg illám által bistiwitott oi^T pénskiaoraolát
njeremén)-esélyein
nillia
márkán
felOl okvi-tienUi nyer.tik
rflleg AsKeihitott uy-ri-míuj-fi, wfiyk <»ak 100,000 .onj-gyMI álUaak a kö-^tkók i
A letaafyaM .- i-k 500 000 márka 1 dij 300,000 v. 2ii uy. SilOO m
1 ny 200 000 m. Mj . 10OII m
2 , 100,000 m. 818 , 5O" bi 1 . 90.000 m íi , 300 B 1 , 90.000 m- «1 . 200 m ^ , 70,000 ¦>¦ 6« . 160 m
1 . 60000 n. 31720 . Hb m
2 . 50.0OÜ m 395(1 n 124 re > , 50,000 m. 90 . 100 m & . 20.000 m 3»M . 94 m
3 . ift.OOO m 3950 . 67 m 2tí . ]0,(OÍ) m. 2950 . 40 m &« , 5 000 m 195O . 20 m
106 . 3.000 m e>;es>fc'n 60^00 m
mely n j eremé nyék néhány bóoap alatt. hét >>aztál;bao okTPtlan bazatni fofnak.
junios li,-#r« állapitutott meg, nelyhet 1 eg ered. «..-s ciak M 3 60 V. 8 ¦ 1 fel e>e<i .'T, csak frt I 80 V 3 ¦
d««j. . sonj. caak kr 90 v. I' , m. krrU; tse-> a> állaa által klztaaHett tredeti Mra)etyek 'nt-m p^i(j 'ütött 'í--r"-»j«i' *i •¦izef beracattt Mtii-dese ¦eiletl ¦•> a IcajUvalaU vid«4re ii tielkftldetrefc altalaa.
M>ndei> érdekelt, •fadeti ii v <¦ k mfllstt tőlem ai ilao Tel i-llit'iU ered-ü jálékterTet dij nélkül kaj.ja m-g, valamint busái aÚn a hiTaialoi nyereménjj^nsék-t mii deu felsírtát nAIkOl.
A lyereaiMy kltnt^w L• azetaai tata általam kfiirtiltDDI easko-i&hetik a réaatrevokb&E poniotan ¦ a 1 ej i i í g o r o b b ti toktmrt ág
mellett
Bármi apgrendeléi *gy < gyaserfl postautalványon T»gj ajánlott Iev4Ilel
Forduljanak tehát mefrhizáaokkal
bit*lomt-lje*eti 36S8 1-*
f. évi október SÁMUEL HECKSCHER
bank és lil'óürlPlíhel Ham
tje-
• ¦¦••¦••••-•••
banpm polfirtarta: ssiréban ii állandí araiakét cm-ii magának. Hind^nnOtt ahol aseilesir Dríáai tesyei kmtoiaak, báasaMkat áa karátftfcn' ssersz Eiainte kmb^ volt Íam*T*tea UvikeaT-• *([<¦ sóit már európai tiird Miodeo ntgécj | e bau&uiu Mnber Mibalik úrban tavasat ét ! éa a«a;elyt talál. Ka u rúiasfiltem e a»fy f*r-fin sejélyébea a •seunyibea ssiafejtei^í oly nyeremény he* jatattak, hofj eogeai gatáacgá Utt, Aaeleunet majy előbb tohet volt valosá-go« paraaicaomaii *álto«tatu.
Aa 1st« : Urtsa míf MUwlik urat. aiot a ¦•¦¦)<- rmb-r.wc valódi aefH l*jat, aki már ansyt jói t-tt enbartársaival, akiasenved. aki ^¦ikai.M, fordnljon bisaiemaaal HikaJik u-bo. ¦ art csakii itt találhatja meetéaét a balsors ()ld^s^B<-i •ISI
Kí*ilí tútte'enel U.baUak Jáxaef Bodapeat Bsondj-Qtca 65. asáa.
Mi dalik Jáooa urboc, Unda|mt, K*r«|)e-ié*< ut 74 •« I cm 7 .jtr> nimsAodS évelek-I hea válaszadás csé.jábúl 3 drb & krroa
Árverési hirdetmény.
Alolirt btróaági ve^rebajló az 1881. 4vi 60 t.-caik 102. §-a érteimébeo eaea-nel k&ahirr^ teaci. hogy a napy k»»ia»aí kir. törvénytiék miut ca6d biróaágnitk 514//&5. siáma vfti^a* alapján Heialer Amália féVj, Laaaob Jakabné vagyon bukott nagy-kanisaai Ukoanil a leltároaáa alkalmával Öaaseirt 462 frt 90 ->fr» be-caült kalöabféle magyar dolmányok, mellénynek, nadrágok, aaoveUk,aiobabu torok ¦ egyebek nyilvános bírói árverése* elfognak adatni. |n
Hely árverésnek a fenti caámu vég- ' m aée folytán Nagy-Kaoi»án ai aJaó pia-caon loeDdí eaakaaléaére batáridőül TemÓ ! TemÓ ! TeiTlÓ !
1885. évi október hé 21 cUk
napjának d. e. 3 órája kitüaelik ¦ abhoa a venni ¦a&ndákoaók eaennel oly meg-jegysée mellett hivatnak meg, hogy at érintett íngóaágok eseo árveréses b«ce-án-on aial ú elfognak adatni.
At elárvereiPDdö ingóaá ;ok vétel' ára kéaapéoaael leaa fitetendó ¦ aa árre-réa BaboMLáwlÓ Ogyr«d tömeggondnok kosbeo jöttévei fog megtartatni.
Nagy-Karnisa, 1885- október bó
12-én
FÁBIÁN.
••••a¦•••«»¦¦
Ternó! Ternó! Tenó! A uanvedö einberisóghez I
Nem as első ei«t ho^y alkalmam van annak a nagy áaitektnek tanúja ieoni, ane'y-lyel Uagyarorazág lakoaaága az 6 hirea mat-beaatikuaá: MibaliK Jadoi arat kftrtLlTpixi. Aton kijelentéi dacúra, hogy a kiilotió aaám-tm\ti,\ olSre meghatárotni l*h«tetl^n ma m*> t>ámtalan >z«rncaéc* nTeri Ar>endbet a jólétnek Mihalik nr -.imképlet-i alapján, agy bogy t asámmUvéaz régi elleneiből fiiíinte barátok lettek, kik nem gyStik dicsérni. Mibalik ur plrat-lui itamfejtése.vei c«m caak a t&rtűneiemben.
Tekintete* Tdth Anna ornEnefc, .Por tnna^ lottó ater«ncsettáaiok kiadójának Boda-p«st Váaház-ktntt 2. u,
A sors viasoDtagtágaitól gyötörve mane-kü.éit keresvéo, öchöi forduluw tasácaaért Ont liteo e«kö»íoek tekiotrén ei folytoa a-i >ü meegyósUéaben voltam hogy 6a álul nékem i« jül oly sterancae, mint má* aok ha-íooíó sanyarti helyzetben élő nfinj eoab^r-:ársamnak jot-)tt az on uametlflkO kéiMége által. Éa ciak agyán nem csalódtam! íaten kegyei akaj-atával eló^raetem teljesalt. A Min-denható megkanyorOlt rajtán ea a jó atra ve satett, hol aaereocaémet leihetén Saivem m-gallatát kKvettemJ bimtoa oyereménytiM veaetS Kortona •s'rencseazámait asokat otoltO fen-mme; Prágai huzalban me^tevéu éa a leg-igyobb megiepetésemre egy 1440 foriato* do ore em«nyt értem «l.
Tudom, hogy tekioUtea Tótb Anna arnó neve cléfgé iameretei, tudom bacy BagytaJkfi-aégéról éi jótetteiröl eléggé «itarjedt a bír mindenfetí de miodamaHett még sem malant-hatom el Sut a ti«telt r>Wa»6kö*ön»égoek l«g-melfgebb^o aján ani, a &i egisi ti liknak hírt detni, hogy ön ai ki «gy ixeféDy elhagyott n&t sxÍTes pártfogáiba rett, hogy Ön aa ki •ngem •sareoeiéhei jauatott, hagy aeakia Tóth Aon a ornf k^pfs a a>«Dved6 i küadó emberiiéüen legiteni, gyötrelme y
hiuai i aaé t na mulaataa el a«aki Tóth Anna urnSböm fordulni tanáéiért. Amd tudattal h<>gy velem pgyött f>ser meg ezer neaencsóca nyeri foháukodik ti egek aráhoi áraastanáet a f9td minden kincaévet nameíUlkfl joltevímet Tóth Anna ara&t maradUm Orokkí hálái tisi-taílóje Óbor Oeorginthál bei Brtick 98 íz.
Kőoif Aona
Tith Add* aroöhöi intését levelek Bn-dape«t vimháxkörnt 2 it eaioicendSk, ¦ kéretik Talmira 3 drb. 5 kroi bélyeget mellékel-
QOQOOOOOOOOOCX3OOOOOOCXO
Még csak ehénapkn
Budapesti kiállilási
100
mii 20.0005^10
Főnyeremény készpénzben
I I
Kiállitási sorsjegyek-kezelösége. Budapest, Andrássy-út 43. sz.
Ezen sorsjegyek kaphatók S»Kj--Kani7.sau Wajdlta Joassef
kőnyrkereskedésébeD.
)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC
V1DATS-HKE
Vidats-féle egyéb gépek és azok pótrészei
ezental ti eredeti Vidats-féle minták (modell) szerint csakis az alább irt gyárban kaphatók, mely az összes mintákat a vidats-féle csődtömegtől megszerezve, azokat n gyártja.
A Schlik-féle vasöntöde és gépgyár-részvénytársaság
gazdasági osztálya.
Közíonti irofla: Budapest váczi-tömt 51 szám.HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
OKTÓBER 17-*i 1885
IBÖKTÉSKK.
EDDIG MÉG FELÜLMULHATUN
a MAAGER W.-félc
cs. kir. sznb idalui i/.oif, valédi, tiszt'.
^ C s ii k a m á j-olaj
Maager Vilmostól Bécsben.
As orvoaí tekioélj-ek által mejfvi.wgáltato.1 <*« kÖnj-
Bjea eméiuthetöfldxe folytán gyerroekekDf.. is »j*Dlh»ió.
r»Br: K l-s i'>.(«bh i-gjobboak ehstn-rt M««r: mell- tftdó
bajok, gőt-Telj-, da^natoi, kelések, bőrkiütések, mi rigfbajok, gyeagea^g aib. »li*a — e*y Svet; ár» 1 frt. ) ityAfi r«K<*\rt>.o . Béct*benf Heumarkt 3. emám *...*•.,
ti O«*trák M-grar birod*. >m legióOD éa jobb aavii gyó^y»«*r-
Msfaid Adu f 2640 1-12
<é* Rot«of«ld FereuC* kerekedő uraknál.
Dr. MlkoUseb Karolj-ftle
i>p»nynl
Ch j nk tr
Dr. Mikoiaach Káról) féle
•p.nyul
viatartalMi chiukir. Dr Ilkolasch Károly-féle
Dr. Mlkoluch Károly fWe
apaoyol piptaibtr
Dr. llbolasch Károly-féle
paojol
A legjobb Mer íyomor-gye«ge»é^ek boo, bi-degleléa. id<-g bio talmik (> utobetegségek
•llen *gy tt»eg ára I frt 50 kr Knünrt hatása aioo b«t*eiée*kb»sn. mely sir vér.íegéoyiég, v»gy ro«« vér*M ••ármaioak .
Egy Breg ir- I M 50 kr
Rendkívüli »«er n>é>g'» daganatok, a gyomor l**ati működé** • at obbíl HármKSÓ b«-
tegségok «ll«a. Egy fl**g ára. t frt 50 kr. A Ugbif o««bb Mer a gyomor mű^ödAs^re oe.n ha'ó ttervek fe!üdi'é»áül Egy íl^eg
ára I frt 50 kr.
A legjobb űrt gyomor- ét bél-katbartu,
ˇ •Iftsiiai egyéb beteeaéeek elUa. LWy öt«*
ár* I Irt 50 kr.
Főraktár Atuztria s laoarorcáfra nézfe iGalícnaés BnkoTiia Haager Yiteesaéí, Bées, III. wamar&t
Tekint«t m Tóth 1m>í Arnoiiek a for-tuna lottó ¦xerencsonámok kiaáAiáaak Bnd»-peatec, Táabáskon'it 2 at
Tóth Anna urn6 agpKlalom éi gond h»-ijébe aiareacaét éi 5rRa.t«lj«i jol*Ut varás-nlt. L páratlan dó, aki a lottó mámrejtélj airei m^oldója, etvakcea .•nniwt kiflii él^^aiü-¦ége sefiuégevel oly játékterei áUitott «5>«* melyoek ha»tni[»t»Tai mindenki'*k akr# ei-ül ayern.« kell, aíymáot eu u a T6th A.noa ornó töl kapnti azámokkal 72tltj írton ter.iwa.ytre-mcnjt értBin el Valóban éjéi* »a«yod e«en ö»w»«f oly emberr* néiT»>aki tjaelőtt asegény*** TiMODjoktmn élt • a «ort TÍa*o..t*gM*aiT*l kOsdstt! Hán7 «efény. j*ra»ald Moher lefcat-ne boldog Tóth Anna uruó által ha tudomaM
mUik
jteknoy mQkóé
gy vrá»
Tóth Anua araQbrz bistos nyereminjbes v«-st-tS •ximokért
De neon is c«o«Ja, bőgj a.Fortoaa" lottó •lerencaenátuük aire még oem «Ugv« Urjedt el a kosöuapgben b» tekiutetb« Tesasdk, bogy a budi azumelyta^u meggyŐsődni, 3 napi röíid idő^iatt 28 >vtvdci>«i uy^rŐtÓI erkrieU köin')-aetirat, m-]yek kfi«t hu»*OBii*ey«u k*it*k Tótfc Anna urnot hogy le*eleik«t küíöuf*le ftdatok
Bliktt 2eboCSÁ9S> OjrÜTánoStágra ét épptU itt
rejiik a hiba, mivel igj o«m lerj«dhet flá k«l-lókftppen *. hírt- TótL Ann» unjű r..pp*üt ÍU»-elraUséggol öaueállitott, nemében eg^adOli .Fortuu- I0U0 jitékUrvéoek-
Aion mefEy5K5de»beo, hogy taecr«.l" embertársaim boldogitttát nénnl«< elő idéatie-tem, tft*t«-1 k'pzmé jelen sorainkat i» Mmólitom egyúttal a tisztelt j!t**ó köz00.éget, ne ma-laassa el leoki a moit kiuálkoso }6 alkalmat agy bisto, ¦ kevea kSltaégfel *ier«DCi« *«gál-lapitáaára felbas*nálai; Fordiljon míadeaki luűadék nelkOl Tóth Add a arnSb?* o\j kilőni Bcámokvrt, mity«oek álul engt^n is bolMgTtotl agy, hogy örökké bálái emlékeaetbea ingom tartani jóléten alapítóját, Tekintetet T«th A.. U areöt
Kiváló üixU'tetKd
Oraabarg. KOLLEB 8ASDOR
f.mérnök
Tóth Aooa urha&nes Badapeit Támhái-körut 2 u cximxrt lelprelckh-1 I da^ab & kron
bármilr tulajdonú lejyen X i», különösön psdig a A 'a« fofakat, egy pillanat ¦ ^ alati ás (jök«r«MD f'^cyít ai ¦
# Ililll kivtiat ¦
^ UMiyly*! í fájó fog bckeoetik Jíiírt ii T
: e kitQnó izeroek «gy caaládnál Mm ^ lUkbad hiányomia. Kredatí N -Kn.iiíin T •pedttl SCHWABCZ m TAUBER ke- T T rMktdéMbeD kapható 35 krtrt J
¦¦¦¦»¦»¦»¦»¦¦¦»¦¦¦»¦
Ervén Lucas Bols, I
k. k. Hif Lieferanten. k nied Hff | LiefertntiM.
Alapittatott 1875. Amsltrdanb&o.
Curarao-Anisette,
az ország clso Qzteteiben Készletben
T*nnak. 2ríi5 5 —10.
/pOOOOCO C&,„alr..ti2_arojafcj^ siaWiaazon. OXXXXX^ S Teke aszlai- és teke golyó-gyár X
KNILL KÁRíJLY
Béct IX. Ronau, Rtth* Lövenfasje Ni. 5—7.
czigaretta-papir
a valódi
LE HOUBLON
franc na {ryártaáaya.
Cawley ét Henry párizsi
óvaHk
tun p«pir MOtTiwralUlolt l>r. JJ. Foki, Dr F. l.udMtr. Ur. V. Lipp.ain b«csi v«-
i tanárok által, kik » U<iobb ajáuíatot . ug<r a kittoő tviaoség. ralamiat at t D-m árl.lnw t,,n« TMt4r<.l, . bog; mint ilyen. « »>a>fa Daraében egretleo.
Ajaolj. különítő aajtl.l állal
n.n tahalilt teteuzUl falat
ujnn-
Excelslar-banden"
a legfinomabb angol kauischukoD melji-k tekintTe jóaágat és tartóa-
aigit miodon mii t«keasitll f*l>t f-IUliaulmk M a mellett a bi-
soojal caudáa oIcmí takftaastalokáat csak 45 frtba kerfll.
Ai éa ca. kir. kisár. asabadalmasott T«ke a^ilydim, melyek as elfltáDt oaoalaakkal taijeaen egyre megy. ajiolom egy évi jót-illia mellen kAieikotí arakért. 60-62 mm. ig 5 frt 63 — 66 mm. ig 6 frt. 67 — 7..' mm. lg 6 frl 50 darabopkÍD'. Irak és rajtok uke aaa-talokröl ÍBgjen ét bermestve.
XXXXXXVXXXXXXXXXX>
:elf Aruoldn&l Báoa, X. Festtaloaai utoaa 1.
Közvetítés ingyen. f E diákban a lecrlgilib (
WALSER FEUEVCZ
xxxxxoooooooooooooooooooooo
^TT^'T"* y^ *TTFi\^^h*"T"*^T^ ^ of^q a^^
3.S&8
elaö magyar gép- éa tüaoltóaaerek gykl*, harang- és éraaéntödéje BUDAPESTEN, Botteobillor utcsa 68.
Ajánlja gyártmányát. mint magyar különle-geteóget kutakban és mindennemű szivaty-tyukban elvállal teljes vízvezetékek btremle-zíBet varotok, földbirtokosok, Ipartelepek, armenteiitő társulatik *• iqa^nsók ti-szerül modern technihai
2532 18—60
alapon ex kedvező feltótelek mellett ajánlkozik köz- és magán fürdők felszereléseire, szakmentes ürszékek felállítására én minden vizraű vi muukálatok gyors 6s pontos kivitelére képes árlapok és részletes kolt-»égtervezetek kívánatra dijtneotesen küldetnek.
Egyetlen belföldi azivattyu-gyár.
PQQQOPOOfcOOOOOOOOOOOCXOOOOOOOOOOOOOOCK
I I IIIIIIIIIIII II I I
tnár ir altat feltalált e» klzárélaf siabadalmzatt gyár
Meidin^er-kalyhak
• lüáMiláaára.
HEIM H. Felsií DöbllnelMMi Bécs mellett. RAKTÁR : Budapest, Thonet-udvar.
CS. KIR rZ-.EAD. 1SS4.
A lef^IsS dijakkl JQtalmaaTa: Baca 187|, Cssset 1877, Pária 1878. $«*, hasa 1877, Wala Hl-.. TepUta 187a, BÚ3 1880, Ejer 1881, Tr.eat Igas
Raktárak:
BÉCS BÜKARÍ^ZT HEILAND
Karntnarau. 40,4s Strapa Lipacani 96. Corao Vitt. Emaoaela 38
l^eiobb MalrOl-fltő *cel«)5vrl elütött kályhák lakasoknak, iakolák-és iroiláknak atb. egyasfrü é* elerána kiállitáaban. Kaj kályhával uthb axoba fQtható. KOiponti légffltáa «eLax épül«tekra, asárttá-kcbaalek ipar- én m«tE
Aa oaatr matrar birodalomban 263 ttnodáhao 1824 van a mi Maidliofer-kilyliáík. ból haaxnálatban, eiek kőat 74 taoojában a bécai kerQlatben W»8 káljha, 47 taao>lábsa •20 káliba a hudapeati kerületben.
A mi lleidineer-kályhink «16rje semcaak a ca. k. bi.aulokban. oraiágos intíiílta. ben »a Tároai batasáfOknál, papirendeknél, kórhisaknál, ráálltaknál in enzhajeknal, p^ox-iniíart-krél ia biatoslto Ur.aais)knH. ipirrillalatoknál, aaállodákban, kávéhiaak éa ebM-lókb«n n>í) asámhaa, suta több mint SV.000 magin biaakkao raanak a ni He.diii|(, kil7báiok baaanálatban.
A Svár .édienre
¦ EIDINÍER-OFEN
Ason m»gk ed teltetért, melyet a n< kályháink m deolltt kivÍTtak, többuSr-'i utánzásokra aduk okot M Fi. Cy«lme«tPtjÖk u-bát a t kSBtíniiégvt *»i»t «rdekeb«D ii utalva L)ári TédjpgyünkTe — hogy (Wja makrát mÍDdeunoai) liirii^vei ón iimert gyirtmányunk utiníáfli-i'úl, babár a«ok egysierOen ,M«ÍdÍDgVr-kályhák- xa^y pedíf j a vitoti Ueidiag er-kálvhák ryioiiH ajánl tálnak it.
a mi gT&rtaMnjBiik ajtajáaak belsP feUn ^,-iri Tédjegyflnk b^le vao űntre.
W-9" I'rn»peWt««r.k éa árjaeTxékek ingyen és h.rmentYP *^^ -^"^ 9 —5l
*lIIIIIH I I I II II II I I I I I III lf»
Hiriletés naosmi téli serlésteeltetés íráaL
Kibéreltem a bérösszeg előrefizetése melleit drávantol a kö«l FerdiQaodoTeczi, Koziniveczi, Bertavai, Brakoveczi 10660/1200 ? hold makk és vadgyümölcsös, bttkk, tölgy gyergyin stb. m*gr»serdónek téli sertés legeltetését 1886 marci. végéig a talaj faataglefelese alatt télen lenem fagy. mindenfelé elég viz, árnyét sirtésnek pásztornak ingyen Siállás éstüzelófi.iir. Csendórség, négy kir. Erdész kötelesség szerüleg atasitva felkérve ot*. hol egyébkéut is lopásnak hire sincs, mégis Baját embereim rigyaz»ta mellett elég biitouság van arra, hogy sertés lopás nelehessen. Tehát oda veszek az egész legefó időre hajtáskor elóre lefizetendő itlag malacz es nagy sertés darabját egy forint legelő bérért, ha valaki előbb visszahajutna is.
