Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
8.93 MB
2010-02-24 15:34:36
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
546
4581
Rövid leírás | Teljes leírás (1.44 MB)

Zalai Közlöny 1926. 120-143. szám június

Zalai Közlöny
Politikai napilap
66. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

86. évfolyam, 120. szám
Nagytanba?, 1928 junius 1, kedd
Apa 1800
korona
U-UV
iWA
POLITIKAI NAPILAP
T—
■■ ■ i .1 ...\'i Felelős szerkesztő: B.arbarits Lajos
ára esy Ura 30J800 ktma
SzericclItÖMí él kladúhlvalal Fial 5. K. Kcazthelyi Mkkiadóhivatal: WllaliKly-ij. 15.
Ne feledjünk!
Juqius 4-én halódik éve lesz annak.,, hogy a „békeszerződés"-nek elkeresztelt arcpirító trianoni békeparancsot a magyar kormány kiküldöttje kényszerűségből alá-Irla, fiat hosszú éve pusztulunk egyént a csonka országban, valamint a trianoni határokon tul ez átok nyűge alatt.
Magyarország kezelt guzsl}a-kötvé tartja még a trianoni erőszak, de a njagyar társadalom nem nézheti ölhetett kezekkel drága hazánk szétdaraboljál. ■
A Budapesten székelő nemzeti egyesületek . egyérielmüleg el.iatározt^V., hogy az egész országot, e szomorú évfordulót követő vasárnapon tiltakozásra hívják tel, hogy a magyar társadalom b?,ta(rfl.as és egyértelmű tiltakozása « egée* világgal megértesse azt: e nemzet élni akar és életképességét vissza akarja nyerni a világ igazi békéjét, a háború után továbbra Is megrontó, boss&uvtszérelt és világpusztító békeszerződések mielőbbi revíziója után.
Budapesten junius <l-én az összes harangok megszólalnak. Jurfois 6-án déldlőtt 11 órakor az összes társadalmi egyesületek hatalmas tiltakozó gyűlést tartanak a yigadób,an. A gyfllés ut^rv\'a S^Didság-téren levő és az AtoHito.t\': részeket jelképező irredanta szobrokat megkoszorúzzák.
Midőn a nemzeti társadalmi
A Ház megkezdi a tizerikétórás Illéseket
Csendben folyik az apprppriációs javaslat vitája
Budapest, mijus 31 A nemzetgyűlés mai Ülésén az elnök bemutatta Apponyi gróf kö-azönó táviratát, majd a Ház áttért az appropriáció tárgyalására.
Tamdssy József a liszlviselö kér-
Íétben polemizált Gadl üasztonnal. köztisztviselők fizetését arfyjyba ljivánja hozni a Miá)i|fizet^j\\jo|.,4tt liivánja, hogy ne tegyenek £Hlönb-Séget nyugdijasés nyugdijai közöli,
A Javaslatot elfogadja. —,—_ --------- .
Peyer Károly áz adópolitikát bi<r-i4» Hősekre yon\'^tójt^inditvinyát, s így holnaptól kezdve délelölt tiz órától este tiz ócáig szünet nélkül tart Ulíst ) Elnök u Illést öt percre IjsIIUggesitcMc.
Napjrendi indítvány után ^z ülés "A3 órakor *ég?édött.
Hálja. Számítások alapián a munkanélküliek számát 116.000-ben álla-itolla meg. Sürgette a kérdés meg-lldását. Szerinte az ilyen gazdasági |elyjet azért lebelsiégcs, mert a kormányzat antidemokratikus. Avilflzz
tói névjegyzékek összeállításánál é»z-lell visszásságokat teszi szóvá, majd « választókerületek uj beosztásáról beszélt. A frankhamisítás szerinte a kalandorpolitikának megnyilvánulása volt. A kormánynak, amelynek működése alatt ilyenek történhetnek, akkor is, ha fenyni köze.mnc6 a .dologház, A . konzekvenciát le kell wwm». . 1 || J
A nerhzetgyfflés ezután elfogadta Dábasi fluldsz Móricnak a tizenkét
Lédererék visszavonták eddigi vallomásaikat
-Nem Bitem meg Koudelkát. Ez frocHzás I" — kiáltotta Léderer a táblai elnök felét
bement hogy Kvdcll^t rosgfélfjuíilsc.
leg
községtől
városainkig az ország egész társadalmát, hogy az ottani társadalmi egyesületeknek ugyané célja vajó tömörülése révén hasonló intézkedéseket tegyen, vagyis szólaljanak meg junius 4-(én délután 4 órakor az egész "-izág harangjai, másnap: ái ntiszteletefc- alkalmával mJrí-magyar szivböl szálljon ág. az. agaUek Urához, legjohbai! tudja, högy á "ar uarazet i, trianoni átkot Srdetá£lte" még ás Vétjfll: juhTO:6-án\'.tiltakQzzík az ország minden várost és a,
bdkeparan^s ellen \' és. követel...