Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
13.9 MB
2010-02-26 21:24:35
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
783
7128
Rövid leírás | Teljes leírás (1.64 MB)

Zalai Közlöny 1928. 147-172. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
68. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

/
M árfolyam, 147. HÍM
■ncikaateB. IW. JmIIu 1, vasárnap
Ara íö
POLITIKAI NAPILAP
SierketttfeAf kladóhlnUl: Fö-ul 5. iiim. KewtbelylŰoUtUdóhlviUl Kossuth Lajosu. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlto Lajos
Előfiittésl ára: egy hóra I ptngft M Hitéi
Pusztulás fenyegeti Nobile munkatársait ?
Attól tartanak, hoáy Amundsen a tengerbe veszett
London, Junlus 30
A SUr jelentése szerint Londborg rádiótáviratot küldött amely szerint jégtömbje, amelyen Nobile hátrahagyott társai ii tartózkodnak, nagy sebességgel utzik délkelet (elé. Az • veszedelem fenyegeti, hogy dara bokra törik ét ezzel tönkrement az a leszálló hely is, melyet Lundborg a segítő repülőgépek számára készített. Hir szerint a svéd expedíció holnap indul Lundborgék megmentésért.
Az alacsony köd és a kedvezőtlen légköri viszonyok lehetetlenné tesznek minden kutatást. — A Bra-gauza még mindig jégbefagyoilan 411 a Nord Capnál és ma R\'|ser Larsen és LOlzov Holm nem mehettek felderítő útra.
Berlin, junius 30. Norvégia északi partvidékén junius 28 ikán több halász látta Amundsen repülőgépéi, amely nagyon alacsonyan repült. Attól tartanak, hogy Amundsen a tengerbe veszett,
....................................iT *n Ij\'l\'l \'u\'l yiATAXMltVl.
Kun Béla ítélete jogerős
Bécs, |unlus 30 A „Stunde" jelenti: Értesülésünk szerint Kun Béla kijelentette, hogy minden jogorvoslatról lemond. Ennek következtében az Ítélet jogerőssé vált. Kun Btla Ítélete julius 26 án lejár. Mcs, junius 30. A Korrespondenz
Heiwty értesülése sxerint Kun Béla védőjével tárgyalások folynak kliensének eltávolítása ügyében.
Amint az útirányt megállapították, az eltávolítás minden feltűnés nélkül azonnal megtörténik.
Belgrád, juniui .10 A minisztertanács, mely a Rasics merényletével előállott helyzettel, főleg azzal a kérdéssel foglalkozott, vájjon a kormány a parasztdemokrata koalíció követelésének engedve, vissialépjen-e. Vuklcsevlcs miniszterelnök azt az álláspontot képviselte, hogy lemondásra nincsen ok. Ehhez a nézethez Korosec belügyminiszter és Szpaho kereskedelmi miniszter
pártja nevében csatlakozott. Marin-kovfes külügyminiszter, aki szintén nem látott okol a kormány lemondására kijelentette, hogy a demokrata párt miniszterei e kérdést végleges eldöntés végett a demokrata képviselő-klubnak terjesztik elő. A kormány sorsáról, illetve a demokrata miniszterek visszalépéséről eszerint a demokrata-klub dönt.
Felkelők s kormánycsapatok harca Mexikóban
Mexikó, junluj 30 Umulita mellett, Sl. Jósé város közelében tegnap bárom óra hosszat tartó csata folyt a kormány csapatai é* a felkelők között. A csatában 26
felkelő eleseit, 5 pedig fográgbi jutott.
Az elfogott felkelőket nyomban bhditörvényszék elé állították, halálra Ítélték és kivégezték.
Az árviz Japánban száz embert ölt meg és ezerötszáz házat rombadöntött
Romániában heves viharok pusztítottak
London, junius 30 Oszakából jelentik, hogv a nyugat japini áradásnak eddig 100 halon|a van. A kár eddig ••gymillló font sterling: Kiutiubsn 1500 ház pusztult el éa 70000 sere föld áll víz alatt. Négyezer kstona dolgozik a rend helyreállításán.
Oreety, |unius 30. A johnstcwal kerületben forgóvihar tombolt. Negy ember meghalt. A vihar súlyos károkat okozott.
Bukarest, junius 30 Tegnap óla Románia különböző lészeiben heves viharok pusztítanak és nagy károkat okoznak. Jassy megyében a viharnak emberáldozata is volt. Fjkul községben a villám négy parasztot agyon-aujtoiL A nagy esőzések megduz-zasztották a folyókat és az árviz kö-
vetkeztében az állatok százával pusztultak el. A kár ceak rbben a kerületben meghaladja a 10 millió leit.