Minden község, egyesek, öreget, aprót, fel jegyeizenek csenderségnek, erdősöknek általam átadás, nyilvántartás végett, minden kanási kap az oda hajtáskor — mert ott fogok lakni — tőlem igazolványt, hogy elfogatás nélkül más azon erdőkbe nemehessen.
A sertés szállítás vasúton vagy hajtva a kapronczai. Kőlai. vízvár', babócsai barcsi vasútállomás és átjárónál történhetik minden darab ntán 2 kr. átszállítás díj küldendő, kivévén Kapronczát mert ott nincs Dráva, a kanászok élelme vasnton Vuvárállomásra nevem s az illető czimével történhetik mivel az oda közel erdőkbe átvihető.
A legelő dijt tekintettel az olcsó gabona árra számítottam melynél otthoni sertés kitartás a kevés takarmány miatt tiz annyiba is kerülne. *
Mégis közvetítőknek minden egy forint bérutá,n ha megkapom fizetek 6t krt fáradságukért.
Bérmentve mindenki levelezhet velem, itt hol még lágom. Posta, Szomajon, Somogy-megye.
KOMÁROMY KRISTÓF.

MOLL SEIDLITZPOR
Talilti
» »4rj«r7 = * i. ¦•,. tokuc • itOlt Cxig C
¦itt látható.
ót»
ionotaii növekt-fdő «>li»nieré»ben Huii«.tv»y»k térvéaytiai ItM
)«•!*•; b«r«fatá*Mk raioá^ooemü *érüléi"k «• »«bek, gyulául** k ii dafariatok rlm«. KM«*l«f vn*el kevtwve, birtelcu betegedé;., háujáa éa kólika elleti. Egy üveg portot Liuuiiútal 80 kr *4"1 44 - V
Valódi, Moll védjegyével és név alurúáY*l.
Moll A.
gjréej-siírési niiUr tlrálji odT aiallltó.
Bécs, Tuchlaubeo
Baktarak linlllhll Belua Jí.ití (j<i(;aaeréaa R< Feuelkofer Józaef .Baru: Dorn^r S. Caftktartya: OSou L. (jog;
Ad. Kntttaly : AcUaifer éa Hifin : Rats Jánoa. ¦arazall Ssalar Jósaef ZaU-E|«ra2af Holló«7 J. gyágraaerées.
WajdUt JótMf töm/vnymdájlíból Nagy-Kamud*.XMfrMMKá, 1885. Október 24-éo.
43-1K
Huszonnegyedik évfelym
ti út:
5 frt — — 2 fn 50 kr
EOM **¦¦ 10 kr. 11! K • K T K * K K
siiikVii tovatilw torért & kr NYtlTTÉJIBEN
ilc t lti kn-it *>-ia-uifa* lel
Ul lllfU-k minilru Ft^MBtr
-(.•••-rt 10 kr fii U-ndk
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank', .nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet', a „zalamegyei általános tanító ~~
B*rm-nt tlt-n Welek non fa farinunk r\
tsztni.* vissza imi kaléetasfc
V a „nagy-kanizsai lásdednevelő egyesület", a „nagy kanizsai titztiönsagélyzÖ szövetkezet*, a .soproni kereskedelmi $ iparkamara* nagy kanizsai külválasztmány*-ának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A nök társadalmi allata.
A DÓnek az emberek között, már phizikai alkotásánál fogva is,
olvannrira fon'os bogi egyatalábao d
szerepkor jutott, nem tekinthetjük
gi
oerev okoskodásnak és érdekünkön tirül esó dolognak, ha íz emberi-
Meg is kapja ezért megillető jogait, mert hisz a férfiadéval egyenlő jogokat ruházott reá sz emancipalió. mely a no és férfi kinti hosszas egyenlőtlenséget megizaiteté Örök időkre, Ma már különbséget a kMti között nem is igen ismerQnk csak annyiban, hogy az egyii nó 6 meg
sígre nézve minden tekintetben oly, 'U a uját hivatásköre, a misik nélkülözhetetlenné Tált nőnek, a tar- férfi s végzi kötelességeit. A jogok sidilomban is elfoglalt, illetőleg el-! semmiben sem térnek el egymástól, foglalandó állásira czéloznnk. Ók sem szenvednek rövidítést, mert
_ élvezhetik a — csak bizonyos tok-
Tán nem tilosunk, ,a kocz¦ | bmB korlitolt _ SIibadságot H « káztatm merjOk azon álhtást is, | ehheJ. Mó h,tiruUl tjsltelettt
gy a nó a legfontosabb tényeke, | me| , , _ érdem ^^ _ min.
yszólván éltetője, fenntartója az de0 mhen ég iri ^ ttiulm.
biék l!
hogy ag
a «t0D»l[!
hatnak.
emberiségnek, — persze korlátoltabb értelmében. E Bzem pontoiból kiindnlva és felfogva a nó, & e jogokat ki is tndják ma-jeentóségét, méltán elsó hely illeti guknak vívni minden időben, hivat-meg ót az élet színpadán és kiváló kozván a rájuk nézve olr fontos lé-tisztelet kell hogy kornyezeót min- nyegü emancipatióra. De vájjon érden irányban. Mert mivé válnék és vényesiteni tudják-e és érvénye«itik-e minó reményekre jogosítana' egy oly az emancipatió törvényét ott is. a emberi társaság, melynek gyökeres hol ma nekik is nagy tér jutott, kihnllása a világ birodalmából csak hol ókét is szívesen látjmk, bol ne-idó kérdése volna. kik is részt kell venniök: — a tár-
- , , sadalomban?!
<Tán íz itt elmondottak nem is
urtoznának szorosan tárgyamhoz, Az a tíbbi közt a mai haladó
mert én voltakép a nő társadalmi kor elmaradhatatlan kívánalma, hogy íilásáról Ígértem szólani. a nó is helyet foglaljon a táxsada-
lomban ' Azonban mielőtt ezt tenném,'
vessünk egy fntó pillantást a nó) Azonban minő helyet és minó bázi körébe, családi otthonába is, irányban? ez a kérdések kérdése,
és vi zsgáljuk meg: minó hivatáskört tölt be családi életében és nem szenved-e megszorítást azon jogokban, meiyek ót mint nőt megilletik
A nó ugyanis viseli a természet által neki ajándékozott anya szerepét és végzi az anyai kötelességeket ; viseli a ház körüli gondoltat. Neveli, gondozza gyermekeit és boldogítja családját. És teljesíti mindezeket édes lelki örömmel, mert gyönyörű hivatás jntott neki osztályrészül, melylyel senki más nem dicsekedhetik.
melyre részben felelni akarunk
A nó saját házi, családi életében sokat ronthat, sokat építhet és alakithat, aszerint amint hivatását jól, vagy kevéssé jól togja fel. Van nak nők, kik ezreket képesek a legrövidebb idő alatt elpazarolni, mig mások egyedali őrangyalként állanak a férj támasz nélküli oldala mellett és valódi eszközlói, megteremtői a család anyagi jólétének.
Azoban oldalról lévéL
l társadalomban több összeköttetésben, bal-
bogy nemcsak a konyha körül tud forgolódni, hannm a társadalomban is méltó hejyet tud elfoglalni folytonosan képezett nyílt szelleme és fáradhatatlan tettereje, törekvő buz-
galma álul mindenben, ami jó és nemes.
szép,
Alakítsanak a nők egyesülete-
ket és társulís álul közös erővel, hogy
egyetértést,
jólétet és boldogságot in is megte
lépésének vagy t-zándékolt mulasztásainak súlyát mások is erezik,
azért korántsem szabad kicsinyét alkalom kínálkozik. Mutassa meg dolognak tekinteni, minó szerepet'' '
foglal el i miként ;olti be azt.
Lépjen be a társadalomba! Hasznára is lehet a társadalomnak, I de belépése komoly és határozott legyen, áthatva női méltóságának tn datától! Ugy jelenjék meg ott, amint nói hivatása rendeli. Legyen e megjelenésben kcllem és alaki méltóság, de ne büszke és gőgös fen-héjázó uralkodni vágyás, elkapatva azon hiedelemtói, hogy most minden teremtett lény csak az ó nagyságát és tarkábbnál tarkább mháit bá mnlja. Legyen a megjelenésben egyszerű, nyájissággal es fesztelen magatartással imponáljon és szerezze ineg a tisztelet* t. mely ót megilleti! Tudjon hatni és hódolni annak ideje és módja szerint, de ne űgyekezzék feltűnni és győzni minden lehető alkalommal!
Óvakodjék a .divat hölgy" gyé válástól, mert ez csak bizton romlását és bukását eredményezhetné
H* igy lépi át a társad ilom úgyis eléggé sikamlós küszöbét, akkor méltán helyet foglalhat annak bármelyik rétegében is és mindé ntttt szívesen és kalap leemelve fogadják.
És ha itt már helyét elfoglalta, tndjon tenni és cselekedni is. Képesítse magát mindenekelőtt azon ismeretekben és tudományokban, melyek okvetetleoüi feltételezték, ha a .müveit nő" czimre reflectaloi akar. Nem szólunk franczia, angol és más nyelvekről, sem zongoráról vagy lovaglásról és a sportnak akárhány neméről. Mind szép, ki mit tud, de első és elengedhetetlen feladata az legyen, hogy tudjon magyarul, tanulja meg elsó sorban a szép magyar nyelvet beszélni, érteni és ismerni, de jól!
Terjeszsze ki hatáskörét ott és Míklósy Gyula színigazgató egy
akkor, abol és amikor erre tér és hónappal ezelőtt városunkba jött. Az
.előleges szinijelenlés' nagy port vert. A .Magyar irodalom és művészetpártoló Egyesület" lelkesedése lángra lobbant és 248 frt ára jegyet vett át tőle. A sajtó melegen üdvözölte Miklósit is, meg a lelkes és mondhatni: erején túl lelkes egye sül etet is.
A társulat ide érkezett. Na-
hissanav odaigTot voltak a kilátások a közönség
részére is, meg Miklósi részére is. 60 bérlet kelt el. Olyan számban,
remtsék. mint a családi életben, i aminóvel egyetlen itt működött szín Tudjanak szánakotni és részt venni társalati direktor sem dicsekedhetett, és el ne maradjanak filléreikkel ott,! De ml történik? hol a nyomor adakozásért nyújtja1
kiaszott kezeil. Minden erővel has-! A közönség az elsó elóadáso sanak oda - fejlesztvén, pártolván!koD meggyőződik, hogy nagyobb az ipart és a közművelődést, —,a szele, mint aleve, a lelkes hogy hazánk mentül virágzóbb, men-; egyesület vezérférfiainak pedig el-tul boldogabb lehessen. Ne szorul- borul a homloka. Gyönge erők, el janak se kicsinyes se nagyobbszerQ nvütt vagy kétes értékű darabok szükségletért a külföldre és nej untatják a gyéren szállingózó láto-ámittassák el magmkat a külföld me-; gatókat és tartják távol a közönség sés hirdetései álul! Hiszen, a ma- ""W részét. A közönség felflltetve, gyár nőnek, elsó sorban kell a ha- » művészetpártoló egyesület — mely zai terményeket és a külfölddel márV^'g még maga is hazafias párto-versenyezni tudó — iparunkat pár- !*•«¦» szorul — megkárosítva minttolni. Ha ezt elmulasztja a haza *KÍ li;0—30 frt erejéig, iránti kicsinylés és megvetés bűnébe A helyi sajtó képviselői közöl
esik. a .Zala*, színházi referadáiban
Adja az Ég, hogy magyar' sürget; új erők szerződtetését és hanoink, ha egyszer helyüket elfoglal-1 tározotun kimondja, hogy Miklósi
ják a társadalomban, mint ielkes 8 buzgó bonleányok, azt mind-nyáj.tn meg is állják s be is tölt sék !
Ehrlich Károly.
A fiváresi ét vidéki *aj';« figyel
Sok megtörténik ebb«n a mi élénk varosunkban. Van feljegyezni való elég! De Nagy-Kanizsa króni kása aligha jegyzett fel még olyat, minő legközelebb lejátszódott.
színtársulat* nem íclel
meg
az it-
teni igényeknek. A mi lapunk a .Zali Közlöny", bizutja a publikumot, hogy csak pártolni kell az ügyekvó színtársulatot addig is, mig új erók érkeznek. Dicsérő-leg nyilatkozik a csak kis figyelemre is méitó tagokról. Lelkesít, buzdít. — A .Magyar irodalom- és művészetpártoló Egyesület" aggódó
szemmel nézi Miklósi vergődését___
és Nemtórc gondol. Kz meg is ér-k-zik Grűnfeld Alfréd személyében, ki megígéri, hogy a szépezélú Egye-suiet javára hajlandó lesz hangver
TÁHCX1.
Nézd n«g u anyját T)
— Eredeü beuíij. — Irta: SLAI^.Y SÁJTDOR.
J«!ig«: Vedd ti a Ikajáx. :
Magj-roratág eg/ik lg" o 1 ˇ--
• ott l«pj», » „Bud»peiti K 6 •-loo j" már két n*p ót* »«Ulomon bevert, MboDUtlmul, éMDi*tl«DÜl. Ebben m BJBigl»o egjébkáot eng.ta otak u. rfttt érdekeli, fchol u .érd* ma- ét .tehetség' ueriot r*I<S kia«T6**Mk voluk mefirT. bibliai eg/UKrtUéfgel. Állami itoigáUibfcD levő aapirani toI-Ud>; i »»é>t a rovttért járattam.
Áh folyton el is olrastam; mivel mar T«gbetetieattl Mérettem Toliam óévemet ii ott látai o\j forrnia, hogy: ,V á g ó Béla,joggj akoraokabada-i paili törréajasékaéi, • ¦ egérlak.járátbirósaghos aljegt,*&v4.' . . . ée a többi- Miad-gy lett Tolna nekem, akár Mtg^arorsaág iaélére, akár közepére duponi.uk Tolna. U»rt tu.ajdoDképeo oem fiaetéi kellett, hanem jog, tiluiaj a hixaaaigkos.
Megjjegyieadd ugjaa ia, hogy aa u i u • Tiveadi alapjáa a hiaawi-got illetőleg : ami 1 i o e t a t&rvéoy-uéki BÓtáriaaokDak, b o n 1 i o e t a pat*imti,ku«fc.
Ét *• p«dig -»eretu« kimondhatatlanul, epeddo, mint ahvgy oaak pat-
•)A ,Mag7ar H i
dé Méltatott
variata saerethst, kinek a>óg .tilos aa aataony." Ábraadottam, mint a hold imádó poéták, hol önkéntelen bába merülve, mint a necrologoi író reportör, bol ajoogva, miot egy diornUta, kinek déli tiaeokétórara elmegy at étvágya. Sióval abban a stádiumban valék, mikor psycholügiai ssempontból biaony vajhmí Dohéi megállapítani: vájjon a lángelmék -hea van-e köaelebb aa emberfia v»gy a bolondok hiaihoa? . . Miután olyankor verseket is ssoktnnk irnil
Nem tagadom: én ia írtam! .H o s ¦ i.* Aa éa aranyos GivtLimboa, kinek gyönyört) fekete ••emparjibmn egy ta csat eaauodöre Való sotéuéges éjfél lakott; aranyos kin eper-ajkában meg saiaaaor évnyi volt ai éd*a méa, mint a mennyit Gftodöc* Beae4*k 6-nagyeiga teljét világ-él etében produkált.
Oh ások a piros ajkak, b*h suk-•aor i íbgrésaegítették ai én epedó lel-kemet!
Hát aaokat a ssOagÓ holló-fürlöket o4a adtam vo'oa e a fiiigért, — mikor fit Ölelva, ssÍTvim fiié omoltak lágyan, tímáo, eseliden mint stomorúfŰx lombja a sir fölé.
Most is mily édesen elmerengek, bari gotdolok! Bisony pedig régen volt már —-------------------------------------
Na de hogy fo aial ne veaaitaúak, menjünk csak v mm a „Budapesti Kös-tönyfl-bö«l
Hát ig«o. A i*p már két nap ÓU hevert aaataiomon ériatetleafti. Aa at*" UargiisaigeiAn voltam tan a 1 m é ¦ y i kirá*duláeon____Gieeil* ott idoaötl
nagyaénjével......A Judith kiaaas*
aaonynyal!
Jaj, aa-a Jadith kiaaasaoay 1
Bibliai névrokaaa, ki tudva levö-leg Uoilufernetnek tejét vágta volt le, még nagyoa gyöngye teremtés lehetett bocsi képest,
Giaella ennek gondjaira volt bisva ! Svaiéit helyettesítette, kik egy balatoD-p*rti falubao laktak. Caak néha jöttek fel. Ds egFsaer se talál kostám velők.
Hitnyag dt lelküsmarottel elmondhatom, hogy Jaüus Caesar, Cicero, Ti-tua Livias, Virgil, Horác, Homer, X)->-mosthenes, Pithagoras, Archimed*. G«-• iiei, meg » történelmi kowakok vala-u>eneyí bölcsi és tudósa i«m okosotl nekem annyi fojtörést teljes diik-életemben, mint ea s Jadith kisaatsoDy, es as ötven tavasának harmatosán maradt virága.
Hugó Viktor polypjai eaak gyönge p«koc«kák lehették hoaaiképest, ki ssis tsemmel és es^r karral firisie Giséllát
Valami felsőbb tanintéaeibe járt as éo kis galambocskác. Ei volt iserea-ciéat. Néha-néha voit alkalmunk valamelyik nioaa-Mögleteo egy-egy pisator-percaet kilopni as idő nagy végtelenjéből-
A nyarat rendesen Hargit-saigeten töltötték. Oda ei-alm«Dtem én is egy, két a*pra, miat boagó fardói vendég. Ily«n kor taljariunk Judnh kU»Hsuay essen.
Akkor is ft Migátról jöttem, moi mix emu tett. t^ű dolgom volt a hivatalom köaiomyt megnésni.
Többleié lolyamodtaoi jefynfii illő-
Remény«m oem igen volt; mart bit mínfi ralatíot adhatott itteni mftkö-désemr6l aa elnök, mikor amióta Giaellii imidt«m, két kerek-etsteadd ót', talaj-dooképea tehit amióta j°g-gj akoraok voltam, nem tő.tőttam summa iuddií-rom9—10 hónapnál többet hivatalo»n. Ha proleotiom nem lett volna, mái úgy is el .....
Eh mi'.! Hitha! As Ördög nem alu-saik.
Föloyitom a lapot. O.vwaom ast a .kedves" rovatot.
Hiodjart legeltll ott van:
„Vágó Bála, itt, s a t n ke • s t-helyi jaraabiró*«<buz aij«gygÖ94' sat.
A lapot Örömömb^ü > földhös vi-gom é« kalap nélkfil rohanok le a laposokon.
„Hé fiakker, fiakker!"
Háugaadim kiugrik a aMgJ f**-bajr*.
vAs Istenért Vigó Úr. mi űrtéat?
„Fiakkert! Nekem fiákká k»ILl«
sDe hit itt biiba kiáltom. H*caak ki nem megy a térre, itt nem".....
,Mit ? én ? Gyalog V >Jlj*o nincs!
,Na majd hit elk&ldSk.-
„As már mai
Ahogy viassaferdalok, jun a li ív él-bordó, s egy irgalasatlaa aa^y lo> r«)et és 300 forintról móló Qtalvinyt o y«jt át. Nagybátyámtól jött miadkettö.
li^>tuitau bootum fel. Egy nrcr ;kép s egy másik levél hall elén. &elve k dem oltási a l«»eiot.
vKmItm Öoséa! Ne harag ad íjai, hogy most írok i: Mióta gyáaaaa^ ;om
alatt vagy, ea as elsfi levelem. HiaeK fárasstottalak volna as olvasiasal ?! Úgy is mdom: eleget iaaadtil, saegéoy öosém a híva alos akták kösott. Látrv-gatisra se saólitottalak f-l, hogy legalább •¦órai beasélhettem volna veled; m^rt mi ördögöt osiniltál volna ebben as éa ' toroló* falamban ; íateo Peatca ked-*dro mulatb-nal. A* igái, bugy oeknis annyira van Pest mint neked Pabok; mért i«oi lilogattaiak meg én? Ugy-e Öoaém eat i* mondhatnád. Csakhogy nem volna igaaad; mert te gócöeöu maso); éa p«díg arra a vessekedetl jóscigra fél-or*'ág4rt se bianim as éleiemot. Tisatea-séges módon, tengelyen utaava, oda, visaaa hat oapí at. Es mir n»gy sor vulaa as éo öreg csontjaimnak.
.Hanem hát. tudod öc«ém, a»gite'-tem a dolgon. Eddig már agy is torkig 1-hetsa aaaal aa ebadta patvarisiaaiggal. Gondoltam egyet. A Tivi, a miaistertek, cooscDlariaotn vol: - jó bará'ok voltuok. Írtam neki. hogy van egy kócos öcaém olt a budapesti törvényeteknél ; ha mi nisteri tárcái]ínak vt-asedelme »elkül megteheti, (egye ide valahova kóaelambe, mert misként kitelik tflle, hogy ca»k a bacaastalonra jöo el vagy pedig égessen másvilágra hagyja a vitionttitiat.
.Tivi nagyon jórava!Ó, derék fiu volt diák-koriban ia; most ¦¦ ** iebet. Éppen ma kaptam tőle levelet, bogy téged Keasthelyre disponált aljegysfinek. Aat írja, hogy oaak di!igeati«ra ia aelek; majd asutáa fi sem fog aiegfel*dkesai rólad- Különben «bol vaa, ide teasem a levelét is ; ha nem rí*teled, olvaad el! .Hanem hit kedves kie öc*ém, dnI már kinőttél ám a gyerek-sorból.HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
senyezni, de csak ax „Arany Szarvas* nagytermébeD ; tehát hol t színpad áll.
És mit cselekszik Miklósi?!
A „Z t. á"tól — miTel nyil-t&n és leplezetlenül kimondja azt ami a közönségnek is jogos óhaja volt, — Tiszakéri a szerkesztői szabadjecyet. Az irodalom- és mű részét pártoló Egyesület részére adandó hangverseny al-kal mára pedig az általa kibérelt szarvasi nagytermet egy estére 150 frton alul semmiképen sem adja át. L miatt elmarad az a hangverseny. melynek révén a Miklósival szemben szenvedett veszteség pótolható volt volna.
