Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.81 MB
2010-01-11 15:12:55
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
696
2294
Rövid leírás | Teljes leírás (357.19 KB)

Zalai Közlöny 1894 045-048. szám november

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
33. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


\\AGY-KAMZSA. 1894. november 3-án.
45*lk szám.
Előfizetési ár: Egész évre . 5 frt — ar.
Fél éne . . . . 2 frt 50 ki\\ [Negyedévre . . . i frt SS kr. Egeren -/.üin 10 kr.
HIRDETÉSEK, 5 hasábos petit«o-baa 7, másodszor |6, ¦ miuden további sorért 5 kr.
[vetít soronként 11) krért Tétetnek \' \'. Kincstári ilielék . •:. egyes hirdetésért 3U kr. fizetendő
XXXI?!. é\\ folyam.
p uelleoii és anyagi részét aindea közleméoy Hitorfl. s szerkesztő-kiadó nevére sátten\'N\'agj-K»iiiZ)iarm bérmentve intésendók.
Bérmentetlen levelek u*m f-.g*d-u-tDtk «1.
Kéziratok vixszanem kUtUtnek
részvény-társaság", a nőegylet„n.kanizsai
,anagy-kanizsai DétzaUi Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet*, _ .nagy-kanizsai- és fityeházi önkéntes tűzoltó-egylet\'1, a .nagy-kanizsai kiBdedneveló egyesület\' izr. jótókooy nőegylet", .szegények tápnitézete", a .katonai hadastyin egylet"
.Kotori takarékpénztár
a .nagy-kanizsai tanítói járáskor\',a .nagy-tanizsai k-reszténv jótékony ,-------------,--- . m .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kttlTálasttmánvának hivnraln. l.r •
HETENKINT EGYSZER,SZOMBATON .MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP
: Halottak napja
Az emberi életnek uagvuu sok
változata vao..... Kiemelkedőbb
napjai egy-egy változat . . . egy egy elért epekedés. Epekedjünk tárgyai egy-egy családi idyll, a mely elértté leszen Karácsonykor . . . vagy a kivirágzott tavasz, kiderült nap sugár, a melyet meghoz — Húsvét; vagy tán esy-egy kinyílott rózsa. — Pünkösd rózsája .... Az emberi kegyeletnek is megvan a maga epekedése, a kegyelet is megkívánja a maga napját ....
Halottak napja — a kegyelet napja .... Méla hangulata, a mely a földi örömre az elhunyt kedvesek hamvairól, íel-felmerttlö hamvairól áradoznak — az epekedés e méla hangulat után nagyon kellemes változata az emberi életnek, — amaz idyll, a kinyílott napsugár, Pünkösd rózsája után ....
Valahányszor az őszi kert magányában száraz szellólengés között, lombtalangaly alatt,elfonnyadt pázsiton sárga lombtakaró mellett lanyha — hűlni kezdő napsugárka ér .... az el -haló természet mindig a kegyeletre.. . e kegyeletre veti tekintetem .... ilyenkor mindig az elbunyt kedvesekre: halottakra gondolok. Egy gondolat támad lelkemben : Nyugodjatok drágák békeségben.
Egy titkos epekedés Oz-hajt .... egy kedvesen borongó hangulat vonul rajtam végig.... az epekedés kedvesen borongó hangulata. Halottak napja — az elhunyt diága kedve-.sek napja. m
Halottak napja után .... S ha hallom a barangot ugy 5 óra felé. Mindenszentek: Halottak estje harangját ; a temetőbe hivó szó — a mely elírt epekedést jelent .... legkellemesebb — legcsendesebb — legmélázóbb haranghangom......
Esti szürkület van ilyenkor .... Az elfogyó hold nem zavarja figyelmemet, a mely a kegyeletre irányul teljesen .... de az ég szemeinek csillogást, a mely tán vigasztaló, mosolygó, kék égről száll alá. lelkemet a meghatottságig szokta találni ....
A kisugárzó gyertyák fénye, a melyet a templom áraszt szerte-szét. ntam közben csak a kegyeletnek növekedő kellemes borongó hangulata, a mely szótalanul, némán kísér a temető felé ama gondolattal: Nyugodjatok drágák békeségben ....
A temető népes.,.. Nincs sir, a melynek felfrissített hantjai felett emberi sziv nem dobogna .... a hova a kegyelet embert ne vitt volna .... hol kellemes borongó — hangulat ne áradozna sziven-lel-ken .... Könnytől — omló — surü könnytől sem ment egyetlen egy sir sem .... szegény-gazdag a halhatatlanság emlék jelével : a gyertyafénynyel is áldozik minden sirhanton ....