Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.69 MB
2010-02-17 14:53:19
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1516
5494
Rövid leírás | Teljes leírás (934.98 KB)

Zalai Közlöny 1921. 146-172. szám július

Zalai Közlöny
Keresztény politikai napilap
60. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

éO-lk évfolyam
Nagykanlua, 1921. jullus 1. Péntek
146. az ám
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
SuttoutM, fa luaóhlvUíl i PO-ul 13. li. - IoUnuUo-UUfOB 70. -
KtdAlealk mindig kora rcfgel
FŐSZKRKKSZTÓ:
Dr. HEOEDCS OYÖROY
rimösszEMcnszTó • BODROG KÖZY ZOLTÁN
Apponyi nyilatkozata a kül- ás belpolitikai kirdesekröl.
Hegedül pénzügyminiszter Iránt bizalommal van. — Külpolitikai helyzetünk igen nehéz. —n A pártok uj nemzeti és keresztény koncentrációját tartja szükségesnek. — A sajtójavaslat elfogadhatatlan.
Budapest, junius 30. Apponyi Albert gróf az aktuális bel- és külpolitikai kérdésekről ma igy nyilatkozott :
— A legnagyobb bizalommal tekintek a pénzügyminiszter működése elé, mert az ő politikája azt hiszem az egyetlen terület, ahol eddig Is kézzel fogható eredményeket tudtunk felmutatni Az fi munkája inkább jártat hozzá, mint bárki másé ahhoz, hogy európai hitelünk politikai értelemben végre U megnövekedjék. Emeli ezt a hitelünket az a körülmény U,,hogy a nemzetgyűlés, vagyis a legszélsőbb alapon megválasztott népparlament, eddig jninden nehézség nélkül vállalta a kirótt terheket. Legsúlyosabb hibának tartanám, ha az\'Ő működése elé bármely oldalról gáncsot vetnének.
.Rnakwívps) nézek a sioqxuAd !álja-mok, külÖQÖsen Csehországgal folytatott tárgyalások elé, melynek réyén remélhetőleg a kormánynak sikerülni fog a gazdasági expansió normális előfeltételeit megszerezni és amelyek nélkül az adópolitika sem lehet sikeres.
— Külpolitikai helyzetünket igen nehéz nck tartom. Nem a mi hibánk az, hanem * dolgok természetes következménye, melyeket megmásítani egyelőre nem áll módunkban. A nagyhatalmak figyelme Németország felé fordul elsősorban. Igen nagy érdekünknek tartom a nemzetek szövetségébe való felvé-
- telünket, mert a szerződéseken alapuló igazunkat sokkal nagyobb hatállyal érvényesít-
hetjük, ha abba ben vagyunk, mintha csak kivülről panaszkodunk, kérelmezünk, javas-latozunk.
A politikai pártok mai egymáshoz való viszonyát illetőleg, csak azt mondhatom és ismételhetem, amit már iegy évvel ezelőtt jászberényi beszédeinben mondottam, hogy összes, egységes, nemzeti erőnknek egy tágabb alapon való koncentrációját tartom szükséges-nek nemzeti és keresztény alapon.
A sajtójavaslatról ezeket mondotta:
— Ezt a javaslatot eredeti formában halva született javaslatnak tartom, amelyből soha törvény nem lehet. Nem akarok bele illeszkedni abba a kórusba, amely egyhangúan felemelte tiltakozó szavát a sajtóreformtervezet megoldása ellen, de est teljesen el hibázoltnak tartom. Remélem, hogy j a kor-" mány, a kormányzópártokkal egyetértve meg fogja találni a módját annak, hogy az elfogadható alakot öltsön.
—..Ami pedig a választójog reformját illctf, óva intek attól a tendenciától, hogy akár a választójogi reformmal, akár a főrendiház átalakításánál holmi retrograv. vagy mondjuk inkonservativ formát iparkodjunk érvényesíteni. Remélem, hogy a miniszterelnök ur mindig emlékezetéiben fogja tartani a képviselőházi bemutatkozó beszédének azt a sokat mondó tételét, hogy a politikát nem lehet ott folytatni, ahol Tisza abba hagyta.
tmiM a váci ftfiházbati.
A néplakolal törvényt általánoaaágban elfogadták. - Horayánaxky Zoltán Interpellációja.
Budapest, június 30. A nemzetgyűlés mai ülését háromnegyed 11 órakor nyitotta meg Bottllk István alelnök. Bejelenti, hogy Drózdy mandátumát igazolták, majd rátérjek a büntető Igazságszolgáltatás egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslatra, melyet a Ház harmadszori olvasásban elfogadott.
A népiskolázási kötelezettség kiterjesztéséről scóló törvényjavaslatot Szabó József előadó ismertette és elfogadásra ajánlotta....