Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.19 MB
2010-02-16 15:49:27
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
870
2010
Rövid leírás | Teljes leírás (396.58 KB)

Zala 1890 január
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


1. szám.
Nagy-Kanizsa, lfiftO. junár 5-én.
— * • í-i i £L________: :> : -
XVll. évfolyam.
8xerkaaxt£ség: BattliTiuY»- é» JLM&klftdy-Mtri* sarkuu.
„ b ----\
Ida i&icxeiuiö a lap mrllenl rwuuVrw
TOUtltutú minden kn*K-ui« uv.
Bérrentetlen levetek mak Umcrt ke-■akMt fogadtatnak «U
Kéairatok viwia nem kiUdMurk.
ZALA
Politikai és vegyes tartalmú hotilap.
Kiadóhivatalt Vár<wU«\0lt** 5, n'/im VUuM tUlOp küiivvkBnm|(íi<IWMi,
Ltíih Uí-TÉil AHAKI
fCgfag byrn
KMvrrt
NvfyetUvm
•5 M kr, H „ 00 , 1 . Ift .
Hirtlrlé«ek Juláo)roiNii) MftásiltUtsak. MylltUr petttaor* 10 kr.
A Nagy-Kanksai- és Dtolai takm'ókpteltelf és,a ítmikoWyo«ttlW hivatalos köxlOny^. msmimkt ^mm l h\m*m
Voaslkosrik KímIihI KiiIíiii kouyv-
H«g|el«iiik Nagf*KanliNáu lirt cukiul v^ynrvr: vnNAriiap,
iMriljUHlMllv llliMtwIll.
Fokról fokra.
Senkisem tagadhatja még Nagy Kani xsa városától a haladást.- Nem egyszerrnu tettunk rá ama dolgokra, mik gyors hala* dásának tanú jelei a nem egy axer bangót tat-luk. hogy Nagy Kanizsáit megvannak legnagyobb résxben a Tényezők, mik agy vidéki városnak folytonos jbaladásit, fokról-fokra való emelkedőét. gsrautiroxzálr. Haladott ia, balad is e város tokról f*>kra. Kétségtelen, boyy rövid idfl alatt a legtekintélyesebb vidéki városok hotáha fog emelkedni. Ámde ex a haladás, ez az emelkedés a figyelmen siemlélő elÓtt roppant extensiv természeti!.
Elvitathatlan tény az. hogy a .külső haladásnak, emelkedésnek egy -város életében csak ugy van meg a«s igazi- értéke, becse ha a fekvéséből és keteskedelmi, üzleti forgalmi viszonyából folyó e'őnyök fölhasználásában a mindenIItt éltető s in-tensiv-erejű közszellem megnyilatkozását tapasztalhatni. Ennek a közszellemnek, hogy megteremjen, hogy fen maradjon, —- szüksége van létrehozó é* éltető elemfe. Ilyen létrehozó és éltető elem valamelv magasabb cél, magasabb, általánosabb jelleg(| érdek, mely az egyénekei m&ga köré tömöríti a a közös Ugy érdekében nem egyszer valÓ-aágos elementáris erejűvé teszi a közszellem megnyilatkozását.
A vidéki városoknak a • közszellem lét rebozását illetőleg igen szép mfasió jutott
Mert. ha valóban egészséges sz' a közszel j lem* vonzóvá. rokonszenvessé varázsolja aj társadalmi életet oly mértékben, hogy csak* Immár magába olvasztja tidékének intelli-genoiáját is. Ily módon a missio mngaala-l tán álló vidéki város majdnem észrevétKihUl lesz egy egy kiterjedt vidék emuoriumává.
A társadalmi élei rokotisxenvessége legerősebben a mulatságokon nyilvánul. Hisie mindenki jól tudhatja a múltból, hogy egy-egy egészséges, köxszellemU vároM muw latsúgára még a szomszéd vármegyékből is csaktigy özönlöttek a résztvevők. Mert ugy volt az kezdettől fogva s ugy is marad mmdvégig, hogy édes öiömest megy odal az ember" —-ljírmily messze legyen is ahol szive, lelke ildUlhét, ahol a köznapi verejtékezés gondjait pár órára felejtető s a rögök közöl leiemelő légkörre talál.
Valamikor ilyen légköre lehetett Nagy-Kanizsának is, sőt határozottan tudjuk, hogy volt is. Fájdalom : csak Élt,. Az elfogulatlan Hzemlélő elé e városi Hetében az aazo,. moru tapasztalat tárul, Hogy fokról (okra I tett rohamos haladásáéul, emelkedésével nemcsak, . hogy nem emelkedett, hahetp fokról fokra szállott a társadalmi életet vonzóvá, rokonszenvessé tevő egészséges közszellem. "
Tapasztalható ex a társadalmi együtt-| érzést, ÖHifzetartozandóságot erőfbiteni hivatott mulatságokon ; tapasztal ható-a közUgyek terén is mindenütt. Tettekre, szereplésre
hivatott egyonek elzárkóznak, elsxigetelőx* nek minden elől. Mindenki szeret magának élni. Ax általános hidegséggel szemben ax-után lehanyatlik ereje azoknak Íh, kik még...