Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
12.28 MB
2010-02-17 10:48:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1211
4452
Rövid leírás | Teljes leírás (728.14 KB)

Zalai Közlöny 1921. 001-024. szám január

Zalai Közlöny
Keresztény politikai napilap
60. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

_ j§ 60-Jk évfolyam
Lapunk mai száma] 2 korona.*^—U:i
Nagykanizsa, 1921. január 1. Szombat 1
oj évre!
Irta: dr. Hegedűs György rwmzoigy. hipv.
A sátán ugrál körülöttünk, kihizott arccal, szennyes kézzel, \'megtömött zsebbel, hazaáruló lélekkel — és táncra hiv bennünket, szegény magyarokat, akiknek verétői hizott meg, akiknek vagyonából lett gazdaggá, akiknek szabadságszerc-tetéből és lovagiasságából lett boldoggá. Senki sem hivta soha, de közénk furakodott, senki sem szerette\' soha, de örökké vigyorgott és nyalakodott, véde-. kéziünk türelmesen ellene, de szennyes csápjait mégis bedugla mindenhová! Hittük, hogy becsületes lesz, ámde a betolakodott vendég a tűzhelyének védelmében kimerült szállásadónak fordult, amlhelyt vcménye.volt rá, hogy házát is elveheti. Korán n^ult hozzá!
Ne vegye tehát senki .rossz néven, ha á\';Kiszipolyó\'zótt, meggyilürt, "hitéből kiforgatott és hazájától megfosztott türelmes gazda azt mondja: csináljunk számadást !
IC cél sistergő habjain indul ulnak az 1921. esztendő. Ezért ugrál a sálán, minden szenvedésünk, minden bajunk szülőanyja, és nyújtja békére véres kezeit, mutogatja undok arcát, remélve, hogy most is elintéz mindent pénzzel, ahogy megszokta!
Nem! Nyisd fel szemeidet keresztény testvérem és lásd: ütött reád az élet vagy halál órája! A sátán a gyászos forradalmakat, a liberális mételyt, a pos-váuyositó türelmet, a gazdasági rabszolgaságot, a hazafiatlan gondolkodást, a keVeszténytelen életet jelenti számodra,\' — a harc pedig, amelyet megindítottál keresztény kurzus neve alatt, Ígéri és meghozza neked magyar fajod győzelmét, megerősítését, meghozza gazdasági rabszolgaságod megszűnését, hited uralmát, mindent meghoz, ami neked szent, amiért szegény lelked szorongva reménykedik.
Csak: kitartás! A családapa famjliá-jának tisztességét a házibarát ellen tudja legnehezebben megvédeni, mert ez mi-! ként az orgyilkos, előre kiszaglász mindent, megismeri bajaidat, gyengéidet, sebezhető oldaladat és szándékaidat, szövetkezik a család tagjaival is, igy könnyen elgáncsol. A mi sátánunk is befurakodott mindenhová, belenézett lelkedbe, noteszodba, bele még imááságos könyvedbe is, — ismer tehát. Ezért akad meg néha a küzdelem! De nem baj, csak kitartás! Ha elfáradsz könnyen
hevülő magyar testvérem, ..^Wfm^ijózzél a térképre, amelyen azt látod, fTogy csak sirt hagytak a számodra, ezt a sátán tette; nézzél ezeréves dicső történelmedre, amelyet kommunizmussal becstelenitet-tek meg \'a világ előtt, ezt is a sálán tette; nézzél becsületes Társadalmi életedre, amelyet lezüllesztettek, ezt is a sátán tette, nézd rneg.a kiélezett osztályharcot, amely legvégzetesebb lehet reád, ezt is a sátán hozta, nézzél fel mindenedre c földön, a Keresztre, ezt is a sátán gúnyolta ki és próbálta a lelkedből kiszoritoni.
Nézd: hogyan szervezkednek, hogyan kaszinóznak, hogyan dugják össze a fejüket!
És ha mindezt látod, — lehetellén, hogy karjaid még n^ feszüljenek, lehetetlen, hogy szived Khngosabban ne dobogjon, lehetetlen, .tógy fel ne gyulad-jon tenned aIteU gyógyítani magadat és hazádat. Akard ezt keresztény testvérem, mert ezt parancsolja ezeréves becsületes történelmünk szelleme, ezt paiancsolja őseid becsülete, ezt parancsplja saját boldogulhatásod, ezt parancsolja gyermekeid jövője, ezt parancsolja hited. Istened!
Bízzál, a győzelem nem fog elmaradni, mert ha kuli, ezt életünkkel is megváltjuk.
A politika hirei.
Budapest, dec. 31. Ax uj év alkalmából a miniszterelnököt Hermán Miksa fogja üdvözölni. Üdvözölni íogjitk a kormányzópárt két Budapesten maradt vezérét, Rubinek Gyulát és Haller Istvánt. Rubineket Bqrla Szabó József dr.. Haliért pedig Bernolák Nándor fogja üdvözöl...