Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.2 MB
2010-01-25 13:31:54
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1273
6122
Rövid leírás | Teljes leírás (323.28 KB)

Zalai Közlöny 1897. 006-009. szám február

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
36. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

VlCI-KASim. 1897. február ü-án.
ElifltctéH árj
Ttéli fm ¦ ¦ • 5 " i ;L,.d«rt„. lfctMkr
k tüibo* pefcue.-b*^/. Kii .-.«t»í ffiiadea toriWÍ^ Borért 5 kr.
XtILTTírBBEN Leüt io™*.\'W« 10 krért Tétetaekj íiudtáli ii-eték minden «üe*j ;::. :esen 30 kr. fiieleadö
I
réöTé
„óeg;iet
ZALAI KOZLOHT
XXXYI. évfotym.
Alap szellemi részét illeti hsíp-den közleményt, felelős szerkeszt? eevére, xz anyagi részi DIetí közlemények pedig a kiadó nevére címzetten Kanizsára bérmentve intézesdók.
Bénneutetlen !«re.sk sem fogadtatnak el.
Kéziratok visszanézi küldetnek
A nagykanizsai „Ipar-Testület^, ,aD.*gy-kanizsai Takarékpénztár résxvény-társa&ig*; a „Kotor! Ukarépériztár társasig\', i „nagy-kaniasai- és galamboki önkéntes tözoító-egyUt- s .nagy-kanizsai kisdedoeveló egyesület- & .nagy-kanizsai tanítói járáskor\', a ,nagy-kanizsai keresztény jótékony „n,kanizsai izr. jótékony nóegyief, .szegények tápifltézete-, a .Utonai hadastyán egylet" a .soproni kereskedelmi iparkamara\' nagykanizsai ka! választmányának hivatalos lapja
HETENK1N-T EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EGY ES TARTALMÚ HETILAP.
A börze ankét után.
t Nagy.Kanizsa, 1897. febr. S.
Hetedre üyalá tanácskozás után, réget ért a iánchid-uícai börze an-ke:. Őszintén bevallva, ehhez a tanácskozáshoz nem vezetett el ben-cüuket abbeli reményünk, mint a melyet tőle méltán elvárhattunk volna. A mi naiv hitünk vala, hogy az ankétozók az ügyhöz mérten több energiával fognak kirukkolni, akkor, midőn szó van a mezőgazdaság sebeinek istápolásáró!. Korántsem felelt meg ezen ankét igazi cárjainak, melyről maga az elnöklő kereskedelmi miniszter is kénytelen volt elismem , ennek valóságos informatív jellegét. Jól jegyezzük ezt meg! Informatív jelleg, mely a zavarban halászni szerető közvéleményt egy megtisztult fogás terére viszi. Ha csupán ezért hivatott össze ezen ankét, ugy ennek benső okozati összefüggését feltudjuk fogni. Oe mint mondók ya gyünk, ezzel a mezőgazdaság bajáin vajmi keveset segítettünk. Pedig a cél: segíteni rajta. Tőzsde reformról beszélték agyon az országot és íme a farsang közepén kitudódik a való, hogy a lözsdereform csak álarc . „Alatt rejtett .tilos valamicske* volt, amelyhez csak hozzá nyúlni erénysértésbe ment.. A határidő üzlet marad a mi volt, a tőzsde széles autonómiája semmivel sem fog szűkebb keretek közt mozogni, — az alkuszok, magyarán „befugter Kornagent uok az árakat továbbra is tetszésük szerint lenyomhatják, nj tózsderegiszter ha lesz, jö, ha nem, az is jó. Szóval marad minden ugy — egy egy Kisebb uj foltozást azért fog kapni az a bizonyos nadrág — a hogy volt. Punktum.
Bedig merkantilistáink sajtójakkal egyetemben oly annyira megijedtek
ezen ankéttól, — melyet köztünk legyen mondva, Németország hatásos reformja szült, mintha legalább is gazdáink abban egyeztek volna meg, hogy — nem adnak nekik egyetlen szem bazár sem. A naivitás netovábbja volna ez. Inkább aggódtak a börze körökben attól, hogy Németország nj tőzsde törvénye hipnotizálja agráristáink hosszú sorát, meiy agy látszik egyre követelőbb a tőzsdén űzött machinációk, a határ-idöüziet teljes megszüntetése iránt. De börziáoereink nagy szerencséjére ezen esettel nem álltak szemközt. De igenis szemközt álltak időközben Felső-Magyarországon ama erélyes óvással, mely a ringek, kar-tellok, monopolistáinak spekulációit, a fogyasztó közönség kijátszására alakntva, halomra döntötte. A cakor-kartel, mely időközönként lejár, illetőleg megujittatik. — hogy hányszor még, azt nem tudjak — elbizakodottságában elhatározta, hogya a termelő cu k orrépáj át 7 3 k rért s se többért, se kevesebbért nem veszi...