Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.11 MB
2010-02-18 14:55:55
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1704
6767
Rövid leírás | Teljes leírás (1.12 MB)

Zalai Közlöny 1923. 074-097. szám április

Zalai Közlöny
Politikai napilap
62. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

POLITIKAI NAPIBAp
« Se UMUnW IV „, \'•\'
tU-NA. 7t. Ilin. V^, *
I f.
«S7 M~»r» W.-
ÍÉi
FELTÁMADOI\'TI
Irta : C5ERHOCH lAHQS ír.,
Magyarország blborook hercegprímása.
Tavasszal nyitott sirok fö-|őtf iírunk- Amjt az ősz eltemetett, az uj életre kel. Ellenállhatatlan törvény hu*za ki a, csirákat, nyitja a rügye-ket, bontogatja a bimbókat. S ember felkében is megelevenedik a vágy az élet után. Nem alszik ki ez a vágy soha, de most itt az idő, mikor hangosabban jelentkezik. A tavapz törvénye uralkodik az emberen is
S az egyházi évnek is megvan a maga tavasza. Bár
és reménye, bár soha meg nem feledkezik az apostol
Í\'ntéséről: Emlékezzél meg, iogy az Ur Jézus Krisztus föltámadott halottaiból (2.Tim. 2, $.), mégis különös erővel tör ki belőle a hit húsvétkor, az egyházi év. tavaszi ünnepén. Tlyenkof nyitott sir mellett állünfc DéíShgő hajnalon sietünk oda az üres sirhoz és elragadtatással hallgatjuk az angyaltól az élet evangéliumát: a nfzárethi Jézust keresitek? Nincs itt: Föltámadott I
Amit az adventnek sejtelmes heteiben mint reményt szivünkben őrizünk, amiért a nagyböjt gyásza alatt éhezünk és virrasztunk: azt most húsvétkor diadalmas érzéssel kiáltjuk bele a világba: Hisszük a testnek föltámadását és az örök életet.
Hisszük, mert Krisztus föltámadott halottaiból, áz elhunytak első zsengéje (I. Kor. 15,
20.). Első zsengéje 6 az elhunytaknak, akik mind föltámadnak.
A holtak közül az elsőszülött ő (Kor. 1,18.), mert amint ő a halálból újraszületett, ugy újraszületnek .utána mind a holtak. Amint Ádámban mindnyájan meghalunk, ugy Krisztusban mindnyájan megeleveníttetnek Kor. 15, 22 ).
Hiszünk s a mi hitünk hatos és csalhatatlan, — mert tnegdönthefetlen tényen szik: KHsztus fő|tárriad
Ennek a nagy és udvözit$ ténynek az emlékezete a húsvét ünnepe.
Millió ép millió kereszté! ember ujjong éii (elkeáer ezen az ünnepen, mert bj; nyosságot nyeft, hogy 1 rtek nagy tavaszi vágya őrők élet után nem üres álom és csalóka délibáb, hítv^JF biztos jpvendönek elöérzéee, a Teremtőtől beleöltott törvényes erőnek mozdulása,\' amely biztosan eléri célját. Ámjnt -a földbevetetí mag nem csalódik, han em a természet biztos törvényei szerint kikél, mikpr a napsugár kéltegetj: ugy az ember lelke az örökkévalóságba száll, mikor az Isten hivja s az ember teste uj életre kel, mikor a harsonák hangja keltegeti.
Boldog húsvéti hit I Uj nemzedéket neveltél ezen a földön. Az első húsvét előtt a pogány ember legnagyobb átka vplt a reménytelenség. Fájdalmas ellentét volt szivének meleg vágya és a halál hideg ténye között. Nem volt rá bizonyítéka, hogy a szivének van igaza, nem a halálnak. Szomorúságában vádolta a végzetet, amely az embertől megtagadta az őrök életet (Ovidius). Halottjainak sirja fölött csak az emlékezés árnyait kereste. Az élet kialudt fáklyáját a pogány nemtők a sirokon lefordítva tartották Mintha örökre kialudt volna. A keresztények a hit sugárzó alakját állítják a sírokra ezzel a felírással: Föltámadunk. A keresztet szegezik a sirokra, amelyen a halál meggyőzője mezhalt s amely a föltámadás diadalmi lobogója lett. A fáklyákat, a mécseseket, a gyertyákat időnkint meggyújtják, mint
húsvétkor a húsvéti gyertyákat. Mert a Megváltó, akit tt husyéti gyertya jelképez, feltámadásával a sírokat is megvilágította hittel és reménnyel.
S mi keresztények valamennyien vigasztalódva állunk a sirok előtt Az é világosság, amely a sírokat bért,-
Pa, benne ég a mi szilen is. Hordjuk magunk-Ka) mindenhová a hitnek ezt a világosságát, mint az okos szüzek az olajmécsest, mikor a Jegyes jövetelét várták. Várjuk nyugodtan az Ur második . eljövetelét — vala-■ffienrwien, az élők és a...