Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.67 MB
2015-01-28 09:34:55
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
749
3617
Rövid leírás | Teljes leírás (284.69 KB)

Zalai Közlöny
Hetenként egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap

Zalai Közlöny 1896. 014-017. szám április


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

\\A(iY-KA\\IZSA, 1896. április 4-én.
14-llc azéim.
Előfizetem i ár:
¡¡egredén-e ... i fn 25 Kgye»\' szarn III kr. H i R I»ET£ 5 K K , 5 haaábos petitsorban 7. maaodazor 6, 5 mioden további »orert b kr.
NYILTTKKBEN p«tit soronként 10 k.rert »életűek Ksucstari il.éték aundeu egy;-* hirdetésért 3>> kr lizéteudö
ZALAI KÖZLÖNY.
XXXV. évfolyam.
A lap szellemi és anyagi részét illető minden közlemény Bátort! Lajox szerkesztő-kiadó nevére czsmz^tten Nagy-Kan izaat a b«-r-mentre intéz endök
Bérmentetlen levelek nem f..g*d-
keziratok vixszaneui küldetnek
A nagykanizsai , Ipar-Testület1 \\ ,a*nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság-, a .Kotori takarépénztár részvény-társaság*, a .nagy-kanizsai- és galambokiönkéntes tozoltó-egyief, a .nagy-kanizsai kisdednereló egyesület* a .nagykanizsai Unitói járáskőr*, a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, „n.kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintézete", a .katonai hadastyán egylet* a .soproni kereskedeími iparkamara* nagykanizsai kQlválasztmányának hivatalos iap:a
HETENKINT egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap/
Bethanla.
Egyszerűség háza. békesség tanyája, Benne a szeretet égi fényes lángja,
Megváltó otthona. Ide tért pihenni, enyhiiletet lelni. Kis id&re a sok bántalmnt Jeledni S talált Oltalomra.%
A ház három tagja: Mária és Mártha Lázár testvérükkel oly szívesen látta,
Ugy szerették ötet. Isteni Megváltó beszélgetett nékik, — Oh jól enk a szó, hogy ha a szív [vérzik —
t Vígasztala
. Ne Jélj kicsi hajlék s ennek áldott [népe,
H»gy haJáj szivetek; nézzetek az égre.
Leiekintek rátok. A mennyben is lészen rátok gondom [nekem,
Aty-ám szent jobbjától visszatér a lelkem Gyakran ti hozzátok.
Szorgalmas vagy Mártha, járadozol [értem,
Ht>gy a mitek csak van, ide adhasd [nékem,
Te pedig Mária A jobb részt választád\' bátyáddal [Lázárral^
Mindh ármotok lészen örök boldogsággal Tőlem jutalmazva:*
Jöttek ezután az Öriik gyászu napok, Elítélték Jézust a zsidó Jöpapok,
S a töviskoszorut Durván tették fájó, vérző homlokára ¿> keresztre feszit ék a kinzás nyomába És az $g beborult.
De ö Jeltámadott és Jelment az égbe Golgothának hegyét már csak onnan \\ | nézt^
Itt maradt a nyája. Bethqnia népe nem látja itt többé.
Mennyben székel Jézus immár raind-|örökké S onnan néz le rája.
Nincsen már romja se a békés kis [háznak,
Helyén vidám szocskük, madarak [tanyáznak. Elhagyatott a táj .. .i. /
Lakóinak teste régen porrá vállott. De lelkük Jézushoz fel az égbe szállott S ott a szív már nem Jáj.
HALÁSZ WARGIT.
Tristitia.
A nagyhét harangjai komoran szólaltak meg. Feketébe öltözött alakok apró lépésekkel siettek a templomokba, hogy ájtatosságukat elvégeznék. Ott térdeltet le a félhomály bau az egyházak hideg kópadozatára, megváltásért rebegve imákat, megváltásért ? A miséző papok kegyeletes éneke elhangzott Lassú léptekkel haladt a szószék felé egy so vánv arczu cleijicus, akinek orczáti egy szigorú noviciatusnak nyomai látszottak meg.
Remegő hangon kezdte szónoklatát, mely inkább önvallomáshoz, mint nagy heti prédikációhoz hasonlított.
„Nem voltam boldogsohi", moudá; | „Ürt", nagy ürt éreztem szivemben. A dicsőség tömjéné nem kábitott el. Jatéknak tekintém az életet. Földi sikerért nem imádkoztam az ürhoz. Meg nyugszom Ma világ Urának bölcs akaratában. Az övé a mindenható tudás, az övé a lét, melyet fonálon tart kezében. A nyers erő és a durva anyag az 5 teremtő erejének i kifolyása. Az ő akarata-e, hogy egy akaratának milljók áldoz...