Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.68 MB
2010-02-23 13:06:33
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1391
4349
Rövid leírás | Teljes leírás (1.4 MB)

Zalai Közlöny 1925. 171-194. szám augusztus

Zalai Közlöny
Politikai napilap
64. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

65. évfolyam, 171. szám
Nagykanizsa, 1925 augusztus 1, szombat
Ara 1800 kwm
ZALÁI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
llllUlliritl (I UMMnul fó.oi J
Wmibu-TeUoo 7
a 7S, nyomd* 117. ma
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
EMBnUd ira: Ejt bCtt 30 000 korom Kájoo Wca---------«■«» korou
Bttn és igazság
A belgrádi cseh követ a történelem egyik leggyászosabb emlékű napján Ferenc Ferdinánd meggyilkolásának évfordulóján hatalmas koszorút tett le a gyilkos Princip sírjára. Fényes mcgllszteltctésbcn részesítette tehát azt az elvetemedett embert, aki orgyilkos módon megolle a főhercegi párt és ezzel ránk szabaditolta a világháború ördögeiI.
Annak idején a belgrádi kormány mennyre-földre esküdözve lagadoll minden közösséget ezzel a merénylettel, dacára annak, hogy a megejtett vizsgálatból nyilvánvaló volt, hogy abban a szerb kormánynak nagy része volt és annak megtörténtére igen fontos diplomáciai és stratégiai számításokat alapitolt. Akkor még a szerbek nem merték nyíltan bevallani, mekkora reményeket fűznek a háború kitöréséhez és hogy az ártatlan áldozatok kibuggyant vér-cseppjeire akarják felépíteni nemzeti pozíciójukat
Most már nemcsak a szerbek ismerik be tények gyanánt c megállapításokat, hanem a velük szövetségi viszonyban levő cseh állam is közösséget vállal e merénylettel és diplomáciai képviselőjének fontos kötelességévé teszi ennek demonstrálását. Ha nem lennének a nyilvánosságra került levelezésekből már történelmileg megállapítva a merénylet részletei, a cseh-szlovák kormánynak ez a lépése is elegendő bizonyíték volna arra, hogy a merénylet nem egy felizgatott fantáziájú lana-ilkus suhancnak, banem a szerb politikának mttve.
A világtörténelem tanúsága szerint valamint az egyes emberek erkölcstelen cselekedeteiből csak rossz fakadhat, ugy a nemzetek éleiében is minden alkotást és minden látszólagos eredményt megdönlcnek azok a sötét foltok, melyek nemlclen tettekből keletkeznek. A bon áldozatai kijárnak a sötét kriptákból és boszut követelnek az égtől. Áldás és nyugalom sohasem fakadhat erőszakos cselekedetekből. A meggyilkolt főhercegek néma árnyékai még sokszor és sokkig meg fognak jelenni az európai politika égboltozatán és ha van erkölcsi világrend, mint ahogyan van, annak törvényei nem engedik, hogy a bűntény emléke nyomtalanul enyésszék el és ne kövesse azt az isteni igazságszolgáltatás", mely a maga félelmetes és ellenállhatatlan erejével szétdarabolja azokat az alkotásokat, amiket csak a gyarló, illetve nem is a gyarló, hanem az érdekelt gyarló halandó emberi szem lát megsemmisilhelctleneknek.
Az eltelt tizenegy év még nem elég történelmi távolság ahhoz, hogy ezek a transcendenlális erők működésbe jöhessenek, de megvan a hitünk és megvan ez a hite minden, a szolgaság jármának viselésére föl-
dig tiport nemzeiben, hogy minden bűnre elkövetkezik annak bűnhődése. Lehet, hogy az igazságszolgáltatás nem évekkel, hanem talán csak évtizedekkel méri az idők múlását, de az ártatlan vér, könny, szenvedés
nyomát soha nem tudja belepni a feledés homokja annyira, hogy azon át ne üssön a lábbal tiprott jogok mementója, ami valamikor hatalmas felhővé gyűlik össze a gonoszok egén s méhéből a világra deríti az örökké egy igazság ideig-óráig elrejthető, de meg nem semmisíthető fényességét.
Augusztus 7-én kezdődik a városi kölcsönök folyósítása
Minisztertanács foglalkozott a játék-kaszinó ügyével A szombathelyi incidensnek nem lesz folytatása
Budapest, Jullus 31
A kormány tagjai ma délelőtt 10 órakor a népjóléti minisztérium miniszteri tanácskozó termében minisztertanácsot tartottak, amelyet foss József helyettes miniszterelnök vezetett.
Félegy után végződött a...