Miklósi e viselt dolgai után — különösen pedig, hogy a szabadjegy gyermekes viszavétele által a sajtóval packázol: a djí lapunk is szót emelt olyan hangon, amiDÓt az cfajta eljárás érdemel.
Elvi kérdéssel állottunk szemben. Azt akartuk Miklósi Gyulának tudtára adni, liogy a sajtó véleménynyilvánítása szent és tiszteletben tárta ndó. Hogy a szabad jegy oem reklam-dij! Hogy a sajtó jogai nem eladók! Hogy mi is csak azért nem irtunk és irunk szigorú kritikát, mert a vidéki színi kritikákat illetőleg az az elvűnk, hogy a jót kiemeljük. — a roszat pedig — ha csak botrányosan nem rossz — el-illetóleg agyonhallgatják. Tudtára adtuk Miklósinak, hogy mi Bem vul-tuak megelégedve társulatával- H gy feluitette a publikumot! Hogy olyao társulattal kellett volna jónie. mint a jelenlegi s mar eleinte olyan darabokat színre hoznia, minőket legutóbb színre hozott. Hogy a Lomoly sajtóval szemben tanúsított magatartását elitéljük s azt qualificiUhat-lan eljárásnak tartjuk.
Erre Miklósi tőlünk is visszavette a szabadjegyet a következő sorokkal :
N.-Kanizsa, 885. Okt 18.
Tisztelt szerkesztő ur !
A komoly sajtót mindig tiszteletben tartottam és meghajoltam előtte — a piszkolódó sajtótól legcsekélyebb mit joggal kívánhatok, hogy saját pénzén piszko-lódjék.
Miután az ön lapja is a „Z'la* nyomdokaiba lépett, nem tehetek egyebet minthogy öntől is visszakérjem a babaruhát akarom mondani a jegyet. — Tudatom, hogy már a mai előadásra nem lesz érvényes tisztelettel
Miklósi.
Hát minket ez legkevésbé sem lepett meg, mert tudjuk, hogy va-
Foleaég mán kell nésni, Dehogr meg ma radj te ia ilyen magamfajta rid«g Műbőrnek. kÍDek már a méz ti keatrft. Aftio, ludod. > hirai. onn Vi ó famíliának D«m •ftbad kihalói.
.Már lsemellem ki •gémodr*. Ehol ™ •« fotografiV Ha m tctssik elve-h.:«d. N.. Bel. (k„ím? ! Hit asdlss hoa iá, he? Unt-e hugr jó gssluaa Tan a '••*¦ nagjnát.adn.t? Erre már. na tibil ninca. hit !n«go>usd>il • iiived Jó ia, n*f i; fmsimf i|! Hajlód-, kópé, ennek tele te bolondiá*.*
Kern bírtam tovább olvasni a levo-let. Kiváncai voltam, hogy mrfele angvali leromló. ... kinek láttára, nagvbátvám aaehnt, hacsak fíbol nincá, hál nagyot kell mosduloi a Mivamnek.
Keibe vaaaem ai ¦ rcaképet.
Saent aa mindenható Itten !
Kamrásat ei Tagy »alt ?
OI7 d&\ arca volt as, maly Talóasg-ban KjöDjortbb lehetett Vanussnsl, angyalibb a> arkaogvalenil, iíi i.lán is-
'"" ™............«gy negTMluá-
aad előtt.
Erős haragra garjodtem. H;.i ea kiael„tlM milyen .*rlj guoy o.fr; balján, ré.,«ro| |
Talán fairéi veire nerelmi tíi.o-nyomoak < nnl e fotográfiára! alt akar. ja mond.m, bog? ..kem még nem fele-aég, hanem sses-anja való.
Ka bál iljeo kim«lellenaéget még nagybátyámtól aem 14rbet«k. Végre iá a gvimaág alól oaár ainót.etn. Va« önállóságom, van Tágyonom. L¦ ha a kelti
lamint vannak emberek, akik teljes életűkben következetesek fölfelé, úgy vannak, kik minden következetesek lefelé. A álláspontunkat illeti, mi az ilyen 1 melegházi ,nebantsd-virag" okát már megszoktuk és csak mosolyogjak. Megmondtuk véleményünket! Ha a komoly véleménynyilvánítást Miklósi piszkolódásnak tartja, csak azért mert ővele foglalkozik, arról nem tehetünk!
Ez ez Ő részéről mindössze is helyes Öc isme rést árul el.
De ez megint ujabb arczuK-sa-pása a nyilvánosságot képviselő saj tónak s ennél fogva oly bérelem, mely érinti első sorban annak m n-den közegét, másod-sorban a nagy közönséget, melynek érdekeit, jogait a sajtó őrizi ás védi. Mert végre is hova vezetne az ilyen Miklósiféle eljárás? Hova jutnánk, ha a szín társulati igazgatók szabadjegvekkel vértezhetnék magukat és agy vélekednének — mint Miklósi — hogy a sajtó komolysága a vergődő szintársulati igazgatók érdekében irt reklám cukíreknél kezdődik és végződik ?!
Az ilyen felfogást nem szabad tűrni, sem a sajtónak, sem a közönségnek !
Azért tudtára adjuk úgy fővárosi, mint vidéki laptársainknak, bogy kz iiyen, a sajtó méltóságát mélyen sértő s a szabad véleménynyilvánítás korlátozását czélozó eljárás ellen ők is szót emelhessenek.
»«, hogy ai orvosaik iránta való aaarel. , ¦» ¦*' tetőpontját érts, Iaogy imádottja
CSARNOK.
Egy kauér bilgy.
^roljtatá*a é» véfei
Gondolhatjuk min5 érsaim-k fog l>!ko*jlalták >s orvos lelkaie'ét, midón a* tcsara ért és subadon léleksett — Nem tudta tjlrg^é magyarásetát adni ason körülménynek, mely s n6 hangulatát késfibb as övével annyira asonoeiiá. Ifja^ asivét oe beinek érsé a bisonyos gyanú* sej leien njugtaknitá. Csak most gondoll tiastis as eaaményekre éa küadott egv gondolattal, mely fit as áloabűf, m*\\ brn magát keidéiben bitté, valóra ébreasté.
„És lehetséges es" Kérdette magától. „As elsfl taláikosásra, as elsfi látásra.
Hogy mennyiben volt lehetséges, sít abból láthatjuk, bogy másnap első dolga volt a tettetett betegei meglátogatni.
Midin a beég aserepéi jól játasó kaasuárné látta, hogy mennyi gyengédség rejlik a moaduletban éa cselekvésben, elylyel as orvoa feléje köseledik, öröro-tól dagedostak rötsapiros gömbölyű ar-oaái a agyosfik diadalával gondola magában : .Es már as enyim" I
Rövid id6 alatt napos vendéggé vált a fiat*] orvos a k—anárék háaánál.
Midőn as asssotfy*^Rr hogy madara már eléggé bistos sár alá vs o hely es-
tet is követek csapongó ssive másáldoiat után is vágyott, más rabot is óhajtott kalitjába, másnak is megakarta rabolni nya-galmát, mert egy kacaér hölgynek nem elég csak egyesek hóddal*, fi ssisakat akar látni láoainil, ssisaku ak akarja Ivenni ay agaimat s ugyanannyinak akarja megtörni lelkét s dösteni aveasély torkába, mert sserelem atáo kejeigo lelke hamar megunja as imádókat és kÖny-nyelmüeo veti el asokotk egéss seregét, bogy játékát újból kesdbesee.
Egy kacsér hölgy eseteim* vets-
Második sldosataul a helység derék anitóját asemelé ki bfieUnk reményével ason bistos gvfi»ei«mnek, hogy ennek meghódítás* jubban mondva önkényt való meghódítása sem fog nagyobb aehéasé gekbe üti kooi ; fit ia elfogja j6l ssovött hálója, benne is imidóinak ssámát lá-tandja nagyobbitv*, fi is eedvn fog lábai •lé leburulni és sserelméért köajörögoi. „Oh hissen es fö!aéges ! -
De-de, hogy kesdje. m-g já'ékát ? Nem kellé aokaig gondolkodnia. N«ki nem lévén gyermeke egy te ivérének leány, t vévé magábos s fit akarván felhaasnálni bistos esskoséül kielégithetlen óhsjtisak, vágyainak, as értetlen teremtést, a kris-tálytissta leányt.
A tanítót eiőhivatá s fit a leánykának adandó magán lecskeórák elfogadására kérte, Et keidéiben elég sikeresen épiié tervéhes ssükséges szövevényeket, mert mindig talál, ürügyet arra, begy a leányt a lecskeórák alatt hasujrói távol tartsa s atokat as fi ssját lényére és sso-rakostatáaárshs^nálhssaa fel.
A lelkiismeretes tanitő ketdetbsn semmit aem sejtett a fondorlatokból s a osábitó asssony elöérsekenységét és barát ságát jóhiasemüleg a kajtnárék jóságának tulajdonitá a inkább a fér] kedvéért tévé' ha néha a lecskaórán kivül is megtisstel-te őket látogatásával.
Aaonban a nó csélját akarta elérni a lecsk-eorák által, mi jólehet már h< asabb idő óta tartott, még távolról sem bistoaitá sónak sikerütésérfil. Látva a ©redméoynélküliaégét, ayilt vallomások által nyugtalasitá a sserény és erésyea lelkű taoitct, ki jóval is inkább becsülte és tisstelte a férjét, bogyaem anfi caábssa vainak engedett volna magát ax asssony furfangos ssessélyeinek, miért is minden aJkkJuaxnal tagadó válassssa.1 vetett véget a nfi bi¦odaírna* nyillatkota'ainak.
Mi dón kísérleteit meghiúsulva látta bossacseihez tolysmodott s ss orvos a tanító ellen bfissité, kiről rágalmakat koholt. As orvos ast. Írásként hitt at asasony ssavainak miből salán köste és a taoitó kön bevés asóviták k^leikéstek, minek meghasóoias leit a vég«.
Eisol sem ért cselt, tebál lérjétámi-tá el hamis vádakkal a taoitó eh-o, ki oek a férj rög lön felmondta a leczkeórát kat annélklil, ibogy a helyset bővebb me^vissgáláaába bocsatkosott volna.
A nyugtalan lelkű aaasony már moat ujabb terveket kovácsolt. A legfőbb ssellemekst kísérte, romlott lelke nem kiméi é meg magát a ssentséget s elhatáros-ta, hogy a helység popján fogja ujabb kísérleteit me ;kesdeni a rajta bisluaan győzedelmeskedni fog.
kösött kellene is vilasttanom, miadeo I habosé* nélkül a vagyont vetném el, :
Fölvettem még egysser a levelet, bogy talán less abban néhány asó, mi est a gonoss tréfát enyhíteni fogja.
El volt ott mondva, bogy iparkodjam áj állomásom elfoglalására; de elűbb Pahokra menjek, hogy bemutathasson annak as angyali asép éa jó leánynak. A 300 forintot is asért küldi, hogy ügyei* mát miJöbb reodetsem.
Végsorai esek voltak :
„Eddig úgy ís tudom: oasseaaidiál esert a terjedelmes irka-fir*áért; mert mint aféle tórvésraséki patvarista nem igen állbatas atyatiságos lábon as olva-sá*eal. Na de lega ább most as egysser kedvem asennt kibeaiélhettem magamat, éa hossá megvan még as a gyönyörűségem m, hogy replicát se kapok rá mindjárt s igy elég idom van a megírtak fÖ-íött őröin..
„Már asutáa kedves öo«ém t« akar moeulyogss, akar károokodol, am mind egy. Áldjon meg as es Iaenem!
Sseretfi nagybátyád: Vágó Gedeon.-
Na. ssrvua Béla 1 Lsé>t hallgatott hát két álló easteadeig a te Qida bátyád. Asért k&ldös'o két esstendeig néma mal-ványokkai a haíi gissét. hogy most egy boetédrs Uvélbea, visasaiojfott epéjét egvsserre kiöetae
Eh különbé., mit nekem mind** 1 Klhstáros'sss, - b&gy rögtön Margit-ssi-getra ráadulok és tudtára adom Gisellá-aak eei a bolond komédiát. Megmutatom aeki a tiaates arcsképet, melynek U-
Ness tudU ni ként kescje meg bis. tosan gjóselesare -eseti üldöaeaeit. Hoessas gondolkodás után végre abban állapodott meg. hogy egy előre átgondolt csel segítségé el a papot írásban hívja megmagáhos' mbelyt errs kiailkoaó al-kaJm* less.
Férje déiutáo hasalrél hivaUlos ügyben eltávozott s igy s nőnek több órai egyedüllétre bistoa kilátása lehetett A kedveso alkalomnak, engedve, iróess-kosl, tintát és papírt fogott és reá aj kö-vetkesóketirá: „Tisstelendó lelkiatyim I Egj mély b»aa: terheli lelkem et, mitfil c tor ed elmés megvallásután ssabvdul-hatnék. Déiutas férjem távol less s erre as időt legalkalmasabbnak találom as ő távollétébe*.. Remélem, bogy sgy binkodó nó kérelmén ak engedni fog és jóakaró réssvéte és vigassa által fájdalmaimat enyhíteni fogja. Tehát három órakor . ..
Aláaatoa ssolgája K . .. • B . . - Rózsa
As illatos levélkét öassebajtá bo-riiéksba saru és cselédje álul as illetékes egyénnek alkuidé.
A tisstelendö mély megütköséssel ssakítá ketté a borítékot és iigalhím lelki állapot fogta el midfin a levélke tártai mát attutá és a jól ismert neve ulálta a sorok írójának.
Mély ítélő tehetsége és komuly gondolkodás módja cselt látóit s a nélkül, hogy elbalárosásra birta volna magát, fogta kalapját és a levéllel kesében a ta-nltóhos Bietett, ki jó barátja lévén, elfiite a kassnárékkal váló viasonva s hirtelen megssakitása smerstes volt.
„Kedves barátom — vsvé fel a ásót— ssabaditsoB ki kényes heljsetem< böl !• s a levélkét álnyujtá . A Usi'ó e sorok olvasása után látva as aláírást öa kén>teleotll felkiáltott :" ujabb kísérlet bogy e kétes hirfl nfi fegyverét öa fejs ellen ! rá nyomta. Miadkét eae'.ben gyösm fog. Ha elmegy bossá mii semmi esetre sem ajánlhatok, roaas követkesményei lőhetnek, ha nem megy el. akkor boeluha-ragjat fogja felkeltem, mi unitén vesse-lyeket hushat, mert e nfi eser alakban tudja bossnit kiterjessteni • a?m irtósik^a a legbünösebb cselekményektől. Mit fog tenni ?
Aiissleleodfihoassasangoadolkosott L1 menjen agy roas hirbin álló afi lakása ra ? Kst hivatása nem engedheti. Félt attól is. hogyha a kérelemnek eleget nem tees, s nfi bossuja fogja fit sujlsni. Végre abban állapodott meg, hogy inkább a legsúlyosabb követkeaményeknek nés e-léje, aem hogy hivatalai megsértse s as aassonynál való megjelenés hírébe essék.
A nó türelemmel laposgatá egy as fi érdeklődéseit kielégíti könyv leveíeii s várta a megjelelt Óra elköselgéséi. Mise köaelebbre jutott a mutáló as óralapján á háromhos, annál nyugtalanabbá Ifin as olvasás, aoaál inkább tokosodon isgatott-sága. Valami mégis nyugteJanitá. ... A könyvet letelte éa aaoo gondolkosott. önként fogadja majd a tiszleleodfit. D- hia ba volt rárakosáea hiaban is saámlália a pereseket ; három Óra elmúlt és négy is de a vigass'.aló ée gyÓBiató lelki a>tyj« aem érkezett.
Ls OBérsetébea >aló mély|sértés is-galottságát a legnagyobb fokig felcsigás-ta és megsértett érzetében gonoss bossa terveket kesdetl forralni. Sóki es osak játék iévén, lerrével csakhamar késsen ¦olt.
lajdonosát Qida bátyám az én szivem királynőjéül válaastotta. Képaeitem már előre ast a kedve* kaemagast, mely aj-ktairól cMSg, ha meglátja a tisstee anyai srosot.
Indulóban voltam már, midfin há-sigasdáai asolgilójs bejölt jelenteni, hogy a fíakker leet vár.
As aresképet magambcs vére, tá-ˇostam s te! óra múlva a ssigelea vaiék
AJig tettem pár lépést a sétinyOD} a legelső padkán Gisellat píliaotottam meg. Ott alt lehajtott fővel, gondolatokba melyedlen, halványan, asomorúajt, mi agy sseovedó sngyaL Kesebea nyitott levelet tartott.
Valami pokoli érsés markolt asi-vembe.
Hah! Egy levél 1 Oondolatokba mé lyed fölötte. Ssemeibe kön vek lo-póanak.
Árulás, ármány, csalás, oaalodás!
Megvagyok oaalral Oh osak ea kellett még nekem. Hány okleveles ördöggel támadott ellesem a pokol?
Ab éa telkemet is negasállu Be so-bub secrelériuas, kit a nuvelU-iró Urak „soldtsemü aaornyeteg"-nek kor esst eltek : a féltékenység
Laaaaa, oseudeseo, mist a martalékra biBtosan kussó kígyó, koseledtem
OKTÓBER 1886 24-én
Midin férje hass érkasett siráoko-Ó é* paoaasió hanggal sietett «léj«, ho^y jár régóta lapaasUlja, férje vele k-v-^et gondol At nem szereti egéas déluUn k«-resa'til magára hagyja, mind kQsdiiae-k«a ksll áteanie, mert : „K«pae1d ked-res férjem, fulytatja as álnuk asasony. —. adva ast, hogy U távol vagv, folytono* láborgatásnak vagyok kitéve; ígT 10» u logy te távol vohál, a délntási orakba« jisooyos ürügy alatt, mert jói tudod, bogy távoliéledben senkit mo fogadok — jöu be hoasám a helység tiaatel«odőj« «« t6. ged magakart c«alai. -agr-m tn*>g*.kart gjialátn'. Kérj Min es boasut k Tán!'
A férj. ki nejét tsereite é* beiruii. iáit valónak hitte, boasai eakfldött b<>gj ífjét megnyagtsaaa és egy ha férj jog,,. uaretett oeje irányábau védői ladja. X uf> fél elégodettséggel hajtále f^-jét D.r01. ira és várta - bossa óráját. Aat hitu, hogy férje legslább is piaalolylyal fog elégtéta,t kérni a tis>tnUndó-fil, merényletéért, mit annyira fejéoi ssedett. bogy költött sie--epét maga ia vaióoak bil'.e.
Másnap a férj o^m asólt nejének éi k&teloaaége luda'ábao as egéat dolgot »»d-Uvél alakj4b*.a elkttldé a kerület espere. sének.
A jóságáról éa igasságáról iim.r: «sp«rM baragjaoak" sgéss súlyával olvaai a vádakat és oaalódáa hasgjáo ej'.é ki cinket: Hát nDoyire vetemedett toíoh védencseni. as én nevelt fiam, kit miadig tisita eréoyünek és ssilard jellemlloek ismertem ? Nem est nem kihetam.
A tisttelendŐt magános bivatá.
A tisstelendö fé'íg ismerrén a m»g. bivás oki>so4t, tudatában ártatlanságának vévé magáhoi a levélkét » a laoró kíséretében as esperesbes indult.
As esperes komoly redőkbe tost ábrásattal fo^adá es kövatkesóen asóüti meg : Kedves fiam ! Tudod e miért bi*tt tálak? Ssomora hireket k«ll felőled bal. lanom — fájdalom I — holott én mindig erényesnek és kötelességtudó bfi. páasioe nak ismertelek. íle e« ellened beadott vádak igasak, ugy mától fogva aitessitulak magamtól, mert vétkeidért as Urnák »u-lyos átka fog váilaidra neheaedoi • írj oem maradbatnáltovábbra is védeocssm. Mit hoshstss fel mentségedre?
Isten látja Islkemet — feUléi 111-telendő — én ártatUn vagyok é*tti**m*l a legkisebb büo sem tnrbeli, mtn u egéss osak rágalom és egy oaelfa asaaoat bossujának ostora. Ima itt a btsonyitek* Erre atnyujtá > .eveikét, melyet oeki ¦ a kassnársé irt. „Egy mási ; éifi tanúval ia bisonyiibatom ki kün varakosik reátm.*
Bebivatá a taoitót ét meggyfiaódott a vád alaptalanságáról, mely védeucsét terhelé, mely csupán egy aseasélyea »••-ssony vessedelmm játéka.
As esperra örömtől sá^ársó mosolygó arcsal Öleié keblére as ártatlan tisste-lendőt és a Meretet hangján monda: „Hissen oem is hittem felőled!*
Hogy aionban magát sértve crt«tt férj előtt ia as ügy tiastáava legy»n, as es-peres magi bos hivatá.
"Ugy saját, r.Umint a vádolt egréa érdekében, a komoly ügy «lint4sése v«-gett ssemélyas megjelenését mulhatl asj a legrövid bb idfi alatt elvárom."
A férj megjelenésekor a tisstelsa-dŐ és a taoitó i# jelen voltak. As eeperw rövid de nyomatékos asavakban Up<es<« le neje álnokságát és bossá való hüties-
láhos.
Lgéaseo hát- mógé lopóskodva, a oyitott levélbe piliaatek. sapadan. Ördög) vágytél lángoló tekistatiel. Férfikés vonásai.
Olvasom.
„KedrasOiseUiml*
Hah! Tebát már „kedvoa!" Tovább olvasom. vÉdes-s4iyád ma irt levelet Judith nasiédnek, hogy 28-ara okvetlenül hasa hossou. Alig várom a viesontlátást. Végre, ssorgos taaulmánysidst végesvéo,
égessen as enyém."........
Nem bírtam tovább olvasni. Mío-deot értettem.
A féltékenység, a doh lúlfauité idegeimet. Reaikeive, ököl be ssoriutt kesékkel Léptem Gnella ele. Ijedten, ré mftlt arcteaal ugrott fel fi ültéből.
.Gisel.a. kegyed engem ámiloti.
Alt as ensbert «• megölöm. Megölöm___
Ö vagy écl Kgyiküokaek vesani kall." ' Többet nem bírtam ssóiai. A levelet kikaptam kesébfil éa ksgyetienül I kesdtem marcangolni.
Gisela el asm birta gondolni: mi lelt; osak nésstt rám köayásott ssemek-kel.—
Végre megsaolalt: „Béla, — as Ia teáért! — mi lelle? | Valaki elámítottá. Ssoljon! Lssss úgyis { válaunk kell.- 1
„Elámított valaki ! Válnunk kell 1 i fis mindest kegyed ilyen hangon mondja I még moat is?! Hahaba 1 Milyen irgalma* ssít ! Mennyi jósig ! Hát ast biaai : i még tovább is játsuija velem as 6rüU' Itel?! Hahaha!
