Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
441.87 KB
2006-06-02 09:01:16
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
326
1331
Rövid leírás | Teljes leírás (58.7 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. július 20. 58. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

9ACrT-KA3B8iL,r 1879. Jnlins 80-in.
IKt

BHatstlár egasz érre . . ni Í
tolet*
> tttOemi révét
anyagi részét illető kSilamények ptdig m kiadohea bira~tv«
iatéuuiek: SAQr ÍAB1Z8A
WlassiaeUl Bérmant«tl*n levelak.
:\' Htrsstesek ;
1 6 baaáboi petitfOrbaa I! 7, mi.odi«or 6 i mindes
további lorért 5 kr.
1 KYILTTÍBBIB
■őrönként 10 krért vé-
telnek fel* i
lineitári illeték minden
F egyel birdetétért ki
t 30 kr laeteadS.
ctak
mnnkatár-
■aktdl fogadtatnak el.
\'átok TÍIMI \' a«a| kUdetuk.
3
ZALAI KÖZLÖNY
O Z JL. O INT
előbb : .ZALA-BOMOSTI
helfhaténágánmk, „avkaaizgai ónk. tflioltó-egjlot", * » ,n.-kanli»ai kiadcd-aevel* sgyeailef, a „soproni kereskedel
kereskedelmi t Iparkank", ...-kanluial takarékpénztár", a „lalaaegyel UUIiaot tuititei- i i Iparkamara n-kaniual kültálaaitauiya\' • több negyei és iár«sl egveaBlct hifatalos érteslUje.
Hetenklot kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
A közös hadsereg (Hadi tengeré»»et)
ét honvédség beaáüátdáta.
(Vége.)
Minő férhelyek, igényelteinek a ca. kir. közös hadsereg ugy a honvédség részére.
L out. Tábornok 8 szoba 2 kamra
2 konyha 1 p»dl«s 1 farakt. III. oszt.
Tábor szernagy 7 szoba 2 kamra 1 konyha
1 padlás 1 farakt. IV. oszt. Altábor-
nagy 6 szoba 2 kamra 1 konyha 1 pad-
lás 1 farakt. V. oszt. Vezérőrnagy 5
szoba 2 kamra 1 konyha 1 padlás 1 fa-
rakt. VI. oszt. Kzredes és sorhadi kapit.
5 szoba 1 kamra 1 kenyha 1 padlás 1
farakt. VII. Alezredes fregát 4 szoba 1
konyha 1 padlás 1 farakt. VIII. órnagy
4 szoba 1 kamra 1 konyha 1 padlás 1
fárakv IX. Gyalog és lovassági százados
3 szoba 1 kamra 1 konyha 1 padlás 1
farakt. X. Főhadnagyok 2 szoba — 1
konyha 1 padlás 1 faFakt. XI. Hadna-
gyok 2 szoba 1 kamra 1 konyha 1 pad-
lás 1 ^trakt. Xtl. Porkolábok 1 szoba
1 kar*a 1 konyha 1 padlás 1 farakt.
Az egyetlen napi dijas osztályba se sorozható azonban havi díjas közegek rang-fokozatokhoz képesti szállást a fentebbi-hez mérten nyerik ngy miut a porkolábok.
Mintán pedig a lakszobákhoz bútor-zat is szükséges és egyik fökellékét ké-pezi a beszállásolásnak, elmondom azt is, hogy mit kapnak botorban.
Tábornok v. Tors tiszté 1 ruha ag-gató szekrény, 2 ruha fektető szekrény,
6 asztal, 12 szék pamlaggal.
A gyalog v. lovas századosé, 1 mha akasztó szekrény, 1 szekrény fektető ru-hára, 4 asztal 8 szék.
Alantas tisztek, 1 szekrény mha c<-helhelyezésre, 1 szekrény fektetett ruhára, 2 asztal, 4 szék, ezenfelül minden egyik tiszt 1 helyesen felszerelt tiszti ágyat, 1 tükröt, 1 éjjeli szekrényt éjjeli edény-nyel, 1 ruha álványt, 1 mozsdó tálat pa-Iaczk és pohárral. &#8212; A helyesen felsze-relt ágy áll 1 nyoezolya, 1 levarrott szalmazsák, 1 lószirrel, vagy a hol szo-kásos moszattal, vagy knkoriczahéjjal tö-mött derekalyból, 1 fejvánkos egy az év-szakhoz szükséges takaróból és a szüksé-ges agyi ruhából.
Díj osztályba nem álló, de havi fi-zetést hozó katona személy kap 1 szek-rényt fele fektető, fele ruha akasztó, 2 asztal, 4 szék, 1 közönséges ágy, lehet ezeket kettőt egy szobába helyezni, akkor a bútor még egysze...