Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.94 MB
2008-08-13 09:44:04
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
359
3528
Rövid leírás | Teljes leírás (284.22 KB)

Zalai Közlöny 1885 045-048. szám november

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

MGY-KAMSá, 1885. November 7-éo.
4tS Ili szám.
Huszonnegyedik
i ár:
j m - _
* tn 40 kr • « .
ígftt azasi M kr.
IIiK.íKTE SKK
. hjf.*'-^ peUtsorbaB i ^ miovVii további 7 »aae4M»r torén ekr
'MVILTTtUCN
„.(..UH- 1 1Ü ¦"¦•"« » ruHMk teí
^.un illftrk mitni eu efjn tiir-
j.imrTt 30 kr ti i wodk

I
A lap txíliesri r*«et illní a*sle-| ¦nrnjelt t tzeritt-ztöat-gfces, ifi r+uft íTImS ig a kiadókivt'tlboz b^r
intézentfk Üagy-K aa I má ¦
I
a „saiamegyei dlíalánoi tanitó-
gaduunk rl
Kczirstsk viwn
A nagy-kanizsat _Kere$ke<ielmi Iparbank', „nagy-kanizsai önkéntes tiizolt6-egylet" twW". a „nagy-kaniz$ai kudeónevelö egyesület*. a -nagy kanizsai ttationMgéit/zögxÖveíkeiet* , a „japroní Jlt6re*Ice(Wmi it/wriamara" nagy kanizsai külválasztmány*-ának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A törvény humanitmusa.
A magyar baotetó
l,ó,tbb tanaitnányoiáiáoál oly em-bef, ki az ott meg írtakat nemcsak i rideg § ok <• a büntetőjog bírói gjgnru fogalmával tekinti, hanem a [irtaimat a mai korban már oly fényesen előrehaladott emb.rbaráti ji?retet szempontjából mérlegeli, bitón; bizony homlokegyenest ellen-keró dogokra fog bukkanni, melyek i nemesen érzi emberbarát szivét ftjdalommal tölthetik el. — Az ha meg oly magái polczot
sienut bat hónapig terjedheiö fag- ; házzal és kéuzáz forintig teriMÜetó
1
igen szép, mert míg az egyik inteimeSiiy . oltalmába veazi a házi állatokat és óvja azokat a nyiliánoa helyen való durva bántalma zástól, addig a másik az embert veszi védelmébe a vérengtók és kegyeilenkedók brutalitása ellcDében.
— De van aztán a fejezet egy piragrafas. a 313 tk, m
szól:
végén
.A hiú fegyelemre jogosított
aiber, na meg oly maga. puiczui •— —• .~»,-.v-..~ ^c„-„..
tölt is be, még is csak gyarló em- '"mély álul, annak gyakorlatában ber marad. - A törrényt is em- clMve-ett könnytt t<-sti sértés miatt, berek alkotják, s miután az ember büntetésnek nincs helye." mint gyarló lény tévedhet — az: Erre már aztán nem lebet el-
Mamie&etre sem mondható csalna- mondani, hogy ez is szép mert, mig|
szerepre kárhoztatott — a védelmet megtagadja.
íme Htárva a két ellentét, mely a hnmanismus belrei fogalmaival meg nem agyeitethetó.
Ezt méltán lehet a huiianis-mns tévedésének oeveini.
Filantróp.
Az •rttyrétzi mag/ír ktanOveló-deti egyesület.
AUaalasa törttaeto.
— F.lolreetatolle. 1885.eng»e.tua31->a
got ée nepnevpleal Saruecaeg; ében terje.a-to egveeület" megelakuliae. A már korábban alakult „Sarkalj mlfltiiái it köaftaadaaági egriét* daca. ]4^0 tartotta i k
elei aagjalaan Koloauverl. — Magyaromig fieibo. ea le.Bveihoa!
Öauuen 200 ea 47 napja, bo<T Mafrreroreaag 16 keleti megyéjére, ea e
útimnak. a kib. törvénykönyvből fennebb ,dé", meív«b.n fekví 2 ateb kir. Málló tör-
Keil tehát, hogy az ellentétes tett 86. § .z állatot védelmébe ve-j ^"^.T, *", {VZaSuZT"JÍ' dulgok és intézmények TilágUtba ho szí, addig ez az Isten képmására' ™ .".k.tiV.'et.kiot.°°t*'.n on.ejav.1el-usfanak, bogy .zokon az arra hi- teremtett legnemesebb lényt: az em ía.,ro:«g el&nór kimondatott a legveaaes. vitattak, a humanismus és a Vor bért minden oltalom kizárásával odaí Njolea hónapja ea 5 napja, hogr igényeinek megfelelóleg idomíthat- d...