Talán még most is ott kaciagnék a I mkj-gitssigeti sétány ama bisosyos padja lelőtt,- ha JudilB kuaaesosy iBter*eetióia I télbe aees ssakit. L¦ ulial nem maga Ijött, hanem a kosnornát küld's; aki kft-' M«b«s) e>peo olyan respecalandó ellen-
ség volt a sserelmi stratafis, asttmpontjá-ból, mint úrnője, sót — amennyiben > végtett c*-atftk oktatólag katoak — méfc (ha aem csalódom!) reipeotaJandóbb.
Es attai fi is msfcdöbbrove állott meg ttsste* távolban, megbaj otta magát és elhangicaálu komornai bájjal, hogy :
,A nagyságos kiaaMsoay kéreti a nagyságos kisaassonyt, hogyha has* mél-tóstatnék sétálni mert s nagyságos kis aassonynak pakolni méltóst.tik."
Ott aamtáa bárkintk is bajos voll volaa v.lami érsékaov jaJeaetet inscsesi* rosni .Romeo- és Jnliá*-ból.
Giaella is csak ke^ét nyújtotta • késfogás kösben sagva mondta; .Irjosl A válassban mindenről fBIvilágosítom.*
Asután eliárosuk mindketten, t* m*g néstem utánuk keserves képpel, tsl-dult ssivvel. Nem mar-dt agyéb neke* mint Máriásként airni álmodott boldof-ságam romjain.
Megoaalatva, elhagyava!
A megalástatástól imbolygó léptek kel távostam.
Meg-megkapod a gondolat, h°í7 elbuC4Usom a világ'ó éa megkeresem • n;agamat mélyséces Dunánk fenekén; de visssatartuti « boatd gondolata.
Várjatok!
Háti velem jobbtól. b.TÓI játékot üstök, majd megmutatom én, O"(tJ ügyesebb jáUió vagyok. t» és (oL°* a óljára kaotagai
(Vég. kö».)HUSZOKNEGYHMK ÉVFOLYAM
ZALAI CÖZLÖNT
OKTÓBER 34-*. 1886.
a^t, mit a tanitó isaroaitett ¦ figyelmes i*ié a m-goaelatott férjet, bo«y neje életét (obti.o •ssmmel kísérje.
NagT n.egülkö»és»el h.llá a férj • •KitknW* kovetkesAkheo vál*sso]t ; Urano oaós nagyon csftlódo.k, Én sok. K,l j..ut»a ismerem oAmot semhogy í ]yeti xlapUlaa híreket felőle eloldhatnék. Kérvm ennek fon oa biaonyitékát, ku,i>Dbai> én önöket rágalomért vádol a i fogom.
Ididon látta nejének sajti késiráaát, megdöbbenve viaasariadt, a lőréikét ki-pj ,. krif"OÖI, mély alkee-rodés lukrötott tiiita arcsáról ¦ ssemei elborultak. Alig h- ih» Ó haogoa kért bocián.toi é* eitá-fosuit a levélkét magával vivén.
Li.ó ottbon i
smmit hd sojte.t »¦
jt Molyt e«emóoyekrol ; d* arról volt tmi»niá**r hogy férje minó (.gyben tavo-Wu h»tuirói. Heve* nyugtalansággal *>rta uhát megjelenését és mio: rende-ttü Niíoielt, mosolygó nyáj»M*ggsl meni eléje, mi dón bírél vévé megérkeaéaének, da • térj* komor dalt sret vonásai véas-jos[ó felhők köseledéaét sejtette ral«,
A térj egyeneeea eectbtjába meat tt at ajtói elsaj-'S. Lettlt egy ssékre és ^od^i-tukba merült. Csakhamar felkelt m pisitolyait visagálgatá. Egyet kiválass-loti . lobbi kosul és as asstálra helyeié Arctáról leporgo veritek cseppek bease-jéu-o •i"T»»aflD kusdő eUsántsagról tanua-kod*o»k, mrdoo a pisstolyt ssebébe tévé éi oeje ssobá; bt> meat.
A oA egy -könyv olvaaisáral volt elfoglalva éa as tatul sál ölt Hirtelen faláilo't éa kérdő tekintetet vat«ti férjére tnidÓD es feldalt arescsal és ijetatő haraggal eléj* áJlott.
A férj minden bérese tő réssUtesést
tiaeanégv frl 87 kr Melj lobbiét maradvány a fSrendaaoség megállapodása folj-tán aa alábbi jétskoBv cséío iit«set«k kost oestatott ffll : a.) a megjei ssefré-Djeko.k 100 frt, b.) • íolso-rajkl tliská-roaultaknak 50 frt, c) a n. kaaiasai eam-báa alapiak 100 frt, á.) a saidi IBakáro-alltaknak 34 87 kr. e.) as erdélyi kosiattvel&déai egveaUletnek 40 frt. fi a kaniaeai árvaháanek 30 frt g.) a .esabad-Si«" ssoborre 30 frt. b.) ai írók MCély egyletének 30 Irt. vagvia 414 trl 87 kr. asaa : negj-asástisennégv forint és nvolcs-vanbét krajcaar. Essél a jegvsofcönyv aaoak megemlítésével, bőgj e jótékony caélokra fordítandó óaasegaek rendelte téaflk helyére leendó tovabbiláeira dr. Tubolv Qyaln társasági peasléraok ur kéretett fel, beairatolt éa aláíratott. Kmf. Horváth Károly a. k. Dr, Tuboly Qynla ¦. k. Baboaa Láaaló a. k.
Gynia városankben if d é
y y
jó birnevéoek örrendí téoeaiamtó meg-érkecett. ¦ a táucsfulyamot aa Ei >inger-féle uj épületben e hó 25-eo megkes-dendí. A beiratási Knoblocb Frigyes urnái Axeoti bánban eeakoaSlletaek. Ajánl-jok a tancskedvelók pártfogasába
— Al országos kiállítás lomege* megtekintése a körSIményekbes kepe.: jói aikardlt. A feMrkesésrJl már mait aaamank holott tudosisssl. A budai allomaitól táraaa kocaikon vonult as egéss társaság aa alafuion, láncsbidun é« Sugárúton it a regi lőiolde épttletbea. Es alkalommal többen — mivel jól érleaitve lk ildíj kifiék
nem voltak — bolott ai ssintén be
j
iteldíjat kifiiatték, volt aa 5 forintba
asámitva. A asálláKk legnagyobb réaat a lövölde-épületben ason kiv4l a Stuár- é K
p
aellosve, a'levélkél vévé elo saobjébol a ltoa éa Kiapipa-ucsában voltak. Aa ér-
»poo 9 óra után, mtod
:i
irut ?„ A aöaek egy elfojtott ,-h" ja ballatssott •¦ írás megpilUalásánál é* lompa remegő hangon feleié : „I•merem*
volt «nnek & levélaek ?
SflD
Tudai tvkftro
900 telriodaló egyuerre meat a kiilli táa megtekiatéeére Srulili Benő aliapao úr veaetéa- mellett. A kiállitaai igaagatóaág ptTillanj- előtt Schnirer, miniaieri uoácaoa fogadta a tánaaágot é kifj h il kil
j
,yté bAagoo. "Nem feléig agy felölök én !¦ Hiodeat tudok, hiibftD nt*g»doád. Te engem mngosaltál, me^gjaláitud, hirbe boitkd bitómat ¦ m«g*eai.iKéd bo- k l
és kifejeste, hogy ily tekintélyes saám*
t- bao még «gy helyről sem érkestek Iá-
mat és eloidésted .-ját veaiiMlet. Esért
taeg kell lakolood ! . . . . Siámolj 1 leddel 1 S a piástul ji etórsgadja
Mi-
p L»|oi I 1
g) j
klálu • hölgy • kéi-
lb é
| Mgbe^tt eo rogyott a fé>j lábai elé.
Minden- meg--------------------—
Siartit mir oeco vigmbeté, mert a pusU.y durrtvaáv* fétba atuciU éa a golyó T«ffset.ea o»apá»* örökre eisémitá.
MidÖD a férj iwreieit nejét eleani iálta h-o<c>« k.4liáaban tort ki : „Mit tet ék á
tem !" a piistolt tkját •¦Í
íriüjomá b
p j j
de ctéh tévMtte ét •¦!ˇ« helyet? mel.ébe túródon a golyó, miköibeo hörögve rogyott a padlóra.
A kia^áara 6$ duir«Ba*ra befutott caeiédek éa uomuédok »¦ aataonvnak már caak életielen KMtare akaduk éa a férj alig hatilható haogját hallották :
•Bocaáwatok meg I — A gyilkoe éa
H i r t k.
— HeghlTÓ. A oagy-kaoisaai la-¦itói jaráikor J. évi oovember hó 12* én re^geii 9 ór.kor », oagy-kaoisaai polg. Uk. nagy termében t&randja reodes óasi kötgyüléaét, melyre a kör tagjai tiastel«t* tel megh.Tatnak. Tárgyai: a) folyó Ogyek -lia«téae; b) .Bírálatok a taaiiói Qléae-koo' caimü, Webar Aotal tagtára ar áltai kidolgoaott tétel megr.Utáaa; ej gyakor-l»i elAadáüuk: Borookay Károly ur a mstgyirayeU- ¦ AUmano Mór ur a -•aioianbói ; d) Netán, indítványok. Kelt N-gj-lUoisaán, okt. 22. 1886. Htjgató vándor járáiköri eloök.
LesxámftU. A kiállitáara ráa-duláa forendeiöeég« Teáséról aa alábbi jegysAkÖoyr kötiéaére kértrtt&sk fet: Jegyaflköayv. Felvéve Nagy-Kanisaán, 1S85. évi október 21-éa 8aécheayi tér 8. •aám alait, as oras. kiállitÍar& 6 frL réas-vét j«gy mellett 3 o*p> bad»poati lariós-kodáara alakalt tiraa»ág pénsUu-ának láta tárgyában. Jelenlevők aa A kirándulók töra»köoy*e át ül
kitttat. hogy 4 bb h
y
üaiUleti
jegy adatott ki, továbbá, hogy 631 tag
mán é 6 frt be vétel estetett------4656
frt. m-l«ből kifisettelett: 1.) Külön ro-na'ér. ,313 frt bi kr. 2.) Lakásért 830 frt. 3.) Belepti jegyért 375 trt 40 kr. 4.) A kfilöa vom-t kiessköaléséért kiküldött •samlájira 40 frt. 6.) omniboasért 453 frt 75 kr.6.) Bérkocsi irt 25 írt 90 kr. 7.) kártérilés 9 frl. 8.) NomtatTáoy okért 38 frt 40 kr. 9.) JaíréBTért és elkémsi-ié*éér. 48 fri 56 kr. 10.) B«lépti-}«fcy«k
vim aváltásáért 24 trt- H-) Jutalmaaá-M»kr. 20 frt. 12 ) 3ttrgoay, lereleaés, la-¦ri*, -ip-d.áJá* éa agyéb költség 61 frt 58 kr. v&gyit ösaMae0 4140 frt 13 kr mi leasámi t.tváa a befolyt ösuagbol, marad t*M>Ut 414 frt 87 kr. mm: »««yaaá*
togatók. Majd a főváros pavijloaja elótt Hfcth Károly ttdvősölte a .átogaló-kat. Kár, hogy a továroai köaönaég és sajtó helyes értesítést nem kapott. Mindet ült mint as egéaa Zala megyéből egy-
látogatókat, emlegették a fel randáit társaságot, holott oaak Nagy' ICaaissa ét vidéke volt ott képviselve. — As ünnepié* fogadtatások atka ki-k tetssése sserioti iráoyban meat a kiállítási psrilloook megtekintésére. Délben egy kisebb baoquette volt. melyen vagy 20 — 25-en vet »k résst. Ou volt Királyi Pál, Uagar, H.l képviaelok. Királyi gyönyört, toaastot mondott a feirándulókra. Ha eleve értesítve lettek volna a felráadulók, minden eaetre impoaaetabbá lehetett volna tem a társas ebédet ia. De itt már k.sdetét vatte a stéthac** ¦ ettől fogva ahány Iá togató volt, annyi felé meat. L4 a tömeges lalaJkosáa és egyfiulél caupin 18 án
-*.e ismétlődött ajbol...... a hasa-
induláskor. Volt akkor nr>r, viaaaa-élés, tagolódé* ! A reode^k cs&k óriási eróf easi testei bírtak parioy i rendet is tartani. 7 óra után volt as indulás. Kaaisaára hajnali 3 árakor érkeaeit ¦ vonat. Mindenki örvendett a basaérke-.éaaek, de külöaöaen a readeaők. T lami édes emlékként aem igea őri senki e pár napol, mert amt as ottléteit legkellemesebbé tette volna, a tömeges együttlét n«m volt meg.
- 1 klrándöláí ilHoiatj*. A Is.
tényei tsolgsbiró, Ztrha, Hintéa lobb jirá»ában, hogy
egyént toborsótt
as orsságos kiállitáara a Ntvgj-Kaaisaáió induló tömeggel rándalj*ntk fel. őt magit komolyan intette or«oaa,, bogy n< menjen fel, mert lábaehje volt és tartott as elmérgedéstŐI. Z*rk» as»nb«n min dea áron réast akart Venni a kedélyesnek igérkeso ki rándulásba a, s fel is meat Peaten a még alig hegedt seb a sok jirás miatt riaskadai kes-iett; ti felvakarta, ¦ enaek folytán elmérpedt. Bari tai ajánlották, hogy menjen klinikára de nem fogadott tsot. Haas jött egéss Kanisaáig ; itt asonban roassal lett, lába megüsskoaödött 48 óra maivá kimolt. Még, fiatal 23éTes .olt; ¦ aafjoo te-vékeay ttastviaelőaek iamarték. fiögtön b-Jála miadeafelé magdöbbeaéat éa ált a láoos réasvétet keltett. Tetemeit f. hó 21 éa •¦állították el városnokbói. Legyen könayü neki a föld!
— Gjáaihlr. Ss.b egyik kima'aiió hőaéaek, ahi Károly honvéd esredeaDek oaal-idjá gyáss érte. — A nagy hassfinak öátve gye ki asámos évea át elroaalt magány ban, a hü férj éa hsz.fi gyárainak éli, taiáa egyedali volt már, ki ai egykor n.gantalt honfi amiéket kegjaiatial Örsé; — igj asokott aa leoni nagyjaink-k.l aiidöo at eaeméayak aainterérdi lelép — feJedésbe megy. íme nenwü tftr-tenelmüok korasakalkotói egyik öafel-áldosó hóaénok neje elhunyt, s a kiérdemelt kegyeietnyilvánuláasának vajmi' kélyjele. Talán megbossa sí idfi.—^A < kád ált*! kibocsátott gyájaievél, mit 1
csak aaért, mert as elhunyt 46-diki hda 1 nejének egyetlen fis, as előnyösen is-iert Lenkey Károly tárirda-tiast városnak lakosa, teásunk köaé, — e mert hmEui köteleaaéftinkBek ia iemerjttk, —a kÖveikeaA: .Zidoríalvi leakei Leakey Károly míatfia. Len ke r "mmaférj. borai Böck Bertalanné mim leánya, ugyaaját mini gyermekeik és asá-moa rokonaik a*-vében*somorc>do:t ssivvei jelentik : néhai zid őrfalvi éa Len ke j lenkei Karolj 1848/9-iki honvéd des ösvegye ts^letett: Preidifó Mari ának roljó évi október 1-in dél-IÖ.t 11 órakor i te65 ik évében, taivazélhűtés kö-etkésiében tArtént gyáaaoa elhunytát. A boldogult hftlt tetemei folyó bó 3 án délelőtt 10 órakor fogaak a I1.1*. saaidki róm. katb. airkertben örök nyu(t*lomr-tétetni. Kelt Ptusta-Ta-kony, 1835. október bó 2 áa. B«ke btmrJn!'
— örült ftgynök. Napokban egy igyoö.i (illitóUg oseh-ssármaaácu) járt ároauakbaa. lanen vasaton tovább
akart utasat , de a vaspálya-állomástól a kapitánysághoz vesették, mert mint ades ataáót nem vehették fel. A kapitányságnál egyeőlre a rendőri saobábaa helypstek el, dn itt sem soká leheteti hagyni, mival k«bátját. mellényét levetve gubatlaD Uit le egyik sarakba éa folyton jajgatott vsiahánytsur egy rendőrt meglátott, — hogy őt Makerják ssabdaiai-R«ad őr-orvosi réleméay alapján beadták a helybeli kósfcórhás megfigyelő oastá-lyába. Id* aem ment el fegyveres read-Arrel, hanem egyik tisstviselőnek kellet baráta&goa kMM^élgetés kOst a kórháaba kiaérnie. Ugy lausik uldoite'ési mániában asenved saegénj. övéinek távirati értesítést küldött a rendőrség
— Gyaaihir A kóvatkesó gyáss-jelentéat vettüK: Nagy és kis barkóosi Barkócai Károly és neje Forster Vilma Irén, Elek, Lm-ió é« István nevében ia asomorodott asivvel jelentik felejthetlen leányuknak Ilonának Sftmegen október bó 10 én. eletéoek T-ik évében , hörghu-
útban történt elhunytát. Béke hamvaira !
— Épen most TflMztt uon ár-
' ndetm hirt, hogy Kim Jóaaef, hírneves kö^tóok a kereskedő ifjak öoképső egy-nfk megbiváaa folytán november 7-én »sas asumbatoa felolvasást fog tartahi. Bővebbet caak jövő asámuokb-n kÖ •ölhetünk ; asonban már ma is figyel-mestetni akarjuk olvasóinkat aa érdekesnek igérkeso eatélyre.
aage) ujabb időben legkiválóbb orvc ink által igen jó eredménnyel alkalmas-tátik Btogorok, béauláaosi és csuios bán-talmsk elhárítására és megasöntetéaére s e oséira legjobb hatáauaak Djilvánitják a Bráasy-féle lóiborstesst. Erre voaat-kocólag dr. Lórincsy Ferencs ur a k. k orvosok oraa. egyesaletének titkára, dfidó és aaivgyógyáss, a kővetkeső levelet in teste Brásay Kálmánkoi : .Budapest 188Ö. márt. 12. T. Brásay Kálmán n»gy kereskedő urnák Budapeatea.Csusoi(rben mi ti km) báatalmaknál, as esen betegsé gek követkestében ^yakraa fejlődni ssO kott saivbsjok elbáritüsa cséljából, valamint saámos betegségnél, egyébb gyógy batány mellett igen caélaaerÜ as ttgyae-
ese'.t bedöraaSléakenő-gjaró gyógymód (massage) s eaeo m& vei étnél aa Ön által késsített kitttDÓ ossaetételü aóaborsseast
linden esetben igen jó eredménynye ssoktam ba-snálni, ¦ Így ast mindenki k ajánlhatom._________________
Lapveséréa kiadó: SZÁLAT SiNDOB.
Felelős tserkesstÖ : VASS ÁLH08. Laptalajaonot: WAJ0IT8 JOZHEF.
Nyilttér.
űzte!!- M üdrtő itat, hatásnak btzNyult köhögésnél,
ét
lattoní Henrik,
Ervén Lucas Bols,
k. k (tof LwtwantM, k. mad. H«f-LiaferantM.
AlmpitUtott 1875. Amslerdusbsui.
Curaeao-Anisette,
u orsxág elsó ttzléteiben cészletben T*nn*k. 2615 6-10.
YTTTYTYTTfTYTf
I I I I I I II I I I I I I
Finysraaéa,
•utlei
500,000
BMrkt
Jelentés.
Asyeranisiytk u illám által
Meghívás a Hamburg áilam álul bistositott nagv péaskiinnolái
nyeremény-esélyein
való ríi«»ételrt, Belrekb^D
• BillH SSO.44O márkán
feltü okretleaQl Dj.rvtik Fián aUayös peDakisorioiaa terviie-rfllef Saaieáliitott oj*r*aenj**i, veij^k csak 100,000 •onj'gvbó! állanak a kö-*etkeadk: t i
A ISSBStraM ...Mt 900 000 marka.
1 dij 300,000 B.
1 °7 200 000 a.
> . 100,000 .
1 . 90,000 a.
1 . 80,000 a.
9 . 70,000 a.
1 . 60 000 m.
1 . 50,000 •
1 , 80,000 •
t . M.IIOO m
3 . 15,000 a.,
26 . 10.000 m. 5000 S.OUO
SM 07 ÍOOO •.
512 SIS
15
61
64 31730
90 3950 3950
l»50 .
1000 m. 50" m. 300 a. WO a 160 m. 145 a 114 a 100 a 94 m. <7 m 40 m 20 m i 50,500 m
106
melj Djarenéajak néhány bóoap alatt.
hit oaitálrbaii okretlaa baaaiai fopiak.
At eliS D^eremáoyhOBáa bÍTataloaan janin, to^ra állapiuatotl mai, melybe! 1 *I .red aor. caak frt 3 (0 V 6 ¦ i fel ered sori caak frt 180 v 3 a a*fT * loraj. esak kr. M v. IV, ¦ karel Eacn am állsa által MztsslteH sraattl aafajatyafc (orm pedig iil:ott líir.f, i.k; ai tssiai MrsMatss aakil-Mh aelltlt aé| a Isntivslask vMékra la szstklIMttak altilaa
Mindao érd.keh. er.d.ti loraje-ny«k aelUtt uílem aa áilun csiaiaie-vei ellátott erad.ti jitéktarvat dij ¦ álkQI kapja meg. valamint bnaáa otáa a kivatalol nyareméayjefjaékrt múidaD felasólitás D.lkOl
A nysreasay UtnteM ',i- antan. tása általa* kBaTatla.afll aaakft. a61tetík a réastreTokhSS pontosan a a leinif oi sbb liutlarlll
mellett.
Bármi mnfi eiidelea at7 •-t7*aarfl poataataiványoa vagy ajánlott levállel taket8.
Forduljanak unát aerbiaásokkal biaalomuljeaaD S6SS 1— *
f. évi október 3O-»lg SÁMUEL HECKSCHER -«-
b.ok it va.ltófl.tetéb-x Hambarrt.u
I I I I I I I I I 1 I I I I
I 3
OOOOOOOOOOOOOOOÍXXXXXOOOOOOC
Még csak e hónapban
Budapesti kiállítási
í
Főnyeremény készpénzben
Kiállítási sorejegyek-kezelfisége. Budapest, Andrá8»y-út 43. «z.
