Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.04 MB
2010-01-25 13:34:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1355
4336
Rövid leírás | Teljes leírás (367.65 KB)

Zalai Közlöny 1897. 010-013. szám március

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
36. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

flAGY-KAWim. 1897. március 6-án.
Mtéfi*€té*i úr: |Efén tm . . . 6 ín — kr Fél ém . . . . 2 fn 50 kr .\\>(rveötrre . . . i fn 26 kr Rfjee Mm 10 kr.
HIRDETÉSEK \\b huáixtf petitaorbas 1, m*»od»sor| !6 i sjoden további tortrri & kr
N YIíJFfÍRBEN Ipeöt loroakéíi^IO krén vétetaaaj lifj. Kincstári ü.íwk aicdea epei-kirdet«t«rt 30 kr. naeteodö
\\X\\Y1. évfolyam.
KÖZLÖNY
AJap Kellemi rétiéi illető j dec közlemény* felelői azerkeattí oeréré, az tajtp rétrt ÜJetó kö»-lemét vek pedig a kiadó m-Tére etartiettea S&g\'y-KaalxsAra bementre íctézendők.
Bémeotttlea lerelok aetn fogadtatnak el.
Kéziratok ristxaaen kfildeUek
A nagykaoizaai „Ipar-Testfilet", .Jtoagy-kanizsiú Takarékpénztár résxvény-tireasigV a .Kotori :akarepéoxtar réaz.ény-tiraaaig*palacki önkéntes W^oltó^lu-, a .nagy-kanizsai kiadódó egyesület a .aagy-kanixsai tanítói játkor\', a .nagy-kamzsat keresztény jótékony nőegylet , „n.kamxa.1 ur. jótékony nőegylet-, .igények tápiutézete\', a .katonai hadastyán egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara- nagykanizsai k*T«aa*tm anyának hi,atalos Up/a
HETENKIiNT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TARTALMÚ HETILAP=
Nafj-Kaaixia, 1897. oarc 6.
i. körei két beti földmivelési költség\', itából 3 momentum domborodott ki; oly momentumot, melyek ba megoldási nyernek, agy képesek nemesik a nagy gazdaközönséget, hanem a íogyasztóközónséget is lehető legrosszabb helyzetbe sodorni.
Ha emiékezetünkbe idézzük a mait éveknek költségvetési vitáit, ngy mégis nagy oalr-.dássai találkozunk. Hát nem 2: ezbetjuk nagy haladásnak azt, ha a képviselőház a földmirelési vitának két betét szentel, holott a közel maliban 2 nap elegendő volt? De hát az aránylag hosszara nynlő vitának ne ie:t volna semmiféle okozati összefüggése ? Alig -iiihetnők. És semmi jelentősége ne lenne Bálint Imre, Tisza István gróf, Pap Géza, Baross Károly ez alkalommal világgá szőrt röpirat; inak? Válság lehet tehát mégis földmivelésűnkben. •& csak most tudták ezt meg?.Olvasva nevezettek mankáit, bizony kivettük belőle, bogy hazánk földmivelése nagy bajban sínylődik s most az atolsó pillanatban írnak receptet a nagy beteg oltalmazására Igaza van, annak a bizonyos közmondásnak, bogy: hosszú betegség, biztos halál. Pláne, mikor olyan orvosokat hívnak a beteghez akik csillapitószer helyett, valami mást, biztosan ennek az ellenkező jét adják.
Ha már rökiratokról beszélünk, emeljünk ki csak egy rövid passzust belőlük: „A magyar gazda már-már megüti a mértéket annak az anekdotának, melyben a gazda aratásakör azt mondja cselédjének, a ki jól beleereszti kését a cpőba:*
— „No Jancsi, te sem ennél olyan nagy karaj kenyeret, ba a tied volna ez a föld. De meg fogják
mutatni a legközelebbi évek -úgymond Bálint végzetes következményeit a mai állapotoknak. A föld végiegei eladósodása és mobilizálása a bérloosztály tömeges bukása 7—8 év kérdése csak* íme egy szórnom, de sajnos, nagyon is való képe a jövőnek.
• De im csak maradjunk tárgyunknál.
Az első momentum, amelyet hallottunk s amelyet maga a földmivelési miniszter is nevetségesnek tartott, az úgynevezett gabna prémium. Kern érdemelné meg valóban e tév eszme, hogy vele hosszadalmasan foglalkozzunk, — de ngy látják, hogy elegen vannak a túlsó (merkantil) táborban, kik nagyon édesen szeretnének egy kis kiviteli prémiumra kacsingatni. Persze mit sem törődve azzal, hogy ezáltal az európai árak lenyomatnak s a belföldi gabna árak ezáltal {elszöknének; felszöknének arra a magaslatra, a \'mely a kenyeret jóval megdrágítaná s ezáltal a középosztályt teljesen a karjaiba lökné.
A második momentum...