Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
28.73 MB
2010-02-28 14:26:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2130
7410
Rövid leírás | Teljes leírás (1.35 MB)

Zalai Közlöny 1929. 027-049. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
69. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

m. érfotym, 27. Mán
"Wtanltt*, 1938. február 1. péntek
Ari 14 fillér.
ZALAI KOZLOHT
SmteutMg ét Midáhlratet: FS-at 6. iiim. feuUielyt lüíitkladóMvjUl Kossuth Lsjosu. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elíllzettsl áii. egy bóra 1 ptngí 40 fflUt
Kedden dólelfiti hirdetik ki az Ítéletet az Erdélyi -pörben
Oál védő ismételten zslrembollónak tulajdonltja Forgács Anna halálát — Az ügyész rámutatott arra, hogy Erdélyi Béla védőjével szemben sem volt őszinte — Szombaton volt az Erdélyi-pőr utolsó tárgyalási napja — Az ügyész fentartja vádját
„EskQszóm, hogy ártatlan vagyok I" — zengte patétlkusan Erdélyi Bóla
az utolsó szó jogán
Budapest. Január 31 Az Erdélyl-pör mai targyalátán Qil Jenő védfl folytatta védftbeazé-átt. A tárgyalás Iránt óriási érdek-Ifldéa nyilvánult meg. Schadl elnök közölte, hogy megérkezett Orell osztrák biréoak a hivatalos titoktartás a)ÖH Itlmentése. Eiulán Oál vád fi a mIUstalti mérgezés eseményeivel foglalkozott. Kifejtette, bogy a veronál-mtigezésnek pozlllv kísérőjelet egyáltalán nem muaikoztak ebbrn az etelben. Ezután a kokain és cgyíb narkotikumok hasznáU<árói beszéli. Azt itatja, tofí torgto Annit legyengült szive, ellenálló képes-légpuk hiánya ölte meg. Pfhorolta a tanukat, akik elölt Forda Adu kijelenteti*, bogy nario-nkummtl élt. A halál a legvalósil níbb leltevétek azerlnt zslrembolla folytán következeti be. Erdélyi hamls-rtdtíd c*ak a balál után tűntek lel A váltóhamisítás bűn éa ezért Erdélyit sem mbad másk'p elítélni rolni másokat. A védfl beszédét azzal felek be, bogy neki sem Idedlla egy °lm fiatalember mint Erdélyi, de kMlja a |og <i a törvény, ezért kéri, M(y az Itten nevével kezdje meg l bíróság lléletbozó munkáját <s
Isten áld4aa legyen az Ítéleten. Temesváry Ogyéiz ujy véli, hogy Erdélyi, aki minden alkalommal (s mindenkor fondorlatos kétarcú ember volt, védőjével sem volt őszinte, nehogy elvegye tőle a meggyőződés erejét.
Olyan ítéletet kér, amelyei md' vád
beszéde során Is előterjesztetett. Et-uláu Danlelszky, Borsos é« F/tó vídM szóink fel, m«|d Erdélyt védőié állt fel szólásra. Hangsúlyozta, hogy az orvosok nem hnhatnak Ítéletet Az orvosstakérlö munkája csak segédeszköz lehel. Egredül a logika törvénye alap|án itéle'et boznl nem lehet. Az uioltó szó jogán most
Erdélyi állott fel és a következőket mondotta:
— Nagyságos Elnök Ur, Tekintetes KirályI Törvényszék I Meri könnyelmű voliatn, roasz társaságba keveredtem, bamisváltókra pénzt szerettem, ezérl megérdemlem a büntetést, de
ne mondjanak engem gyilkosnak I
Hiszek az latenbeu I ezenkívül csak egy aientség van elöltem, édesanyám éa az ö szentségére esküszöm, hogy ártatlan vagyok f
Én tudok imádkozni, pedig a gyilkosok nem tudnak. Nekem nem kell Irgalom, mert én nem követtem el semmit f
Kijelentem, hogy sem házasságomban, sem a Brittaniában sem a sza-
natóriumban, sem Mlllslattban. sohasem törtem feleségem egészségére, akti a zárt lárgyaláwp hallottak gscára haló poraiban Is szeretek és Imádok I Ne fogja tebál rám senki, hogy meggyilkoltam öl. A tiszta lelkiismeretembe vetelt bittel
várom a bíróság ítéletét. Erdélyi ezzel befejezte besiédét, kendőjével megtörölte homlokát, melyen verejték-csöppek gyöngyöztek végig Schadl törvényszéki elnök be-|elenletle, hogy a bíróság kedden hirdeti ki ítéletét
• ezzel végei éri az Erdélyi-bűnper utolsó tárgyalási napla.

Az általános titkos választójog próbája a törvényhatóságok reformja
A javaslat lehetetlenné akarja tenni az; autonomiák ellenállását a parlament által már letárgyalt kérdésekben — Ha a városok gazdálkodása a közönség létérdekeit veszélyeztet...