Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
11.29 MB
2010-02-26 21:48:10
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
828
5866
Rövid leírás | Teljes leírás (1.55 MB)

Zalai Közlöny 1928. 173-197. szám augusztus

Zalai Közlöny
Politikai napilap
68. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ML évfMywB, 173 tsán
NftfykaBiiu, itat augusztus 1, szerda
ár*
16 ffttér
ZALAI ROZLOFfT
SjukeutMe és kiadóhivatal: f\'ő-ul 5. izáir. Kaotiitlyi 8űk kiadóhivatal Koosuth L*)os-u. 3?.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára : tfy hóra * pcn(6 40 Hitet
A szkupstina holnap foglal állást a junius 20-iki véres eseményekkel szemben
A horvát pártok a Száborban gyűléseznek — A szerb rendőrség letartóztatott négy embert, akik a horvát párt vezére elten merényletre készültek — Radlcs állapota
nagyon súlyos
Belgrád, julius 31 A sjkupstina holnapi UK se csupán formális lesz Korosec minisztere\'nök esik a holnspi ül-\'st követő ülésen fog nyilatkozni a kormány állásfoglalásáról. Ztgrábban a régi horvát S rá borban gyűléseinek a horvát pártok. A rendőrség négy embert letartóztatod, akik állltó\'ag merénylett akartak elkövetni a horvát párt feje clleo. A rendőrség minden lehe\'öt elköve1, mliogy ujabb zavargás vagy merénylel történhesiék.
Zágráb, Juüus 31. Radlcs István állapota nagyon súlyosra fordult.
Belgrád, juliui 31. (Éjszakai rá-dlójelentés) A holnapi horvát nagygyűlésre mindín előkészület megtörtén*. A gyűlés a Száborban lesz
és azon Prlblcsevlcs fog elnökölni. A horvát parasztpárti képviselők a politikai helyzetet és i n\'p hangulatát ismertetik. Prlblcsevlcs kijelentette a sajtó dőlt, hogy a hozandó határozatok közül többet nem fognak kOzOlni a nyilvánossággal, hogy annál inkább sikert hozzon.
Belgrád, julius 31. A szkupstina a ho\'napl ülésén állást fog foglalni a junius 20 tki véres eseményekkel szemben. Dr. K nosec miniszterelnök másnap teijesztl elő a kormánynyilatkozatot.
Belgrád, jaliut 31 (Éjszakai rádió-Jelentés) A Pravda |elenll Zágrábból: Radlcs párll agitátorok felszólítják n hoivát népet, hogy tagadja meg as adófizetést.
A népjóléti minisztériumban az érdekeltek bevonásával tárgyalták a jövedéki rendeletet
hogy az érdekeltek beadják klfo rendelet életbelép
tem ugy határozott a minlszlere\'iOk-belycttei>, liogy nyolc nap múlva adj ik be Írásba az érdwkíll minisztériumokba as érdekellek kilogáaaikal <g azok nyolc mpon belül Szint I itván n«p utáni valamelyik napon az uJ|onnan össztliivoll ülésen válaszoltuk. Addig a rendelet éleibe lép.
Nyolc nap múlva írásban kell, gásalkat — A
Budipest, julius 31 D.. Vass Jizset miniszlerelnök-helyetles elnökletével ma di\'u án a népjóléti minisztériumban az érdekeltek bevonásával tárgyalták a jövedéki rendeletet. Mivel az érdekeltségek részéről rengeteg kifogás me rült fel, nem tudták letárgyalni, ha-
Az otimplász keddi napja Is csak balsikert hozott a magyar atlétáknak
Hihetetlen balszerencse üldözi a címeres magyar versenyzőket Amszterdamban
Olaszország lett a tőrcsapat bajnokság győztese — A szabad birkózást Finnország nyerte — Kisorsolták a 4X200 m. uszóstafétát
Amszterdam, julius 31 (Éjszakai rádió jelentéi) (A Zalai Közlöny kiiiön tudósítása) Női diszkoszvetés döntő: Világbajnok: Halina Konoposta, kingyel, 39 62 m, világrekord. Az eddigi világrekord 39 10 m. 2 Po-p:land, USA, 37 08 m. 3 Svedberg, •véd 35 92 m. 4. R uter, német, 35 86 m. 5. Heubleiü, német, 35 5(3 m. 6. Perksus, oszlrák. A ma*yar reprezentáns Ruda Erzsébet nem |u
lott a döntőbe, mert Igtn Idegesen dobott. C oporl|ában, 32 m. dobásával utolsó lett.
100 m. női síkfutás, döntő: Világbajnok Robinson, USA, 12 2 rap., világrekord. 2 Rosenfeld, Cs-nada. 3. Mits, Cmada. 4 Sleinberg, német.
HOO m. slk/ulds, döntő: Olimpiai bajnok Lowe, angol, 1:51 8 p 2 Bylig, Siéd. 3. Engelhard\', német. 4. Eűwirs, Csnada.
Távolugródöntő:
Hahn, USA, 773 cm. u...