Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
5.29 MB
2010-02-14 21:47:09
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
783
5253
Rövid leírás | Teljes leírás (726.9 KB)

Zalai Közlöny 1920. 122-145. szám június

Zalai Közlöny
Keresztény politikai napilap
59. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

59-lk évfolyam.
Nagykanizsa, 1920. joniu» 1. Kedd.
122. szám.
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
■-•cí Jí^USXA XJi.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: P6-ut 13.
"■«- lotenirbaa-teletoo IM. ———• Megjelenik raJndlg kor* reggel.
\'Pőízerkesítő : HEGEDŰS GYÖRGY
BMUM(]r. Xíprltclí.
Pciolős szerkesztő:
BODROGKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési árak j
, egén évre 250 K. Féjóvw 130 K-évro 65 K. Egy hór*22 K. E©•«> 1 K
Dr\' Bemard Ágoston irja alá a békét \\
Budapest, május31. A M/T, I. jelenti mai minisztertanács határoznia alapján a magyar kormány nevében a békeszerződést dr. Benard Ágoston, magyar királyi munkaügyi és népjóléti miniszter, továbbá Draschc Lázár Alfréd rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter fogják aláírni, afcik ma este utaztak el Párisba. A M T. I. . munkatársa beavatott forrásból arról értesül, hogy a békeszerződés aláírására kiküldendő delegációt a kormány csak a legnagyobb nehézségek között, az utolsó percben állította össze. Az eleinte emlegetett gróf Telcky Pál külügyminiszter megszállott területről származván nem jöhetett számításba. A minisztertanács által felkért Soós Károly honvédelmi miniszter pedig megbízatását ma vissza kellett, hogy adja. Így az Összes miniszterek közül .egyedül Bettatd Ágoston maradt, aki elismerésreméltó önfeláldozással vállalta a legnépszerütlenebb feladat elvégzését; amelyet 0 rénkkényszeri-tett neuillyi béke jelent
Elindultak aláírni a békét.
Budapest, május 31. Ma - este • -9
óra 20 perckor indult el a. Keíeti pályaudvarról az a vonat, amelyik azt a bizottságot viszi Párisba, amelyiknek ma a legszomorúbb osztályrész • jutott. Bonárd Ágoston miniszter egy újságíró előtt kijelentette, hogy ő legszerencsétlenebb embernek érzi magát ma ebben az országban, mert neki kell aláírni azt a békét, amelyiknek egyetlen egy pontjával sem látja az igazságot szol-jálni. Kíséretében mentek Drósche Lázár Alfréd, Csáky Imre és Csóky István grófok, Kállay Tibor, a sajtó részéről Barabás Albert és Bence Jenőt. A Teve) ma délután el!- atározta, hogy a béke aláírásának napján nagy ünnepség keretében megkoszorúzza Petőfinok a szobrát s a Kossuth Mauzóleumot. .Az egyházi hatóságok pedig ugy a fő-városban," mint a vidéken egy meghatározott időben meghúzatják a harangodat, Az üzleteket a fővárosban s a vidéken egy órára zárva tartják.
A szerbek vérfagyaszató kegyetlenkedései.
•Szetftrd.májy? 31. Egy szabadkai menekült magyar áz\' oltani állapotokról > rettenetes .dolgokat mondott el. Szabadkának a zsarnoka egy Karakasevics nevü volt csendőrszázados, aki pribékjeivel összefogdostatta a magyarokat és a városház helységeibe csukatta el őket, ahol napok óiá 5—600 magyar, ,sz,orppg. A napokban elfogtak két bu-nyevác fiatalembert, akik kifejezést adtak magyar érzelmüknek. Miután ezek tudták, hogy szögekkel kivert deszkára állítják őket, a körmeiket felhasítják és más hasonló vérfagyasztó kegyetlenségeket müveinek velük, levetették magukat az épület ablakából és szörnyet hiltak. A itfagyar nyelv használatát & legszigorúbban megtiltották. A város szerb főispánja a következőket jelentette ki: Drága szerb hazánkat megfogjuk minden áron védeni A magyarok húzzák össze most magukat, ha* pedig ezt nem teszik agyonverjük őket. A szerbek a magyar vonatkozású szobrokat, történelmi emlékeket, felírásokat, sőt a mozik felírásait is mindeuütt letépték, feldöntötték és összetörték,.
Az antant magatartása, ha Magyarország monarchia lesz*
Bécs, május; 31. A római „Tribuna" írja Nitti kijelentette, hogv az antant irányadó személyiségeivel beszélgetést folytatott arról a kérdésről, hogy milyen magatartást foglaljon cl az antant abban az es...