Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.89 MB
2017-06-14 17:18:14
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1168
3366
Rövid leírás | Teljes leírás (260.04 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1862 001-003. szám július

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
I. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. I. évfolyam.
. te
i

.,;Í jeti .:.iníiq; i* .»ti ,-rrhSZÁm- WJ^Mi1^
ni/it.y 1\' - ■ - - ^ "• \'i ii iH\'íilsöí:-:, r.u , ■ :
• >}lil-/itiib:* i. í
é >.\\ \' • n M j /«i - > i »
ozloiw
. >¡;»;:n.i Jfej ■\'t )/H)ínitíii .!....■•. bfwtsvixíibysl
Ismeretteijesztö lap
a
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdimt, tudomány és művészet kOréböL
* J jlíllfK^
» ^^ikW\'I/ »!^ )xilvb xA
h t l\'t\'-\'p.iT Tf/í\'llí\'M , í\'\'í»|:> t\'l\'» imj\'I\'/tKtH .YM , Jll\'tH • í ! »X\'/!\'>,1 17: •\' j /(<» ÍH v/t"\\ mvK /t ,>{»!><•
t
i! tl lítflf >\' i,; \\-ji
bérihl-ntve n azörkesztöaóghéz küldendők Krtjioavárra
• <■■ >1!

Az olvasó közönséghez.
i i. < i .
Midőn az által, hogy o lap.veaetőjévó lőttem , hü ohajtásom, legtisztább szándokom a közügynek teríni wólgálíitbt, meg kell vallanom mégis1, hogy á vállalat anyagi cm szellemi netán íciudősikere után a/, érdomlett haszon én diosőség nem az enyém.— Esmérve középszerűségemet, a szerkesztőségi kitűnően fontos foglalkozásra cm nem vágytam ne nem törekedtem, r- do midiin helyzetom miatt, a viszonyok h körülmények találkozásánál fogva vállalkozásom nélkül — legalább egy időre — a vállalat meghiúsulását kellő látnom: elutasítani nem lehetett azon kötelességül, hogy kedves honunk ogyík szebb és gazdagabb vidékének — melybon születtem érdekoit képviselő, egy közhasznú irodalmi vállalat lendítő köznapi munkása no legyek. — Ha a gyenge elöl áll iá, do sorakozva jŐtiok nyomába a valódi irodalmi örök, s én támaszkodó az erőre, bátran el mórom mondani, hogy boosUletlol fon tartja magát a vállalat, ha csak ez ujonszUlött éloto a nomos közönség
I .!!•
Mit dalolsz . . .
Mart. 4-én.
Mit dalolsz jövő tavaszról, Mit cauvogaz to kis madár ? Mórt kecsegtet szép roménynyel Kx a bágyiúlt napáiig ár ?
Melyről álmaid beszélnek Nem tér többé a Uvaaz, Más kikelet jő helyébe, iHxchb talán, do míg aujn nz . .. .
A axép iamoröa virágok Kihervadtak, a énekod A* iy kikelet idegen Virági nem értik mog I
Máa a sxcllö, más n harmat, MAa a rezgő falevél. . . . MLröl vágyaid regélnek, j i
Mind elölte ast a tél.
. (
If meretlen dal fog zengni, Idcgon los* a augár: OhT no várd a kikeletet, ! Halj mog, halj meg kis madár I
A mi egykor, neked virult, Kein tér többé — a tavasz. . Jöbot iainét máa helyébe,, Smihh talán, do még aem a* 1
ATALA.
A bujdosó. *)
Ábrándozott dioaKbb világ felöl, S ábrándin eattngött lelke mélyihöl. Ilont álmodott: moly boldog éa axali»«^ Hol óriáaaá nö a gondolat;
gyengéden gyámolító közeinek hiányában a közrész vét lenség hidegágyán nem hal el, mit pedig e két magyiir! megye lelkes népének hazaflságáról feltenni nem lehet. ,\' \' ^ 1 i-.h
A («zorkosztöség legíübb gondjait^ logáu-lyosb terheit min,den kivántatóíilgaival J-r.ogésy, időmet igénybe vett llgy védi foglalkozásaim miatt som lehotvén képes teljosUeni, a^t mennyire az engem terhelő felelős»ég eszméjévol összeegyeztetni lehet.-T- a magyar lapirodalomban esmert novü tisztelt barátom Koboz István úrral. megoszt()ttaiu> ki alap iránya- és szelleméről a következő ozikkbtm bővebben fog a t. közönséghez szólani.,, \'
_________j__FODOHP^j1
Mit oltarunl£?
Nem \\w.koteg, hiá\'nbránd s haszonvágy szélitottak a térre, melyen küzdeni akarunk; különösen a hasznot tek^ttvcj jól tudjuk mindnyájan, hogy az szártiot vetett magával, ki\' hazánkban uh irodalom terére lépett, hol még egy