Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.24 MB
2008-08-13 10:05:04
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
580
4050
Rövid leírás | Teljes leírás (354.45 KB)

Zalai Közlöny 1886. 040-044. szám október

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGY-KÁMZSA, 1886. Október 2-án
szám
Huszonötödik évfoljam.
El ifit eteti ár
eai iwit . ¦ ¦ & fit — — err« . . . . 2 frt M) kr
Etytt ária 10 kr
IIUBETUEI
hiiáboip*tiuori>&s 7. aitedasor
k miadt-o további aorért 5 kr
NYILTTÉRBEN
,..roi.kéut 1U krért rAtMliak fi I
.¦.Otifiillr-.ék miuil'n CR^.-.Lír
,!,•!..,TI 30 kr t.l-l-Md.-k
p
m*nyek a .ír.k' yagi réssel ill^tí kO p«dig a kiaáóhtratalhM édö
y ag y-K attixaám
Uku-ékpéuitiri épület.
Bérmemetlco levelek
Kezh-itak nnn ¦« kilileteek
^4 iwyy-i mú*u .Kereskedelmi Iparbank', a .nagy-kanizsai önkéntes tüxMegyLl, a jzalamegyei általános tanító- ~ ", a .nagy kanizsai kúdedneveld egyesvlef, a .nagy-kanizsai tiszti-önteg&yzö szövetkezet', a .soproni kerejcalelmi s i^rkamara" nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapjt
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Aí Ixkol&l
Lehetetlen megvalósítása aiért is. mert bit ti adjon loiat, kardot, nyerget stb bőgj nyargalni, livni unitsnk * növendéket, mert hit i mtgftr hadsereg nemcsak bakiból, de bnszarbol is ill! — Ki Aliit minden kípióintézet mellé viróter-' met. vitómestert s oly katonatisztet, ki megunitja a képióintéieti c5ven déseset, állami paripákon loragolni ? Ki etesse a paripákat? Ki tisztítsa? Tán Magyarország jöíendóbeli tani- tói kar»?' - Hagyják azért uraim, — ismétlen mondom, e katonásait!
A határozati javaslat 6. pontjára vonatkozólag kérdem: Ki tanítja itihonn? S ha az illető tanító le-An.vgyüiekezetben működik, hol nincsen leikési, s hol a tanító köteles a lelkészi teendők némelyikét végezni, mint p. o. az ág. evangélikusoknál a temetést, ki temessen ? Vagy hagyjuk tán a tanítást, a temetést?
Tessék kérem Ítélni: lehetséges-e az eszme megvalósítása ily módon?
Hát még kérem a 7 pont kívánalma .A katonai szolgálatra testileg alkalmatlan tanító leányiskolához soroztassék be '.' Engedj''meg :\ t. egylet, hogy e kivánsiga felelt nevethessek egyet! Ha megvizsgáltatnék Magyarország 22 Unitója, bizonyara fele, v»gy legalább is harmada alkalmatlan volna. Most hol van annyi leányiskola ? A leányiskolák rendesen tanítónőkkel vannak betöltve Hát ezeket hová küld jak? Ha .tanglich," — nemde beso-rozznk ókét is. s e pont kivánata szenut .hehhezkötött szolgálatokra, m>gbizásoüra használjak"? Hiniba! Hát azokból az iskolákból mi lesz, hol »z alkalmatlan tanító — mír katonai szolgalatra nézve — működött ? __ De meg kérem alássau:
hol »an az a hatalom, mely nekem
ma azt parancsolhatja, midőn hivatalommal járó kötelmeimet erómhöz képest lelkiismeretesen teljesítem, hogy
jó állomásomat hagyjam itt: adjam el — tán potom áron — véres verítékkel szerzett ingatlan vagyonomat, melynek segélyével gyermekeimet akarom neveltetni, & foglaljak el egy r s«z állomást, melyen egész életemen át nyomoruságban tengődhettem, jó állomásomat meg másnak engedjem át csak azért, mivel az katonai szolgálatra alkalmas? Hol van az a hatalom, ma, mely a szabad tanitóválasztási joggai felruházna ág. erang. községnek parancsolhatja, bogy jó tanítóját, — kit szeret, tisztel s becsül, ki hivatalát hevülettel betölti — adja cserébe oly tanító helyett, ki exerczirozasra igen, de tán a tanításra, nevelésre félig sem oly
{alkalmas, mint volt tanítója? Mél-
[tányos, igazságos eljárás volna ily
jeljárásra? Hát meg e kívánság: ,A kor miatt tényleges szolgálatra nehézkes tiszthelyettes tanító belybez kötött megbízatásokra fog felhasználtatni." Nagyon tág fogalom lehet ei a .helyhez kő őtt megbízás," s