Eien sorsjegyet kaphatók Nagy-ktni/.van wajdlta Jó
könyvkeres ke désébea
DOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCXXX3C
HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
OKTÓBER
1RDETÉSIK.
Figyelmeztetés.
Ai áiulánoui .aaert, jo hintenek brreaáó ¦ tsbb oldala'** kitfintet-tt >6ikoraa«M k«MÍta«o)ea — Irake)dS*é««o<-i fog** - -ok utáltának U*e& *a atAbbi idAben kittre, flhatárortain, hocj asokon cMmjnrye m*t mAdoiitow • arr* kik ayo »atb»c ujai b*zam k«l & alakját vcntP f*i, t^jec7«xtet»ío »*l ef7«'r»mind »M-jreykint a hudapeati iparkamaránál.
SÓSvBQRSZESZ ^21-3
laaüHk itb Itb. H icas jó háta-
lllMl'f-
d. knl»oöi*a
mnak Intonyult.
Kigo.nitó aa«röl ii ««n féflraM trfaMti í. « Baj (M mé ajanlatot ' >«• Mo.ou. kadá
* '*t " r«jfa|d«laa«k. arny Mtrziltét-ln < jfir*-tyéiv»éá«Él,
»jinlbar<S, a B«nojJb<ii a fognak rtnjét ff
•«•• ilt nyer a aaea. elr.4rol«aa« után Tája a i> a ktJM**'1 "<¦'•<'•'"•- a féjklfam kép.Sdíí Be»-iaara éi annak eltirolitanar
VtoJajJ 319. él 380
akadályozására ei annak eiuroiitaaari.
Ara «? íafí t?eiLe! 80 ír, egy tise.b fiTsuel 40
Balanilati itaaitáa Bagjar vagr oém« miodan fi" í&e
yeWan Í
•Uékelteuk.
n^vsoriT&l «UitTt>,
RAKTÁRAK NASY-«AWZSAII: SoMnfald A , Rehrarta * Taibrr, Straaj
t Kl-10, FeM.lhofftr Jnw.f. Bein JJlt.(, Mai.dai Gj 8 írnbijir
éi Danuch, Matton ea Haber, Praffr A
IV. kerület, Mntpuin kProt 23. siám
Kapfaatú Csáktornyán .
¦ef, Str«bi» testvérek, Or»a«r teatvérek, Fmk J Q , Emmer J.
Vidats-félc egyéb gépek és azok pótrészei
etentnl íz eredeti VidaU fele mintáit (modell) szerint c*akis >z alább irt gyárban tiphitók, mely u feszes mintákat l vidíts féle csődtömegtől megszerezre. azokat is gyártja.
A Schllk-féle vasöntöde és gépg> ár -részvéoytársaság
gazdasági osztálya.
íróin: Biflaífisi mi\-lM\ 51. szám.
111111111111
¦+*
taUr k által MtalaH n Uzáréka) imIiMmiiII |yir
Meidinger-kályhák
el&állitáaara.
HKIM H. FeUő DSbllneben Bécs mellett. RAKTÁR : Budapest, Thonet-udvar.
C8. KIK »Z*BAI>. 1884.
A lcgeUS dijakk] juulma...: B.dlaTS. CaaaellS77, Pirin 18T8, Scch.. ban. 1877, W.li 1878, Tepliti 1879, Bécil8S0, Eger 1881, Trint \SSt
Xt.a.Ic'ttk.x-ei.lE:
HÉC3 BUSARL8ZT HEILANÜ
KamtQftntr. 40,KI. Strada Lipacaui 96. Cortv Vitt. EmaaaeU 3g
Leciolib Hfllr5t-atS uelal8*«! elütött kálrhik Ukáaoknak, iakolak-H irodáknak itb. efjnvrt «• elecAtta kiiMitiabaa. Jüitjr kál^báTal több noba fflthetd.
léfi rr*ax «p(l«ukra, lairUo-kaisUik iaar. éa meiS.
Ai otitr macrw birodulombío 263 t&nodábAo 1824 tu k mi Mei _ Ml ba«inálmtk-m, eiek köxt 74 uoodibu a bécn kerttlatben 508 k»ljb«, 47 Ud 820 kUyk* & bod»p«*ü kertlletbeo.
A mi MeidiccM-kálybliik elórye nvmesak a cs. k. hir&tsJűkbu, orisigm inUwUk-beo fa Tároíi hatiiicoknil, pt.pir«ndekn4i, kórhisaknál, ruaukoál *• jíllíajékoil, p4u-íDtéietekuél te bittoi ló tiriMÍc<iknkl. ip*rrill»J*toknái, asállodikbu, káTÍhUfck tm tbii-ldkben n*f7 ¦ximbu, k*n«n több miat 20,000 magán háukbsn vuaik a ai Heidiiiger kAljháuk hawaáiitbkn.
Ason magkedralteUft, meíjet a ai kéjjbáink mia-d»nütt kiTirtak. tflbbwöröi ntÍB»»»okr» a4tak okot. «, Fi-g7»lnie»tetjlk tehát a t kocfiD*i)t*t saíát *rd»kéb*o n utalva Cjiri »édjejyflnkre — bofj áTJa marat mindenDaBifl birneTBi «• iimart g;irUE*.r jnnk Qtáctáskttol, habár uok •¦KTBieraeo .Mvid.De^T-káljhák* va«T pedif j **» tolt IÍndiBgt>r-káljhák fjssáni ajáoluiiutk ii.
« mi (yártskáoronk ajtajának belli f*l*o g/ári rédjafjünk bele tu flotté.
¦aT* PrcapoklDíok éa irjacjiékek ingyen <íi bérmeűtTf '¦^ 2579 10—Sí
in 11:1111 mi ii i ii 111 ii in
f MEIDIN6ER-0FER

Hiröetés
leli sertésleielíelés iM
Birka bőr eladás,
Gróf Festetics Tassiló ur Ü méltósága ollári és Tasrári nro-dalmtiban Ib86-ik évi jaunár 1 tói I f»8-it év deczember 31-ig uit 3 évig szuporodó mindennemű birka bőrök nyilvános árverés utján elatiatnak. Az árverés 1885 évi november bt 5-«n reggeli 10 órakor fog Vasváron az nrodalmi irodában megtartatni. Árverezni kívánók kelló bánatpénzzel ellátva tisztelettel meghivatnat.
ouAs, október 18-án 1885. Sövegjértó Lajos,
3641 1—2, kormtoj'eó iiámur'ó.
f
POOOOCO Cs. Ur. .uarol2L:
iiaDaialmazott. OXXXXX;
Teke asztal- és teke golyó-gyár KNILL KÁROLY
Bécs IX. Rossau Batha Lövengaste No. 5—7.
Al»pttUtott l&O^.beQ. AjáBlja kblÖPÖ-«n iajáttf ált<. ujod-
».d Mutált tekeuztal falat i.".iv,
9.Ei.relNlor-bauden(<
a legtioonoabb *D(to! kaat»clmkon melyek tekíatra }6*ígil é« tartó*-•ágit ai.Ddfln oái tekeusUI falat falülnalnik éa a nvilett • bi-
soojal Ciadáa olo*5 tnkaaaitaJokvSnt c»ak 45 írtba kerül.
Atio cm. kir. ki sár. iMbadAiniatott Teke golyóim, melyek ai elefánt ccoDtaakkal Uljeteo egyre megy, ajánlom agv é>i jÓt-illáa melicM k9««tke«6 iriká-t. 60-62 mm. ig 5 frt 63 — 66 mm. ig 6 frt. 67—7* mm. lg 6 frt 50 dtraboakia*. ir»k 6* r«j»ok uke w«-talokról ÍDgjeD és bérmentve.
A leejobb
czigaretta-papir
a T&lódi
LE HOUBLON
fraoctia Kfáriu«aya.
Cawley és Henry párizsi VuinMátoktól óvattíc.
t**in payir meimzsfaJUtott Ur. JJ. Ff>h), !>r E. LidTiic. Ur. E LlppatM b^csi »e-gjeifuf] tanazok által, kik s lerjobb ajáoUtót adtak, ugy a kitHoö miadaég, TaUmiat JU ' fr« nem ártalmai tivxta Toltáró), a hogy >t ilyen, « m»y» oemíben
* T a-n-j*- i PUIJ
Lel? Arnoldn&l Béot. L Festaloui uto»» 1.
K6xvettíi» ingyen. 9~ L sukbaa a le
oooooocxoocx
ooooooooooooooooooo
Kibéreltem a bérösszeg előrefizetése mellett draráDtnl a kirel Ferdinmdovecii, Koziroreezi, Bertavai, Bratotecz. 10660/1200 ? hold makk és vadgjümölcsös, bükk, tölg; gjergTán s;b. magTaserdőrieli téli sertés legeltetését 1886 marcz. végéig a talaj vasragJevelese alatt télea lenem fagy, mindenfelé elég víz, arnyéfc sertésnek pásztornak ingyen szállás éstttzelőfajár. Csendórség, négy kir. Erdész kötelesség szeraleg ntasitra felkérve otS hol egyébként is lopásnak bire sincs, mégis saját embereim rigyázau. mellett elég biztonság van arra. bogy sertés lopás Delehossen. Tehát oda részek az egész legelő idóre hajtáskor előre lefizetendő átlag malacz es nagy sertés darabját egy forint legelő bérért, ha valaki előbb visszahajtatna is.
Minden község, egyesek, öreget, aprít, feljegyezzenek csenderségnek, erdősöknek általam átadás, nyilvántartás végett, minden kinísx kap az oda hajtáskor — mert ott fogok lakni — tőlem igazolványt, hogy elfogatás nélkül más azon erdőkbe nemebessen.
A sertés síáiitás vasúton vagr hajtva a kapronczai, gólai, vizvár , babócsai barcsi vasatállomás és átjárónál történhetik, minden darab után 2 kr. átszállítás dij küldendő, kirévén Kapronczát mert ott nincs Dráva, a kanászok élelme vasúton Vizvárállomásra nevem s az illető ciimével történhetik mivel az od» közel erdőkbe átvihető.
A legelő dijt tekintettel az olcsó gabona árra uámitot-tam melynél otthoni sertés kitartás a kevés takarmány miatt tiz annyiba is kerülne.
Mégis közvetítőknek minden egy forint bérután ha megkapom fizetek öt krt fáradságukért.
Bérmentve mindenki levelezhet velem, itt hol még laiom. Posta, Szomajon, Somogv-megye.
KOMÁEOMY KBISTÓF.
t
1858.
WALSER PERENCZ
•laí ma«7t* (ép- éa tOMltónemk arára, haranc- is ánsSntid«J« BUPAPBSTKí, Eottrai>lll«r utoaa 66.
Ajánlja gyártmányát, mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű szivaty tyúkban elvállal teljes Vízvezetékek berendezhet varosok, földbirtokosok, ipartelepek, armeateaitö társulatok es magánzók re-
szcről modern techoihai
Ktt 19—50
alapon es kedveső feltételek mellett ajánlkozik köz- és majránfilrdük felsserel^gére, sza g m( tesürsiékek felálliU-»ara és minden vizmü v i muukálatok gyors pontos kivitelére képes árlapok és réüzletea költ-aé|;terTezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
Egyetlen belföldi szivattyu-gyár.
SS
>OC^QOCOOOOC<X)OaOOOCKX3(XKXXX)QOG<
dal TalóU
ha miiidwk dok-oson
a i7*Ti«rr: * •*•
U IUIÍ ¦okJaoro-
•itott «•!_, ayo-
aata láttató
.—, rÖ((»Ölí ÉMjaláji, májb*j vértlItOt, -----]--------¦-
í eredeti dob» batanálati utaattásaal 1 frt tUalsltvaayek tirvwyMM ll**lt»t«tk
íy, eaia, atindeaaanQ aaao Caláa ia beaolia-íaj-, f«l- éa !»,(.-ji. ükerea ii laaahoa
Ittre; aarafaUaaalt Baar<ta| nwl k^.a
?», birtolw b«t*f*déc háajáa í» kölika elles. ígJ &*•>: I
U01 i6
Valódi. Hoil
Moll A
csasxár királyi
adi átállító.
Nigy-Kailzai B.iu
Bécs, Tucblanben
Jía.ef ,,4„..,r*ai. Ko^aof.id ya0»c L JT»tT lUpMvar
Baktirtk NaayI.aU ai B.lu. Jía.ef ,,4„..,r*ai. Ko^aof.id A Feta«laof.r Jitaaf .BarM; Dorair S. Olkteraya: 0»nca L. JT»tT lUpMvarett Bi A ( UnM g Já«. laranll : laali Kard.
Feta«laof.r Ji Bororica A«.
;
(aaittMy ¦ SchLií-r ía Joa..í Zaja Etaratt|
M
ollí., J.
: 0»nca L.
Waygt, Jéatf könynyomdájábói Nagy -KaniuánNAGYKANIZSA, I8$g Október 31 én.
44,1* agam.
Hoszonnegyedlk évfolyam.

t,ft,t . vre - S frl. ¦-------
2 frt 50 kr fvrt 1 .
Eayes száa M kr.
11 1K l'KTEH KK
» p
* minJfD io*át>bi Korért 5 kr RYILTTERBEK
.rouk- i lu kr.rt ivu-int-k tel u-stan illfifk mintien egyei bir-,i-ifien SO kr tu> wodk
ZALAI IQZLOIT.
L
A lap szellemi rrsztt TTT-uí körié
:erkeaztoségti«i. savag. r+sx* illnó kozleméojrek a InadóhiTsialhai bénneatre intéf i-ndök :
Wlasticshá*
levelek n«m fo
kézirata* rlsaza •«¦ k
-4 najy-fozn.Yiat „Kereskedelmi iparharJc-, ana^-üinúmi dnilntej tűzoltó-egylet1-, a „zalamegyex általános tanító- ~~l —"— ~~—~------r~
estület'.a ^nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület". a „nagy kamxMai HsztíSnstgélyzö szövetkezet *,* .soproni kereskedelmi m ipar fa
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
zés is napirenden állott, ba elgon-doljak továbbá a torvényhotá&i alkotások ama sokaságát, mely mia-dezek^ daczára létrejött, ha — eltekintve mindeu egyébtől — szem előtt tartjuk a közigazgatási reformot és a fórendibáz újjá alakítását, agy ezekben Tisza Kálmán kormány-elnöki működésének oly képét nyerjük, mely megmagyarázza ama jelenséget, hogy ez államférfiu ugyanoly mérvben lálja népszerűségét gyarapodni, a mely mértékben kormányzásának évei szaporodnak, és hogy ó — ritka sors az alkotmányos minisi-terek történetében — annál szilár-dabbul és renditbetlenebbal áll, mi-! nél tovább tart kormányzása. Hiszen tartózkodás nélkül konstatálhatjuk ama tényt, hogy n rokon-sieuv nem igen lelkes módos röpült Tisza Kálmán elé azon a napon, melyen ellenzéki állását feladta, hogy a Kormány élére álljon; sok mindenféle előítélettel és elfogultsággal kellett neki megküzdenie s ha ma mégis Magyarország egyik leguépsze rflbb alakját latjuk benne, kit épugy követ a nemzet helyeslése, mint támogatja ót a korona bizalma, ugy már magában ebben oly kézzelfogható jelét nyerjük az ó sikeres mun-kálkodáaámak, hogy felesleges voba annak bővebb taglalásába bocsát-kozni.
A kegyelet ünnepe volt hajdin. E napon kimentet a csendes temetőbe azok, kikoek egy-egy kedves halottjok pihent a föld alatt. Meg-gjujtották a szerényke mécseket a sírokon, s imádkoztak, emlékeztek azok mellett. Balzsam volt a sajgó szivekre ez a megemlékezés, ez a cseo-des, zajtalan társalgás az elhunytak szellemeivel, azoknak alró porai fölött.
Akiknek messze földön pihentek vesztettjeik, azok otthon családi korukben töltötték imádkozásban, elmélkedésben ezt az estét.
A harangok szomorú zugása biráette a kegyelet ünnepét. Me mentő móri!
A hivalkodás, a tündöklés ünnepe manapság!
Ma is kigyulnak a sirokoa a mécaek ; ma i* kimének a temetőbe ezerén, meg ezerén. Talán imádkozni ? Talán emlékezni ? Elmélkedni ?
De hogy! Hirdetni, mutogatni, hogy még a halaiban sincs egyenlőség.
A gazdagok sirszobrai fényárban úsznak. Ott díszelegnek a pénzen vett elsőség torában, megállítva a mellettök haladukat, hogy .íme, mi ragyogtunk az életben íb, ragyogunk, tündöklőn k a halál után is!"
A szegények jeltelen, bedőlt sirhelvén nincsen tény. Ott omladoznak az ingyen adott sirhalmok
32Omort sornbau- Az k is beszélnek , .Szegények, elhagyottak vol tünk teljes őlettnkbea; azok vagyunk itt is."
Ilyen ma halottak — napján a temetó. A bíbornak, a gazdagság nak gyújtott fény mellett ott sötét-lik a szegénység, a nyomor.
A gazdagok elviszik vesztettjeik sírjára a hiú fényi, a ragyogást. A szegények elviszik könyeiket, imá-jokat.
De ki birna ott csendesen imád -kozni?! Eljönnek a részvét nélküli szivek ezeréi bámulni a fénit és szórakozni.
Vásári uj! Tolongás! Arciát-lan eleiek! Kaczagás! Ugyan ki birna ott Istenéhez emelkedni ? !
A hallottak csendes birodalma előtt sátort ütnek. Foly az rdás-j revéé. Éktelen zaj tölti be a temetőt.
> Azok a szegény jó lelkek, kik i imádságot, kőnyet hoztak hallottjaik ! sirhalmára, visszatérhetnek. Nem ba I natos. nem emlékező, kegyeletes lei-kekkel találkoznak ott. hanem vígan csevegő, hahorázó néppel, akik oda jöttek elfeledni a halált.
És alig van, ki megbotránykoz-nék ezen. így a divat!
De ha" találkoznék, ki letér-[ delne kedvese sirbalmára s elmon-I dana olt imádságát, azt már igen I sokan megbámulnák. Az szemet sznr-na! Az nem divat.
hát
a profani-
Minek
zálás?!
Jobb volna ezt az előbb kegyeletei szokást teljesen beszüntetni egyházilag. Nem kegyelet ez ma már, hanem megszentségtelenitése a holtuk sirhalmának.
Aki kegyeletesen akarja ez estét megülni, úgysem keresi tel a temető kufár zaját, hanem elmegy Isten házába vagy otthon marad csa
ládja korébeu s ott végzi ájtatos-ságát.
Mért ne lehetne hát teljesen beszüntetni ? ! Egyet k-i loérzéso. lélek sem ütődnek meg rajta. Mert 'gy — amint ii.a napság különösen a városi temetókbéi. lefoly — nem a kegyelet, hanem a vérlázito botrányok ünnepe!
A ¦initzterelmk jubileuma.
A napokban üli meg Tisza Kálmán tizedik évfordulóját ama napnak, melyen a kormány éiére lépett Hogy Tisza Kálmán miniszterelnöki múdödésót teljes mértékben méltányolhassuk, szükséges visszapillantanunk azon ídjre. midőn ő a kor máuy vezetését magára vállalta.
Hazánk összes viszonyaiban feneketlen zavar uralkodott és ama reménykedés, mely az alkotmány helyreállításának első éveiben túláradó tetterőben nyilvánult vala, akkoriban átalános pessimismnssá fajalt, mely a közélet minden terén stagnatiot hozott létre.
A pénzügyi zavarok aláásták volt a magyar áüan létalapjait, a közgazdasági romlás kézzelfogható jelekben nyilvánult. Magyarország politikai jelentősége a monarchiában mélyre sulyedt és Ausztria centra-: liaiikos pártjai mind nyíltabban ké-| szültek Magyarország politikai önállósága és a paritás eke elleni harcz-ra. A nemzetiségi viszonyok kú-czáltak és ziláltak valának. Horvátországhoz való viszonyunk szintén meg volt lazulva és nem akadt a horvát pártok között egyetlenegy sem, melylyel egy egészséges viszony helyreállítását meg lehetett volna kisérleni. Mindebez súlyos bajként még az is járult, hogy a Deákpart a maga hivatását immár betölt vén, feltartózhatlanul gyors feloszlásnak
sietett eléje, az ellenzék pedig, minthogy közjogi oppositióját fel nem hagyta, nélkülözte egy aktuális kormány alapjait. — Ez volt líagyar-orsaág helyzete azon időben, mikor Tisza Kálmán a kormányelnökség súlyos terheit magára vállata és mi niszterelnöki tevékenységének jellemzésére nem szüksége-, egyebet ten nünk, mint összehasonlítani a jelenlegi helyzetet és viszonyokat az akkoriakkal.
Nemzeti életünk e tiz évi kormányzás alatt neneaak eitensiv módon fejlődött, de intensive is tetemesen erősbödött. A magyar állameszme mindenütt győzelmesen érvény re jutott, a magyar kn.tnra diadalait aratja a társadalomban fenn és alant. Az állam pénzügyi consolidá lása hatalmasan halad előre, az államháztartás rettentő ziláltsága régen ki van heverve, s az uj bevételi források, melyek a nemzet számára megnyittattak, elég dúsaknak mutatkoznak arra nézve, hogy jogosnak lásaék az a remény, nelyet a nem zet az állam pénzügyének végleges rendezéséhez fuz. A gazdasági élet uj impulzusodat nyert, és a mi egy évtizeddel ez elótt csak merész álom volt, t. i. a nemzeti ipar megteremtése, az mindinkább megvalósul és a reményteljes kezdet, melyet ez irányban tapasztalunk, egészséges továbbfejlődést helyez kilátásba. 8 mellett Magyarország ailya nem csupán Ausztriához való vissouynukb in, de az európai politikai kérdésekben is lényegesen gyarapodott. — Osztrák részről rég elpihent már az a harcz, a mely közjogi létünk ellen volt irányozva; az európai politika ban pedig Magyarország ismertetik el jelenleg a monarchia döntő tényezője gyanánt. Ha még tekintetbe veazszük, hogy e tiz év alatt a keleti kérdés elég hevesen kopogtatott a monarchia napim, mig ugyanazon időben az Ausztriával való kiegye-
j fo ni által éreteit el ez a si-I ker? A legszerencsésebb államférfiul tulajdonságoknak a pirtrezér személyes előnyére! és minden izében magyar politikus reuditbetlen hafilágá-val való egyesülése által.
