Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
61.67 MB
2010-02-16 20:37:43
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
887
6914
Rövid leírás | Teljes leírás (1.61 MB)

Zalai Közlöny 1935. 222-248. szám október

Zalai Közlöny
Politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
75. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

7fi. évfolyam 222. uám
m-m,
NagykaaliM, 1935. oklóbtr 1. kedd
Art 12 miíf
ZALAI KÖZLÖNY

POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
BIQHzetéfi áti: bt hóra I ml *• S«jkoit6«éJl í. kUddhlraUÍ ttSfooi 1
Európa nagy napjai
Mln<kn Jel arra mutat, hogy most döl cl Európa sortul, Hts\'orl:ii Jelen, tőségü problémák zajlásét koll ta-pasztulmmk az egész világon, amikor nem lesz érdektelen a nagyvilág életében somiéiul a kis magyar ék-tet.
Minden Jel arra vall, hogy elkerülhetetlen az abesszin-olasz háború. A nemzeti érzésben megerősödött olasz nép, beleszorítva egy szükrrszabott földrajzi határvonal keretébe, nem tudja szapora népét imgtelela életkörülmények közé Juttatni. Nem a vérengző háború hó. dlló terve, hanem egy kulturábon nagyraaiótt ország müveit népessé-gének élete és egy rabszolgasorsban sínylődő, az afrikai élet alacsony erkölcsi fokán élő nép fel-szaliadllása, a kultura f lé való Irányítása Itt a föprobléma. Szóval: egy erkölcsősebb és kulturáltabb s gazdaságilag életerősebb Jövő érdekében fanmár nyilvánvaló, hogy elkerülhetetlen az afrikai háború.
Minket ez a kérdés annyiban érdekel, hogy az az állam keveredett bele ebbe a háborúsnak látszó konfliktusba, amely a trianoni béke-szerződés megkötése után elsőnek állott nvllénk. A baráti Olaszország mindui életniegnyllvánulisa közelről érdekel bennünket és Így érdekel az abesszin viszály is. A mai Idők nagy politikai megnyilatkozásainak ez a legjelentősebb pontja. Ezzel az*mbiui összefüggnek más súlyos proliiémák ls. A Földközi tenger vizein páncélkolosszusok szörnyű ágyulestei úsznak s Gibraltár roegcrősl.ett, harcrakész bástya lett, a szuezi csatomán egymás után úsznak ezsr és ezer lelket szállító hajók, kialakulatlan az egyes euró. pal államok felfogása az adott hely-zetbsn s itt van, megoldásra várva a nugy dunai kérdés, amely közelről éi int bennünket, a minket környező államokat, de érinti Francia országot, Németországot, Olaszországot, Angliát S kivétel nélkül minden európai államot. Bátrun használ-hatjuk a már elcsépeltnek lászó hasonlatot, mert valóban találó: -vajúdnak a hegyek s nem tudjuk, nogy a szörnyű világiv ngésből ml fog születni. Egyet azonban szomo ruan tapasztalnunk kell. A vl\'ág-nislorla e tengerrengéséhen n maii" nemzet kis sajkáját belpolitikaiig nem engedik nyugodt vlzek-rc Juttatni. Korántsem azok a nagy """zgató erők, amelyek a tenger-"ngést előidézték, hanem belülről Igyekeznek felkorbácsolni oktalan
céltalan módim olyan ellenzéki P™Mlkozások, amelyek vagy aszük látókör kicsinyes h«.rizont|ába es * \'Rle, vagy a tudatlan elvakultig homályosítja el tlsztaláláSukat.
Szinte komikusnak tűnne a magyar ellenzék e siük horizontú ok-™|a, ha mm lá\'nánk meg b-\'nne a lehangolóan szomorú valóságot.
Amikor a nép széles rétegeUe tá-ja^szkodó, ki\'resztény és nemzeti "anyu kormányzat tarlja fezébe az
Berlin után Rómába repül Gömbös miniszterelnök?
Párls attól fél, hogy Magyar- és Lengyelország is követi Olaszországot, ha kilép a Népszövetségből
) v Berlin, szeptember 80 Gömbös Gyula miniszterelnök berlini látogatása során Göring meg. hivására vasárnap es\'.e résztvett az opera előadásán, amely után a közönség melegen ünnepelte a magyar minlszterebiököt.
Berlin, szeptember 80 Gömbös Gyula miniszterelnök hétfőn délben Hess Rudolfnál, Hitler helyettesénél tett látogatást Jelen volt Ribbentropp nagykövet is, aki. nél a .miniszterelnök délután folyamáén szintén látogatást tesz. A látogatósok hétfőn délután befejeződnek és Gömbös (tyilla Göring meghívására a közeli Sorslheldenbe utazik vadászatra. Sorstheiden Göring sa...