Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
5.69 MB
2010-02-14 21:51:38
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
858
5100
Rövid leírás | Teljes leírás (734.27 KB)

Zalai Közlöny 1920. 146-172. szám július

Zalai Közlöny
Keresztény politikai napilap
59. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

5J-ik évfolyam.
Nagykanizsa, 1920. július 1. C«0t8rt6k
KERESZTENY POLITIKÁIN APILAP
».pí-UI u.
___Ui*r<ir»>a-t«Ufon Ití -
ttítlclcalk altodig kora röggel.
Pótzcrketztö: • Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
neuiictgr- képviselő
Pclotöo ét*rkétzló.
BODROOKŐ2.Y 20LTAN
Előfizetési iraki
igéi. 4vt. 7S0 K. Fílévr. UO K.
évre 65 K Egy hóra W K. Egjrésstáal 1 K
„Csak kitartás és bizalom."
Sátoraljaújhely. iunlus SO A Nemzeti Saitó Irodának Jelentik. Szombaton regfeel a Felvidékről Hamelin tábornok vezetésével e«y francia misszió érkezett Sátorallflujhclvre A pálvaudvaron a magyar részről elhangzott üdvözletre Hamelin tábornok kijelentette, hofiv a határkllgaaltó biiottaágnak IS kilométernél sokkal távolabbi Intézkedésekre van felhatalmazásuk l-n hojry Magyaroraxág nagy terttle-teket fog vlasxakapnL Távozóban a tábornok igv búcsúzott: „Cuk kitartás és bizalom." Innét Ungvárra folytatta útját, ahol a magyar lakosság már várta őket ünnepi ruhában, nemzeti szinü jelvényekkel. Egyszercsak váratlanul zsidó kommunista vezérek által feltujtogatott és vezetett kommunista munkások megrohanták a pályaudvaron várakozókat. Letépték nemzeti szinü szalagjaikat és Inzultálták a magyarruhás nőket. Végül is miután a magyarság ellenük fordult, cseh katonaság kivezénylését kérték. A cseh katonaság mintegy 30 személyt, magyart, tótot és rutént a Magyarország mellett való tüntetetés miatt letartóztatott. A letartóztatás közben zsidó kommunista munkásvezérek ós kommunista munkások Magyarországot gyalázok. ..
Kihallgatások a kormányzónál.
Budapest, június 30. A kormányzónál a kihallgatások tegnap és ma tovább folytak. Tegnap Rubinek Gyula, Tury Béla, And-rissy Gyula gróf, Szmrecsányi György és Bethlen István gróf voltak kihallgatáson
Szerdán Mtskó István volt elsőnek a kormányzónál, utána KÚbtrsberg Ktifló gróf, nagyatádi Szabó István, Bleyer Jakab, Benicziy Ödön, sakoripátiai Szabó István és Hegyeskatmy Lajos kihallgatása következett
Makó István kihallgatásáról ezt mondotta: Egy óra hosszat voltam kihallgatáson a kormányzónál. Örömmel tapasztaltam, hogy őfőméltósága milyen kiváló alkotmányos érzékkel gondolkodik a megoldást illetőleg. Talán hétfőre megtörténhetik a megoldás, amely hitem szerint közmegnyugvást fog kelteni.
Klebersberg Kuné gróf ezeket mondotta Ha a többségi pártok azt hiszik, hogy urai tudnak lenni a helyzetnek, igen helyes, ha vállalják a kormányzást.x Nekünk dissziden-seknek feltételeink kivitel nélkül tárgyi temiészetcek.
Rubinéit Gyula a következőket mondotta.- Keddi kihallgatásom másfél óra hosz-MMt lartoií. Az a véleményem, hogy a válság vasárnapra, dc • legkésőbb hétfőre okvetlenül megoldást nyer és meg fog történni az uj miniszterelnök.dezignálása.
A kihallgatások\' során a kormányzó nemcsak politikusokat, hanem a magyar társadalom több jelesét, köztük ünásty Mártont, Batthyány Tivadar grófot, valamint a hadsereg képviselőit is meg fogja hallgatni. Szó van Zichy Aladár és Ráday Gedeon grófok kihallgatásáról is.
A két . kormányzópárt intéző-bizottsága állandóan ülésezik és előrelátható, hogy « pártok szorosabb koalíciója fog kormányon" anélkül, hogy a kél párt egyesülne. Olyan hangok hallatszanak, hogy a Kisgazdapárt magába csatolná: u Ker. Nemz. Egy. pA")"\' :iak nem keresztényszocialista tagjait tó «■ esetben a keresitényszociálisták ellenzékbe mennének. A Kisgazdapártot a fúzió után Keresztény Keresztyén Gazdapártnak vevez-.........ouatádi Szabi Is\':
ván, Kovács 1. István, Bethlen István gróf. Prohaszka Ottokár és Vass József.
Miniszterelnökként a mai nap folvamán emlegették Henz Károly és ttakoaty Vstván melle...