Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
66.41 MB
2010-02-23 14:51:37
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
855
4300
Rövid leírás | Teljes leírás (1.68 MB)

Zalai Közlöny 1925. 220-246. szám október

Zalai Közlöny
Politikai napilap
64. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

85. évfolyam, 220. szám Nagykanizsa, 1925 Október 1, csütörtök Ara 1800 karma
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
•wMtntfvég H kiadóhivatal "6-at 5 latvmibtn-Tekfoa 78. nyomda 117. náa
Felelős szerkesztő: Kcmpelen Béla
ElAtlttUtf éra: lobón 30.000 » Hisom bóra---------91000 I
A tisztviseS&kérdés a takarékossági bizottság előtt
Bethlen gróf és Bud pénzügyminiszter tanácskozása
Budapest, szeptember 30 |
A takarékossági bizottság a tisztviselők fizetés és statusrendezését előreláthatólag a jövő hétnek folyamán, valószínűen kedden tárgyalja. Ha pénteken a minisztertanács a status rendezést letárgyalta, akkor azonnal intézkednek a takarékossági bizottság ülésének Összehívása iránt és ebben az esetben már kedden ülést tartanak, amelyen érdemben fognak foglalkozni a tisztviseló-kérdés megoldásával.
Bethlen István gróf miniszterelnöknél ma megjelent Bud János pénzügyminiszter, aki tekintettel arra, hogy holnap tartják meg a valutareform ankétját — részletesen tájékoztatta a miniszterelnököt a valutareform ügyében elöterjeszteudö javaslatokról.
Bud pénzügyminiszter több mint egy órán át tárgyalt a miniszterelnökkel, akit ezután Walkó Lajos miniszter és Belitska Sándor varsói követ keresett fel.

A kommunisták ügye a miniszterelnök előtt
A külföld fenyegető táviratai Budapest, szeptember 30
Qróf Bethlen István miniszterelnök ma délelőtt hosszasan tárgyalt Ra-kovszky Iván belügyminiszterrel, aki a kommunista összeesküvés ügyében referált a miniszterelnöknek. Ezulán a Rote Hilfe táviralát tárgyallák meg. Mértékadó helyen azl az információt kjptuk, hogy a magyar kormány egyállaláu nem tulajdonit fontossá* got a nevetséges vörös erőszakoskodásnak és természetesen a kommunisták ügyét valamennyi hatóság a vörös távirattól függetlenül kezeli továbbra is.

A főkapitányságon meglehetős derültséggel fogadták azokat a külföldről érkezeit fenyegető hangú távira-lókat, amelyekben különböző bizottságok a magyar kormánynál tiltakoznak a kommunista foglyok bántalmazása ellen. Köztudomásu ugyanis hogy a politikai osztályon senkinek még a hajaszála sem görbül meg és igy nyilvánvaló, hogy a külföldre (Szökött kommunisták terjesztették MCkpt a hirekel.
Helényl rendörfőkapílányhelyetles B perrendtartásra való hivatkozással nem engedte meg az egyik budapesti újság munkatársának, hogy megtekintse\' az őrizetbe vett foglyokat, mindazonáltal sikerült megtudni, hogy azok a legkitűnőbb bánásmódban részesülnek, egyáltalán nem látszik meg rajtuk, hogy bántalmazzák őket, a legjobb színben vannak.
Három terv a közép-európai utódállamok gazdasági együttműködésére
- A Zalai Kőztöny bicsl ludMMJdtöl -Bécs, szeptember 30 Az utóbbi napokban az európai sajtót olyan természetű hirek járták be, hogy az utódállamok angol tanácsra ideírni blokkba lömörülntk a kommunista veszély ellen és erre vonatkozólag már targyalások indultak meg Magyarország és Románia közölt. Tudósítónk most megállapítja, hogy ezek a hirek nem felelnek meg a valóságnak vagy legalább is koraiak.
Ezzel szemben, beavatolt helyről arról értesülünk, már ismét megbeszélések folynak a dunai államok gazdasági egylUtmllkbdéséril, amelyet különösen a Népszövetség szeretné megvalósítani. Már három formája merült fel a középeurópai gazdasági blokknak és valószínű, hogy a Népszövetség ankétje mind a három tervvel foglalkozni fog.
Az első lehetőség Ausztria, Magyarország, Cseh-Szlovákia és Jugoszlávia vámuniója. Ezt a térvet azon-bin gazdasági körökben megvalósít-hatatlannak tartják, mivel az egyes államok iparvédelmi politikát folytatnak A második terv Ausztria, Cseh-Szlovákia és Olaszország vámuniója. Ez azonban máris meghiúsultn...