Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16 MB
2021-10-05 08:08:01
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
591
1123
Rövid leírás | Teljes leírás (176.42 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1864 019-021. szám július

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


d«J 13 a liezciL''M''t ilk''to minden tárgy a kiadó hivatalhoz hagy-KnntMára; a lap szellemi tartalmát illető közlemények pedig nev minden leTelek
bérmentve a 6zerke6z;Ü6cghez küldendők Kaposvárra.
a a
I
''!> h t /«
Ötödik félévébe lép lapunk rö^dd időn.
Az Wő folyamában kevés két év; de elég napjainkban, ha „önerőről" tesz tanúságot
Hogy eddig fennálltunk,kettőnek legyen szabad tulajdonítani: t. olvasóközönségünk részvétének s az „önerőnek;" Isten után az első megáldotta ez utolsót
Jym továbbra is Ígérjük: híven szolgálni ZqJ^aj Somogy- s a szomszéd megyék szellemi és ekeit.
.Szolgálni az igazságot, melynek erejével soha porba nem eshetünk, Kiváló figyelmet fordítani gazdászat, ipar, kereskedelem, nevelésre,
Tiszteletben tartani mások véleményét, de a magunkét is tisztán megőrizve, magasan hordva hirdetni mindenütt, hol azt a közhaza s egyesek érdeke kívánja.

gondolat király, mely soha le nem köszön/
Midőn továbbra is Ígérjük, hogy habár parányi erővel, de Isten és a jók segítségével törjük a rögös utat, melyen jobblétiink felderül. _ ............ .....
Nem pihenünk, csak midőn erőnk lankad, de teszünk folyvást, hogy a rohanó idő kívánalmának megfeleljünka eivüisatio terén előre törő népeknek ha nem is versenytársok, de legalább nyomokban
Midőn a jók javával, seregével folytatjuk a munkát, kéljük a nagyérdemű t olvasó közönség-
nek továhhmis szives részvétét lapunk iránt: " ...
Hogy t haza érdekei minden kiváló pontján híven legyenek tükrözve, a provinczialis lapokat nem megszűnni engedői, de teremteni kell.
Az élőfizetési feltétetek lapunk homlokán olvashatók. .....
Kelt Nagy-Kaimsán, jun. hó 12.1864, ■ •. / .

<§78
Somogy megyéheii koblézett Kaposvár városában létesítendő .takarékpénztár alapítása eaéljából társa-Bájj-alakult következő alapszabályokkal.
l.~~§". A somogymrgyci takarék pénztár lótesi-- lésére üúzdz daraklOO osat. ért, forintról szóló rész-kibocsájtúsa által,'' ötvenezer forint hlaptőke tó-" tetik le, mely "aláírások által fede-zvo vau.
"T72.3- *Aí .akként "kiállítatott alsptöktr az egyo-
----------ftüfet-feonállás&Ig-figyelmeevo-nundasáital a>3U-.ik
fel nom monühata.
............^^^A^l^Rkéaek GO %-tólÍja alapszabályok
mogeröiltéso ntán az cj^-eiuíet ponsiáráha bofizettel--vgEr—biatoa- knmatoaátra twlntík » rn^g liyv.5..
40 n/a részlet befizetését szükség esetére a közgyűlés rándulj ul. A társulat megalakultnak csak akkor toki nt eti k ~~|iia aá alaptőkénck ÖÖ % tetth-glk''ftzcttetott.
4. §. A részvényesek részvényeik után járuló egye*Gy 7a illetőleg 40 % részleteiknek .a hirdeted, tol számítandó ű heti határidő alatti befizetésére az idő szerint fennálló hivatalos magyar hírlapok utján fognak fcUzóllittatm.
Azon részvényéinek, ki ezen határidő alattöélrt
fizetné be részvény járandóságát, részvényei folyó számának kijelelésévcl, n fenneralített utón, ujabb 6 beti, ennek lejártával pedig személyéhez intézendő s elismervény mellett késbesitondőTelszólitás u^jin négy heti bóa»etóaí hntárStó engedtetik.-^'' ki, b/v-eiícn baiiridÍLeiiu.altáig^cía fizeti le részvényeilletőségét cs na ezután eső G^n^-tóli késedelmi kamutokat, rész-" vényot veszti elpmefy iránt ezután^ntöz^ílfÍB, niint-birtokával f«g rendelkezni.
__________S.J.^MiaJrtn'' részvény a bofizető novo alatt l>o-
VBált$tlk~kíp£2'''' á"h\j)TCÍrőrk3riy vbon saját lappal bír, t-s az intézet nyereménye, s veszteségében oszto...