Tisza Kálmán jnbilcuma tékát oly esemény, mely meszsze tutnejy a személyei jelentőség határain. Titza Kálmán és vele a magyar nemzet Magyarország győzelmes elönyoma-lását ünnepli ez alkalomnál egy konsolidált. erőben és tekintélyben egyre öregbedó európai kulturáltan
TÁRCSA..
Betegedhez.
Jer, hagyjak itt kicainj' aaobánkal, Jé rrfrtftt*"" n/njUd karodul tÜtáJjoak ki, hová aa enyhe, Meleg yerCfeny csalogat A kikelet, melj ¦•fjeleut mar fcrdSa, neson *• berkeken, Mefboua egésaaégedei majd, (iyóejulj csak edd gyermekem:
HéMÁ, a fik unott a kertben Milyen ué[i söldak, ároyaaak! Pedig minap orok voltak aéc. •5 m* sár itrtBboaan áJI&Bftk.
A iia*W«4, y
Zildjít » f*lyn*k — tudd nekem Mb éu^^det m«jj.
k. légben ittmmügö bogirk», Madár * Ijmboi ágkkou, Kia *r, ft mvlj welii »or»jj»l ab aitránduk iionÁba toh Dal, íltftt ár a ltTegöbfo, A asivb^n eg6 •terelem M«fbouav aféa«»4ged»t majd,
k d k«
Ki pilUorót bocsájt a rttr..
8 a fa.uak lonboi irny»t ad,
Aa *mbtf caOcgedft "wébe
Ont ujr» eda« Tanyákat
8 efj >sabb reményt nalj TÍrá«*l,
Jfafbou* egeaiaéfedct n»;d, Uy^yalj oatk Mm fjar»ekw«!
K SZABÓ LAJOS.
Nézd me| az any ját 1
— Eradeii hnitlj. — Irta: SZALAY SÁNDOR.
Jelige: V«da rl a iaojit:
Hw érve, alfivattem as eroakepet. Etnikum boeaaen, soká ] Éf üfj tataiett, mintha nem lelt volna ai olyan rvetendfl. Ülebálvoa, kedveaen moeoly-gó arci, szolid aseinek, derült homlok, ¦¦épen láródti ajkak Caak nehanv hivet-laD vonáa, mit reá aj id6, el a kíméletlen aaobrear, véaett; — áruiU el, bogy annak a megnyerő kedvee areBoek tulaj-doaoaa már regan tnl ven elte kiaa talán.
Mimlegy ! A terv már meglogam aott agyamban. Kerealtal akarUna vinni minden áron.
Tollat fuglam óa Inam Gida bátyámnak, ftaivoa gupdoekodálat mi^kó aaon 'e, (ud.ttam vele, hogy 5 oap múlva iár karjai küaólt lessek. Nécjha-i ¦: adsagut kértem. Erről ii tudóeitor.i ¦ egjuital ktf^jea'im véleménreme', bogy al eppoo elegendő lelt a* általa berveaett boldog üáiaMág megköiéeéhes.
Megbánja meg eai a tréfál •• Gid. b»tjám! — goidollam aagambti; u levéa toltevéiem, bogy annak a tiu-tea matrooinAk udvarolni fag«k telje* bí?vel, mint egy Don-Jaao ¦ meg i> gom illd :ia>telettel annak rendje ea n
ja eierint kérni, da...........u
bátyámnak. A> leu meg oaak a ganera-lia vioioi 1
Ha rá gondoltam, majd fikl.g ka-csaftam magam.
_,„' mátik levelet Qisellának alán-dékoitam irni, bogy megköesonjem a katt>*ok állal lejiuaott komédiában való réesvátelet ¦ tud<ára adjam nfaüléei aian-dékomat, gratulálva eevulltl oeki a jelel 6a Das^Yr^Eoéü y ü pardetiüs.
Lássuk oaak még <>g)»ser ! _ gon-í'olám — ftoo. k *t érdem** ticskóoak tereiét.
ElfiTnileiD éa ˇéprtar olraaUm.
Ást hiltom, bngy megbolondulok ......ön»nv>niben. K' keidtem ka-
csagai, lumboloi; mi köabea öklömmel \erlna »« asstali- Sseaeimbol ciak agj hulllak a konyak aerettembea.
Aieré! i(y véRaMő t:
r téged ;
a te b«s stwre fi atyád:
Arácsj Liasló.-
Ei már egjik oldalról egés»D mis és kedvesi'bb fordulaUii adott a haaaao lási knmédiáoak.
Giselliuak irUm u^yaa, da ^gé ss'-nmts tarialtnu lcv«let. Megírtam nek Gida bátyám ssaudékÁt vagy b«lyea«b-ben gaoyjat. As arctk^pst is mellékelve, arra kértem, h.igy pár bitig le»oi«t »• írjoD ; én sem f.># k iroi. Ea alatt »-gy bátjim gyauuj. sJjailik ; as általa bal lotukat m«Dd«-m >ndáaak fojtja tárta* s tervem kereaitüivitele még köonyebb o. Terveoarui i* réssleteaeo érteailet-um.
A leveleket borítékba ssrtam és tdtam.
Lgy hét eit*ll«vel már tin Gida bátyámmal. Négj
sárga röpített bennüakei menyasaiony-, setíb*.
Neki roppan'sl tetuett as éa sme-rikais el határosásom. Ha a meDjawsony-jelőltrol emlitéat 'ett, e^yre caak sunyor-galott, ravaaskáa moaoiyiyai vatva bos •ám egy-eg; kérdést!
„ Hát caak t«tasik a fulografi *, Aosém, b«?
„Már bogy oe tatssaoék !tt
,Da jól mogaésted?*
.Meg én, Gida bátyám !"
,He, be! T-.uael U> o^kem, Béla."
A sután elhallgatott. Úgy vettem éasre, bogy ssereteit volna belelem valami ostinte ssót kicaalni. példáQait, okt-é>t hogy : ugyao ne bul <odossop Gída bátyám; ca»k nem veestnoi meg, hogy fiatalember létemre feJeaegül verjem as édes-aoyámat.
B«látum mikébe. Fétviláfért se áraltam voloa eJ, hogy nem valódi érdeklődésed viseltetem a kist' melt bölgy íráot. Inkább A legyen lefosve mint éa
A négy sárga villámlábakoo vit b-noünket.
Taisjdooképen bit' én ast •« tad t»m: hova megrtUk Ha név vagy lakhely alán tudakozódtam, Gida bátyáin csak mosolygott.
— „Báajd mft^'adtMl öoaésa ! Nem tart'«ik a dolog m«ritumáav>z. Neked a fotográfia 'eUstk ; a többi egéaftea nsei lékes.*
Jó daj-b földet hátra hagytunk már; Gida bátyám ¦»*>•>* megssélait:
— .Béla te! Te nagy kópé vagy T«U vagy girbe-gfirb* paragrainsMl."
— .Uram-báty annak aiaoa oka 'ilyaa vélaméayt táplálni feloletat."
— ,Ur he! Ta kópé! Te svibák, e t Hát igasán ssired saaríot moqdod
hogy tetssik neked a totografís, ínf^
— ,Ugy-o Gida bátyém, mért ftjt-gal? Határosottan kijeUotettem" aiár, bogy tetssik a essél vége. ElvaMi *s késs
rok. Moit már caak oom kétalked-he'ik saavaim óaxinteségén !'
„Hát iszeo jól vao, na! De te Béla, nera sserettél te már valakit talán jobbaa mint ast s íotografiat, be? Már •• »s-b est alj $csém, bogy tisstáa akarom láUa> ssiTedet, résedet!"
„Persse, persse, hogy • serét Mm ! D<* as csak atéle ifjúkori hóbort volt; inkább ssárakosáa, m nt komoly dolog.*
„Ehe, ehe, most már értelek. Aféie margitasigeti kirándulások, ugy-e? bel"
„Mi ... mi .... mi csőd* Harftt* asiget.".....
,Na hát tudod, caak úgy mondom. JurietakorombaD as a Margit-MÍget igen kelinmes kiránduaai hely volt. Pompái fák, bulló levrlak. illatos virágok, soaogd msUó, madár-aengés, csobogó babok l Iga sán pompás bely volt! Hát aaóla! H*l-lom: most már propellerea jártok oda. Igasan pompás, kényelmes dolog! Ugy-e te. B4U?"
„Bts m íafyon ke.lemaa éa pompás!" — feleltem kelletlenül, nagyot áaiéosvs- Hogy pedig minden faggatás-aak Tágét vessek, lesárUm ssampii-Iáimat.
Félóráig baladtunk sátóttanul, mi-aUtt — ossiat^n negvailom prissiságo-mst — bit én egyet jót aludtam.
Kocsink egyaaerre magállott.
Gida bátyám figyalaMatetett • téJ-ktavökévei.HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
OKTÓBER 3Ui 1885
cüljti felé. Ti.z* Kiírnia jogosan azonosíthatja tuagát e müvei és ebben rejlik az ö törtéDelmi jelentő-sége és dicsőségének záloga a jelenben éa s jó re adó nemzedék szollemében.
élet. Jegyzőkönyv
felrétatett a kanitsai járás köstégi 6* kör-
jogjtők ngylelének Lóridon tartót; kÖi-
gj ülésében 1885 steptember 26-án.
Jelen voltak:
Süngly Károly *gyleti «lDök, GrÜn t-ld JÓM*f Bgyleti j«Ky*^. Ferencsy Já-»ot kis-komáromi, Wehofsiot Adolf ut.-btlásai, L»po«y Béla légridi kór — illet-ve kosségi — jegy1** — Faúr Jówef sárssegi, Karmic* F-'«dci légrádi oklevele* segdajegytok, ^»ml4«7 Jóstef »°1-IC^biróí irűuk, oklevelet jegysö, — "g*-leli rendé* ugok.
I. Elook » gyűlést megnyílj*, f*j-dalomtellBsivvnl megemiéketik Glsvina Lajo* főitpán úr ó méltósága elhunytá-
, — ioditvaayoiti maradt csaladjáho*
mit*arint a hátra réstvétirat intét-
mind ason egyleti tagok utas kik évi ti* forint dijat fisetnak, aa egylet péai-tárából fedesteasék.; a belépő tagok aév.
j«gysékéaek elkétsrteaére és a meg'ai egyleti elnökhös lefödő elküldétere p4at tárnok felhivattk. nemkalóabon a fisé-teodő tagsági dijak 1836. évre a kor-gyülés által megtsavasútnak et aaokntk a migyei egyleti ^éattárnokkus leendő eljuttatására s in lén pénztára ok ata.it-latik.
VI. Péaatárnok jelenti, kogy Fülöp Mór tártsegi elhalt egyleti tag SíO fn — a járás területéről eltávoso.t Erős István egyleti tag & frt tagsági díjjal vaaatk hátralékba a, melynek behajlása megki-sértetntt. de minden eredmény nélkül, — annak tórléaét bossa javaalatb .
Elfogadtttíit ét péastárnok ata»ittátik. mi»*ennt Fülöp Mór utáa 20 frt — ét Erős István után báirelrikbia maradt 5 frt tagsági dijakat leiratba bossa ét
v i n á n t k kellett volna aevesni — agy hemtaegatt benne átok hercxeg. Itt volt Rastó trónftrököt, a walesi berotag, Vilmot poros* ht>rcM>g FrigyesfÓhercteg,
p
h«rc*«g, D>n i
g,
brag <«*i bar lki
e g, g g
c«ag. Izmai] baitas egjiptomiexalkirály ea k»ereteben lbrabim Hulmy b- rcseg a
k b 1
még D«bány eiioti
y
bercaag« kdk
g y g
Ss^val, roppantul elOKaloakodlüok • W- i hi i .bagdmdi
ten még i
h a r c f e g i
seti asmhi o t adta.
ályfi * .körösi lányt ! Iil Ai
da
lolta «1 Blabánéva! Iamail Aidát adatta eló as operában , Uon liiguel meg rókát hajatolt a megyeri határban.
A hercsegi *»jgi* at ónban mott már majdnem égessen sterleíoetlotl, Dn azért ne tessék, hinni, bogy a { 6 h « r-caeg Sáodo r-utesa is ctak ennek tkáert csupa koliegialitátDÓl letthalgaUg-
gá at ímén
Nem urai
honatyutaiok
han
g pihenni
oeretatteket » tagok atworiüól torölj-, tértek pg; ku dnlegáU Takacúóra. Joltek VII ElDök a jővfl gyttlea helyét és . «* elaiéledtek, .lapyrán mióta fergeteg
MM.... ¦ WÁt I t IP . 1 , l"t * t I C
idejét m-gáilapitani kéri.
Mikasnb Kálmán ki oly p.aaióral figu-
A j"övő "gyülé* helyévé GeUe — i rá«ta ki a* ó „i. HÁt.-át a Peati Hírlap*
idejére 1886. évi májú* hó el-í fele ália-! ban tarokba oaapta kalamaaát és banak
pl-la tik meg.
ler««té íajét Nem oaoda mikor olyan ke-
Egyéb tárgy •*• livim a jegyaö- gyetlan kedréb«n rolt éa ime alig ejlbe-
könyr besár>tott éa aláíratott. Kmt
8TINGLY KÁROLY,
«%J\9Ú elafík.
QBÜNFELU JÓZSEF,
Aa iaditvtny eltogadutott ét aj * réstvét irat ste<ketttéte ét átadátával el-aök bnatik meg.
II. Eln>* . folyó 1885. évi májút 7-én L*ngvi«en tartott kotgyülés jegyső-kftay vét jegysö által falolvastatja é* an-aak hitelesíteted kéri.
A jegy főkönyv a*on éssrevélel mellett, hogy Wehoftie* Adolf sst.-balásti körjegyző, egyleti r*ndet tagnak Láng-vi*en megtartott körgy ülésen i meg
mar akkur kötőit, de bővebben ki nem fejtelt indokai aitpjáa elmaradása Lem ig*aoltatván — megrovatott, — es alkalommal sióval teli nyilstkoskta és indokainak bővebb kifejtése után igasoltaak | ctelakwdnek a mübiró urtmék, akkor mondatik ki, — tudomásul vétetik ét ja vitsoatság kedvéért a feketét rostát hitelesíttetik. | okulárén at víssgálják. De hát — kérem
III. Hoffar Ferenc*, T»labér Gyula, j tseretettel — micsoda okoskodás as,
Ffeirui Inéi.
Buda-past 1SS5 október 15.
Nem volnék jóravaló pennát *d-ber, ha nem Jókaival kesdeaém mag heti
telt tson a gyáva Háton egypár derekat karctolatot 1 . .
öt Buda várának diáira máról kell még egyet má*t elmondanom. Beleütött a a kötugy ! A nnmseti et néptsinhái mu-tyiban játasaatk bonne. Ptulay, ki Madách nyomán ttinptdrt tsabta A d im ! apunkat (as irás ttavai tserint ugyan } Ádám teremtve ét nem ttabva iőn) tehát 'röviden agyán a* a Paulay mosta hamis trafikái odaát. (Ej ej )
Lengy«l 4
. Lapunk dolgosótártát megjegysi, hogy at aljárásbiró ur t ---- ssokott kártyásni ét hogy Ítélete „rám
Lengy«l Gé«4, y
ség «rte. 4 6>es egyetlo* fi*: Ákos.
tur oklobb»D
eíbait.
_ KöuönetnyltriafUs. Többen
felkértek bennünket, hogy a* or-«ágoa kiállításra tett tömeges felrándulái reo desA-bisoiUágáDak a skívm «t önsetlen fáradosásért e helyen kossönetet moad-junx. Örömmel tolje*itjük <*at; meri ba knll iamernUnk, hogy tokát tettek, sokat fáradó*i»k • egyeafknek — tán éppen a-ját járatlanságukból *r*dő — e!é-gulallenaége as általánoa hangulattal nemben egy4talán nem lehet mérvadó.
— A „iésu szent gyermekségének mfiTe" társulat restére M a n l u á-a ó (Mar! 130 elhaasnált bélyeget adott be aserkassloségtUknek, il.etékas helyre juttatás végett Köaaönjak !
— Dr Ger« Jótsef előbbi lakását
magváltostatván. jelenleg a városhái-utoiában osv. B^Ulheim Márkusné hasáb «¦». a régi kórbaj átellenesen lakik
— „A helybeli Polgári Egyesület' aj helyisége teljesen elkéis&.t i a tagok már hassaálatba vették. Valóban agy külsejét, mint bereudesését illetőleg dissi várotaoknak. Ugy halljak, bogy * most már példás köassellemQ egyesület ünnepié* megnyitást is ssándékosik tartani. —
— Tanulok reaxedelmére. vsa as hogy a városi gu'ya miodeonapon a polgári ét eleroi-iakotai épület előtt haUd ki a levelűre é* p»dig reggeli 1/2 8 és 8 óra k&sött, mikor a Uaulók legtömegesebben érkisnek iskolába. Jó volna ebbon a do-
„Hát ti mit osodálkostok ason, hogy logbaa intetkedni, mig vaami a ssinhásba is b«!eeaap.itt a kösügy (át-' ellenség n-ra történik. ko*taasék,a* Ó ne*V) mordult tel Ctanády k biti ludva-ievő dolog, hogy Ti- |
ssa Kálmán ur lakáaat várbeli palotájában folyosó köti osese páholyával a a*om-
hb ! N
'ól megoöm&rlött,
is*4 porrá akart törni ! Nagy btlságnak
urtom. ró».M„n tár„.kai fekete pápa- itódo# „IDhilb4n « No- tudj»lok-e már ssemenái obwrváln, - de ba már ugy „.^ fü . itél ? Al00 . fo|yóaOD ke
retttül stivárugtak ál ások a dualisükus
- Siupüclna, illetőleg B.rca Jó
•Ivek !
várugtak ál ások HáLbaigasa van ?.
y
Paodur Fnreoct, Üéo*i Ferenci, Dénes Béla egy le ti tagoknak elnökhöz intéseit é ld iló llk j
igadóba,
is történik *aU
gy g
és almarftdaauk*.t i
levelük,
g jgy
álul felolvasunk, esutval elnök jelenti, bogy Uager A<aji>a langvisi kurjegy*o agy lati rendé- t>g elmaradását oem igastlta.
A feutebb mogoftVMatt tagoknak — a levelükben telhosutt indokok alapján — elmaradásuk igas<
eke te gyémántokat is ugyancsak ÉMmea ném«t mftvésaek a esi tötét tsemftvegen át nésik! Deniqae ti kaii, jeleoaéguit tárják fól gyönyörű opti-axért tapabaa még sam volt hiány . A [ kai muta váayokban a kösooaégelőtt, m* k.^sönség kivált a fiata-ja nem rejté véka lyekst érdenea és isnulságoa dologjmegte-
alá lelkes«déae lángját Jókai előtt. De kintei Jóki léki i f
Jókai emlékesai is fog arra as estre — ét té piripúcactan lettek megfogalmsiva "' ' "" " ' aegeategeti Nem faretáa baugtik a ? hogy a mennye
ki; Unger AUjoa ki elmaradáaát igasolni slmulasstotta, felbivondó, hogy ast utólag taljeaiiae, kulömben a köagyülé* ba tárosata folytán 2 frt birtágröao less el mar sut alva.
IV. Elaöa bemutatja [lles LSrinc* megyei jegyaAi Bgylet elnökének meghívását a tolvó t«epi«mb«r bo 29-«r« a j*gysoi Dvugdij §*abál7rendelet módot•-lása iránti láxgyatáara vaiÓ megjelenéire, •gy Ults.1 elÖterj ^tti, hogy fon' os ügy Miatta tárgyaláson nem jelenhet meg, egy egylsti tag kikiUdését bossa javallatba.
Elfogadtatott éa a tárgyaláson való meKJeleoésrft Grünfekd Jótwef egyleli tag bisfctűtt meg.
V. Elnök aaon indítványt tarjessti •lő, misseriot • kaniasai járás jegysói egylet tagját \Lgy aa ortságos mint a me-iry«»» jagrsói egyletbe, rendes Ugokul képjenek b«.
As indítvány ason batáross.t mellett fogadtatott el, bogy as ortságos és wagysi jegy tői egyleiekhes fiseteodÓ tagtági dij ugy as évkönyvre járó 25 krt
Kár kas Emília a it » estét.
A t*ép, bájot Márkus Emitia, ki Jo müvének bősnőjét ssemélyetité.
„Béla te! itt vagyunk márt*
Gyorsan rendbe ssedődtem.
Alig lépt&nk ki kocsinkból ; a kas-**y *6-ejtaja megoyilt és elöttttnk állott Díosoljgó, leedvea arcsc«»l a fotográfia U'ftjdonuaa.
Gida báiyám t-ljea bi*alma*sigg>l fogott vele kesét, meg is Ölelte, meg is Mókolta.
— „Jó napot, kedves komám-ass-amjl
— „Isten hosta. kedves koma! la Ua hosu!-
— .Hát a Lacsi koma?'
— .Férjem meg a meaön van.' Uiosoda? Férje? Ast hittem ha-
ayatt esem. Tehát neki férj* van I Hiai akkor én reUeuete eu rá vagyok ts«dve. Mmdsa tervem d agába dőlt. Agy aa ban kasdtek me ^koalálódoi a gondolatok.
Gida bátyám nagy garral b«m tatott :
vEbol van kedves koma-aasaoay, as éa Béla öcsém. Derék gyerek, amist Uts*ik látni.
ElhaUTáayodra köseledtem as óxaő Isié éa ad varia*** ke«at csókoltam neki ; asai aagvoa tatáséit Gida bátyámaak, m«rt mosolyogva furdalt as úrsöbös :
rHát a« éa ki* amcsi kim, a* ara nyos kere»«t-láayoBa ?¦
Abbsa a pillanatban feiayiU a kert
é á kdUl f f
aft* és
y
k*d*ieUaael fatott f«-Na m^j aa «*»..
. D*
a falragassoK. egy kit
lóságot boasorkánytá^ot fejlett ki, esut-tal játékában. Mert hogy valaki aterepének utasítást sterint saőke avagy Barna ',, kopás* vagy popot legyen — aa kötönaéges dolig. Da már as különb virtoa, hogy a vsép Emília dévaj, aetelejctkék tsemeinek — tsarepébes hí-von — olyan fekete volt a ragyogása, hogy fgyoéuely rajongó uraoska alős,dat!k&D utáu basaballagtában att a nötát dudu- '
< események bemutatását birde ik Ökóln | be>Ükkel a BagyérJemü publikumnak ?
