Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.2 MB
2009-12-14 15:07:42
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1089
4504
Rövid leírás | Teljes leírás (384.41 KB)

Zalai Közlöny 1892 017-021. szám április

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
31. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

\\A(iY-KAMl/SA. 1892. április 2-á»,
E t 6 f i x e t e *ri á ife egász e»re . . q. 5 frt — — f«j érre . : . 2 írt 50 kr. uegy«dév.-f - . I fri25 kr,
Egyes tzisa. 10 kr.
HIRDETÉSEK 8 titaiboi pftittorban t, máaodsztr 6. • miodfrt további sorért fi kr.
^ NYUTTÉItBEN
petit toronként :Ö kiír: vétetnek fel. Kincstári illeték mind«n ogj-i\'sj birii«t«i«n 80 kr Lx«t«ndC
Harmhczegyedlk évfolyam
i
i
A ilap •tellemí ée anyagi restét ¦ ¦.:<-\\~ minden k5*lemAjy BáUrfl. La\'as szerkesztő kiadó nevérec tetten Nagy-Kanizsára barmai ÍBtézra..Sk
a levelek : tarnak ei
Kéziratok vlatza aem kii detnek
j—^ B.-kanizsai Délzulw Takarékpénztári „Önsegélyre \'szövetkezet*, a .Kotori takarébpén^tár részvény-társaság*, & ,n.-kanizsai\' Önkéntes tözoltó-egykl", a „n.-kanizsai kisdedneveló egyesület* a , nagy-kanizsai tanítói járáskör", a. ,n.-kanizsai keresztény jótékony nőegylet", a „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet* a .szegények tanintézete0, a .katonai hadastyán egylet" a .soproni tfereskedelmi iparkamara* nagy-kanizsai kfllTáitsztmányának hivatalos lapja
HETEN KI NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Zalamegye égaiji viszonyai.
A .Zalai Közlöny* hasábjain már
egy izben ismertetem az európai kontinens égaiji viszonyait, szóltam ama hypothesisekfól, melyek alapján némelyek hónapokra, sőt évekre előre megállapítják az időjárási prognosist, szóltam a tudományos elméletekről, melyek a mai meteorológiában mérvadók. Meglehet, hogy olvasóim egy t észét érdekelte ezen általános érdekű fejtegetés, de azt hiszem, hogy jobban fogja önöket érdekelni, ha Zala-megye — a szülőföld — specziálisidő járási viszonyairól írok egyet-mást.
A hazai időjárási viszonyok tanulmányozásával a fővárosi központi meteorológiai intézet van megbizva, melynek vezetése alatt az országban jelenleg több mint 196 meteorológiai észlelő állomás Van. Az intézet élés dr. Konkoly Thege Miklós igazgató az ó gyallai csillagda tulajdonosa áll. Az ország 196 meteorológiai állomása közül 3 Zaiamegyében van, u. m.: Balaton-Füreden, megfigyelő Kanovics György vioczellér-képezdei igazgató; Csáktornyán megfigyelő Jeaey Gusztáv vezértanitó; Keszthelyen megfigyelő SoÓs Mihály prémontr. kanonok tanár.
A központi intézetbe naponként 27 hazai. 3 ausztriai, 35 külföldi észlelő állomás küldi be távirati jelentéseit a légsulyméró állásáról, a-hómérsékletröl, (reggel 7 órai hőmérséklet) a szél iránya és erejéről, a felhőzet alakja és irányáról, a csapadék mennyiségről, a hőmérséklet napi maximuma ^s minimumáról Ezen adatokból \' a központi intézet összeállítja időjárási napi jelentését, megállapítja az időjárási prognosist, illetve meghatározza mily időre van kilátásunk. Ezen időjárási napi-jeien-tések az összes fővárosi lapoknak megküldetnek. A többi észlelő állo-
más csak havonként küldi be meteorológiai feljegyzéseit. Az előbb emli tett adatukon kívül az ily havi feljegyzések még a levegönedvesség tartalmáról, a páranyomás nagyságáról szóló adatokat is tartalmazzák. Ezen adatokból összeállítják az egész ország idójáráíi viszonyaira vonatkozó adatukat.
, Zalamegye égaiji viszonyainak meghatározása, értem az alapos meghatározást, lehetetlen, a mennyiben az időjárási viszonyok folytonos változásai ktszámithatlanok. Magam is a megyei észlelési állomások két évi 1888. és 1889. éri adataiból vonom le következtetéseimet s hogy e következtetés tudományos szempontból még nem lehet mérvadó, az az előbbi indokolás logikai következménye.
Az illető megfigyelő urak meg fognak bocsájtani, hogy előzetesen nem kértem fel őket arra,-- mis...