Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.24 MB
2010-02-17 11:15:14
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1076
3991
Rövid leírás | Teljes leírás (898.4 KB)

Zalai Közlöny 1921. 121-145. szám június

Zalai Közlöny
Keresztény politikai napilap
60. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


---
fel) ik évfolyam
Nagykanltéa, 1921, június 1. Szerda
(21. »xim
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
3*«rk«st6»£g <» kl«d<Shiv«ul: Pö-ut ÍJ. n.
■ ■ ■ 1 IoUrwb»a-tclofoo 78. --
Megjelenik mindig kora reggel
FŐSZERKESZTŐ 5
Dr HEQEDÜSGYÖRGY
FELEtŐS^ZBRin-SZTŐ:
BQDROGKÖZY ZOLTÁN
B1őfl>ét*«I áfak>;
Bjcfei ím 400 K. Fflívr* 800 K. Negyei-ivt* 100 K. F.gy h6n 86 K. Kgyw Vzim ért 3 K
Miért veszítettük el a há/borut Sándor Fái szerint?
„Az oaztrák vezetőség eladta Magyarországot," — Az áruláiok ■orozata. Windlschgratz és Andráwy.
Budapest, május 31 Rakousiky István
1 i órakor nyitja meg a* ülést. Elsőnek Gtieget Miklós szólal fel, aki a külügyminiszter expozéjával foglalkozik. Arra kéri a külügyminisztert, ha tényleg.a külpolitikában a magyar szellemet kívánja kiépíteni, azokat a régi ura-kot, kik a régi monarchia exponensei, minél előbb mentse fel állásuktól, mert ók képtelenek mentalitásukból kivetkőzni. Ne a rangot és a születést nézze, hanem az egyéni képzettséget é.s rátermettséget. Tiszta magyar érzésű és dolgozni tudó és akaró emberekre van szükség, nem pedig gőgös politikai agitátorokra, akik gazdasági, pénzügyi és kereskedelmi összeköttetést nem tudnak szerezni. Tanuljunk ellenségeinktől és szakítsunk a régi osztrák diplomácia szellemével. Hasson oda i\'ífilágyriiinisit\'er, hogy a külügyi képviseletünket a külföldi magyarság is támogass*. FeJhivQtn — - mondja - a külügyminiszter figyelmét arra a jelenségre, mely az összes külföldi diplomatákat foglalkoztatja és pedig arra, hogy japán elhatározta, hogy Konstantinápolyban- nagykövetséget állit fel. Japán tudja, hogy a tuiáni fajban nagy bz életképesség, ezért én is kívánatosnak tartanám, hogy a külügyminiszter foglalkozték ezzel a ténnyel.
Haypál Jenő tolna,negyei képviselő a közigazgatás hibáiról beszél, íőleg airól, hogy a főszolgabírók titkos utasításaira a községi jegyzők elhanyagolják a kisgazdák érdekeit.
Ezután Sándor Pál emelkedik szólásra. Itt a budget-vitában — mondja - egymásután hallom, hogy ugy a háborúnak, mint a forradalomnak a zsidók voltak a> okai. A háborút a zsidók vesztették el, a forradalmat a zsidók csinálták. Én nem akarom védeni a zsidóságot, hanem egyszerű történeti kutatások alapján világitok azokra a tényekre, melyekhez eljutottam. Neveket nem lógok ern-liteni.
— Én, aki a lorradalomban nem vettem rászt, azon a véleményen vagyok, hogy a forradalom elkerülhetetlen következménye volt . háborúnak. A forradalom tiszta alapokon indult, de az emberek gyengesége elcsufltolta. Azért vesztettük el a háborút, mert .mpotens generálisaink voltak a háborúban, mert a. osztrák vezetőség elárult, a nemzetet és e-adta Magyarországot, mert Magyarország fel-
liL.bolásá. az osztrák diplomaták keresztül
.akarták vinni.
\' - Ebben . háborúban nem volt sok • keresni valónk, A mi .szövetségesünk., a né-
met is elárulta érdekeinket. Voltak néhányan, kik jobban voltak informálva, de ezek nem voltak oly jó hazafiak, hogy nyílt ülésen a Ház elé tárták volna az-eseményeket. Millió és millió embernek kellett hiába a vérét áldoznia; mikor mór tudták jól azt, hogy a háború elveszett. Allitora, hogy már 1916-ban megállapították német és osztrák faktorok, hogy a háború elveszett. Allitom és bizonyítani tudom, hogy 1916 bán határtalan vér-pocsék<jlás folyt. Súlyos vádak ezek és én jói tudom, hogy büntetésre is méltó vagyok, ha bizonyítani nem tudnék.
— Bülow, aki a mwnei csatát vezette s azt mondotta, hogy e^ísata pillanatától kezdődött a tragikus sors, mely végül is a németek vereségéhei\' vezetett. 1916-ban Win-dischgrual/- herceg,.htflxé^t íPA1}...