Fővárosi Levaleső
A MprMi kerMkMteloiJ m iparlu-
4741/885 tt. Hirdodmény, A magy. kir. államnyomda kiwiá-
j
í állam egéss terül e-) merevben 12 nagy l*f.on
ri«t., boij : .F.k.t. .. m éjw.káj.. ] .bri.olű . m.gyr »ü.m k(S.,|f..g« -i ..on c.Imí. bi...mb«i hogy 3 mo.t . | 4 fSlb j
ason csalóka hiasemben, hogy 3 most Márkus Emma stem*íről ábrándocik. Pedig hát aooak a Merne olyan kék, hogy kékebb se kék! . • . ,
Megeml-getni pedig átért fogja e premiert, mert mialatt A «daben a asin padon
f
urjodalraeoal,
*it adta1
iki e 1 v e t t e - | nöttég kedvéért. Es — kérdem an
- miért n» legyen tsabad egy jónev.le ifi-yeimebfl *Ü tolvajnak ily kedélyét [alkalmi tréfa1
ben ajánljuk ezen hésagpoló ki kamarakeruletünk ét érdekelt
elköv
j
tése ? . Ha kultiválója lennék aa
ugyne- d
j gy
ett .asÖroy játékokaak" ast mondanám, bogy Budapestet e héten herctigo-
: kit
l pertse ! At éa aranyo
Iáinak-e önök :
Hát i Giaám !
Kacaagott, mint ktciagó galamb-
Sopronbau 1885 uktober ha vában. A kerületi kereskedelmi és ipar* kamara.
H i r e k.
— A ,EmLjar Irodalom és mü-
ó i
: >éU6t pártoló agj9»ü[tL legkedveubb ( bí fl-áo d. o. 3 órakor .
i. é.
ártába. u.gj-
g g
Gida bátyámnak ke*ot otókott; as lk ókl
gj
| taraliban .-oodkifüli k&^yüMat Un, l l kbJ
ot homlokon csókolta.
Nekem nagy gyönyörű kacsójá', t a gaUttan kérdé :
.Na, hogy tetasik a meoyasssony, Béla?
Mindhárman ttivök-lelkükból ne vettek
Éd kissé röttalteo t dolgot ét ta-vanykii képet vágUm Gidt bátyám felé. At ő öröme határtalan volt, bogy ilvea pompásan tikerült t tréfa.
,Na ne ttnyalogj ta tviaák 1 Ha1 itSAB as«rt küldtem ast a fotográfiát* meri mindent megtudtam. Úgy akartaim hogy BJtdmegas anyját, as-tán veddel alanyát.8
Gisellábos vcset«it.
Pirultank mind a ketten Hanem aaért o.ég is egypár lettünk s három hét mulvt már taabtdoa megoaókolhatum, ssabadon magöltlb«tt«m at éa kit fele-•égeaMt, u én kit Gisellámat.
A* egéesbeo at tetetett akkor ae-kem legjobban, bogy miadest a Judith
elyr ál
roaulati tagok.t megbiTJ.
. TárgT^ruut 1) A aag-
blk i 2 A
j g ) g
jajtotu „s.i,.u »l.p,,.b«lj1>k ii.iiiut.ti.. 2) A.
il M»g j hi bélésk jóhi é
aasi m látu ét többé i
lilukoshatolt.
kibérlésének _ etkel kapcsolatban ennek mikéati beba-torsást. 3) A megörüli utstségek ujboli betöltése. 4) NVáoi indítványok.
— Halótok estéjét nov. 1-én ártja meg a kerastténytég, S*ép volna e=. ha illő kegyelettel fulynt; csakhogy nálunk igen sok botránynyal ssokott meg t&rtéam. Jó toss rendői^égünknek kel-ló ébirséggel lenni, bogy legalább nagyobb botrányok ne forduljanak elő. As volna legjobb, ka at ilyen botrányra •solgáló alkalmakat betsüntetaék egy-bisiiag.
— A nagy kanizsai iskolaszék tartott ülésében kimondotta, hogy
a késimunkatanitátr* naponkint egy óra iassea fordítandó, a tterda ét tsombat napok kivételével, mikor tekintettel arra, hogy a növeadékek ások délutánján ügyit stünstelnek — 2 óráig fog tartani. — At itkolasséknek e*-!ü helyes padagogifti nétetre vaJó intéxkedé-¦•t — miatáa ast Upuakbaa it torgettük
ssef és veje Rigó I. kaposvári, városunk kösönsége eló-t is előnyösen itmert teoe-kara korúira indulván, el^ttör i* Nagy-Bajum váro*ái érintette, hol f. hó 17-éa kitűnően tikerüh hangveraenyt adott. A magán éa ötttjáték kitűnő voltát a nagy-ssáma kftsöntég lelket tapssal ét an agi-Lag it egyartut toéltóan hálálta meg. A hangversenyt reggelig tárté láncs és borigalom köveiie. Onoan Mtrcsaliba mentek.
— Térés verekedés. Hol tör ént ? Hát hol törteoheielt volna mattol mm Kis-Kanissán, hol a foldmiveH ifjúság ban annyira dussadosik a viteti (?) erő F hó. 16 ról U-re átmenő éjjel a hiret legények u'ctti verekodést rendestek, saely .Ikalommal Mauosek Istváa fejébe kéti BUrtak, m«ly ben. it maradt • midőn basa ért o;.bi>n vette ki. De a sérülés nem vetsélyet » kéa csak a bőr al* uh. Kellermaoo Jóssef pedig állítólag mmt békéltető akart kósibök m*Dni, de pórul járt ssegéuy, mert egy pótaá-val oly U étt kapott karjára, hogy aton * b',r 8 oseatm. hotsaságbso feJrepedl, A vissgaUt a garáadálkodók ellen kiknek fóm»js*terjok, bitooyus Stokoli Jo-*aef vo'.t, m^gindatott.
Rendőri hirek a Tidékról. Folyó
bó 10 én Gáspár Imre kit-tsigeti lakót egy 130. fn. ériékü lovát a lefMÓrCI, valótsioüleg vándor ctigáayok, allopták. Folyó hó T-án virado.-a Grósz Lajoa diótkáli lakót koctmár«t udvaráról 7 drb birkát, valóssinüleg a ttireti alka-lotart elhajoltak. Fulyó-bó6 án virradóra Bokán István tormási lakótbot itmeretlan tatt«c*k behatoltak a t tárt kamara ajtaját kiemeltéé:, onént több darab viselő rabat, vátaatt, vajat, egy dunnát ét >ny vá< elemeitek, asután pedig éatrevéllenttl távostak.
— Tftf TOlt a lürjei p-apuattágnak afMai majorjában f. hó 14 iü ette 8-9 Óra kösött, melynek as égéit major martaié ka lett. A tus állítólag a juháts gondat-lsnsága folyta* támadt. Bectipett állapotban volt t ctak hajtsál tartotta, bogy maga it a lángok kösött nem maradt, as ott vetteti 290 birkával. Ai oItattál Ssalapa kosség át több tarjai Iak6s — Hook Pál derék tanítóval élükön — tüo-tek ki.
— Rossz járda. Dr. Horváth Antal és Dr. Rtts Antal egymásmelleit levő hátaik előtt a gyalogjárda oly állapotban van, bogy ott fényes nappal it ctak gym-aassukaí ugrásokkal tehet elhaladói. sÖ-tét ette pedig vatóaágoa ittenkisértét at ott való járat- t a kit a aort véletlenül ar-r* vetet, inkább letér bokáig érő tárb> étastekérutra, aeoahogy darsbokba.vite*-te hasa lábait. Nemsokára megjő a *ui-mtra és fagy, akkor let* taég ctak jó at a két hát eliti. Sajátságos, hogy est még semmiféle hatósági kőseg étsre nem vette. Vagy talán fóless megvárni, mig vatakí ott kitöri a iáoát ? (Bek & Idetett.)
— A rim*Uk*zArdjátékai Igen. nel teielt a kérdésre a lapoicsai járátbi-rotág. Még a mait évben egyik tapolcsai kávékásbaa a cteaaórök meglep'ek egy rámelisó társaságot ta já'étbta rí vöket a járáabiróaágbos feljelentették. A tárgyalást a mait héten tartotta meg ei ügy bon S. L aljárátbiró • a ntmalit ba-tárd játéknak minoaitvéa, panattiottaka ftjeakiat % irt birtifra ítélte. Todósitóak
tó körökben" a.gy feltűnést oK<>
— EUUomos örökség. Egy tft
gyoDilag tökéleteaeo tönkrejuiott nyereg gyártó lakik Tapulcsán, vagyi* inkább a városon kívül levő réf(i, elpuastul: l6p,r. toronyban, miután fitetéeképteienté|ía miatt lakást te hol sem kapván, itt bti*i» meg magát több tagbói álló caaládjáv&l egyÜt*. fulytonosan a legnagyobb ovu. mórral k Üsd ve éa leogetve éie'.ét. Éi itoe nem rég levelei kap egy staticármagt-ei ügyv dtői, melyben tudósítják, bogy egy gyetnektelen távoli rokona: Ssempéter-várott (Orottortságban) flhalt bárí 8iig-lits Sándor után több millió rubel örök •ég maradt hátra, melyből L reá, mint * nagyszáma oldalági rokonot egyikére legalább it fél millió hártmlik. A boldog Örökőtnek legelső gondolata U at voit hegy mihelyt at örökséget megkapli» j,' aaonnsl elveri — feleségét.
— KIneTezések. Ö feitége as igu.
tágttgyi miniszter előierjeittétére B* um-garlner Jóliel stnae^tr járit >irÓtágí albirót a sala-egerttegi kir. tór-Tényssékhes bíróvá aevext* ki. A vallásét kösoktalátügyi minisster N á t i n » i ky Jótaefet a sala-egerssegi pol. gári itEola malié fölállított kötépkerei-kedelmi Ískoláh»i tegédtaoilóvá kine-
— Téglegesites. A v*i]*3- ás ko-
lok'atftaügvi m kir. mioistter Ferk Gyu-tapolcsai g.sd«*ági fenC uépiskulai >*gató , Danitt Sándor rács-kanittai Vugrioctitt Ferenc* oretiovrtáki álla népiskolai tanítókat jelen állá*ukbta végleg me^erőtit^tte.
— Oftgyllkos. A Triearből Nagy-Laniasár* jóvó 1. sámu vonaton f. hó
egy térti utató agyonlőne magtl Ca*k Pragerbofnál vet ék éttre. I
görcaúoai ssoritottt sikerűit megtudni, mert i
g
ét még akk Kilétét nem egyetlen nyomra vesetó irat sem voil
á>* található.
— SUtistika, A salai ét aomogti horvát kötrság^kben a magyarosodásai itaporodás. valamint esekkel egybek$iv«
haladás iaigan kedvesőaek uiál atott. többek kötül csak VUvár köttegvi
noljük ki- Nem-e kedveső a köntissl kimaUtás: 1883. évben a tankötelesek ssáma 98 volt, mely 1884-ben márlM-r*
iaporodoit a a* idei tané*beo pedif, »¦ neveseit saám 42-vel ismét aótt. Erre »; tanterem íl-od taniuJval állíttatott fel. S
ost kél d*rék tanerő fáradoxik, külöaö->on a mtgyaroaitáa nebés muokáján.
8zlsjorn ttlre laló kilátás. Egy
atyafinak bír.okán fedetlen kut állott, Történt p'dig, bogy aa udvaron vitet hiba kereaö rueiált, as alaosoay katb* ssálllak. Erreaaatyafi logikáját asössse-ctŐditett lakotok kost követkesólag ad*
slő : tudva levő dolog isgy mindenki által i*(
kedve* komáim, eretbeo levő —
bocsánatot kérők — récae Cselédségünk a a hideg télben i* stertestokou portyátni. lám márég a ku'ba jar melegedni — hát kéióbb — p"dig tudjak a régi öregektől — kiknek minden tsavuk jovendelés — hogy a madár nép«ég nagyon megér-í a ssignru telet. Tehát <fn e tekintetbot tt moodó vagyok, hogy jó les eat tudomásul v«oni s jót eleve a hegyi földpis-cséinkbe kóltósködni, bol kevesebb költéggél kiteUlholOnk, mert több alkalmunk lett s sord léirel megkttsdbatni; livelbogy <tudrt levő do^og hugy olt oem csak kívül, — de belül is fütbetüok. E »» lóban páratlan logikai jóslást aditses hal-gttó kösÖoság dörgí éljeaiéssel fogadta.
— Országét vásárok megyénkben oovnmber hóbaD '¦ 1-éo Ssent-Antalfáo, Ksrmacsou: 2-án Nágy-Kapamakon ; ^>-éa B*ll*ti»c on, Kövesaáliáa, Zala-Lo-vőn, 11-és Gyula-Ketsin. Ketslhelyen, Steat Gróton, 10 éa Sümegen; 23 áo
25 én Csáktornyán 30ánKot
Kit Komáromban -29 én B*e.ok Sd.
ban, Zala Egeraiegea.
OkUber kó 7 én déli 12 óra iW
Kus>án Jiooa bect"helyi lakosnak távul léte alk«lmávkl d*uba- ét két kamara *)* l»ja itmeretl -ú telteik altot áUttiC*CJ»l kiayittaiott beható v» ké: ládát östseior-tek ét abból 50 rőf váttaat e^y selyea keodÓt ét 2 frt. 50 kr. elloplak. A tetteteket nyomottak.
— „Elsó Akkordok" csimu költemény kötetre hirdet előTitetétt E- Sitt* Lajos- E költemények <*gy réese a fi*** rosi ét vidéki itjtóban látott napvilágo|-F. év nuvamber bó elején kerül ki »*•)' tó alul 8—9 ívnyi terjedelemben, a '•«' sxebo amateur, vastag, sárga Telin p»p>* ron, divatot e t«vir betűkkel. Elöfi>«lsM árt egy füsott példánynak bérmente* kl>-déttel 1 fn, 20 kr. Duc artnyomáau dit*-példáoynak ajánlott küldéssel 2 frt. Síi-ves (yüjtdknek 9 példány után egy "*** telet példány nyal ssolgál a'asertő. A.**'^ fitetéai pén*ak f. bó no vem be- bű 1^4 egyoaoMn bossá (Budapest II CaaJogi"! atosa 13. tsám) küldeadók, hogy »•' gát a nyomatandó példányok •**•' iránt tájékothasaa- Dtrék mankatársaak müvét melegen ajánljuk olvasóink l>* gjeJmébelHUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALÁI KÖZLÖNY
OKTÓBER Sl-4. 1885.
-Kútba fűlt Hirsckl Fiüi upol. i,„ Iskoe » kutbs esett • miro m<|mw. ^re jöttek, már a kútba fűlt.
— Keretut-ueBteléV Visrár plebi-
aiáhostartoeó Hereesnye faluban Hertáth Hibái}' alyánkfia, több *r, beiegeake. o»i«bol oei» l«g fóllábatWán »,, Isten di fe egy csinos kokereesMI állíttatott, kereeit ialevslúát . Titrári piebá ,i» volt b.jl.D-ió «if.JK«dn, . oklob-r bo 18 in proceeaióval vunull V,ivarról He-'......
Vasúti menetrend.
Hial Kuiiiril.
__........... „„. Béggel.
resanjére és a falu legalább belyén álló P'»gorbof 5 óra 20 peronkor postavonat
kermitet puspnki engedélyijei es egjbá- 'B*'" 5 óra 45
„ a.erterláaok mageeeux módja •a.r.nt I B"depe«t 6 óra 28
fiiavatta. Rokssándits György Viavár Budspeat 7 óra 20
érdrmea lelki pasamra eaen kereaat-stent Bícaujbely 6 6ra 35
atép alkalmi icóooklattal fuste egy be.
postavonat gyorsvonat regyesvon. postavonat.
— Tolvaj betörő. Csáktornyán
Qráaa Láa ló varoai jo(ty«« lakásába a ' Budapest kisvellen esomeeédeágban lakó Draaae- ' "agerbof Sj 6ra 46 .ovics Károly 26 íves, karlflvici ssüle. °°ProI> 2 °" 15 iU borbély legény tolvajlási esendők-, ro* bdl b«tőrt. terve aeonban roe'sul sikerül,
Drtb.ii
2 ór. — pwoakor poatavoaet 2 6 46 postavonat
postavonat
2 ora 25 . postavonat.
Este.
háaiur éssrevette s gallérjáaái Pregerhof 11 óra 20 pereskor gyoravonat
(ojrffa as «jión kidobta. As el'ojva Zákáoj- ] ] óra 5 „ poatavouat
jolt értéktelen tárgyakat még aaon rjjel Budepeat 12 óra 15 . postavonat
ml.jdonoeának viaaaaadták, 6t pedig a Bocsujh 12 óra 5 . peetavonat.
eaendorők .gondoeáe alá vettek.
— Tni Gutorfold a kóasseg tulaj-donábos tertoso és Wéber Katalin által bérben bírt korcama f. hó 12 én délután ] érakor iam-retleo okból kigyulladván, leégett. A kár mintegy 2000 frt. Bisto-titva mintegy 1050 frt. ertek volt.
Aaoa
Érteni Kannára.
Béggel.
4 óra 8 percakor poatavonai
Fiume
4 óra D óra
Pregetbof 6 óra 17
Sopron Pragerhof Barcs Budapest
pMUTODat
pO*t»VOD«l
gjoravoDat.
1 óra 48 porcakor | 1 óra 15 . | 1 4ra 40 . :
E»t«
- Hirtelen Halál. Scbreck
ki lakóa 70 evei oategíasa.oa: goráoál, egy jómódú fóldmiveanel,
trefálódsáa köal folyt le aa ebed o.-----
ai ur-s eeaiony -gyik tál ételben fogva, [ Budapest 9 ora 50 percakor vegyes ont
egyaaerre ájultán rogyott uaese. A roko- i Becsujb. 10 óra 26 , postavonat
¦ok megrémülve keltek fel aa aaslaltol , Budapeai 10 óra 55 . gyorsvonat
ijedségükben mit sem tudtak tenni, majd 1-Pragerbof 11 óra 35 , poauvoaat
a kórörvoeért elküldték, de mire ea meg- j Btrc* 11 óra 25 , postavonat, jött, sár csak a balált coaatálhatta.
— Halál egy pohár bor miatt.;
Saokoli András mábomfai lakos a kerka-teakáodi begyen lévú pincaejébea Barta- ; nici Miklós ugyan mábomfai lakossal j burusgatott, midőn Boraus Jóaa^i lenti-'. •¦t>mbatbelyi kanáat bojtár Horvát (Faragó) Jóaaef mumori lakossal a piccaébe ¦eulek éa káromkodások koaott bort követeltek. Saokoli Bonosoak adott ia 'Ly pobárr*), aaooban Horvá'nak aaoo
Lapveaer «. kiadó: 8ZAL1T SÍNDOB
Felelős eaerkeaalo : TA8S ÍLÍ08. Laplulejuono. : WAJUIT8 JÓZSEF.
HlraetéaeH.
Hirdetmény.
A m.
kij«l«üté..«l, hogy .iIjcd bitrány -mber- ^^ éfj nrodtlmibli a UD<© nok, a»iot t« ˇafj,D«maduk.u — bort adói , , . , . , ,
voa.kodof. Horvát (Faragó) erreb.r.gr. tArb»» fekl° e«T «gykere.l
Esztergomi Főkáptalan yi ba-eka vizet
lobbant, keaeben voít buaogányát >.,. malom; továbbá a zenyéri katárban fordítva. Saokoht megütni kéatült, Bar- fekvő egy kétkerekű vizes malom ;
Umca ko.belépésére aaonban nem a,k,- végül a Upsonyi kőzségbei fekvő rlilt.B.rl.Dic.. Két jövevényt a P'"««- arodllmi torc.ffla épulet méSa.rszék Ml kitolta, aaattót pedig beiárla; okkor , ,,.. , „„,
a kint l.vok .. ajtói keídték verni, b.- *z nrodalmi kormérési loggal 1886 kiabáltak .megállj as utón ia agyon évi Szent-György naptul több évre caepellekbenoetekrU" Bartanica as ajtót bérbe adatik. Mire nécve az árve-
iamit kinyitotta, mire amhgok beroban- r^gj idő&l tak, a du'afci>doi k adt-k mikóabao Bur-
.„. B.raoicaut .g, k.róvai, Hor.át 1885 november hó 12.
(Farugó) bedig buiO|{<.ojiTt>\ ütötte;
utóbbi fsjéa oly anlyosa^rUlÁaeket kxpott Qtpjénak délelőtti 10 úráj* tüie-
bogy rövid idő múlva — még a belyati- *j^ j^j
nen - meghal, T...».k elme-ekttltei A méu.lei e,óbb is aeglMnt.
azonbao öartaDica Tallomua al»pjAO . ... m , . ...
Borsos .. éppen .rr. crkáió c.eodoriég hetok Tapsonyban a tiszturto. iro-
iital elfogatott, ki tettet bevallotta. Hor- dábas, hol a hirdetett árverés ia
•át (Fa-agó) pedig jélentkesett, belátva, tartatni fog.
hogy bujdosása caélboa nem veaet és
előbb utóbb aa igasaágasolgáltaiáa éa a Tapteny, október 30-án 1885
büntető nemeaia karja utoléri. n r i • t • t
Sólyomi Lipót,
írodaloa.
(E roTÉ.t alatt m«{aa.}ilatt munkák kaphatók, vagy meffr«sdeh«15k Wajdita Jói»«f kkkléb NKúá |
urod
2491) tk: 1S85 iprilu S-áQ
Árverési hirdetmény.
A öftf j-k«oi«AÍ kir. tórvémyw&k t«I«kköDyri offáiy. r4u4r6! kc«hírré teletik, b»gj Jftdita Máx:oo mvreoy*. l»-koa v^rebkjiAtÓBftk Horváth Jáoot ée HAca K-ulin mer«nyei i»ko« TÍ(reb«ji»-t*»t ¦seoveilo men>Bjei Ukó*ok e!l-»«i 40 frt tok* 1881 évi márcsiu. hó 20-itc o.p járói jirtS S#;', k.m.iokt ll|tr- &0 kr. por, 4 frt 80 kr. »ágreh»jUtá* kérelmi 9" frt, ! 50 kr. jelanUgi ¦ mAe teinnírüloodá költ •égek iráoli TÍgr-h»jt»lá«i ftgy»ib«o tv fenUeTv>««tt kir. tnrv<4oj»-k terfilfl'ébe* »rto*ó memiy«i 57. uimu tjkvb«sD A I.
