Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.45 MB
2010-02-23 15:46:17
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2096
5754
Rövid leírás | Teljes leírás (1.59 MB)

Zalai Közlöny 1926. 001-025. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
66. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

POLITIKAI NAPILAP
fcMUMIMl * UMMIvaW *<n\\ I MnblrMto 7% qiwk I1T. mta
Felelős nerkmU: Kcmpelea Béla
UÓSntM bt: te hía iftflw
(K B.) A magyar föld felett .nyhe tavaszi szél, rajta, a dúsan íermő rónaságokon, messze föld-\'/ ről felénk rohand folyóknak ten-geiszélcsségre dagadthömpölygő árja Y tettén, talán az Idegen £.! járom alatt szenvedő testvéreinknek jéggé fjgyott könnyeiből . préselt, hideg, óriási tábiatöme-\' ■ gek süvítenek és szántják végig ; a magyar álmok csillogó reményeit. A tél csikorgó hidegét egyszerre elűzte a Napnak idő-t éfőtt a földre tévedt, kelleténél f forróbb lehellcte; a Tisza vldé-f l kén pedig tajtékzó hullámok ás-v.sák kl a gazdáknak a földbe vetett kenyérmaávatt s temetik az enyészet sírjába az aratásba vetett minden reménységöket.
A tavaszi napsugár korábban gyujjotta még a fermészét ébre-\' désének hajnalhasadását, mint ennek Ideje még előkezeli volna; ott tul, a Tiszaháton, má* learatta a vízár az alig hogy zsendOlésnek Indult vetést, mielőtt betakaríthatták jíolna. Pénzértékben felbecsülhetetlen károk mindenfelé: emberéleiben, vagyonban, egy jobb jövőbe vetett reménységnek szépen festett elképzelésében...
Az újév szerencséilenül, bajjal, veszedelmekkel telten köszönt reánk. Tengernyi bajunk, ezer gondunk közepette csak a Gondviselésbe vetett megingalhatallan hitünk az egyetlen oázis, melyen uj erőt gyűjthetünk küzdelmes életünk, folytatásához.
És valóban, annak a hitnek, annak a szilárd meggyőződéssé acélosodott bizalomnak kell úrrá lennie a lelkeken, hogy a megpróbáltatások csak erősítik az elszántságot s a küzdelem az a tényező, mely a lelkeket közös tevékenységre készteti s vállvetett munkával egyengeti a boldogulásnak, a céltudatos előrehaladásnak, egy szebb jövőnek útjait.
Ez az eszme, ez a törekvés irányítsa minden gondolatunkat s vezesse lépteinket. Utunkban sokszor kőbe fogjuk még ütni lábainkat, olykor talán kiserken majd belőle egy-egy vércsepp is, de ha önbizalmunk nem csökken, sőt erősbödik s a jövő, mint elérhető cél lebeg szemeink előtt,
II í í^ V szöntsük az uj jövevényt abban
J a reményteljes hitben, hogy a
hidegen kéklő ég pereméjén lábait megvetett téli szivárvány nem megközelíthetetlen tünemény, hanem cél, melyért minden erőnkből küzdenünk keli.
Vajha az újév hozzásegítene, hogy az ennek a szivárványnak szines boltozata alatt elterülő egész hazánkat egyszer már Is-nunk több"mlnt ezeréves törté- mét a miénknek mondhassuk és\' nelmünknek véres emlékein, kö- I tudhassuk I
az újév — kl ludja? — miféle eredménnyel fogja még meglepni a történetírásnak sok-sok ezeréves, de lelkében örökké Ifjú krónikását...
Amikor tehát átlépjük századunk második negyedének küszöbét s gondolatban átsurra
Smith Jeremiás népszövetségi főbiztos XIX. számú jelentése
Budupcít, dccemtx/ 31
Smtlh Jeremiás népszövetségi pénzügyi főbiztos XIX. számú jelen\'ése az 1925. évi november t-Tíl 30 ig lerjedö szanálási időszakról számol be. November hónapban a lekötött -íz\'okterieiikér\'ízembeii végösszegben némi emelkedést mulatnak s majdnem pontosan ugyanaz a Végösszeget mutatják, mint a mull év november hónapban. Arany koronában a IckőtOlt bevételek 24.1 millió Összeget eredményeztek.
Az Összes állami bevételek november hónapban a tavalyinál 216.1 milliárd paplrkorouával nagyobbak voltak. A költségvetéssel szemben 22 2 millió aranykorona emelkedési mulat az eredmény.
A decemberi előirányzat 2.821.642 aranykorona bevételi többletel vár. A decemberi kiadások közi több, mint 8 millió aranykorona szerepel dohány vásárlására, körülbelül 2 és fél millió korona a slálusrendezéssel kapcsolatos felemelt Illetmények fedezésére. A decemberi költségvetés ...