Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.47 MB
2010-02-23 13:08:53
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1949
5509
Rövid leírás | Teljes leírás (1.46 MB)

Zalai Közlöny 1925. 195-219. szám szeptember

Zalai Közlöny
Politikai napilap
64. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

85. évfolyam, 195. szám
Nagykanizsa, 1925 szeptember 1, kedd
Ara 1800
ktnai
ZALAI KOZLONT
POLITIKAI NAPILAP
itwkrtitteg b todóbtvatil 5
lltarutMn-Tckloa 78. nyomda 117. uia
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
CUOnttil ka: Cjj bán <0.000 tonm
Hlmm bili.......... ... so.ooo ton
Az erdélyi magyarok sérelme a Népszövetség döntése előtt
Oenf, augusztus 28
A Népszövetség tanácsának néhány nap múlva megkezdődő konferenciájának egyik főpro-grampontja az erdélyi magyaroknak panasza. Ezenkívül az erdélyi magyar egyházak memoranduma alapján a Népszövetség az erdélyi magyarság kul-lurális sérelmeivel is foglalkozni fog. — A Népszövelség titkársága teljesen elkészült a hatalmas anyag feldolgozásával és a konferencia megkezdésekor az összes résztvevő államok delegátusai megkapják az összes erre a kérdésre vonatkozó dokumentumokat. Különös érdekességet kölcsönöz a Népszövetség kisebbségi tanácskozásainak, hogy a panaszt emelő magyarok megbízásából, mintegy ügyvédként, részlvesz a tárgyalásokon Tor-nyay Gyula dr. erdélyi ügyvéd is.
A Népszövelség már legutóbbi konferenciáján tárgyalás alá vette az erdélyi magyarság panaszait. Határozatot azonban nem hozott, mivel Petrescu Commenberni követ, Románia delegátusa, többséget szerzeit halasztó indítványának. A Népszövelség titkársága azonban a mostani konferencián végleg el akarja intéztetni az erdélyi magyarság panaszait s igy nagy harcra van kilátás egyrészt a kisantant és másrészt Magyarország, valamint a nyugati államok delegátusai között, akik magukévá tették az erdélyi magyarság sérelmeit.
Románia delegátusa, Petrejcu-Commen követ a nyár folya mán szorgalmasan gyűjtötte az ellenbizonyitékokat a magyar panaszokkal szemben, most ezeket uj anyagként akarja előterjeszteni s ismét azt fogja indítványozni. hogy a Népszövetség ** általa benyújtott uj anyag feldolgozása és tanulmányozása céljából megint halassza el a magyar kisebbségi ügyek tárgyalását a következő konferenciára.
Természetes, hogy Románia ebben a kérdésben számíthat ^éh-Szlovákia és Jugoszlávia "\'legátusainak legerélyesebb tá-n,0gatására. Az sem lehetetlen,
hogy a kisantanlnak ismét sikerül a halasztó indítvány számára a többséget megszerezni. Ezen a konferencián azonban Magyarországot Apponyi Albert gróf fogja képviselni s a kisantant fél a nagy magyar államférfiú páratlan szónoki képességeitől s osztatlan tekintélyétől, amelyet világszerte élvez. Apponyi már több izben foglalkozott nemzetközi kongresszusokon a magyar kisebbségek helyzetével és sok kellemetlen órát szerzett az elnyomóknak.
A kisantant attól tart, hogy a tanácskozásokon. Apponyi Albert gróf ismét felemeli szavát a magyar kisebbségek érdekében és ékesszólásával és tekintélyével könnyen keresztezheti és meghiúsíthatja a kisantant halasztó tervét. Éppen ezért itteni
diplomácia körökben máris arról beszélnek, hogy a kisantant terrorizálni akarja a magyar kormányi azzal a fenyegetéssel, hogy abban az esetben, ha Apponyi túlságosan exponálja magát a magyar panaszok érdekében, ugy Cseh-SzlovákiJ, Jugoszlávia és Románia ismét a legerélyesebb módon fognak fellépni Magyarországgal szemben és újra szóba fogják hozni az ellenőrzés megszigorításának kérdését. ,
Egyelőre pozitivet erről a tervről nem lehet tudni, csak beszélnek róla, szóval az akció a levegőben lóg. Valószínű, hogy a kisantant részéről elhelyezett ügyes aknáról van szó, amely azt célozza, hogy a magyar kormány a kellemetlenségeknek elejéi veendő. Apponyit ligyelmez-tesse erre és olyan instrukciókkal lássa el. hogy ne exponálja magát túlságosan a kisebbségi problémában. IV. Ak.
Nagykanizsaiak a zalaegerszegi falu- és iparkiállitáso...