1-4 7—9 ior é« | 2 tor 673. 3 ««r 677. bns. iDC4vtl.D»krm Horváth János 4a H6u tC.-vta.tin m«reQj«i tikotok oevére »j*Tára felvett talftjdon ét •sulgalmi jom iogtit-ük • 135 hnt. >. felnit 80 frt * 138' hrks. a. 28 frt 164 hr.f U trl 228 hm. 164 frt 476 hr». 17 frt 614 hr«i. 48< frt. 754 hru. 94 fr>. A f 673 bras ».' 368 fr>. A f 677 biai. •- 584 frtrm belli .nffatla,Dok külün. kfjknn
1885 November hé 19. napján
doléloti 11 óra.ki>r ¦ mere-yerei kó«ég basánál Simoo Gábor felperen. ügjvéd, köbejöttevel mn^ttu-Uotló DyllTánns árve-réaen el»dfttoifog. Kikiáltási ir a fennebb k>tt b-caár
Árveresoi kiváoók tartósnak * beca-ár 100/V át xé«tpéosb«a T«gy óvtulékképM papírbao a kiküldött keiitant leteoni. Vsto kötelet • vételirt három egyenlő réWUtbeo m«g pod'g as eUőt, »¦ árvsróa jogerőié eme.k*d4ae'iLl asámiUodó 1 bó-oap alatt, a másodikat ugjanaattól 2 hónap alatt, « harmadikat agy. nattól 3 hó-
apalait, miod-n "gyei resilet atáa ai ár-
«r«a uapjától axáioiikodó 6% kamatokkal agy&U ai árverósi teltétal«kb«a niwg batarosott-helyeo éa módoMtok ¦terimle-fisetni.
Eaeo hirde'.m^ojftk slbocsál>>aával
gyidüleg megállapított árreríai feliéie-Uk a hivatalo* ór&k alatt a n«i*T-kania*ai kir t6rv*SDy««í te]ekköojvi ősit áljánál • a mereajni kösaég flLojáróaágioi m»g-lokiothetok.
Nagy-K«DiMÜo, a kir. <SrréD;sték, it te'ekkvi batóaágaak 1885. *T] április bó 17-ik aapjáo tartó ti ülé*évM
WERESZNYÉS EVVEL
elonk. ÍP?7*Ő
xxxxxxxxxxxxxx
¦¦»¦¦¦¦»¦>¦»»«>¦»»»»¦¦
X TJnnrfáíáií hái™iiT'»'aií«»»ifiryaj
: rU^dllOl », kQKateen p^ij a X .omlutt éa odvaa fogakat, egj pillanat ¦ alau ia (jokerMen ir^Rrit aa 7
les1 I a I ki« a sa t J
meljlycl s fájó fog bekenetik Mién it T . kitonó azeraek agy családoál aem ^ laabad niánroania. Kreseti N -Canízaán T
:- .cj.dOI SCHWAKC7. *• TiUBER ke- T r«akedéaéb»ii kapható 3r> krért T
1111 11 I 1111111
Ervén Lucas Bols.j
k. k ltof Lietennten, k. nirt. Htrf LiefsrantM.
AUpittatott 1875. Amsterd«mb»n. külonlegességüt
Curaiao-Anisette,
tz ország elsó aileteiben cészletben
T»nnat. 2015 7-10.1
I I I I I I I I I I I I I I
— , Alöhiaal fi." Ai nEg;«teme« Ritéaytéi cs. vállalatból, melyet a Singer «. Wolfsor osAg indított mof. vettük a-btrmadik kötetet, mely M.k«Ulb Kálmánnak „A lohínaí fa* ci. uj e\bo»*é\i*é-Urttlmuu. A magyar olrasö kösöoség ¦okkal jobban ismeri és k ed Teli a jeles írót. semhogy küíÖD ki kelleoe emelő (lak, hogy irodalmunk ismét •¦ikráso humorral irt, el éjitől végig érdekes, samatoa mÜrel gyarapodott. Heg kell asoobao említenünk - mii megjeleoéai módját, meJy ssereocsés ajitást képMköojTpiicsuDkon. Aneveseit vállalat agymís tii írre terjedő kötetecet kösöl, melyek csioosao bekö've, ótveo krjáTat áralutoak i* eaen ár mellett a, vállalat kiadványai oly p4ídáoys«ámok-biLD kerftlnek a kösoaseg kft**, melyek Dalunk.¦«m kösöusé'gesek. Igj pl- Mik-' uáth elbeurilese oíbiny nap alatt tbbb ' mid báromeser példányban kelt el. A vállalat ily formán a magyar irók mtt-; veinek as *Ídigiaé'l jóra! jeleatikenyebb olvMokört tog bóditaoi és fordított, regényeivel a basái könyvpiaciról le fogja •aoritani abaaonnema nemet vállalatokat, mnlyek ott aagy el terjedésaek örvendtek. Ai .Egyetemes Kegény tar- aj kötete Mik-¦Uthelbeuéléséa ki*Ql Wslua Ü.-kár-oak egy vig novelláját tarUlmaaa*.
A már 50 ev «'»ta lőcsben
fennálló • jó hirnérDek örvendő nagybani szövet Czég
„Zülll 6ÜTEN HIRTEN,"
vorm. Vineenz Strohschneider,
WIEN,
I, Rothentkurattrute 14.
eladja öaasea kéailetét "V^k-taÖDI BRÜNNI
gyapot szövetekből,
egész férfi öltözetre v»ló m«"-t<iékolí
teljesen rlég «sj ege«i öltöirihec, éa pedig,
kabál, nadrág és ropiléojre,
mindenfele ssinb«n oa elromlatatlaa miaAaéKb«n a kóveueső k^< l"golcaóbb- i
mindenfele ssinb«n oa emt ra megaaabott árakért u^yania
II rd mialMc 0(«e« altöaetre — — — — — 3 frt 50 kr. I-s4 mii. -»éf „ . — — - - - 4 frt 50 kr.
Esea maradákokból osiolát nem küldhetik, de kötelesem maga mat itt nyilvánosan a aem telaad árukat TiasaaTeoai.
A kaldoa" a feDnti asövetekaek a ceom*«oláa felsaániitása nélkül törleoik. a pe*ne ei^lefrea b-,kti:doae va|;7 utáarét mellett -2646 1 -4
UXXXXXKXXXXXXXXKXXXXHXXXXXXX
Szerencse
jelenti.
¦reaiSByeit iNaa állal MzUaltalaak.
Meghi«áa a Hamburg áílam ált»j bialoaitntJ nagv péoikiaonoUi
nyeremény - esélyein
» milli*
narkán
rűleg Raazeállitou ny^r.sjeay.i. meiyfk rlak 100.000 aoraj-fTbol állaoak a következők : t. i.
a iiaMflraM ¦..!<¦» 5M oee márks.
l dij 300.(100 v. iSJ „T JOOO m
1 dj 2tH>000 sí 512 lolt'i m
2 . 100,000 .>. a
90,000 m. 70,000 i 60 000 i 90.000 , 10,000 i
SÍ 64
31720 3M0 90 3950 3960
16.000 i
>0,l«0 ». 2960
i.0011
3,000 m
300 i SOO i 160 i
114 i
1U0 I 94 E 67 t 40 ¦
or.je-
fn aO^Ot) m.
y yjek níbáoy bóaap alalt. bit outálrban »kTMl«c bnutDi focnak
At elt6 nreraM^eybnaás bi*atalo«sn jnniu« 10-*ra áUapitutnti ra*c. melyhtj 1 rg -ml ,„„ c„i frl 3 6« > 6 > 1 fel ned i.,r. c.»k Irt 180 v 3 ¦ QSC7- . tonj. ruk kr. 90 v 1' , M karai Ks'-u ¦> álla* aital hiztaattatt araaell aarajagyak u,.m pí-ci« ni ..ti .íírT,n»»l., n itua. Mraaalsa aeaíl-aa»e aWlatl ¦•¦ a ItftávalaH vMákn li aittUlaatnk altaiaa
Miadeti erdekeit, cradtti nyék bpIIbU tóleai aa áilan vei ellátott er*d«ti játéktérrel dij nélkül kapjs meg, rajaaúot au«á> ntán I hiTatsJoi ny.renie.ij jr.ek t m, dea feliiiol.tás iiÁlkal
A ayantatar kltaal u 4< uiihi táaa általam UithUdüi «-ik6-¦olretik a rcattvfrSkbSz uontoftau s a legoigornbb IIUtlarlAi mellett.
Bármi megrendfléa egy ¦ gr<r«rll poatantaltátjjnn »*|r» ajánlott IrTÍllel tob#tS.
Ki>:dnljanak tehát meK"'sáaokkal bia.lomt.ljea.o J63» 3^ •
t. évi november 20-Alg SÁMUEL HECKSCHER -«-
bank <ifi tál'óatlftch-i' H.mhgr{i.tD
S
\Hi
a.r IBHAcz mQvésznSvendék által minden
eletnagysagu képek fénykép után kréta rajzban készítettnek,
melyek bármely folyadékkal moshatok ánnélkal hogy a kép legcsekélyebbet is szenvedne.
1 darab ára * fptól felfelé.
Megrendeléseket elfogad WAJDITS JÓZSEK könyvkereskedése Nagy-Kanizsán.
Bf Vidéki megrendeléseknél iegczélszerabb, ha egy fénykép bcküldi'tik az ármk megnevezésével, hogy mily kiállításban kívánják, agy szinte az ár felének beküldése in kére ük. minthogy csakis sikerült képek adatnak ki. ~^0
A képekre Orev nem szttkségeltetlk. ~VS ÍJOOOCJOOOOÍÍ'
Pályázat.
Az alulirt takarékpénztárnál pénztár no :i állás, — mely évi 500 frt fizetés, — juulék — & idóve: fizetés-javítással lévén egybekapcsolva - ürülvén meg, ezennel pályázat Lyittatik.
A pályázóktól megkiváotatik, bogy 1000 frtayi biztosíték nynjtassék. s kellőleg felszerelt pályázati kérvények, a melyben az évkor, s eddigi foglalkozás is kitüntetendő, legkésőbb
folyó évi november hó 15-éig
az alnlirt igatgatoiigttál nyújtandók be.
Bellatincz, 188V évi október hó 22-én.
264R l-l.
A Bellatincz vidéki takarékpénztár igazgatéságaHUSZOXNKOTKDIK ÉVTOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
OKTOBKB 1886 3!-í.
HIRDETÉSI K.
Figyelmeztetés.
Ax áJUUn«aaa iMwi. jó hirBÓwk örvendó ¦ ifitb oldalai** kitüntetett liibnnuu kéai itniaye*. — kelendfta*(ómM fogva — a»k atánairaak lívín ai utóhbi íd.'.hen kít>ve. elbaiároataaa, borr »«->koB niai; ekjeimet tn..iioiitoan ¦ arra kik nyn ¦alhan »»j»t h*xam kil fi alakját tpnmi föl. beje(/*ttei*éo ut •fjawremiiid »W-j*ryfcant a bndapMti iparkamaránál.
SOfeBORSZESZ
Ü642 2-3
n
kniflnome
OLTUlr
F<eti-ti]tó
r | j|, Hrf«Mt«
fraOrnttét-ktuf-gyárt-fy ég \aMmi ,vattát*) 'tt"
RAKTÁRAK NAfiY-KAMZSAN Ro«*-nf.ld A , Rehrartt & Taiher, fttr*m & Klein, Feualboffer JAwf. Be'n Jó»*f, Mándák (iy 8 Pre-bnayer
«• LlsDüch. M»ton és Hubpr, Prmfpr A
¦acTill i« t(r»>n ¦jínlhatd, ¦ mennyi bee a f< pnak fényét elt'a^fiü a fefhuat trfeWti »'¦ a UÉJ tiszta, ««a«taia» ixt ayer a taet* elD*roííi*a után vaJn-mmt ajánlatos - *»*r fcUoiaara i* a baJMtflfc eröailéaére. a íajkarfta képiedéi m^f-akadájozáUra ét aainak eltávolításán.
Ara en md itgucI 80 ft, en tisebb írettel 40 tr.
IlasanáUti ataaitát aagyar vayy német nyrívea biacviDvniaim nrfvaorival ellátva, ¦iádén Iri fbes ingyen mallékelt^tik
i-to'featay Jrk.&lm An,
Budapeat** IV. kerület, Mutriun k5rot 23 oiám
Kapható Csáktornyán
láor Jésaaf, Stnbia tettvár ek, Oraner tPatvérrit, Fink J O . Ktomer J.
Vidat8-féle egyéb gépek és azok pótrészei
ezentnl u eredeti ViiatS-féle minták Imodelll szerint ctakis az tlább irt gysrban txphltok, nielj az összes mintákat a vidats-félr csúdtömegtó) megszerezve, azokat is gyártja.
A Schllk-féle vasőnKMe és gépg)'ár-részvpnytársaság
/ gazdasági osztálya.
\ ' 2SS9 3-6
Központi iroüa: BuW nm-tM 51. szín.
Birka bor eladás,
Gróf Festetics Tafsiló ur 0 méltósága ollári és vasvári uro-dalmaibaD 1886-ik évi január 1 tói l ~«8-it cv deczember 31-ig az ax 3 évig szaporodó mindennemű birka txirftk nyilvános árvm-s uljin eiadatnak. Az irveré, 1885 é«i november hO 5-en rvggrli 10 óraknr tog Vasváron az arodalmi irodában meiftartatni. Árverezni kívánók kellő bánatpénzzel ellátva tisztelettel meghivatnak.
OLLÁB, október 18-án 1885. SÖvegjártÓ LajOS,
¦641 2—2. kormlovú aiáiDtkrió-
A legjobb
czigaretta-papir
a valódi
O
Teke asztal
KNILL KÁROLY
Bécs IX., RMtau, Rothe Lövenyasse No 5-7.
Cl. tir. luarulai,
szciaíalmazott. 0X5OOOC* X és teke golyó-gyár L
LEHOUBLON
Ciwwy ét Hanry párizsi Vtúnaátoktól óeatiic
pf KriMlUtott llr. JJ. Pokl. l>r E. Lrtrig, l>r. E Lippmaaa Mcti re-(7«t«eti Uuiirok álul, kik a I*f jobb ajánlatot adták, ugj a kitűnő mia&tég, Talanint ai egéauif re D«m ártalmai tinta toltiríl, ¦ hogj miDt itven, ¦ mafa n«m^brn egyetlen.
njo
Dij* külöuöweo s*jál 41t»l
hlulüt trkrantal ftjat !
„Exrelslor-banden"
a lagfiuomtbb tagol kautscbukaa mflljok tekiolve jfoáfrit ^ tirtói-
ligit siódon mái tekusital falat ftlülmuln.k él • moll.tt . bl-
iodjiI ciudii olció tefce»utajukéot ci.k 45 frtbi kerül.
Ai én c«. kir. kitár. Hibidklmaiott Tek« golyóim, mn-lyek » «Ufáat oiootaikkil teljmoD efryre megj. íjáolom «gj 1 illái mellett kö» etk<»< árikert 60 -62 mm. ig 5 frt 63 —61) ma' '( 6 frt. 67-78 mm. lg 6 frt 50 dir,boaki>'. Ar»k ét ríjiok i.ke \ talokról ilg^ra *• MrmeitTe. 2664 6 — 20.
kimu Mm
Helf Arnoldnltl Béos, I. FeatAlossi utosa 1.
KBttrefitéK ingyrn.
Wm~ V. Kukban > legrégibb
c-er. -M
ooooooooooooooooooocsoooooooooooooc
18&8.
WALSER FKHENCZ
Ajánlja gyártmányát,
mint magyar különlegességet kutakban és mindennemű szivaty-
tyukban elvállal teljeH Vízvezetékek berendezését varotok, földbirtokosok, Ipartelepek, armentesitö társulatok es magánzók ré-
8E*íről modem tecbnihai
2522 22-50
BUDAPESTEK, Rottenbillor utou 66
alapon es kedvező felrételek mellett ajánlkonk feöz- é» m»fr»nförd((k felszerelésére. Szakmentes Urazékek felállítására és minden vizmű vi muukálatok gyors és pontos kivitelére képes árlapok és részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
Egyetlen belföldi szivattyu-gyár.
Qoooocoooooooooooaoooooooooooooocoi
III I III II I I II I I I I I I
Dr ailtteftr tiaárfar ltUI Wtalált M ktelr.Ui mbiiilaiiett gytr
Meidinger-kályhák
UKIl H. FelMÍ IMiblIueben Héas mellett. RAKTÁK : Budapest, Thonet-udvar.
A Irgel.S diiakkl jutalmasva : Kín 18ÍS. ruid 1S7". Piri- IÖ78. Secki. bau* 1877, W«la 1878, T*f.)iti 1879, B<k-«1H8O. Ep-er 1881 TríPtt 1|
BÉCS BÜK K RESZT MEILAN'I)
K&rntnantr. 4O,*t. Strada L.p«-am »«. Corto Vitt. F.tnanrjfU
L*CJot.b reltlrÖldtS axelelStel ellátntt kályhák Ukátoknak, iakol ét irodáknak sth, «gyám erű és elegani kiáltiláabaii y+y kályhával több .tobi fOtbetó
Ktapooti léffOtia ag«az épülaUkra, axa>itó-k<sa«l«k ipar- é* m*,6. (axdaaági cm«lra.
A« oaxtr. atafrar birodalomban 263 tanodahan 1824 tan a mi MeidUne-r-kMjhink. hói haaználatbu, 0>ek kost 74 tanodában a Wcai kPrQletben &08 kályha, 47 tanodáku
A ffvir v«d'•jvt.
A mi Meidíneef kálybáak eló" Jt namcaak a CM. k. bivatalokbtn, Dmi| u i brn '• T»ro„ hatótoknál, p*pir-ndekt.é'. kórhazaknál, vanntaknál *• K»>baj .knál, peoi in<«x«-fkn«. e. blattá >Ó tária.áf kn.l ip«rvátlaUtoknál, .wilodakran. ká.íba-vk Ca eb'd-lóktiíii n.fv arimKan. han*-n. toob mint 20,000 majítn báxakbau vaunak a lui Üeidinj^ kályháink hatinálatbaa.
Aaon mafkedvaltPteat, BtaJyft a mi kál; háink bib-d»nütt kivívtak tóbKkiArCVa ntánaáa..kra adtak okot. _ r'i
HEIDINSER-OFEN
t>-hát
ittalva jj»n védjeíyOnkrB — hojj Avja magái «niodi»nEa«t birnsve* é* mnprt c%ártiBá> junk atáazáa*itó). hahar aiok ^HyuTerüen ,Mi>idin|>rr-kalyhak" vaify pediit J * t itott Meidinger-kalytiák (yasáat »j4aiÚtnak ii.
A mi gTüriaánvtiiik ajtajának belaS falta f/ári védjegyünk b«le van Öntve
¦V Proapaktasok éa irj«f7iékek ingyen ét bérmeotre. ^g 2579 11—5]
¦»¦* 11 i:+i 1111111111111111111
EDDIG MÉG FELÜLMULHATLAN
a MAAGER W.-íél<
ctt tlr S7,ab»dalm^/.oll, valódi, XitzU.
51 (s u k a in a j-olaj
Maager Vilmostól Bécsben.
Az orvoMÍ tekioLéljek álul im-j/vii-gáltatoU *» köttj ¦y©« emészthetifl^jte folytán ^ver(iirk«kn«-k ia ajanlboió meri • l»g i»al*bt>. -Utfjnbbrjak, e :-*ra-rt a* r: mell- tQdÓ
bajok, görT&lj, duuiatoa, kelések, bórkiü lések, mi
Hg^bajofc, gyfü^eseit 8tb- *-lifn — <e%y Üve^ í.r* I frt
ít\ raKtarb.D : BeC9benf Heuitutrfct .7. ttaátn alatt,
as Óittrák-Magyar birodalom Intőbb e<i jubb neíii
id Fotbdci keroikedA unkoál.
lcapliatö:
Adulf
2640 2—12
Ur. likolaarh K»roly Rle .
»pao y ol
Chinkír
Dr. Xlkolasck Károly fí-le
J>pM.«3 111
VMtl-ttlM OMNktr.
Dr Xikolwcb Károly féle
¦ cpsiibar.
Dr. Mikolatch Károly Tblt
i.p»nvol p eit t¦b* r
Dr. Hikolswh Károly-féle
panjot
A legjobb ater ^vomor-giengttpé^'-k b«n, bi-deglelái, id<>g báotalmak >, u <ia--(rtgeégelt
ellen > fy ürep ára I frt 50 kr KmiíqA bataau azoa bnt'tC^éc^^^u. moljek Térasegéaja^g, *+gy ro§« vér'M atar^iaiaak
Egy OveK ára I frt 50 kr
Kendkivüli ««or mérgem doeaaauik, a gro. mór laaaa mÜkMé*" ¦ »t ebből ¦s<*rnii>tó b-*-
tefs^fvk «11«b. Efcy íiv«g ára I frt 50 kr. A lagbialCMabb scer a gjumor mfl odeaéi d«j> ha»ó aiervek feludi-é«^ül Egy üveg
ára 1 frí 50 kr.
A legjobb a«er gyomor- é* bál-katharu*.
valunial og*éb bfllegaégek elleo. Kgy üvep
ára I frt. 50 kr.
Fórattar ios:;ria s lanarorciíisTa nézre i&aliczíd es BotoTina Ha&ger YHmosaél, Bécs, III*
^^_^ —- TilÓÜ
1 IJ II rt^aWI Vokaac
,ta 'átható
el.iyUKajoii^ uronorécit, ró(>«(l daj>4it, májb^j v«-ta>iiat. aranyér -• a '•uf^lebb ¦« bttoftt|«k «I:«b 3» ár 4u folyton-*** ^Uex-tó *ln« >r««b«ii ' Lgr eredeti dobai ba*soál«tt ¦taaitáasal l frt. HMtaitmaytk ttrvéayMU
KSar^ény, efút, »j -tuiuiLfiiuum i h«,. W-.*t
I^j . '01 u« iuiii1 ^ ^a^ ^v m m m w . m i0 ^m m w m ív * rr r ~^* r*» ^"^^^w^^^rr^/"1
k^^arva, hjf teleit betoffvHléi. k&u\aa 4a kólika VÜ9Q ^íT ti ve ff pofHfti uti»iti«aaj 80 kr |40] 48-Ki.
Valódi, Moll Tédjegyárol éa név alatraaaval
ffloU A. ffljg1 Bécs, Tuchlaubeo
Baktirak : Nt | y - K t II z I a : B«lai Jó»*ef (vógyaaeré*! Roionf-:d A-1 le.«>lb^»r J6u.r Báni; Oorn^r s. Cukttnyi: Onno L. jjifj Up««arltt Korotks ii (MrtkMy : 8elű«f.r i. linmri Bán J4». Inall ¦ luU F"1 Jimf Zala-Ciareni Hollói; J. ijóf jiuriu.
Nagy