Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.27 MB
2010-01-11 14:48:09
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1392
4843
Rövid leírás | Teljes leírás (313.73 KB)

Zalai Közlöny 1894 032-035. szám augusztus

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
33. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


IVAfii-KÁMZSA. 1894. angns/liis 4-éo.
Elöfi*et**i úr: Egész w 6 frt—kr
Fél e»rf 2 fn r* kr
NV(r;f.it-vrí- . . 1 frt \'Jh kr
írj<» HxaM 10 kr.
H I R l> ET fi S K K lí hasábos petitioriian 7. másndnxor W. s minden további i S \'—
S VI I.TTKRBEN l-trtil soronként ]0 -r: vétetnek: Kincstári illeték minden egyei] hirdetésen kr. fizetendő
3S«ík szám
XXXIII. évfolyam.
,a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyró szövetkezetV rés/vény-tirsasig*, a .nagy-kaDÍzaai- és fityeházi önkéntes toroltó-egylef, a „nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület egylet*, r)n,ianizsai izr. jótékony nőegylet6, .szegények tápíntézete*, a .katonai hadastyán egylet
A lap szellemi ét anyagi részét illető Minden közlemény RátorS Laje* txerkesnö-kiadó n«i«rt óüHz^Uea \\ í::-üui/.ií bérmentve iotéxeadSk.
# ¦ -
BénnenteUeS* levelek nem fagaA-..* tatnak el.
Kexit-ali.L li.-mneni klMefnek
Kotori takarékpénztár
i .nagy-kanizsai Unitéi járáskor*, a ,nagy-kanizsai keresztény jótékony .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kQIválasztmányának hivtulos lapja
HETENKINT EG Y SZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTA LM II HETILAP.
A jótékonyság.
Mindinkább törhetetlenné kezd váini a jótékonyság ügye. Miért? Egyszerű a felelet: nincs rendezve a koldus ügy, mely- szinte többféle osztályzatba sorozható.
Őszintén mondhatjuk: mennél többet tesznek a jótékony intézetek, aunál nagyobb lesz az azt igénybe vevők száma.
Százává! tódulnak be a jótékony intézetek ajtain, ha hire jár, hogy kiosztás lesz. A keresztény és izraelita nőegylet állandóan osztogat, éd osztogat azoknak, akik jelentkeznek, mig a szegénységüket takargatok és kendőzök csak néha élvezik a jótékonyság sugarát.
A jótékonyságnak ilyetén való gyakorlásával czéit érnek-e? Megszűnt-* csak egyetlenegyszer szegénysége, nyomora a támogatásban :eszesülöknek ? Erre határozottan nemmel kell felelnünk. És miért nem? Mert a jótékonyság ügye szervezve nincs.
Ott, hol némi szervezettséget mutat, mint a népkonyhái intézményben, az ttelcsziugaiás tényleg száz meg száz gyermeket óv meg a lassú elzütié3tól, vagy a nélkülözés okozta betegeskedéstöl. 1)3 a pénzosztogatásnak hatása niucs
Ha a szegény egyszer megízlelte: mily könnyű egy forintot egy pár sóhajjal szerezni, akkor belőle valóságos részvét üzér lesz. Egy rou gyos kabát, szoknya, szemoetekiDtet, kézcsók, sóhajtozás mindig hat és nem téveszt. *
Alig nyomta a szegénynek mariiét az a pár garas, elmegy a korcsmába, jóllakik és ha esetleg férfi roég egy pár kapuezinert megiszik valamelyik kávéházban, aztán olyan szegény mint volt.
És ez folytatódik évtizedeken át,
ezek az emberek agynevezett hivatásos koldusok. És ezen. rendszertelen adományozásnak még az a hátránya is van. hogy biztatja a környékbeli falusi szegényeket is, hogy eljöjjenek ide a városba, hol több alkalom nyílik a koldulásra s hol könnyen becsempészhetik magukat- a benfentes szegények közé, kiknek lisztájában aztán állandóan szerepelnek.
A rendszert igy folytatni tovább nem lehet.
Angliában a szegény-ügy a községek és állam által vau szervezve. Ott minden községnek van menháza, hol a valóbao szegények ellátást kap nak. Olyanok, kik testben lélekben megvannak törve. De ha ezreket kidobunk, minden változatosság nélkül, ezzel a szegénységet csak neveljük.
A szegényügyet rendszeresíteni csak két irányban lehet. A betegek és munkaképtelenek számára menházat kell szervezni.
Azokat pedig, kik munkabírók, de szerencsétlen körülmények következtében pillanatnyi zavarban vannak, ¦nem egy f...