Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
54.97 MB
2010-02-16 20:16:54
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1690
7984
Rövid leírás | Teljes leírás (1.42 MB)

Zalai Közlöny 1935. 075-096. szám április

Zalai Közlöny
Politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
75. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

76. ívtOlyamTSazAm NntfykJinlZM, 1936, Aprllli 2, kedd
Arm 12 HUér
ZALAI KÖZLÖNY
__________POLITIKAI NlUlír___
S3ESK£Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos «BfiÉtí^W!
Eldőlt a harc
A választási küzdelem eldőlt. A három dunóntuli vármegyének és s néhány titkosan szavazó városnak az eredményei legfeljebb növelhetik a Nemzeti Egység Pártjának óriási győzelmét, de lényegesen nem változtathatják meg azt a hatalmas diadalt, amelyet a vasárnapi szavazás során ért el a kormánypárt. Egy pillanatig sem Volt kétséges a Nemzeti Egység Pártjának fölényes győzelme, de talán még a legbizako-dóbbak sem reméltéit, hogy úgyszólván az egész ország ilyen egyöntetű lelkesedéssel sorakozik fel Gömbös Gyula miniszterelnök reálpolitikájának kibontott zászlai alá. S ne felejtsük el, hogy ez a győ. zelem nem az előkészítés, még ke-vésbbé az úgynevezett hatósógi terror győzelme, ez a győzelem: a meggyőződés győzelme.
A győzelmet nem külső körülmények hozták létre, hanem annak a reformprogramnak a belső ereje, a melynek zavartalan megvalósítása érdekében kérte Gömbös Gyula miniszterelnök a Ház feloszlatását1 -s la most lefolyó választásokon megkérdezte a nemzetet akarata felől. Göm-bös Gyula miniszterelnökünk nyilván tudatában volt annak, hogy kérdésére a Válasz csak egy óriási, ho-lyeslö igen lehet, igenlése mindazok, nak a reformelgondolásoknak, amc> lyek megvalósítása nélkül nincs uj Magyarország, amelyek megvalósítása nélkül nem állhatunk sikerre-/ helyt azokon a nagyfontosságú külpolitikai tárgyalásokon, amelyek során talán hosszú időre eldől Középeurópa s ezzel Magyarország sors-kérdése is.
Aki elfogulatlan szemmel, független Ítélettel nézi az újra, a jobbra törekvő Magyarország megteremtésére irányuló kísérleteket, annak nincs más választás, az nem választhat mást, mint Gömbös Gyula és kormányának reformprogramját. Aki lelke gyökeréig érzi a meg* ujulás szükségét, amely megujulás nélkül könnyen elveszhetünk, az nem tehet más/, mint azt, hogy beáll abba a végtelen menetbe, amely Gömbös Gyula kibontott zászlói alatt masíroz az uj Magyarország felkelő napja felé.
Ez a reformprogram, amelyért az uj parlament megalakul s amelyért dolgozni fog, elsősorban a népet, a magyar nép dolgozó tömegeit tekinti célkitűzéseiben. Merhet-e vala. ki Magyarországon ellent mondani annak a reformelgondolásnak, a mely az egészségtelen földbirtokéi-oszlőst parlamentáris, békés eszközökkel egészségesebbé akarja tenni, amely fennen hirdeti, hogy a közel hárommilliónyi nincstelen zsellérség sorsán javítani kell, hiszen fele. seg és gyermekek esengenek jobb és emberibb megélhetésért ahhoz a kormányhoz, amely meg is akarja adni számukra ezt a jobb, emberibb megélhetést.
Vagy emelhet-e szót bárki is az ellen a törekvés elten, amely a dol-
II Nemzeti Egység óriási győzelme a választásokon
Eddig 130 mandátumot kapott a Nemzeti Egység
i Budapest, április 1
Vasárnap 175 nyilt kerületben dőlt el a választások,illetve a mandátumok sorsa. A pestkörnyéki, győri és pécsi kerületen kívül az eredmény a következőkép oszlik meg:
Nemzett Egység Pártja 180, Független Kisgazda 18, Keresztény Gazdasági 8, Pártonkívüli 8, Reformnemzedék 1, Legitimista Néppárt 1, Nem hivatalos NEP 2, Nemzeti Szocialista 1,
Pótválasztás lesz 11 kerületben. A Magyarország szerint az uj parlament összetétele hozzávetőlegesen a következőképpen fog megosztani: Nemzeti Egység Párt 164, Független Kisgazda 22, Kereszténypárt 17, Szociáldemokrata 14, Nemzeti szabadelvű (Rassay) 7, Keresztény ellenzék 8, Legitimista és pártonkivültek 18, vagyis összesen 245 mandátum.
Zalamegyében a választás április 8-án, szerdán zajlik le.
Ed...