Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
3.15 MB
2008-08-18 11:03:53
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
589
4947
Rövid leírás | Teljes leírás (386.12 KB)

Zalai Közlöny 1896. 040-044. szám október

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

1896. október 3-atL
4O-1K
Lfoaa én* . . . » In - kr
FeJ «m . . . ¦
1 frt S kr.
Eg7*a az*ai • kr.
HIEDKTKSICK
6 aaaato. •MitaoAaa T, aUoaéuor
aorort & kr.
XVI LTTKKBEX
ytut •oroaft.éa* 10 k rért Tétotawk
<-! Kucaiari ilKík kironoom 3U kr.
XXXV. évfoty
ZALAI IOZLOIT.
a nagykanizsai „Ipar-Te«t*let", .a nagy-kanizsai Taksrékpéaztár részvény-társaság", a .Kotori takarépéaztar
Alap sulleai réaaét illeti •ia-, ukoxIenFira teleli, aurkeaslt w*r*, ai anyaai réaa' illető kö«-Ifttéovek pedif a kiadó sé é ciaxíuea X aarj - Ka* iia&r bcrae&t'e iotéiettdők
Mraeatetlea Imhk Ma lofao1-
Í>xlralok rlw
reszvény-társasáí-, a .aagy-kaniisai- és galambokiönkénte. t»»olió-«gylef, a .nagy-kanizsai ktsdedoevdó fgyeadlef a .nagy-kanizsai Unitói járáskor", a .nagy-kanizsai .-.reaztény jótékw., lóegylaf, „a.ksaizaai izr. jótékony nóegylet', .szegények tanintézete', a .katonai hadtstyáu ejyl*" a .soproni kereskedőim! iparkamara" nagykanizsai külválaaztmányáoak hivatalos lapja
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TARTALMÚ HETILAP. :
^-cy*hcllulai is*-1 oki i
¦ A •emeJkezi a,i iriitu«|i mii su.i hazai gazdáink öltek össie hegy megbeszéljék a nemzetgazdaságiunkat fenyegető sok bajt ét keresek, mi a teendő a mindenfelől fenyegető gazdasági válsággal szettben.
A kongresszusnak — a nemzetközi -neképp «f). amt a hazainak — minden egyes tagja kellő komolysággal és nagy hozzáértéssel szólt a félretett kérdésekhez, melyek felölelik a toltsraelétt, a kereskedelmet, a Tinót és a vs-iutát, vagyis közgazdasági életüak-cek miden ágát.
Sajnálnunk lehet, hogy a nemzetközi kongresszus formális határozatokat az egyes kérdéseket illetőleg nem hozott; de működése így is áldásos lesz gazdasági életünkre. A ta nieskozasaiból Deríthető tanulságoka: mái is levonta a mi gazdakon-grcwusunk, melyen Stéehem/i hmre gróf igeo érdekesen és taoulságosan foglalta össze ezeket. E tanulságoktól ránk nézve az a legbecsesebb, mely a ! .lerwitlít azon eiméltUt, hogv a gabonaárak vökkenéttfuk a túltermelés az oka, — eltemette, s reméljük misdor&kre. Azért unjuk
¦ ezt legbecsesebbnek, mert ez elméit lemondást és Osuggedést hirdet, ami gazdáiokra, kik ügyis fataliz Buszra hajiandok és sokszor előre lemondanak a védekezésről, a cselekvésről rendkívül hatássa! kell, hogy legyen — Kzrlmélet vette el kedvüket, hogy már előre visszariadtak a kuzdrlemtól.
Pedig csak a küzdelem edzi az erőket ; a küzdelem az élet.
Kzt hirdeti Széchenyi Imre gróf is. ki e szavakkal zárta be a ma gyár gazdák koogretgrusához intézett jelenlesét: .Ha egyszer elhrézik, hogy túltermelés nincsen,tehát mábbol
A--«.n jjr van a baj, a melyet szabad kéretni,
essieaao. i letat kere,nj _ ke„ kereMi _
ha egyszer van remény Onvédeleti által snegneaekülni, akkor aaesrfon az önbizalcm és ha van önbizalom, akkor megjön *z akarat is segíteni, — ha meg van az akarat, — megjön az erő s ba az egyes erők összetartanak, akkor győzni is kell.*
Ez a biztaiás annak a tanulságnak kapcsán jól esik gazdáinknak, kikre nagyon rossz idők járnak.
Az idei esztendő éppen nea te lelt meg a hozzá ja fűzött sok várak*-zásnak, nem felelt meg á ni vármegyénkben sem.
A tegnap megnjilt vármegyei őszi közgyűlésen maga az alispán fejezte ezt ki a gyűlés elé terjes'.tett jelentésében ily tormán: „Általában az idei év a legmostohábbak közé számitható, s a közönség aligha leu képes kötelezettségeinek minden irányban eleget tenni....