Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.83 MB
2010-02-13 20:54:40
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1192
3387
Rövid leírás | Teljes leírás (299.95 KB)

Zalai Közlöny 1901. 027-030. szám július

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
40. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1901. julius hó 6-án.
27-ik szám.
XXXX. évfolyam.
Előfizetést ár: KC«\'«i í»re . 10 kor. — fill. Kei étre . . . r» kor. — Üli.
.Vgyi tl.ivro . . 2 kur. 5a üli.
Ksjyos szánt 2(1 HU.
HIRDETÉSEK
5 li.uAlti»s i-rtittiorban 14,uid:«oit*xor U, i tuiudi\'it tnvfcbbi sorén 10 üli
NY I LTTÉ fi 8 : N
jicti: soronként \'20 tillorért vitetnek frl.
ZALAI I0ZL0IY.
A lap szellemi résiét illető minden közlemény a felelői (terkesitő revére, az anyagi réait illető költemények p-\'dig a kiadó nevéro ciimetieQ Napj-Kaukséra bír-Tnentvn intfcendök
Bénnontctieri levelek nem fogadtatnak cl.
Kéilratok vissza nem küldetnek
A nagy-kanizsai „Ipar-Testület;* „a nagy-kanimi Takarékpénztár részvény-társaság," a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság," „nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a ,nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület," a ,nagy-kanizsai tanítói járáskör," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet,* „n.-kauizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete," a „katonai hadastyán egylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
UETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Leán j\'árvaház.
Nagykanizsa, 1001. Jnl. 5.
A Kisdednevelő Egyesület 23 esztendei fennállása után a változott viszonyok nyomása alatt kénytelen felosztani, illetőleg eddigi minőségét, cimét és feladatait feladva ujra fog alakulni. A legutóbbi közgyűlés igen nagy. jelentőségű határozatot proklamált. Elhatározta, hogy a kisded-nevelés ügyéről lemond, azt a város gondozásába adja és e helyett, alakítani fog egy leányárvaházat, melynek Kanizsa már úgyis régóta szükséget erezi. Az egyesület ugyanis belátta, hogy ily tengő állapotban, amint eddig volt, nem tarthatja tovább kezében a kisdednevelés ügyét Belátta, hogy az>örökös panaszok, a részvétlenség a társadalom részéről, a sok újból és újból felmerülő mizéria mind oly férgek, melyek az egész intézmény fáját gyökerében pusztítják, őrlik, mint a szu és előbb-utóbb kidöiitik. A VII. kerület ovodájáuak elóterjesz-• tései, panaszai egy idő óla napirenden voltak, a várossal a szubvenció szaporítása végett folyt alkudozások sem vezettek eredményre, ily körülmények közt hát igen heljésen cselekedett az Egyesület, midőn kieresztette kezéből az óvodák ügyét, azt a város gondjailit bizta, s ő maga oly irányba terelte a; tevékenységét, melyben az simább, s eredményekben gazdagabb lidiet.
fts azt hisszük, hogy ezzel a változással az Egyesület feloszlása nincs egybekötve. Az Egyesület — legfeljebb más cím alatt — továbbra is fen-maraühat, s — a hogy azt a vezetők tervezik — fenn is fog maradni és Kisdednevelö Egyesület helyeit
lesz belőle a Icányárvaházat fen-tartó test illet.
Az Egyesület a bekövetkezendő % változásokat a következőképpen viszi keresztül. Tekintve azt, hogy Kanizsán az ovodák is nemsokára államosítva lesznek — miulhogy róluk az Egyesület lemondott — az Arany-János-utcai ovodát, melynek telkét a város az egyletnek ajándékozta ugyan, de nevére tulajdonjogilag át nem iratta máig sem, különféle komplikációk kikerülése végett ingyen átadja\' az Egylet a városnak, illetve az államnak. A Nádor-utcai ovodát pedig magának tartja fenir s annak helyére létesiti majd a Icányárvaházat. E leáuyárvaház céljaira már eddig az ingyen hely és azonkívül a helybeli pénzintézeteknél elhelyezte 50000 korona van együtt. Az árvaház felállításának eszméjével ugyanis már régóta foglalkozik a Kisdednevelö Egyesület és az együtt levő 50000 koronát a pénzintézetük éveukiut direkt egy leányár...