Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.79 MB
2006-04-07 08:17:40
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
750
2880
Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1878. január 6. 2. szám
1.
Felhívás előfizetésre
Zalamegye tisztújító közgyűlése - jan. 3. 1878.
Tárcza - vers - Majthényi Flóra: Régen!
Folytatás az előző számból - Helynév magyarázatok - Mutatvány Réső-Ensel Sándor \"Helynevek Magyarázója\" című sajtó alá rendezett munkájából

2.
Jegyzőkönyv, a nagy-kanizsai általános ipartársulat választmányának 1877. évi december hó 21-én tartott rendes üléséről.
A fővárosi kereskedők és iparosok kérvénye az autonom vámtarifa elvetése iránt.
Helyi hírek

3.
Helyi hírek
Vegyes hírek
Papírszeletek
Üzleti szemle
Utazók névsora N.-Kanizsán, 1877 decz. 25-től, - 1878. január 4-ig.
Vasuti menetrend
Érték és váltófolyam jan. 5-én.
Heti naptár

4.
Hirdetések