Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.02 MB
2008-08-18 10:54:39
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
622
3603
Rövid leírás | Teljes leírás (320.98 KB)

Zalai Közlöny 1887. 045-048. szám november

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGYKANIZSA, 1887. november 5-én.
45-lk szám
Hoszonbaiodik évfolyam.
e . . . 1 frt tt
yH mmi 10 kr
nyiltuuk*
.,r, »i kr fi..i«..dök
ZALAI IOZLOII
-4 na#/-*am2s«i „tfcre^aefeími lyarhank', a ,nagy-kanizmi önkéntes tüzoitó-egylet, a wna$y-kanixsai kisdednevein
K lap >«,ll^ii ¦-,-mibjrek a n<-'k.» aujagi réiu-t ill**t5 illft* k5«U ztö»«irb*s.
A«| UfcAI rw-Kan ékpénstix x*d n
K»dt levl itnak k in-m f... el
vis iá se ¦ kliáttaek

egyesület', a .nagy-kanizsai tiszti-ihuegélyzö Következet', a tiopr»ní fceresfo&mt i ipanUmara1 na$j/-*<inú*ai külválasztmányáiKik hivatalát lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Etr iisiiiU 120 haiaii testeié ifjailoz.
TársoépüDk, erósödjünai Azokról, akik a kereskedő ifjak orsxágos congresszusioak szerencsés e&uéit megpendítették, mint nagyon természetest feltehetjük, hogy meg értve a kor intő szavát, megelégedve a hangzatos, de üres jelszavak mö gé rejtőzött tétlenséget és tehetet lenséget, át voltak melegulve annak tudatától, hogy mindaddig, mig kereskedelmünk csak az eddigihez mérhető fa^kouyságol tanúsít a tanulási szellem ápolásának szükségét il le l6teg, mig nem egy testkén működve, saját javának gondos munkálása tekinteiében, minden egyes Ugja csupán öuzó czélokuak hódoltí vagy legjobb esetbru szili körök érdekeit dédelgeti, mig a uembánomságés a neintőrődség leple alatt, csan a dicsóséghajkánás má-nif.jától elkapatva lép a Kereskedelem egy nagy része a küzdoporondra, rgtkedvuen és gyanakvólag tekintve a komoly törekvésben a legnemesebb szándéki ftuteláldozó munkában fá-fáradhatatlan. * nem r vásárra czi-pelt hazafiság ezége alatt, de a közérdek iránti igaz és ósziute szeretet által ösztönözve haló éi alkotó e.--kőlrai tisztult érzéafi elemekre, hogy mindaddig — Bonaom — csak piun Jesiderium marad egy jobb, egy dernl tebb jövő derese,, rágj csak megkö zelitese'is. Cs»k az ez iránti megiu-gadhautlan erós meghozódé* szo
nos tevékenység mellett felköltaák érdeklődését még azoknak is, kiknek megbVcsáthatatlao apathiáján^sleth-harg<aján fcueklett meg mindig, a mi az összetartozó elemek egyntás-hozi közeihozása, vagy más szóval egyesülésének léuynyé, az igaznak testté válása körül eddig megkisé-reltetett és sikeresnek ígérkezett.
Meri a mily fenköltek és igazak egy híres álUmférfíunak megörökített következő szavai : .Csak akkor boldog az ország és annak polgárai, ha azok készséggel viselik a. haza közös terheit és mindazoa szolgálatokat, melyekre a haza törvényei szerint köleleztetünk' — csak oly igazak maraduak e szavak kereske delim viszonyainkat érdeklőén, a kft-vetkezókép variálva: Csak akkor és ugy következik be a kereskedelem vi.ágzásának é, emelkedésének szerencsés korszaka és csak akkor és ugy élvezik anosi tagjai e szerencsés koroak teremtette áldásos viszonyok előnyeit, ha a tovább fej lesztés, a balnatús elóbbrevitel munkájában kiki megtalálja és kiveszi a maga részét, áldoz és tesi az összeségért utt, a bol az ossaeség visszahálálja az egyesnek azt, amit az egyes az ósszeség nélkül és bár so kan egvesek nélkül suba meg nem teremthetnének. Egyeseinek tocyes bár emberfölötti erőlködése, mitsem al-
kothat ott,
gálUtbttU az itytiatiTát ii országos!*01011?' JtíSe értekezletek eazméjéüek felelevenité ju»k»ij tori sere, c»kis ez iránti helyes érzék adturu -meg az alapot i budapesti
adhatta g p p
és debreczeni derék kereskedő ífjau aunak idejébeni lömörnlésre szólító és buzdító der...