Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.53 MB
2010-01-11 13:58:55
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1113
4559
Rövid leírás | Teljes leírás (279.65 KB)

Zalai Közlöny 1894 001-004. szám január

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
33. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


M.Y-KAMIZSA. 1894 január 6-án.
Előfizetési ár; Egész évre . . . 5 frt — kr Fél érre . . . . :* fft í>0 kr NegvedévrV-*\'!\' . . 1 írt -2b kr
Egyen -r.u.ív. 10 kr.
HJ*RIí ETÉS EK 8 hasábos petútorliaa 7, másod*zni fi, ¦ nuu<íen további sorért 5 kr.
SÍI LTTÉEBEK prtit soronként 10 krért Tétetnek lei, Kincstári illeték mindeo egyesi hirdetésért 3<> kr. fiseiendi
)4 január 6-an. |.^.^,| i.a<a B5E&m. ifjfr__gjaranteg
ZALAI KÖZLÖNY.
Harylnczlrarmadlk évfolyam
A lap szellemi és anyagi részét illető Minden közlemény liatorii Lajos .-./.tö-kiatíri nevére
csimzetten Na^y-Kaniz^ára bérmentve intézendok.
Bérraentetlen levelek n»m fugad-
Kexíratok Hs»xanem küldetnek
»a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári „Önsegélyző szövetkezet*, a , Kotori takarékpénztár regény-társaság*, a .nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet*, a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyeáület" a „nagy-kanizsai tanítói járáskor", a ,nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a-kanizsai izr. jótékony nőegylet* a .szegények tápintézete*, a . katonai hadastyáo egylet* a ,soproni kereskedelmi.iparkamara* nagy-kanizsai külválasztmányáoak hivatalos lapja
¦HETENK1NT EGYSZER.SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TARTALMÚ HETILAP.
Kinek nevéről zeng ma ezrek ojka Afayruztaló, dicsérő éneket. Kinek jejére diszüi lelkesedve (Írok habért egy r\\emzet helyezett; Magyar Ilmánknak disze, büszkesége. Költök királya hozzád járidunk, Fogadd el azt mit szentéit érzelemmel H -iánk jdé\'úl néked áldozunk! . . .
Félszázad évet hogy ihlett ajakkal
Kezdted regélni szép regéidet
A mult időknek sok dicső alakja
Kobzod húrján életre ébredett;
S -ni elbüvÖloe hallgattuk szavadnak
Csodás erővel zengő hangjait
Ks képzeletben véled álmodók át
A múlt idők tündérszép álmait.
Midőn kitartod lángoló szivednek Mesés kincsekben gazdag rejtekét, Nem tétovázva és nem mérlegelve Pazar kezekkel szórtad szerteszét,. . Mint egy apostol, állottál közöttünk A hosszú terhes ötven éven átt
— Az eml>erekben az embert tekint-
ésük —•,
fürdetted a szeretet e tanát . . f
S u jöldi élet zaklitó zajában Ha megtévedve már-már csüggedénk. Az eszményeknek Örök szép hónából Beszédé* ajkad hangja szólt jelenít \\ H na újra tudtunk hinni és remélni.
— Má* lelket Öltve vártuk ajovöt —, »S a küzdelemhez, a nehéz napokban Hitedből nyertünk mindig uj erőt /. .
Te megmutattad a nehéz időkben Mint kell szeietni tettel a Itazát, Nem lankadó erővel s buzgalommal Szolgáltad azt egy hosszú élten át. Ha van, kihez tanácsért jolyamod-[junk,
Ha van, ki egyben prójétánk lehetí Te vagy csak az, ki megtaníthatsz [minket
Szerelni a hazát és nemzetet.
Midőn a nemzet értve önszivének Hálás Örömre hivő szózatát, Nagy ünnepén a szellemóriásnak Nem hervadó babérját nyújtja át;.. Bog;/ el ne mondjuk, mit szivünkben [érzünk,
Ajkunk továbbra néma nem lehet; Csak azt kívánjuk, még nagyon sokáig Regéld te nékünk szép regéidet!! . .
POÓR JÁNOS tögymn tanár.
1894
Újévi elmélkedések
Boldog újévet! \' Millió meg millió ajkakról hangzanak ma ezen szavak, mert egy-bizonytalan esztendő kűsz&uén állunk, melyről nem tudjuk — boldogságot, vagy szenvedést hoz-e reánk ?
liyen az újév is.
Vaunak az életnek oly komoly perczei, midőn a gondolkodó ész szeret visszapillantásokat tenni a múltba s a mult eseményeiből következtetéseket vonni a jövőbe.
Mint minden a természetben, ugy elmúlik az idő is; a jelen múlttá, a még nem létező jövő pedig jelenné változik. ...