Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
27.3 MB
2010-06-03 14:50:20
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
652
1947
Rövid leírás | Teljes leírás (398.32 KB)

Zala 1890 júlus

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


21. szám.
A
Nagy-Kanizáa, 1890. julius ö-ftn.
XVII. évfolyam.
hukwtW(: Fiaclirt Fill.ii> ki»yrkwmkr<kM
He ImUMjdS a lap ei«lleml maikali Joiiaétt 3fl»l«mfaty.
ZALA
Kiatéfclvatal: Vároaliáiatcea &. iuk riaolial ftltf kóayvkereeketMae,
Előfizetési Arak:
lf''»» ion ... ,1 M — kt.
fUtim.....« , M ,
N«Kyml6vni , , , , 1 SB
Bfcnníntetlea levetek'caak ismert ke-■ekbM fogadtatnak el.
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
■Átiratok víaasa nem kftldetnek
Hiréatáaek Jnlánjuiijn nimltblnak Kyllttér peUtaora 10 kr.
A Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárak és a Bankegyesület,hivatalos közlönfe. m.nlll(ll[t T|| , t | bJri,„4Mk_
■ veaatkoi&k riaolial Fülöp könyv-
M«g|«Unlk Ngtgy -Kan Inán heten kint egy Mer: va»árimp. '•"T*
Á Deleeátiók ülése után. A le,n,A116 Mrmaa wövataég, imponáló
6 hatalm,>v csak ugy fog fölényt gyakorolni
A közöstfgyék tárgyasa kiküldött or- ®»«-6pAb«n, ha h^dier.jét illetőleg Oroat-
szágos bizottságok befejezték működésüket! «* V*"0"!
... ........ ben, tMerobtm lent Ausztria-MagyarországT-
Mint előre látható volt, oly jól kész.tef- di H bármas-szövetségben elfoglalt te-ték g a küfL m.niatertaDáosbaii aaanya- M-j tffcft " tlirllu,t^ fenn
got, hogy a delegátió mindkét része jelen ! hB vÍdképeNHégQ ép Ugy fejlesatve vnn, I tékenyebb v,t, nélkül fogadta a kormány mint K ké\ m£ik A„Hmé,
előterjesztéseit a a. egyeztető bizottságnak j Tudjuk.bogy a szövetség feltétele azj - egyetlen jelentéktelen diferencia k.égíyW- tü^^uk^ esetén teífeí wejéHeltse K Ütését kivéve. - semmi más dolga nem|roi^t ÍH KOn(io»kodni kell akkor, hogy e ** ! telje* erő -olyan legyen, mely tekintélyt ad
A közös minisztertanácsban alaposan meg;» szövetségnek. Oroszország és a Franciai lett áll apitva az előterjesztés, a a magyar köztársaság jelentékenyen emelték védere-! miniszterek Stapáry gróf éa Wekerle sze-1 jakét, mire Mémetország sietett hasonlót mélyébe n oly határozottan ragaszkodjak | tenni; nem szabad tehát Monarchiánknak ahhoz hogy a hadUgyminisiteri igények 8em hátra maradni, a a tüzérség kiegészi öaazhangzásba jöjjenek a legmagasabb esz tősére s a füst nélküli lőpor használatára mévsl, mely oda irányul, hogy : , Magyar-1 vonatkozó kormány előterjesztéseket el kel-orazág államháztartásában az egyensúly j lett fogadnunk, valamint lovasságunk lét meg ne zavartassék" ; s a mihez ragasz- „zárnának emelése is elkerülhetlen szllksé-kodtak elérték annyira, hogy a delegátiók-1 gesnek mutatkozott. S igy iparkodott a nak a hadügyi előterjesztett budgetból mi; delegátió e feladatatnak megfelelni, tem maradt törölni valója. j Mi magyarok igen jói tudjuk, hogy gr.
A közös ministertanáca előkészítésében | SzapáTy miniszterelnökünk rendíthetetlenül oda törekedett, hogy az előirányzatba sem- ragaszkodik azon eszméhez, bogy a magyar mieaetre se vétetteasék több fel, mint mire j állami költségvetésben többé deficitnek elő a monarchiának tényleg szüksége van; 1 fordulnia nem szabad, s nem engedi azt ebből aztán a delegátió nem vonhatott le i meg. ' • k
semmit, hacsak az\ összbirodalom létkérdé-1 Magyarország bizik a ministerelnök ez aét nem akarta megtámadni I elvében s mert bizik abban, reményét Sza
páryban helyezi, s mi megvagyunk győződve, hogy a nemzet, mely Bzapáry gróf tevékenységére épiti reményét, e reményt sziklára építette!
A nálunk divót vizsgarendszerről.
Az iskolák kapui bezáródtak; növendék éa tanító élvezik a bbsásan megérdemelt nyugalmat. "Hísz a nagy napok, a vizsga nupjai elmúl -tanak! Bemutatta mindkét fél, tanító is, «öveti-dék is', fárasztó munkájának gyümölcseit, habár több volt a fáradság, mint a gyümölcs.
Ha...