Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.



* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
15.65 MB
2021-09-07 14:40:53
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
565
1116
Rövid leírás | Teljes leírás (186.71 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1864. 004-006. szám február

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdjszat, tudomány és művészet kflrébőL
Mogjolon o lap legalább rgy Won jullus hó 1-től ke«dvo minden hó lén l(>-ón és Stttyn. — Előfizetési ár postán szétküldéttel és helyben hásho* hordva egész éyr» f> frt. ( félóvro 3 frt. Negyed évro 1 frt 70 kr — Alindon olüfizotö n tulajdonon kölcsön könyvtárát ax eddigi fonnUlló feltételek mellett fél áron Uatsnálhatja. — Nyilttór egy Petit torért 10 kr. — Hirdotésok négy hnsábos Potit sorért l-ör 7 kr,, 2or 6 kr. és minden további beiktatásért 6 kr. • bélyegdijért 30 kr. fiz«tondft. A beiktatási díj ■ a lap kozelését illotö minden tárgy a kiadó hivatalhoz Nagy-Kani*sára j a lap szellemi tartalmát illotö közlemények pedig, ugy minden levelek
bérmentve a szerkesztősoghoa ktlldundök Kaposvárra.
4. szám 1864. február
N&Ky-ICanixsa. Harmadik évfolyam.
Pest, Jan. hava 24-ón.
Habár későn — abban a hitben vagyok
— hogy szívesen fogad tőlem t. szerkesztő ur néhány sort a boglári vigalomról, mely itt a fiatalság neveben rendeztetett.
Vigalom volt bár, de több szomorút Írhatnak róla, mint vigat. Ezt azonban liagyom; ugy is sok fog viesorog ránk az olyan Augsburger-fele szerkesztő atyafiaktól! Ne hordozzuk önmagunkat a porban, midőn hivatásunk magasra emelkedni.
Bánjuk meg bibéinkét önmagunkban; a megbánás solm sem kt{ső; egy0ni ugy, mint nemzeti erények — kásőn jövón is
— csak jobbíthatnak.
A belső sebek maradjanak tehát fel-takaratlanul,*) számoljanak azok, kik ejtették. Kn csak következőkro vagyok bátor megjegyzéseket tenni:
Í-Ör. Hivatva van-e néhány fiatal ember tnagáru ölteni ezt a szép és nagy nevet: „megye ifjúsága" a nélkül, hogy abba a nagy rénm beleegyezünk V
2-or. Hogy lehot egy iioglárott tartandó vigalomba meghívni Somogy megye
*) KAr, » »eb<-» orro»olql ktll, »öt kivigul, hojfjr * t •ágtt r^sssk utcutrQ legyruek. . 8 a « r k.
ész és vagyon aristoeratiáját? A boglári vigalomba, hol sem a helyiség, sem a szolgálat meg nem felelhetnek az igényeknek, s a fővárosi lapokban is híresztelt ifjúsági vigalom,az ifjúság nevét nem koszorúzza dús babérokkal??
Egy; két — három fiatal ember követhet el hibát; fiaskói csinálhat; de midőn egy egész osztály neve van a lobogón, ott — ha törik-szakad — mennyire emberi erő engedi — eredménynek, jó kimenetelnek kell lenni.
Szavaimat a következés eléggé igazolja !..
Igaz, hogy volt kedv, de nem volt Somogy megye kedve! Volt fiatalság, de nem találtuk a megye ifjúságát! Volt néhány virágnzál is, de elmaradt a megy© v i rá g e r d e j e! I
- Több előrelátást! Ös/.hangzóbb aka-*Htot, egyetértést kivápunk!
Ne legyenek előttünk zárfalak, hiszen mindannyian a falak [közt egyenlő fiai, szerető fiai vagyunk a hazának. . •
EGY ÖBEO HAZAFI. •)
"i Kferfnjik ntrx''rdcmli kstiak&insk • usrr tMtiU •orMt. Sitrk.
Neveljünk
— Mrnrrrt •(•pltfutrn A valli* Srtl raeg, • * Wci»*Mr*lMa.
Uuray Alajoi.
A gyászos napi események, melyek Zala-So-mogy békeszerető éa munkás népeit fül-fölriasztják csöndes tűzhelye körében ; a folytonos dúlások, melyek itt a nemesen érző kebelt lázongásban t-trtlák, a hon más részeiben axánalomra indítják, a külföldön utálatra gerjentlk: komoly gondolatokat kelthetooW minden jóravaló ember agyéban, ki hónát é« nemse-tét egyenlően beosfltl é« szereti. „Növeljünk" eat <*t-vaaom a Zala-Somogyi Küslflny egy lepján. Igen: neveljünk 1 de össso vetett vállakkal; különben sikert nem aratunk soha.
Hol kezdjük a nevelést, és kiken? — aa iskoV Iákban, és biszuk egyedül a papok- ét Un...