Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.2 MB
2010-01-25 14:47:07
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1587
6211
Rövid leírás | Teljes leírás (327.13 KB)

Zalai Közlöny 1897. 036-039. szám szeptember

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
36. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAtiY-KASIZSA. 1897. szepíember 4-én
36-ÍK. SzéLXsa.
Eiőfixeiési ár:
Egetz é»re . . 5 frt — kr Kel évre . - - . 2 írt 50. kr. Regi Merre . - . 1 fn 25 kr f.g\\e* Mzám 10 kr.
HIRDETÉSEK & basából : <--¦\'\' ¦r\'-.\'S.n 7, máaodszor i minden további lorért 5 kr.
N VI LT TÉRBEK !prtit soronkent 10 krért Tétettek \' Kiac*tárt iileték" minden egye*. ^rJei^ér;^30 kr. lixeteadő
mg. evfoly«.
ZALAI KÖZLÖNY.
A nagykanizsai ^Ipar-Testület", ,a oagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság*, a .Kotori
A lap szellemi részét illető minden közlemény a felelősszerkesrtő: •re, azíjuyxgi részt illető köt-j lemenjek ?edig t kiadó ne Tére címzetten Xagy-KaBizsáraj bérmentve intéz eadök.
BérmenteCec leTelek nem fogad
tatnak el.
Kei iratok t iíciá ne m küldetnek
akarékpénztir részvény-társaság,* a galamboki önkéntes tB=oltó-egylet*, a a nagy-kanizsai kisdedeveló egyesület* a .nagy-kanizsai tanítói járáskör", a kereiztéuy jótékony nőegylet* ;!n.kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápinté/.ete", a kato ixi hadastyán egylet* .soprooi kereskedelmi iparkamra\' .nagykanizsai küiválaszttnínyának hivatalos iapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V E G Y ES T ART ALMU HETILAP.
A szlavóniai magyarok.
y<tgi/-Kanizsa, 1&07- szept. 3.
Dicséret ^pektek magyarok a Dráva partján.1 Felülemelkedtetek e kor satnya felfogásán, félredobtátok íz öozés miazmáit, amely nélkül ma boldogulni dicsőség. Nem számítottatok arra, midőn az eszéki magyar egyesületet megalakítottátok, hogy részünkről (már mint a magyarok részéről) gúnynak, aevetségnek tárgyává lesztek? Nem számítottatok a kávéházi hősök véleményére, hogy előttük utópisztikusukká váltok? Hát nem tudjátok, tapasztaljátok nap-nap után, hogy e reális korrumpált korban az , ideális és még hozzá hazafias cselekedet balgaság? Mi néktek a magyarság ügye? Miért exponáljátok magatokat érte? Hisz ha sokat bajlódtok vele, még az ottani hatósággal gyűlik meg a bajotok. Kell ez majd néktek ? Avagy ebbeli ténykedéstek reális alapon nyugvó? Fáradságtokat, ha szabadna kérdenem, ki fizeti meg?
Avagy tán mégis felül emelkedtetek volna e hétköznapi felfogáson ? Uraim, én nem hiszem, mert nem hihetem, hogy Krisztus Urunk születése után 1897 évvel, midőn minden mosoly előre kiszára itta tik, midőn minden lépésünkre legyen ez hazafias irányú, vagy ne, gyanakodnak, mondom én nem hiszem, hogy ne akadjon vélemény, amely azt ne merné ma megkockáztatni, hogy ti, ezt valami szebb egyéni kilátás reményében cselekedtétek. A becsmé-relés hitvány érájában azonban ne hallgassatok az ilyetén professzió* nátus vádlókra
A magyarság ügyének ime akadt szószólója *pp a legexpooáltabb vidéken Szent István koronájának
birodalmában: Szlavóniában. Hogy I mily hézagpótló az ilyen hazafias magyar egyesület, mi sem bizonyítja ; ezt fényesebben annál a vakmerö-, ségnél, melylyel 2 év előtt horvát ; szomszédaink a magyar nemzeti triko\'ort elégették. Sorakozzék minden Szlavonországban élő magyar ezen egyesület zászlaja alá, mert ez a i zászló a magyar nemzet ügye felett ; lobog !
Ne hagyjátok oda magyar test-. vérek e lobogót, mert ha ezt keze-; tekböl ki engeditek csavarni, ugy a I magyarság fenséges érdeke ott teljesen elbukott! .
Építsétek fel a magyarság erős várát, a melyeu soha ne szűnjön meg lobogni e nemzetnek tiszta zászlaja!
Ugy legyen !
Havas Jákő.
Termésünk és a parasztgazda kilátásai.
A statisztika és az annak segélyével kiépülő szociológia mind szélesebb kört bevilágító fényénél oly társadalmi jelens...